• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

• KUR’AN-I ANLAMAK

 • KUR’AN-I ANLAMAK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

İlk emir;“Yaratan Rabbinin adıyla oku"dur. (Alak 2)

 • “AYETLERE KİMLER İNANIR
 • Ayetlerimize ancak, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, büyüklük taslamayarak Rablerini överek yüceltenler, vücutlarını yataklardan uzak tutup korkarak ve umarak Rablerine yalvaranlar ve verdiğimiz rızklardan sarf edenler inanır. Yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez.  SECDE/15-17.
  İLİM EHLİ KUR’AN-IN HAK OLDUĞUNU BİLİR
 • Kendilerine ilim verilenler, sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu, güçlü ve hamde layık olanın yolunu gösterdiğini bilirler. SEBE/6.

KUR’AN ULAŞTIĞI TÜM İNSANLARI UYARMAK İÇİN

"Şahit olarak hangi şey daha büyüktür" de. "Allah benimle sizin aranızda şahiddir. Bu Kuran bana, sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu; Allah'la beraber başka tanrılar bulunduğuna siz mi şahidlik ediyorsunuz?" de. "Ben şehadet etmem" de. "O ancak tek Tanrıdır, doğrusu ben ortak koşmanızdan uzağım" de. EN’AM/19.

 • Bu Kitap (Kur'ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitab'a da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar. En’am 92
 • Bu Kur’an, onunla uyarılsınlar ve tek bir Tanrı bulunduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara tebliğ edilmiştir.* İBRAHİM/52.
 • BİZE KİTAP İNMEDİ DİYEMİYESİNİZ!
 • (Onu size indirdik ki:) "Kitap, sadece bizden önceki iki topluluğa (Yahudi ve Hıristiyanlara) indirildi; biz ise, onların okumasından habersizdik (o kitapları okuyamıyor ve dillerini anlayamıyorduk)" demeyesiniz. EN’AM 156
 • Yahut: "Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk", demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp, onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. En’am 157

KUR’AN OKUNURKEN İÇTEN DİNLEMEK VE İTAAT ETMEK

 • Kuran okunduğu zaman ona kulak verin, dinleyin ki merhamet olunasınız. 7/204.
 • Gerçek müminler ancak o müminlerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, âyetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır. Ve bunlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Enfal 2
 • İŞİTTİĞİ HALDE YÜZ ÇEVİRENLERDEN OLMA
 • Ey iman edenler, Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. İşitip durduğunuz halde onun emirlerinden yüz çevirmeyin! Ve işitmedikleri halde "işittik" diyenler gibi olmayın! Çünkü yeryüzünde dolaşan canlıların Allah katında en kötüsü anlamayan ve düşünmeyen sağırlarla dilsizlerdir. Allah onlarda hayır görseydi onlara işittirirdi, işittirseydi yine de aldırmaz arka dönerlerdi. ENFAL20- 23
 • PEYGANBER ÇAĞIRDIĞIN DA!
 • Ey iman edenler! Peygamber sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman, Allah'a ve Resul'e icabet edin. Ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Ve siz kesinkes O'nun huzurunda toplanacaksınız. Enfal 24
 • KUR’AN-A UY
 • Rabbinden sana vahyedilene uy. O'ndan başka ilâh yoktur. Ortak koşanlardan da yüz çevir. En’am 106
 • İşte bu (Kur'ân) da mübarek bir Kitap'tır. Onu biz indirdik. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki, size rahmet edilsin. EN’AM 155

KUR’AN-DAN BAŞKA HANGİ SÖZE İNANACAKLAR?

 • Allah'ın göklerdeki ve yerdeki mülkiyet ve tasarrufuna, Allah'ın yaratmış olduğu herhangi bir şeye ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olması ihtimaline hiç bakmadılar mı? Artık bu Kur'ân'dan sonra başka hangi söze inanacaklar. Araf 185
 • ALLAH BÜTÜN YAPTIKLARINIZDAN VE GÖNÜLLERİNİZDEN HABERDARDIR
 • Ne iş yaparsan yap ve sizler ona dair Kuran'dan ne okursanız okuyun; ne yaparsanız yapın; yaptıklarınıza daldığınız anda, mutlaka Biz sizi görürüz. Yerde ve gökte hiçbir zerre Rabbinden gizli değildir. Bundan daha küçüğü veya daha büyüğü şüphesiz apaçık bir Kitap’tadır. YUNUS/61.
 • Allah'ın kitabını okuyan, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak verenler, kesinlikle batma ihtimali olmayan bir ticaret umarlar.FATIR/29
 • Çünkü Allah mükafatlarını kendilerine tamamen ödedikten başka, lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Çünkü O çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını vericidir.FATIR/30
 •  “RABBİM İLMİMİ ARTIR!”
 • Gerçek hükümdar olan Allah Yüce'dir. Kuran sana vahyedilirken, vahy bitmezden önce, unutmamak için, tekrarda acele edip durma, "Rabbim! İlmimi artır" de. TA-HA/114.
 • SADECE ALLAH’A KULLUK ET
 • Doğrusu tevhid dini olan Müslümanlık, bir tek din olarak sizin dininizdir ve Ben de Rabbinizim, artık Bana kulluk edin. ENBİYA/92.

KÂFİRLERE BOYUN EĞME ONLARA KARŞI KUR’ANLA MÜCADELE ET

 • (Madem ki yalnız seni gönderdik) Öyleyse kâfirlere boyun eğme ve bununla (Kur'ân ile) onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver! FURKAN/52
 • AYETLERİ DÜŞÜNSÜN VE İBRET ALSINLAR
 • Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da... O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır. (Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir. YASİN/69-70
 • Yoksa, iman edip de salih amel işleyenleri biz, o yeryüzündeki bozguncular gibi yapar mıyız? Yoksa o takva sahiplerini azgın günahkarlar gibi yapar mıyız? SAD/28
 • Bu, sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır ki, insanlar onun âyetlerini düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ibret alsınlar.SAD/29
 • HALİS DİN ANCAK ALLAH’INDIR
 • “Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.” ZÜMER/1
 • “Emin ol, biz sana kitabı hakkıyla indirdik. Onun için dini yalnız kendisine halis kılarak Allah'a ibadet ve kulluk et.” ZÜMER/2
 • “İyi bil ki, halis din ancak Allah'ındır. O'ndan başka birtakım dostlar tutanlar da şöyle demektedirler: "Biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz." Şüphe yok ki Allah, onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyde hükmünü verecektir. Herhalde yalancı ve nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz.” ZÜMER/3
 • KUR’AN-I ARAPÇA İNDİRİLDİ ANLAŞILSIN DİYE
 • Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık.
 • Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.
 • Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim?
 • Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik.
 • Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı.
 • Biz onlardan daha kuvvetli olanları helâk ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir. ZUHRUF/1-8
 • Kendilerine apaçık anlatabilsin diye, her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır ve dilediğini de doğru yola eriştirir; güçlü olan, Hakim olan O'dur. İBRAHİM/4
 • KUR’AN-DAN MÜSLÜMANLARA BİR ŞERİAT KILINDI
 • Allah dinden Nuh'a tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir kanun yaptı ve (Ey Muhammed!) sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye buyurduğumuzu da şeriat kıldı. Şöyle ki: Dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin şey, müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. ŞURA/13
 • SEN KUR’AN-A SARIL!
 • Öyleyse sen, sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.
 • Doğrusu o Kur'an, senin için de, kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.
 • Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor, biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilâhlar yapmış mıyız? ZUHRUF/43–45
 • ÖĞÜT ALAN YOK MUDUR?
 • Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?  KAMER/17
 • DÜŞÜNÜN!
 • Biz bu Kur'ân'ı bir dağa indirseydik, Allah'ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. HAŞR/21
 • Hâlâ Kur’an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi ?’ (/Nisa; 82)
 • Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı ? Yoksa kalpleri kilitli mi?’ (/Muhammed; 24)
 • “İŞLERİNİN VEBALİNİ TADDILAR”
 • Artık Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz nura (Kur'ân'a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.64/8
 • Nice kent var ki Rablerinin ve O'nun elçilerinin emrine başkaldırdı, biz de onları çetin bir hesaba çektik ve onlara görülmemiş şekilde azab ettik. TALAK/8
 • İşlerinin vebalini tattılar. İşlerinin sonucu tam bir hüsran olmuştur. TALAK/9
 • BÜTÜN GÖNLÜNÜ ALLAH’A YÖNELT
 • Ey örtünen! (Peygamber) Gecenin birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk (namaz kıl). Gecenin yarısında kalk, yahut yarısından biraz eksilt. Veya bunu artır ve ağır ağır Kur'ân oku. Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız (Kur'an vahyedeceğiz). Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır. Çünkü gündüz senin için uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün gönlünle ona yönel. O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka tanrı yoktur. O halde yalnız O'nu vekil tut.MÜZZEMMİL/1-9
 • SAYGISI OLAN ÖĞÜT ALACAKTIR
 • Yalnız Allah'ın dilediği başkadır. Çünkü o açığı da bilir, gizliyi de. Seni en kolay yola muvaffak kılacağız. Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verirse. Saygısı olan öğüt alacaktır. Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.A’LA/6-11

GAYIPTAN HABERLERE İNANIRLAR

“Onlar ki, insan idrakini aşa(n olguların varhğına  ina­nırlar ve namazlarında dikkatli ve devamlıdırlar; kendilerine verdiğimiz rızıktan  başkaları için harcarlar. Ve onlar ey Peygamber, sana indirilene de senden önce indirilmiş olana  da iman ederler; çünkü onlar, öteki dünyanın varlı­ğından bütün kalpleriyle emindirler. İşte Rablerinin göster­diği yolda yürüyenler onlardır, mutluluğa erişecek olanlar da!” Bakara/2-5

“Elçi ve onunla birlikte olan müminler, Rabbi tarafın­dan ona indirilene inanırlar: Hepsi, Allah'a, meleklerine, vahiylerine ve elçilerine inanırlar; O'nun elçilerinden hiçbi­ri arasında ayrım yapmazlar” Bakara/253)

“İşittik ve itaat ettik. Bize mağfiret et ey Rabbimiz, zira bütün yolculukların varış ye­ri Sensin!” derler.” Bakara/285.

GERÇEK MÜMİNLER

“Şunu bil ki, gerçek müminler, yalnızca, Allah'a ve Elçisi'ne iman edenler ve bu konuda bütün şüphelerden uzak duranlardır; ve Allah yolunda bütün malları ve canla­rı ile cihad edenlerdir: işte onlardır sözlerinde duranlar!” Hucurat: 49/15.

 • AYETLERİ TARTIŞARAK BOZMAYA ÇALIŞMA
  Ayetlerimizi tartışarak bozmağa uğraşanlar, işte onlar cehennemliklerdir. HAC/51.
 • ŞEYTAN İNSANIN ARZULARINA VESVESE VERİR
 • Senden önce gönderdiğimiz hiçbir resul ve nebi yoktur ki, birşeyi arzuladığı zaman, şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun. Fakat Allah, şeytanın attığını derhal iptal eder, sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. HAC/52.
 • Allah şeytanın karıştırdığını, kalblerinde hastalık bulunan ve kalbleri kaskatı olan kimseleri sınamayı vesile kılar. Zalimler şüphesiz derin bir ayrılık içindedirler. HAC/53.
 • KİTAPTAN BİR KISMINI GİZLEMEK
 • Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de bununla biraz para alanlar gerçekten karınları dolusu ateşten başka birşey yemezler. Kıyamet günü Allah onlara ne söz söyler, ne de kendilerini temize çıkarır. Onlara sadece acı veren bir azab vardır. BAKARA/174

KİTAP HAKKINDA AYRILIĞA DÜŞENLER

 • Bu ise Allah’ın, Kitabı doğru olarak indirmesindendir. Kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler ise şüphesiz uzak bir ayrılık içindedirler.BAKARA/176
 • Kuran'ı durup düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi, onda çok aykırılıklar bulurlardı. NİSA/82.
 • Kuran'ı işlerine geldiği gibi bölenlere de, kendi Kitaplarının bir kısmına inanıp bir kısmını kabul etmeyen Yahudi ve Hıristiyanlara da nitekim Kitap indirmiştik; Rabbine and olsun ki hepsini, yaptıklarından sorumlu tutacağız. HİCR/90–93.
 • MÜTEŞABİH AYETLERİN PEŞİNE DÜŞMEK
 • Sana bu kitabı indiren O'dur. Bunun ayetlerinden bir kısmı muhkemdir ki, bu âyetler, kitabın anası (aslı) demektir. Diğer bir kısmı da müteşabih âyetlerdir. Kalblerinde kaypaklık olanlar, sırf fitne çıkarmak için, bir de kendi keyflerine göre te'vil yapmak için onun müteşabih olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun te'vilini Allah'dan başka kimse bilmez. İlimde uzman olanlar, "Biz buna inandık, hepsi Rabbimiz katındandır." derler. Üstün akıllılardan başkası da derin düşünmez. AL-İ İMRAN/7
 • AÇIKLANINCA HOŞA GİTMEYECEK ŞEYLERİ SORMA
 • Ey İnananlar! Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kuran indirilirken onları sorarsanız size açıklanır (ama üzülürsünüz). Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir. Allah Bağışlayan'dır, Halim'dir. MAİDE/101.
 • KÂĞITTA YAZILI BİR KİTAP İNDİRİMİŞ OLSADA
 • Eğer sana kağıtta yazılı bir kitap indirmiş olsak da onu elleriyle tutsalardı, yine de o kâfirler: "Muhakkak ki bu, apaçık bir sihirdir" derlerdi. EN’AM 7
 • BÜTÜN DELİLLERİ GÖRSELER BİLE İNANMAZLAR
 • İçlerinden seni dinleyenler de vardır, fakat biz, onu anlamalarına engel olmak için kalblerinin üstüne örtüler, kulaklarının içine de ağırlık koyduk. Onlar, bütün delilleri görseler bile yine ona inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde seninle tartışırlar. Ve o kâfirler: "Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir" derler. EN’AM 25
 • HADİSLER

Hz. Ali (r.a.) .Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini işittim: "Haberiniz olsun bir fitne çıkacak!" Ben hemen sordum: "Bundan kurtuluş yolu nedir Ey Allah`ın Resulü?" Buyurdu ki: "Allah`ın Kitabı (na uymak)dır. O`nda sizden önceki (milletlerin ahvaliyle ilgili) haber sizden sonra (kıyamete kadar) gelecek fitneler ve kıyamet ahvali ile ilgili haberler mevcut. Ayrıca sizin aranızda (iman-küfür itaat-isyan haram-helal vs. nevinden) cereyan edecek ahvalin de hükmü var. O hak ile batılı ayırdeden ölçüdür. O`nda herşey ciddidir gayesiz bir kelam yoktur. Kim akılsızlık edip O`na inanmaz ve O`nunla amel etmezse Allah onu helak eder. Kim O`nun dışında hidayet ararsa Allah onu saptırır. O Allah`ın sağlam ipidir. O hikmetli olan zikirdir O dosdoğru yoldur. O kendine uyan hevaları koymaktan kendisini (kıraat eden) delilleri iltibastan korur. Alimler ona doyamazlar. Onun çokça tekrarı usanç vermez tadım eksiltmez. İnsanı hayretlere düşüren mümtaz yönleri son bulmaz tükenmez O öyle bir kitaptır ki cinler işittikleri zaman şöyle demekten kendilerini alamadılar: "Biz hiç duyulmadık bir tilavet dinledik. Bu doğruya götürmektedir biz onun (Allah kelamı olduğuna) inandık" (Cin 1). Kim ondan haber getirirse doğru söyler. Kim onunla amel ederse ücrete mazhar olur. Kim onunla hüküm verirse adaletle hükmeder. Kim ona çağrılırsa doğru yola çağrılmış olur" Kütüb-ü Sitte; Hadis No:412
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizin en hayırlınız Kur`an-ı Kerim`i öğrenen ve öğretendir."
Kütüb-ü Sitte; Hadis No: 430
“Ey Ebû Zer! Gidip Allah’ın kitabından bir âyet öğrenmen senin için yüz rekât namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Ve kendisiyle amel edilsin veya edilmesin ilimden bir mesele öğrenmen bin rekât namaz kılmandan daha hayırlıdır.”

Sünen-i İbn Mace 1/219
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir mü`minin dünyevi kederlerinden birini giderirse Allah da onun Kıyamet günü kederlerinden birini giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir müslümanı örterse Allah da onu dünya ve ahirette örter. Kişi kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımındadır. Kim ilim aramak düşüncesiyle bir yola düşerse Allah onun cennete olan yolunu kolaylaştırır. Bir grup Allah`ın kitabını okumak ve aralarında tedris etmek üzere Allah`ın evlerinden birinde toplanırsa kalplerine huzur dolar ve onları rahmet kaplar melekler onları sarar. Allah da onları yanında bulunan mukarreb meleklere anar. Bir kimseyi ameli yavaşlatırsa nesebi hızlandıramaz." Kütüb-ü Sitte; Hadis No: 3351
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Kur`an okumada mahir olan kişi Sefere denilen kerim ve muti meleklerle beraber olacaktır. Kur`an`ı kendisine zor geldiği halde okuyan kimseye iki sevap vardır." Kütüb-ü Sitte; Hadis No: 426

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Aziz ve celil olan Allah diyor ki: Kim Kur`an-ı Kerim`i okuma meşguliyeti sebebiyle benden istemekten geri kalırsa ben ona isteyenlere verdiğinden fazlasını veririm." Kütüb-ü Sitte; Hadis No: 422
“Kim ki kur’an’ı üç günden daha az bir zamanda hatm ederse O Kur’an’ı anlamaz.”
Ebu Davud 5/1394 Tirmizi 3/2949
"Şüphesiz bu Kur'an (hüzünle ve) tesirli olarak inmiştir. Artık O'nu okuduğunuz zaman ağlayınız. Ağlamanız gelmezse ağlamaya çalışınız. O'nu okurken sesinizi güzelleştirmeye gayret ediniz. Kim Kur'an'ı güzel sesle okumaya gayret etmezse bizden değildir."
İbn Mâce 4/1337
“Ümmeti-min ibadetinin en faziletlisi Kur’an okuma ibadetidir." (Celalüddin es-Suyûtî Camiu’s-Sağir

“Kur’an okuyunuz zira Kur’an kendisini okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olarak gelir." (Müslim Müsafirun 252)

Hz. Ali'ye nispet edilen Şu anlamlı mesaj, Kur'an'ın gönderiliş gayesini beyan etmektedir: “Kur'an, sizden öncekilerin ahvâlini, gelecek nesillerin haberlerini kapsar. Onda sizler için hükümler vardır. Ondan yüz çeviren zorbaları Allah zelil eder. Onun dışında hidâyet arayanı, Allah dalalete düşürür. O, Allah'ın kopmaz ipidir, Zikr-i hakim ve Sırat-ı müstakimdir. Onunla hareket eden hedefi şaşmaz, okuyan diller sürçmez, alimler ondan doymaz, okumakla eksilmez, acayip yönleri bitmez, onunla konuşan doğruya isabet eder. Onunla hareket eden ecir alır, onunla hükmeden isabet eder. Ona davet eden doğruya çağırmış olur.” Tirmizî, Fedâilu'l Kur'an: 15.

KUR'AN'I  ANLAMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

1- Taklit ve Taassup: Taklit, başkaların beyin ve düşüncelerini kullanmak anlamına gelmektedir. Keza taklid, Allah'ın vermiş olduğu akıl nimetini kullanmamak ve başkalarının gözüyle görmeye çalışmaktır. Taassup ise hatada ısrardır.
2- Kur'an Okurken Tüm Cehd ve Gayreti Harflerin Çıkış Yerlerine Hasretmek: Böyle biri, Kur'an'ı okumanın asıl gayesini tecvitte bilir. Onun için asıl hedef  Kur'an'ı anlama değil de, kıraat imamlarının İhtilaflarına riâyet etmek ve onları uygulamaya çalışmaktır.

3- Günahlara Dalmak: Günahlar ise, insanları Allah ile sohbet etme anlamına gelen Kur'an'ı okuyup anlamaktan alıkoymaktadır.
4- Tekebbür (Büyüklenme):
5- Kur'an'ı Hedefinden Saptırmak: Kur’an’ı anlamanın önüne geçen engellerden birisi de, Kur'an'ı asıl hedefinden saptırmaktır. Oysa Allah;“Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı hak ile indirdik.” “O, insanları karanlıklardan, aydınlığa çıkarman için gönderdiğimiz bir kitaptır.” “İnsanların ihtilaf ettikleri konuları kendilerine açıklaman için sana kitabı indirdik.” “Bu kitabı sana her şey için bir açıklama bir hidâyet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” buyurmaktadır.

6- Ahireti İnkâr Etme veya Dünyayı Ahirete Tercih Etme.
7- Okunanın Anlamını Bilmeme veya Ondan Habersiz Olma.: Kimi alimler de anlamadan Kur'an okuyanın durumunu sarhoşlara benzetmişlerdir.5185 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın