• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

KUR’AN-A GÖRE TEBLİĞCİNİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

KUR’AN-A GÖRE TEBLİĞCİNİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

TEBLİĞİN ÖNEMİ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

"Doğrusu ben, kendini Allah'a verenlerdenim" diyen, yararlı iş işleyen ve Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim vardır?” 41/33. “Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah her şeyi gözetip karşılığını verir. 4/85 “Aralarından bir topluluk: "Allah'ın yok edeceği veya şiddetli azaba uğratacağı bir millete niçin öğüt veriyorsunuz?" dediler. Öğüt verenler: "Rabbinize, hiç değilse bir özür beyan edebilmemiz içindir, belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar" dediler.” 7/164. “Aranızdan yalnız zalimlere erişmekle kalmayacak fitneden sakının, Allah'ın azabının şiddetli olduğunu bilin.” 8/25.

TEBLİĞCİ MÜJDELEYİCİ VE UYARICIDIR

“Sen sadece bir uyarıcısın.” 35/23“Muhakkak ki biz seni hak ile hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet de yoktur ki, içlerinde bir uyarıcı geçmiş olmasın”.35/24

TARTIŞMAYINIZ

“De ki: Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde, O'nun hakkında bizimle tartışmaya mı girişiyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz O'na gönülden bağlananlarız.” 2/139.

AFFADİCİ OL

“Sen af yolunu tut, bağışla, uygun olanı emret, bilgisizlere aldırış etme.” 7/199

YUMUŞAK DAVRAN

Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt dinler veya korkar.” 20/44

ÖNCE YAKINLARINI UYAR

 “Önce en yakın hısımlarını uyar”..26/214

TEBLİĞDE ZORLAYICI OLMA

“Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi inanırdı. Öyle iken insanları inanmaya sen mi zorlayacaksın?” 10/99  “Sen, onlara zor kullanacak değilsin.” 88/22

FARKLI İNANIŞLARA HAKARET ETME

“Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki, onlar da cahillikle ileri giderek Allah'a sövmesinler. Böylece her ümmete işini güzel gösterdik, sonra dönüşleri Rab'lerinedir. O, işlediklerini haber verir.” 6/108

HAKARET EDEN VE SATAŞANLARLA OTURMA

“Ayetlerimizi çekişmeye dalanları görünce, başka bir bahse geçmelerine kadar onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık zulmedenlerle beraber oturma.”.6/68

KÖTÜLÜĞÜ İYİLİKLE SAV

“İyilik ve fenalık bir değildir. Ey inanan kişi: Sen, fenalığı en güzel şekilde sav; o zaman, seninle arasında düşmanlık bulunan kişinin yakın bir dost gibi olduğunu görürsün.” 41/34.

HİKMETLE VE GÜZEL SÖZLE

Mümin kullarıma söyle de (kâfirlere) en güzel olan sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat sokar. Şüphesiz şeytan, insan için apaçık bir düşmandır. 17/53

EHLİ KİTAPLA EN GÜZEL BİÇİMDE TARTIŞ

“Kitap ehlinden zulmedenler bir yana, onlarla en güzel şekilde mücadele edin, şöyle deyin: "Bize indirilene de, size indirilene de inandık; bizim Tanrımız da, sizin Tanrınız da birdir, biz O'na teslim olmuşuzdur."29/46

BİLDİĞİNİ SÖYLE BİLMEDİĞİN KONUDA KONUŞMA

“Bilmediğin şeyin ardına düşme; doğrusu kulak, göz ve kalp, bunların hepsi o şeyden sorumlu olur.”17/36

BÖBÜRLENEREK YÜRÜME İNSANLARA SURAT ASMA

"İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme; Allah, kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.".31/18

YAKINLARINA HAKKINI VER COMERT OL

“Yakınına, düşküne, yolcuya hakkını ver; elindekileri saçıp savurma.” 17/26

ADİL OL, HİSLERİNLE VE KİNİNLE HAREKET ETME

 “Ey İnananlar! Allah için adaleti ayakta tutup gözeten şahidler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin; adil olun; bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'tan sakının, doğrusu Allah işlediklerinizden Haberdar'dır.”5/8

DOĞRU SÖZLÜ OL ALLAH ADINA YALAN SÖYLEME

“Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Zalimler bunun için saadete ulaşamazlar.” 6/21

SABIRLI VE SEBATKÂR OL

“Sabret, Allah iyi davrananların ecrini elbette zayi etmez.” 11/115 “Şimdi sen sabret. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka haktır. Sakın imanı sağlam olmayanlar seni hafifliğe sevk etmesinler”. 30/60

ALLAH’TAN KORK

 “Ey inananlar! Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun.” 9/119

İNANDIĞINIZI ÖNCE KENDİNİZ UYGULAYIN

Ey iman edenler! Yapmadığınız şeyleri başkalarına niçin söyler durursunuz? 61/2

DUA EDİCİ OL

“Onlardan sonra gelenler: "Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla; kalbimizde müminlere karşı kin bırakma; Rabbimiz! Şüphesiz Sen şefkatlisin, merhametlisin" derler.”59/10

ALAY EDİCİ OLMA

 “Ey inananlar! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın, belki de onlar kendilerinden daha iyidirler…” 49/11

İNSANLARA HOŞUNA GİDECEK İSİMLERLE HİTAB EDİN

 “…birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın; inandıktan sonra yoldan çıkmış olmak ne kötü bir addır. Tevbe etmeyenler, işte onlar zalimlerdir.”.49/11

HİDAYET YALNIZ ALLAH’A AİTTİR BUNU BİL

 “Sen, sevdiğini doğru yola eriştiremezsin, ama Allah, dilediğini doğru yola eriştirir. Doğru yola girecekleri en iyi O bilir.”.28/56

KINAYANLARA ALDIRIŞ ETME VE ÜZÜLME

“… Allah yolunda cihat ederler, HİÇ BİR KINAYICININ KINAMASINDAN KORKMAZLAR.”5/54 “İnkârcıların sözleri seni üzmesin, çünkü bütün kudret Allah'ındır. O, işitir ve bilir”. 10/65.

GÜZEL VE TEMİZ GİYİNİN

.” Ey Âdemoğulları! Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin; yiyin için fakat israf etmeyin, çünkü Allah müsrifleri sevmez.”* 7/31

İNKÂRDA İSRARCILARDAN YÜZ ÇEVİR

Bizi anmaktan yüz çevirenlere ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlere aldırma.” 53/29

BİLDİĞİNİ GİZLEME

 “İndirdiğimiz belgeleri ve doğru yolu Kitab'da insanlara açıkladıktan sonra, gizleyen kimseler var ya, onlara hem Allah lanet eder, hem lanetçiler lanet eder, ancak tevbe edenler, ıslah olanlar ve gerçeği ortaya koyanlar müstesna; işte onların tevbesini kabul ederim. Ben, tevbeleri daima kabul ve merhamet edenim.” 2/159–160

TEBLİĞE KARŞILIK VERMEZLERSE

“....Bunlar, ona inanmayacak olurlarsa, yerlerine, onu tanımamazlık etmeyecek bir toplum getiririz. Bunlar, Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların hidayetine uy. De ki:"Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O, sadece bütün âlemlere bir öğüttür.6/89–90

ÇOĞUNLUK HAKİKAT ÖLÇÜSÜ DEĞİLDİR

Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar sadece zanna uyarlar ve saçmalarlar. 6/116

YÜZ ÇEVİRENİN ÇEVİRMESİNE ALDIRMA

Onların yüz çevirmesi sana ağır gelince, eğer gücün yeri delmeye veya göğe merdiven dayamağa yetmiş olsaydı, onlara bir mucize göstermek isterdin. Allah dileseydi onları doğru yolda toplardı. Sakın bilmeyenlerden olma. 6/35.

ALLAH’IN İZNİ OLMADAN! KİMSE İMAN EDEMEZ

Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kişinin iman etmesi mümkün değildir. Akıllarını kullanmayanlar üzerine Allah bir uğursuzluk yükler.10/100

İNANDIRMAK MECBURİYETİNDE DEĞİLİZ

De ki: "Ey insanlar! İşte size Rabbinizden hak geldi. Artık kim hidayeti kabul ederse kendi canı için kabul etmiş olur. Kim sapıklık ederse kendi zararına sapıklık etmiş olur. Ve ben sizin üzerinize vekil değilim."10/108

ALLAH’A GÜVEN VE DAYAN

Sen, ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tespih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak O yeter. 25/58

TEBLİĞİN YAPILMAMASI TERÖRÜ GETİRİR

Biz bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman, şımarık varlıklılarına emrederiz, onlar itaat etmeyip orada kötülük işlerler. Böylece, o ülke helake müstahak olur, Biz de onu yerle bir ederiz. İSRA 17/16
GÖNÜLDEN TESLİM OLANLARA DUYURULUR

Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getirecek değilsin. Ancak (gönülden) teslim olarak ayetlerimize iman edenlere duyurabilirsin. 27/81

KALPLERİ ÖLÜ OLANLARA İŞİTTİREMEZSİNİZ

Bil ki sen, ölülere işittiremezsin, arkasını dönüp kaçmakta olan sağırlara da daveti duyuramazsın. 27/80

İNKÂRCILARIN İNKÂRI SİZİ ÜZMESİN

Kim de inkâr ederse, artık onun inkârı seni üzmesin. Onlar dönüp bize gelecekler. O zaman biz onlara bütün yaptıklarını haber vereceğiz. Gerçekten Allah, bütün kalplerin özünü bilir. 31/23

İNKÂRCILARIN SONU

“Biz onlara biraz zevk ettiririz de sonra kendilerini ağır bir azaba zorlarız”.31/24“Sonra ben o inkâr edenleri tutup yakaladım. O zaman beni inkâr etmek nasıl oldu?” 35/26 “O yalanlayıcı zevk ve refah sahiplerini bana bırak, onlara biraz mühlet ver.” 73/11

ALLAH KULLARINA MUHTAÇ DEĞİLDİR

Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamda lâyıktır. 35/15  “Eğer O dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir.” 35/16

ALLAH’IN DİNİNE YARDIM

Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. 47/7

ALLAH’IN NİMETLERİNİ HATIRLAT

Allah yarattıklarından size gölgeler yapmış; dağlarda sığınacağınız barınaklar var etmiş, sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, harpte sizi koruyacak zırhlar vermiştir. Size olan nimetini Müslüman olasınız diye işte bu şekilde tamamlamaktadır. 16/81.
KİMSE KİMSENİN GÜNAHINI ÇEKMEZ

Hem günah çeken bir kimse, başkasının günahını çekmeyecek; yükü ağır basan, onun yüklenilmesine çağırsa da ondan bir şey yüklenilmeyecek, isterse bir yakını olsun. Fakat sen ancak o kimseleri sakındırtsın ki, gayb da Rablerinin korkusunu duyarlar, namazı dürüst kılarlar. Temizlenen de sırf kendisi için temizlenir. Nihayet dönüş Allah'adır. 35/18

SAĞIRLARA İŞİTTİREMEZSİNİZ

“Ey Muhammed! O halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin?...” 43/ 40 “Aralarında sana kulak veren vardır. Sen, sağırlara, üstelik akılları da almazsa, işittirebilir misin?” 10/42.

BAŞA KAKICI OLMA

“Ey örtüsüne bürünen (Peygamber)! Kalk artık uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temizle. Pislikten sakın. Yaptığını çok görerek başa kakma. Rabbin için sabret.” 74/ 1–7

TEBLİĞDE İNSANLARI SOSYAL DURUMUNA GÖRE AYIRMA

“(Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü. Kendisine âmâ geldi, diye. Ne bilirsin, belki o temizlenecek? Veya öğüt belleyecek de öğüt ona fayda verecek. Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince, Sen ona yöneliyorsun. Onun temizlenmemesinden sana ne? Ama sana can atarak gelen, Allah'tan korkarak gelmişken, Sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, hayır, sakın. Çünkü o Kur'ân bir öğüttür.” 80/ 1–11

ALLAH İLE KORKUT

Kullarıma Benim bağışlayan, merhamet eden olduğumu, azabımın can yakıcı bir azap olduğunu haber ver. 15/49-50.

A.G

TEBLİĞCİNİN KAÇINMASI GEREKEN HASTALIKLAR

  1. BENLİK, KİBİR: Şeytani bir hastalıktır. Ferdin kendini ve toplumu felakete sürükler. “Meleklere, "Adem'e secde edin" demiştik, İblis müstesna hepsi secde ettiler, o ise kaçındı, büyüklük tasladı ve inkar edenlerden oldu.” (Bakara 34) “Onların ardından da Firavun ve erkanına ayetlerimizle Musa ve Harun'u gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir millet oldular.” (Yunus 75)

  2. KISKANÇLIK, HASET: Bilgisizlik ve tamahkârlıktan doğar. “Size bir iyilik gelse, onların fenasına gider; başınıza bir kötülük gelse buna sevinirler. Sabreder ve sakınırsanız, onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Allah işlediklerinin hepsini ilmiyle kuşatmıştır.”* (A.İmran 120)

 3. TEFRİKA,  BÖLÜCÜLÜK : Davaya ihanet; Şer güçlere maşa olma. “Toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetini anın: Düşmandınız, kalblerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarında idiniz, sizi oradan kurtardı. Allah, doğru yola erişesiniz diye size böylece ayetlerini açıklar.” (Ali İmran 103)

  4. YIKICI TENKİT, : Güven duygusunu zedeleyen teşkilatı zayıflatan kötü bir hastalık.  “Ey inananlar! Zannın çoğundan sakının, zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın; kimse kimseyi çekiştirmesin; hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz; Allah'tan sakının, şüphesiz Allah tevbeleri daima kabul edendir, acıyandır.” (Hucurat 12)

  5. TEHİRCİLİK: Şeytan, mümine kabul ettiremediğini tehir ettirir. “Onlardan birine ölüm gelince: "Rabbim! Beni geri çevir, belki, yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim" der. Hayır; bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir engel vardır.” (Mümin un100)

  6. CİMRİLİK: Cimriler, insanlar arasında da, Allah (cc) katında da sevimsiz ve değersiz kişilerdir. “Onlar cimrilik ederler, insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar, Allah'ın bol nimetinden kendilerine verdiğini gizlerler. Kafirlere aşağılık bir azab hazırlamışızdır.” (Nisa 37)

  7. TEMBELLİK, : İnsanın dünya ve ahiretini mahveden bir hastalık. “Ey inananlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında büyük gazaba sebep olur. (SAF 2–3)

  8. MAKAM, MEVKİ, ŞÖHRET HASTALIĞI: İstemek değil istenmek evladır. “İnsanın başına bir sıkıntı gelince Bize yalvarır. Sonra katımızdan ona bir nimet verdiğimiz zaman: "Bu bana bilgimden dolayı verilmiştir" der. Hayır; o bir imtihandır, fakat çokları bilmezler. Bunu onlardan öncekiler de söylemişti, ama kazandıkları şeyler onlara fayda vermedi.”
( Zümer 49–50)

  9. PARA-SERVET HASTALIĞI: Maddeci anlayışın tesiri ile Müslümanlarda oluşan bir hastalık. “Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir, oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır.” (A.İmran 14)

  10. SUİZAN: Müslüman’ın kalbini bozar, kişinin kendisine zarar verir. “Ey inananlar! Zannın çoğundan sakının, zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın; kimse kimseyi çekiştirmesin; hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz; Allah'tan sakının, şüphesiz Allah tevbeleri daima kabul edendir, acıyandır.” (Hucurat 12)

  11. ÜMİTSİZLİK, YILGINLIK: Kendini huzursuz ettiği gibi kardeşlerinin çalışma şevkini de kırar. “"Seni gerçekten müjdeliyoruz, umutsuzlardan olma" demişlerdi. "Zaten sapıklardan başka kim Rabbinin rahmetinden umudunu keser!" (Hicr 55,56)

  12. NEFS MUHASEBESİ : Bundan kaçınanlar yanlışlarını sürekli hale getirirler. “Kendini arıtan saadete ermiştir. Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır. (Şems 9-10)

  13. İNANDIĞI GİBİ YAŞAMAMA: Davetçi için hiç düşünülemeyecek bir hastalıktır. “Ardında ve önünde insanoğlunu takip edenler vardır; Allah'ın emriyle onu gözetirler. Bir millet kendini bozmadıkça Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir milletin fenalığını dileyince artık onun önüne geçilmez. Onlar için Allah'tan başka hami de bulunmaz. (Rad 11)

  14. KORKAKLIK, CİHAD’DAN KAÇMA: Nefsin ve şeytanın tebliğciye karşı en büyük silahıdır. “İnsanlar onlara: "Düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar, onlardan korkun" dediler. Bu, onların imanını artırdı da: "Allah bize yeter. O ne güzel Vekil'dir" dediler. (A.İmran 173) Ey inananlar! Size ne oldu ki, "Allah yolunda, savaşa çıkın" dendiği zaman yere çöküp kaldınız? Oysa dünya hayatının geçimi ahirete göre pek az bir şeydir. (Tevbe 38)

  15. ACELECİLİK: Hedefe varmada sabırlı olunmalıdır. Acelecilik şeytandandır. “İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, bunu Benden acele istemeyin. ( Enbiya 37)

  16. ÇAĞIN VASITALARINI İYİ KULLANAMAMA: En önemlileri Siyaset ve kitle iletişim araçları. “"Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın." ( Şuara 151-152) Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirsen onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.” “(Hucurat 6)

  17. MİLLİYETÇİLİK, BÖLGECİLİK, IRKÇILIK: Milliyetçilik Batıl bir inanç, İslam Hak bir dindir. “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, herşeyden haberdar olandır.” “(Hucurat 13- (Ebu Davud 4/332)13035 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın