• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

Hac ve Arefe Gününün Fazileti

HACC

 

Hac ve Arefe Gününün Fazileti

 

19) Annemiz Aişe (r.anha)dan rivayetle Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdular:

Allah (c.c.) arefe gününde cehennem ate­şinden azat ettiği kul kadar başka hiçbir günde azat etmez. Yüce Allah o günde kendisine yalvarıp yakaran kullarına rahmetiyle yaklaşır ve o kulla­rıyla Meleklerine karşı övünür ve: “Bunlar ne istiyorlar?” diye so­rar.”[1]

Resûlullah (s.a.s.)’ın hadisinde geçen: “Ve innehu leyednü” kavli hakkında ilim adamları şunları söylemişlerdir: “Bura­daki “ed-dunü” (yaklaşmadan) maksat; rahmetiyle ve ikra­mıyla olan yaklaşmadır. Yoksa nakil olma ve mekan yakla­şımı değil. Nitekim Allah (c.c.) her mahluk sıfatından da mü­nezzehtir.

Resûlullah (s.a.s.): “Ve o kullarıyla meleklerine karşı övü­nür” kavli hakkında İmam Kurtubî (rh.a.) “El-Mefh” adlı kita­bında şunları söy­lemiştir: “Yani yüce Allah (c.c.) melekler ka­tında kullarıyla övünmüş­tür. Bundan haber vermektedir. Başka bir hadiste buyurulduğu gibi:

“Şüphesiz Allahu Teâlâ arefe akşamı Arafat meydanında bulu­nan kullarıyla melekle­rine karşı övünür ve şöyle buyurur:

“Bakın şu kullarıma sadece Benim için dağınık ve tozlar içinde, Benim için geldiler.”

v Bu hadisi Ahmed bin Hanbel (2/7111) senedi içinde eleştiri­siz bir rivayet ile Abdullah bin Amr bin El-Âs (r.huma)’dan rivayet etmiştir.

Sanki bu hadis = Allah en iyisini bilir – Meleklere şu ayette buyurulduğu üzere bir hatırlatmadır:

Yeryüzünde fesat çıkarıcı ve kanlar dökücü birisini mi yarata­caksın?” (Bakara: 2/30) Aynı zamanda şu gelen ayette olduğu gibi de gerçekleştirmeyi izhar etmek için gelmiştir: “Şüphesiz Ben bilirim sizler (Melekler) bilemezsiniz.” (Bakara: 2/30) Allah (c.c.) en iyisini bilir.” (İmam Kurtubî’den Muhtasaran...)

 

***

 


 

[1] Müslim (1348).747 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın