• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

MÜSLÜMANIN KAÇINMASI GEREKTİĞİ DAVRANIŞLAR

MÜSLÜMANIN KAÇINMASI GEREKEN HASTALIKLAR

  1. BENLİK, KİBİR: Şeytani bir hastalıktır. Ferdin kendini ve toplumu felakete sürükler. “Meleklere, "Adem'e secde edin" demiştik, İblis müstesna hepsi secde ettiler, o ise kaçındı, büyüklük tasladı ve inkar edenlerden oldu.” (Bakara 34) “Onların ardından da Firavun ve erkanına ayetlerimizle Musa ve Harun'u gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir millet oldular.” (Yunus 75)

  2. KISKANÇLIK, HASET: Bilgisizlik ve tamahkârlıktan doğar. “Size bir iyilik gelse, onların fenasına gider; başınıza bir kötülük gelse buna sevinirler. Sabreder ve sakınırsanız, onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Allah işlediklerinin hepsini ilmiyle kuşatmıştır.”* (A.İmran 120)

  3. TEFRİKABÖLÜCÜLÜK : Davaya ihanet; Şer güçlere maşa olma. “Toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetini anın: Düşmandınız, kalblerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarında idiniz, sizi oradan kurtardı. Allah, doğru yola erişesiniz diye size böylece ayetlerini açıklar.” (Ali İmran 103)

  4. YIKICI TENKİT, : Güven duygusunu zedeleyen teşkilatı zayıflatan kötü bir hastalık.  “Ey inananlar! Zannın çoğundan sakının, zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın; kimse kimseyi çekiştirmesin; hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz; Allah'tan sakının, şüphesiz Allah tevbeleri daima kabul edendir, acıyandır.” (Hucurat 12)

  5. TEHİRCİLİK: Şeytan, mümine kabul ettiremediğini tehir ettirir. “Onlardan birine ölüm gelince: "Rabbim! Beni geri çevir, belki, yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim" der. Hayır; bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir engel vardır.” (Mümin un100)

  6. CİMRİLİK: Cimriler, insanlar arasında da, Allah (cc) katında da sevimsiz ve değersiz kişilerdir. “Onlar cimrilik ederler, insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar, Allah'ın bol nimetinden kendilerine verdiğini gizlerler. Kafirlere aşağılık bir azab hazırlamışızdır.” (Nisa 37)

  7. TEMBELLİK, : İnsanın dünya ve ahiretini mahveden bir hastalık. “Ey inananlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında büyük gazaba sebep olur.” (SAF 2–3)

  8. MAKAM, MEVKİ, ŞÖHRET HASTALIĞI: İstemek değil istenmek evladır. “İnsanın başına bir sıkıntı gelince Bize yalvarır. Sonra katımızdan ona bir nimet verdiğimiz zaman: "Bu bana bilgimden dolayı verilmiştir" der. Hayır; o bir imtihandır, fakat çokları bilmezler. Bunu onlardan öncekiler de söylemişti, ama kazandıkları şeyler onlara fayda vermedi.” ( Zümer 49–50)
9. PARA-SERVET HASTALIĞI: Maddeci anlayışın tesiri ile Müslümanlarda oluşan bir hastalık. “Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir, oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır.” (A.İmran14)

  10. SUİZAN: Müslüman’ın kalbini bozar, kişinin kendisine zarar verir. “Ey inananlar! Zannın çoğundan sakının, zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın; kimse kimseyi çekiştirmesin; hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz; Allah'tan sakının, şüphesiz Allah tevbeleri daima kabul edendir, acıyandır.” (Hucurat 12)

  11. ÜMİTSİZLİK, YILGINLIK: Kendini huzursuz ettiği gibi kardeşlerinin çalışma şevkini de kırar. “"Seni gerçekten müjdeliyoruz, umutsuzlardan olma" demişlerdi. "Zaten sapıklardan başka kim Rabbinin rahmetinden umudunu keser!" (Hicr 55,56)

  12. NEFS MUHASEBESİ: Bundan kaçınanlar yanlışlarını sürekli hale getirirler. “Kendini arıtan saadete ermiştir. Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır.” (Şems 9-10)

13. İNANDIĞI GİBİ YAŞAMAMA: Davetçi için hiç düşünülemeyecek bir hastalıktır. “Ardında ve önünde insanoğlunu takip edenler vardır; Allah'ın emriyle onu gözetirler. Bir millet kendini bozmadıkça Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir milletin fenalığını dileyince artık onun önüne geçilmez. Onlar için Allah'tan başka hami de bulunmaz.” (Rad 11)

  14. KORKAKLIK, CİHAD’DAN KAÇMA: Nefsin ve şeytanın tebliğciye karşı en büyük silahıdır. “İnsanlar onlara: "Düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar, onlardan korkun" dediler. Bu, onların imanını artırdı da: "Allah bize yeter. O ne güzel vekil’dir" dediler.” (A.İmran 173) “Ey inananlar! Size ne oldu ki, "Allah yolunda, savaşa çıkın" dendiği zaman yere çöküp kaldınız? Oysa dünya hayatının geçimi ahirete göre pek az bir şeydir.” (Tevbe 38)

  15. ACELECİLİK: Hedefe varmada sabırlı olunmalıdır. Acelecilik şeytandandır. “İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, bunu Benden acele istemeyin.” ( Enbiya 37)

  16. ÇAĞIN VASITALARINI İYİ KULLANAMAMA: En önemlileri Siyaset ve kitle iletişim araçları. "Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın." ( Şuara 151–152) “Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirsen onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.” “(Hucurat 6)

  17. MİLLİYETÇİLİK, BÖLGECİLİK, IRKÇILIK: Milliyetçilik Batıl bir inanç, İslam Hak bir dindir. “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, herşeyden haberdar olandır.” “(Hucurat 13- (Ebu Davud 4/332)

 4434 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın