• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

Canlı Sûretler (Resimler) Tasvir Etmenin ve Heykeller Yapmanın ve Bunları Evlerde Veya Başka Yerlerde Bulundurmanın Haram Olduğu

Canlı Sûretler (Resimler) Tasvir Etmenin ve Heykeller Yapmanın ve Bunları Evlerde Veya Başka Yerlerde Bulundurmanın Haram Olduğu

 

55) Abdullah bin Ömer (r.huma) dan rivayetle Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz bu sûretleri (canlı resimleri, heykelleri) yapanlar kıyamet gününde azap oluna­caklardır. Onlara: “Haydi! Hayat verin bakalım yarattıkları­nıza” denilecek.”[1]

v Yine Buhârî (7558)’de gelen lafız şöyledir:

“Bu sûretleri yapan kimseler kıyamet gününde azaplandırılacak kimseler­dir. Onlara: “Haydi! Yarattıklarınıza can verin” denilir.”

v Müslim’de (2108) gelen bir rivayet lafzı şöyledir:

“Sûretler yapanlar, kıyamet gününde azap görürler. Onlara: “Haydi! Yarattıklarınıza hayat verin” denilir.”

 

***

 

56) Ebû Zür’a (r.a.)’dan rivayet edilmiştir: “Ebû Hüreyre (r.a.) ile beraber Medine de bir bahçeli eve girdik. Evin üst tarafında sûret (resim) yapan bir ressam gördü ve ona; Resûlullah (s.a.s.) Allahu Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu bil­dirdi:

“Benim yarattığım gibi bir şeyi yaratmaya kalkışandan daha zalim kim olabilir? Bir dane veyahut bir zerre yaratsın­lar (da göreyim)!” dedi.”[2]

v Yine Buhârî’de (7559) gelen bir rivayet lafzı şöyledir:

“Allahu Teâlâ buyurdu ki: “Benim yarattığım gibi bir şeyi yaratmaya kalkışandan daha zalim kim vardır? Bir zerre ya da bir dane ya da bir arpa yaratsınlar bakayım!”

v Müslim’in (2111) rivayet ettiği lafız da şöyledir:

“Ebû Zur’a’dan rivayet edilmiştir: “Ebû Hüreyre (r.a.) ile birlikte Mervan’ın evine girdik. Orada sûretler (resimler) görünce: “Resûlullah (s.a.s.) Allah’ın (c.c.) şöyle buyurduğunu söylediğini işittim” dedi ve devamla:

“Benim yaratmış olduğum gibi bir şeyler yaratmaya teşebbüs edenlerden daha zalim kim olabi­lir! (Haydi!) bir zerre ya da bir dane veyahut da bir arpa ya­ratsınlar göreyim.”

 

***

 

57) Kasım bin Muhammed’den rivayetle, mü’minlerin anası olan Aişe (r.ha) üzerinde canlı sûretler (resimler) bulu­nan bir minder satın almıştı. Resûlullah (s.a.s.) bunları görünce kapının eşiğinde durdu ve içeriye girmedi. (Aişe (r.ha) de­vamla) dedi ki: “Olaya kızdığını yüzündeki ifadesinden anla­dım ve:

“Ey Allah’ın Resûlü! Allah’a tevbe ediyor, Resûlünden de özür diliyorum? Bir günah mı işledim?” de­dim. Resûlullah (s.a.s.) de:

“Bu yastık neyin nesi?” diye bu­yurdu. Ben de:

“Üzerine oturup yaslanasın diye senin için sa­tın aldım” dedim. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.):

“Bu sûret­leri yapanlar kıyamet gününde azap edilirler. Kendilerine: “Yarattıklarınızı diriltin” denilecek. Melekler de içinde sûret bulunan eve girmezler” diye buyurdu.”[3]

v Yine Buhârî’de (3224) geçen Aişe (r.ha)’nın rivayet ettiği hadisin lafzı şöyledir: Aişe (r.ha) şöyle dedi: “Resûlullah’a (s.a.s.) üzerinde canlı resimler bulunan bir küçük yastık almış­tım. Peygamber (s.a.s.) eve geldiğinde iki kapının eşiğinde durdu ve yüzü (sinirden) değişiverdi ve ben de:

“Ne oldu bir günah mı işledim? Ey Allah’ın Resûlü” dedim. Resûlullah (s.a.s.) de:

“Bilmiyor musun ki: Melekler içinde sûret bulunan eve girmezler? Ve aynı şekilde bilmiyor musun ki: Kıyamet gü­nünde bazı canlı sûretleri yapanlar azap görecekler ve: “Ya­ratmış olduklarınıza can verin” diye buyurulacaktır.” dedi.

v Buhârî’de (5181) gelen yine bir hadis lafzı şöyledir:

Nâfi’den, onun da Kasım bin Muhammed’den Onun da Ana­mız Aişe (r.ha)’dan yaptıkları rivayete göre; Nebî (s.a.s.)’ın eşi Aişe (r.ha), üzerinde canlı sûretler (resimler) bulunan bir yas­tık satın aldı. Bu yastığı Nebî (s.a.s.) görünce kapının ağzında bekledi ve içeriye girmedi. Ben de kızdığını yüzündeki ifade­den okumuştum. Ben:

“Ey Allah’ın Resûlü! Tevbe ediyorum, senden de özür diliyorum, günaha mı girdim?” dedim. Resûlullah (s.a.s.):

“Bu yastık neyin nesi?” diye buyurdu. Ben de:

“Oturup, yaslanman için yastığı satın aldım” dedim. Bunun üzerine:

“Muhakkak ki bu canlı resimleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve kendilerine: “Yarattıkla­rınızı diriltin” denilecek ve Melekler içinde sûret bulunan eve girmezler” diye buyurdu.”

v Yine Buhârî’de (5957) gelen bir lafız şöyledir:

“Aişe (r.ha) üzerinde canlı resimler bulunan bir küçük yastık satın aldı. Bu yastığı Resûlullah (s.a.s.) görünce, odanın kapısının eşiğinde durdu ve içeriye girmedi. Aişe (r.ha) onun kızdığını yüzün­deki ifadeden anladı ve hemen:

“Ey Allah’ın Resûlü! Allah’a tevbe ediyorum, bir günah mı işledim?” diye sordu. Resûlullah (s.a.s.) de:

“Bu yastık da neyin nesidir?” diye sordu. Aişe (r.ha):

“Oturup, yaslanman için aldım” dedi. Resûlullah’da (s.a.s.) şöyle buyurdu:

“Muhakkak bu sûretleri yapanlar kıyamet gününde azap olunacaklardır. Onlara: “Haydi yaratmış olduklarınızı diriltin” denilecek. Melekler içe­risinde sûret bulunan eve girmezler.”

v Kısaltılmış olarak Buhârî’de (7557) gelen bir hadis lafzı şöyledir:

“Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

“Bu sûretleri ya­panlar kıyamet gününde azap görecekler. Onlara: “Yarattıkla­rınızı diriltin” denilecek.”

v Müslim’de (96/2107) gelen rivayet lafzı şöyledir.

Kasım bin Muhammed’den rivayetle, Onun da Aişe (r.ha)’dan gelen rivayette: kendisi üzerinde sûretler bulunan bir yastık alır. Nebî (s.a.s.) bunu görünce kapının ağzında durur ve içeriye girmez. Hz. Aişe onun sinirlendiğini yüzündeki hâlinden anlamıştı. Bunun üze­rine Aişe (r.ha):

“Ya Resûlallah! Allah’a tevbe ediyor, senden de özür diliyorum, bir hata mı işledim?” dedi. Resûlullah (s.a.s.) de:

“Bu yastık da ne?” diye buyurdu. Aişe (r.ha):

“Üzerine oturman ve yaslanman için, senin için satın aldım” dedi. Bu­nun açıklamasından sonra Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz bu sûretleri yapan kimseler kıyamet gününde azap göreceklerdir. Onlara: “Yarattıklarınızı diriltin bakalım” deni­lecek.” Sonra da şöyle buyurdu: “Melekler içinde canlı resim bulunan eve girmezler.”

 

***

 


 

[1] Müttefekun aleyh. Lafız Buhârî'ye aittir (5961).

[2] Müttefekun aleyh. Hadisin lafzı Buhârî'ye aittir (5953).

[3] Müttefekun aleyh. Lafız Buhârî'ye aittir (2105). Hadiste geçen: "En-Nemrika" küçük yastık demektir.1433 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın