• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

MÜSLÜMANIN GÜZEL VASIFLARI

MÜSLÜMANIN SAHİP OLMASI GEREKEN VASIFLAR

  1. İMAN: Davetçi: Güçlü bir imana sahiptir. Bunun için beş koruyucu gerekir. (Sabır, Sebat, Sadakat, Azim, Salih amel) "İnananlar, ancak Allah'a ve peygamberine inanmış, sonra şüpheye düşmemiş; Allah uğrunda mallarıyla, canlarıyla cihat etmiş olanlardır. İşte onlar doğru olanlardır." (Hucurat 15) İşte güven; onlara, inanıp haksızlık karıştırmayanlaradır. Onlar doğru yoldadırlar.* (Enam 82)”

  2. İHLÂS: İhlas sahibidir. Sadece Allahın rızasını kazanmak için çalışır. Dünyevi bir menfaat gözetmez. “De ki: "Dini Allah'a halis kılarak O'na kulluk etmekle emrolundum." "Ve Müslümanların ilki olmakla emrolundum." De ki: "Rabbime karşı gelirsem, doğrusu büyük günün azabından korkarım."De ki: "Ben, dinimi Allah'a halis kılarak O'na kulluk ederim;” (Zümer 11-14) “Oysa onlar, doğruya yönelerek, dini yalnız Allah'a has kılarak O'na kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emrolunmuşlardı. Dosdoğru olan din de budur.” (Beyyine 5)

  4. ÜMMET: Bütün İnananların tek bir ümmet olduğu şuurundadır. Hiçbir kavmin diğer kavme üstünlüğü yoktur prensibiyle hareket eder. “Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, doğruluğu emreden, fenalıktan alıkoyan, Allah'a inanan hayırlı bir ümmetsiniz. Kitap ehli inanmış olsalardı, kendileri için daha hayırlı olurdu; içlerinde inananlar olmakla beraber, çoğu yoldan çıkmıştır.” (Ali İmran 110)

  5. İTTİFAK: Allah için yaptığı bütün çalışmaları tam bir ittifak içinde yapar. Tefrikaya sebebiyet vermez. “Allah'a ve Peygamberine itaat edin; çekişmeyin, yoksa korkar başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin, doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal 46) “Çıkmazsanız Allah size can yakıcı azabla azabeder ve yerinize başka bir millet getirir. O'na bir şey de yapamazsınız. Allah her şeye kadirdir.” (Tevbe 39)

  6. İTTİKA: Sadece Allahtan korkarak çalışır. Kendisinden korkulacak Ancak Âlemlerin Rabbi olan Allah (cc) tır. “Ey inananlar! Allah'tan, sakınılması gerektiği gibi sakının, sizler ancak müslüman olarak can verin.” (Ali İmran 102)
“Ey inananlar! Allah'tan sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırdedecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük, bol nimet sahibidir.” (Enfal 29)

  7. İHSAN: Allah’ı görüyormuşçasına kulluk eder. Dava çalışmalarını aksatmaz. “İyi davrananlara; daima daha iyisi ve üstünü verilir. Onların yüzlerine ne bir karalık, ne de zillet bulaşır. İşte onlar cennetliklerdir, orada temelli kalırlar. (Yunus 26)

  8. İYİ AHLAK: Güzel ahlak sahibidir. Bütün peygamberler güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmişlerdir. “Onlar bollukta ve darlıkta sarfederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler. Allah iyilik yapanları sever. Onlar fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anarlar, günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim vardır? Onlar, yaptıklarında bile bile direnmezler. Onların hareketlerinin karşılığı Rablerinden bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlerdir. İyi davrananların ne güzel ecri vardır!” (Ali İmran 134–136)

  9. GÜVEN: Liderine onun kadrosuna ve dava arkadaşlarına güvenir, kendiside onlara güven telkin eder. “…De ki: "Allah bana yeter; güvenenler O'na güvenir." 39/38. “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir… 9/71.

  10. İSTİŞARE: Farz olan içinde birçok rahmeti ve güzellikleri barındıran çok önemli vasıflarından biridir. “Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namaz kılanlar için daha iyi ve daha süreklidir. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da sarfederler.” (Şura 38-) “Allah'ın rahmetinden dolayı, sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalbli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile, iş hakkında onlara danış, fakat karar verdin mi Allah'a güven, doğrusu Allah güvenenleri sever.” (Ali İmran 159)

  11. İTAAT: Başarıya ve zafere ulaşmanın mutlak yolu itaatten geçer. En önemli farzlardandır. “Ey İnananlar! Allah'a itaat edin, Peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız onun halini Allah'a ve Peygambere bırakın. Bu, hayırlı ve netice itibariyle en güzeldir.”* (Nisa 59) “Aralarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve Peygambere çağırıldıkları vakit: "İşittik, itaat ettik" demek, ancak müminlerin sözüdür, işte saadete erenler onlardır. Allah'a ve Peygambere itaat eden, Allah'tan korkan ve O'ndan sakınan kimseler, işte onlar kurtulanlardır.” (Nur 51–52)

  12. İNFAK: Allahın lütfettiği nimetlerden bir kısmını yine onun emri gereği verir.Bu imanının olgunluk derecesini gösterir. “İnanan, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat eden kimselere Allah katında en büyük dereceler vardır. İşte kurtulanlar onlardır.” (Tevbe 20) “Allah yolunda sarf edin, kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın, işlerinizi iyi yapın. Şüphesiz Allah iyi iş yapanları sever.” (Bakara 195) “Sevdiğiniz şeylerden sarfetmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Her ne sarfederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.” (A.İmran 92)

  13. SADAKAT: Milli Görüş mensubu, Allaha, Resulüne, Liderine ve davasına sadıktır. “And olsun, biz kendilerinden öncekileri de denemişken, insanlar, "İnandık" deyince, denenmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları da ortaya çıkaracaktır.”
 (Ankebut 2-3)

  14. VASAT: (Orta yol) İfrat ve tefrit arası bir orta yolu takip eder. Yani İslam da olmayan bir hükmü var saymaz, var olan bir hükmü de yok saymaz. “Böylece sizi insanlara şahid ve örnek olmanız için tam ortada bulunan bir ümmet kıldık. Peygamber de size şahid ve örnektir. Senin yöneldiğin yönü, Peygambere uyanları, cayacaklardan ayırdetmek için kıble yaptık. Doğrusu Allah'ın yola koyduğu kimselerden başkasına bu ağır bir şeydir. Allah ibadetlerinizi boşa çıkaracak değildir. Doğrusu Allah insanlara şefkat gösterir, merhamet eder.” ( Bakara 143)

 7039 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın