• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

Orucun Fazileti

ORUÇ

 

Orucun Fazileti

 

15) Ebû Hüreyre (r.a.)’dan rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.) buyurdu ki:

“Allahu Azze ve Celle buyurdu: “Âdemoğlunun her bir işi kendinedir. Oruç hariç; o benim içindir, onun karşılığını ben veririm. Aynı zamanda oruç bir kalkan­dır. Sizden birinizin oruçlu bir günü olunca, o gün kötü konuşmaktan mutlaka kaçınsın, gürültü de çıkarmasın. Birisi kendisine söver ya da sataşırsa, “Ben oruçluyum.” desin.

Muhammed’in nefsi elinde olana yemin olsun ki, oruçlu­nun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoş­tur. Oruçlu iken iki rahatlık bulunmaktadır. İftar ettiği zaman iftarın rahatlığı, Rabbine kavuştuğu zamanda orucun rahatlı­ğını duyar.”[1]

vYine Müslim’de gelen bir rivayet lafzı şöyledir:

“Allah Azze ve Celle buyurdu ki: “Âdemoğlunun her bir ameli ken­dine aittir, oruç ise bundan müstesnadır. O bana ait olup, karşılığını da ben veririm. Muhammed’in nefsi elinde olana yemin olsun ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah (c.c.) katında misk kokusundan daha hoştur.”

v Buhârî’nin rivayetindeki lafız ise şöyledir (7492):

“Allah Azze ve Celle buyurdu ki: “Oruç bana ait olup, onun karşılığını da ben vereceğim. Sadece benim için kulum şehvetini, yemesini ve içmesini terk etti. Oruç (ateşten koru­yan) bir kalkandır. Oruçlu kimse için iki rahatlık vardır: Birisi iftar ettiği zamanki ra­hatlığı, birisi de Rabbiyle karşılaştığı zamanki rahatlığı. Oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk koku­sundan daha hoştur.”

v Yine Buhârî’den gelen (7538) bir rivayet lafzı şöyledir:

“Her amelin bir kefâreti bulunmaktadır. Oruç ise, ancak bana ait olup, onun mükafatını ben vereceğim. Oruçlunun ağız kokusu, Allah Azze ve Celle katında misk kokusundan daha hoştur.”

v Yine Buhârî’de (1894) gelen (başka) bir rivayet lafzı şöyledir:

“Oruç (ateşten koruyan) bir kalkandır. Oruçlu olan kimse sövmesin, cahillik etmesin. Birisi kendisine sataşırsa ya da sövecek olursa, iki kere “Ben oruçluyum.” desin. Nefsim elinde olan Allahu Azze ve Celle’ye yemin olsun ki, oruçlu bir kimsenin ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu yemesini, içmesini ve şehvetini benim için terk eder, oruç benim için olup, onun karşı­lığını ben veri­rim. İyiliğin karşılığı on katıyladır.”

v Müslim’in (164/1151) rivayet ettiği lafız ise şöyledir:

“Âdemoğlunun her bir amelinin karşılığı kat kat verilir. İyiliğe on kattan yedi yüz kata ve bundan fazlasıyla (Allah’ın dilediği miktara kadar) karşılık verilir. Allahu Azze ve Celle buyurdu ki: “Oruç hariç. Çünkü oruç benim için ve sadece karşılığını ben veri­rim. Oruçlu benim için şehvetini ve yemesini kesti. Oruçlu kimse için iki sevinç vardır: Birisi iftar ettiği zamanki sevinci, diğeri ise Rabbiyle karşılacağı zamanki sevincidir. Oruçlu bir kimsenin ağız kokusu, Allah (c.c.) katında misk ko­kusundan daha hoştur.”

v Buhârî’nin (5927) başka bir lafzında şöyle buyurulmuştur:

“Âdemoğlunun bütün amelleri kendisine ait­tir. Oruç bundan müs­tesna, çünkü oruç benim içindir. Onun karşılığını ancak ben veri­rim. Oruçlu bir kimsenin ağız ko­kusu, Allah katında misk koku­sundan daha hoştur.”

 

***


 

[1] Müttefekun aleyh. Lafız Müslim'e aittir (163/1151).1159 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın