• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

ALLAH’A VE RESÜLE İTAAT EDİN

 • ALLAH’A VE RESÜLE
  İTAAT EDİN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

De ki: "Allah'a ve Peygambere itaat edin". Yüz çevirirlerse bilsinler ki, Allah inkâr edenleri sevmez. AL’İ İMRAN/32.

 • "Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu, altından ırmaklar akan cennetine koyar" (Nisa: NİSA/13).
 • "Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve çekinirse işte onlar kurtuluşa erenler (üstün gelenler)dır." (Nûr/52).
 • "Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korku ile zaafa düşersiniz, rüzgârınız (kesilip) gider. Bir de sabır (ve sebat) edin (katlanın). Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir" (Enfal/46)

İTAAT

 RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

     Allah'a itaat edin, Peygamber'e de itaat edin. Kötülüklerden sakının. Eğer yüz çevirirseniz, biliniz ki, Peygamber'imize düşen sadece apaçık tebliğdir. MAİDE/92

    Namaz kılın, zekât verin, Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. NUR/56.

RESÜLE İTAAT
ALLAH’A İTAATTİR

      RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

     Kim RASÜLE itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kimde yüz çevirirse biz seni onlara muhafız göndermedik. NİSA /80

İŞLERİNİ BOŞA
 ÇIKARMA

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Ey inananlar! Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin; işlerinizi boşa çıkarmayın. MUHAMMED/33.

UMULUR Kİ RAHMETE
KAVUŞURSUNUZ

   RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

     Allah’a ve resule itaat edin. Umulur ki rahmete kavuşturulursunuz.  Al-i imran/ 132

    Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun! Al-i imran/ 133

KİM ALLAH’A VE PEYGANBERE İTAAT EDERSE

     RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır! NİSA/69

      Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.NİSA/70

ÇEKİŞTİĞİMİZ
KONULARDA HAKEM

    RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

     Ey iman edenler, Allah’a itaat ediniz; resulüne itaat ediniz; ve sizden olan emir sahiplerine de (itaat ediniz). Herhangi bir şeyde çekişirseniz, eğer Allah’a ve Ahiret gününe iman ediyorsanız onu Allah’a ve resulüne havale ediniz. Bu daha hayırlı ve sonuç itibari ile daha güzeldir.NİSA/59

       De ki, ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek ancak Allah’a mahsustur. Şura 10

     

ALLAH’A VE RESÜLÜNE
İTAAT EDİN Kİ
GÜNAHLARINIZ BAĞIŞLANSIN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Ki amellerinizi size uygun kılsın ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarı sağlamıştır. AHZAB/71

ALLAH’IN DİNİNDEN
BAŞKASINI MI ARIYORLAR

   RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

     Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Hal bu ki göklerde ve yerde olanların hepsi ister-istemez O’na teslim olmuştur ve Ona döndürüleceklerdir. AL’İ İMRAN 83

KİTAP EHLİNE
UYARSANIZ
KÜFRE ÇEVİRİRLER

   RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Ey iman edenler, eğer kitap verilenlerden herhangi bir guruba boyun eğerseniz, sizi imanınızdan sonra kâfirler olarak geri çevirirler. AL’İ İMRAN /100

KEŞKE ALLAH’A VE RESÜLE
İTAAT ETSEYDİK

  RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

     Yüzleri ateşe çevrildiği gün: ‘keşke Allah’a itaat etseydik ve resule itaat etseydik’ diyecekler. AHZAB/66

BÜYÜKLERİMİZE
 UYDUK SAPTIRDILAR

   RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Ve şöyle söylerler: ‘Ey Rabbimiz, biz yöneticilerimize ve büyüklerimize uyduk ve onlar bizi yoldan saptırdılar.’ AHZAB/67

YALANLAYANA
İTAAT ETME

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Artık yalanlayanlara itaat etme.KALEM/8

YEMİN EDEN
AŞAĞILIĞA UYMA

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Devamlı yemin eden aşağılıklara itaat etme.KALEM/10

    AYIPLAYAN VE HADDİ
AŞANA İTAAT ETME

  RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

     Hep (laf, kaş, göz işaretleriyle) ayıplayan, laf getirip götürene, iyiliği engelleyen, haddi aşan devamlı günah işleyene, zorbaya, bunlardan başka soysuza da(itaat etme) KALEM/11-13

    GÜÇLÜ VE KUVVETLİ
DİYE İTAAT ETME

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Mal ve oğulları var diye de(ekonomik ve askeri gücü var diye itaat etme).KALEM/14

    KUR’AN VE PEYGANBERE TESLİM OLMAYANLAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Sana indirilen Kuran'a ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Putlarının önünde muhakeme olunmalarını isterler. Oysa onları tanımamakla emr olunmuşlardı. Şeytan onları derin bir sapıklığa saptırmak ister.   NİSA/60.  

    ALLAH’I SEVİYORSANIZ PEYGANBERE İTAAT

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • De ki: "Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder".AL’İ İMRAN/31.
 • Müminlerin, Peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir; onun eşleri onların anneleridir; akraba olanlar, miras hususunda, Allah'ın Kitap'ında birbirlerine müminler ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza yapacağınız uygun bir vasiyet bunun dışındadır. Bu Kitap'ta yazılı bulunmaktadır. AHZAB/6.
 • Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamberi överler: Ey inananlar! Siz de onu övün, ona salât ve selam getirin. AHZAB/56.
 • Allah'ı ve Peygamber'ini incitenlere, Allah dünyada da ahirette de lanet eder; onlara alçaltıcı bir azap hazırlar. AHZAB/57.
 • PEYGANBERİ SORGULAMA

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Yoksa siz, daha önce Musa’nın sorguya çekildiği gibi resulünüzü sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse, o doğru yoldan sapmış olur.BAKARA/107
 • Ey İnananlar! Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kuran indirilirken onları sorarsanız size açıklanır (ama üzülürsünüz). Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir. Allah Bağışlayandır, Halim'dir. MAİDE/101.
  Resul-i Ekrem (s.a.) “Allah size haccı farz kıldı, hac vazifenizi yapınız” dediği zaman birisi kalkarak “Her sene mi ya Resulallah?” demiş ve sorusunu üç kere tekrarlamıştı. Peygamberimiz bir müddet sükut ettikten sonra “Eğer evet deseydim her sene farz olurdu; eğer her sene farz olsaydı buna da gücünüz yetmezdi” buyurdu. Yukarıdaki ayetin geliş sebebi budur. Allah unuttuğu için değil, affettiği, kolaylık dilediği için bazı şeyleri açıklamaz; sorular sorar işi güçleştirmek, teşri hikmetine aykırıdır.
 •  

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Sizden önce bir millet onları sormuştu, sonra da onları inkâr etmişlerdi. MAİDE/102.
 • Yoksa siz de (ey Müslümanlar), daha önce Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse, şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur.BAKARA/ 108.
 • PEYGANBERİ YALANLAMA

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • And olsun ki, aralarından kendilerine bir peygamber gelmişti, onu yalancı saydılar. Haksızlık ederlerken azaba uğradılar. NAHL/113.
 • Seni yalancı sayıyorlarsa bil ki, onlardan önce Nuh milleti, Ad, Semud, İbrahim milleti, Lut milleti ve Medyen halkı da peygamberlerini yalancı saymış ve Musa da yalanlanmıştı. Ama Ben, kâfirlere önce mehil verdim, sonra da onları yakalayıverdim; Beni tanımamak nasılmış görsünler. HACC/42–44.
 • Nice kasabaların halkını haksızlık yaparken yok ettik. Artık çatıları çökmüş, kuyuları metruk, sarayları bomboş kalmıştır. HACC/45.
 • Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, orada olanları akledecek kalbleri, işitecek kulakları olsun. Ama yalnız gözler kör olmaz, fakat göğüslerde olan kalpler de körleşir. HACC/46.
 • Hiçbir ümmet, kendi süresini ne çabuklaştırabilir ve ne de geciktirebilir. MÜ’MİNUN/43.
 • Sonra birbiri peşinden peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete peygamberi geldikçe onu yalancı saydılar. Onları birbiri peşinden yok edip hepsini birer efsane yaptık. İnanmayan millet, rahmetten ırak olsun! MÜ’MİNUN/44.
 • Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Peygamberleri onlara belgeler, sayfalar ve nurlu kitaplar getirmişlerdi. FATIR/25.
 • Sonra Ben, inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl olur?* FATIR/26.
 • Eğer siz Peygamberi yalanlıyorsanız bilin ki, sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Peygambere düşen, sadece apaçık tebliğdir. ANKEBUD/18.
 • PEYGANBERE BİAT

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Allah şu müminlerden razı olmuştur ki onlar, ağacın altında sana bıat ediyorlardı. FETİH/18
 • Şüphesiz sana biat edenler, ancak Allah’a biat etmiş olurlar. Allah’ın eli, onların ellerinin üstündedir. Kim sözünden dönerse kendi aleyhine dönmüş olur. Kim de Allah’a verdiği sözü tutarsa, yakında Allah onu büyük mükafat verecektir.FETİH/10
 • Ey peygamber, inanmış kadınlar sana gelip Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleri ile ayaklarıyla arasında bir iftira uydurup getirmemeleri, iyi bir işte sana karşı gelmemeleri hususunda sana biat ederlerse onların biatlerini al ve onlar için Allah’tan mağfiret dile. Kuşkusuz Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. MÜMTEHİNE/12
 • Allah’a verdiğiniz sözü (Peygambere yaptığınız bey’atı) az parayla satmayın. Eğer bilirseniz Allah katındaki sizin için daha hayırlıdır. NAHL/95
 •  

MÜNAFIKLARIN YÜZ ÇEVİRİP
KAÇIŞLARI

    RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

     Onlara: "Allah'ın indirdiğine ve Peygambere gelin" dendiği zaman, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. NİSA/61.

    İMAN ETTİK DİYİP
 YÜZ ÇEVİRENLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Münafıklar: "Allah'a ve Peygamber'e inandık, itaat ettik" derler; sonra da bir takımı yüz çevirirler. İşte bunlar inanmış değillerdir. NUR/47.

    Aralarında hüküm vermek üzere Allah'a ve Peygamberine çağırıldıkları zaman, bir takımı hemen yüz çevirirler. İşte bunlar inanmış değillerdir. NUR/48.

    Ama hak kendilerinden tarafa ise, itaatle koşa koşa gelirler. NUR/49.

    Kalplerinde hastalık mı var, yoksa şüphelenmişler midir, yahut Allah'ın ve Peygamberinin onlara haksızlık yapacağından mı korkmaktadırlar? Hayır; onlar sadece zalimdirler.* NUR/50.
GÜNAHLARI SEBEBİ
İLE YÜZ ÇEVİRİYORLAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    O halde, Allah'ın indirdiği Kitap ile aralarında hükmet, Allah'ın sana indirdiği Kuran'ın bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın, heveslerine uyma; eğer yüz çevirirlerse bil ki, Allah bir kısım günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların çoğu gerçekten fasıktırlar. MAİDE/49.

        Sana "Peki" derler, fakat senin yanından çıktıklarında, içlerinden birtakımı, geceleyin (gündüz) söylemiş olduklarının tersini kurarlar. Allah onların geceleyin tasarladıklarını yazıyor. Sen onlara aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter. NİSA 4/81

DÜŞÜNSÜNLER
DİYE

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 (Biz o resulleri) DELİLLER VE KİTAPLARLA (gönderdik), ONLARA NE İNDİRİLDİĞİNİ İNSANLARA AÇIKLAYASIN DİYE SANA DA ZİKRİ (Kur’an’ı) İNDİRDİK. TA Kİ İYİCE DÜŞÜNSÜNLER. Nahl 44

HAK OLMASA
ÇELİŞKİ BULURLARDI

    RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 Onlar hâlâ Kur'ân'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı. NİSA 82

 

İŞİTTİK VE
İTAAT ETTİK

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Aralarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve Peygambere çağırıldıkları vakit: "İşittik, itaat ettik" demek, ancak müminlerin sözüdür, işte saadete erenler onlardır. NUR/51.

    Allah'a ve Peygambere itaat eden, Allah'tan korkan ve O'ndan sakınan kimseler, işte onlar kurtulanlardır. NUR/52.

PEYGANBER SİZE NEYİ VERMİŞSE

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Allah'ın, fethedilen memleketler halkının mallarından Peygamberine verdikleri; Allah, Peygamber, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir; ta ki içinizdeki zenginler arasında elden ele dolaşan bir devlet olmasın. Peygamber size ne verirse onu alın, sizi neden menederse ondan geri durun; Allah'tan sakının, doğrusu Allah'ın cezalandırması çetindir.  HAŞR/7

İDEAL ÖRNEK

ANDOLSUN Kİ,

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah (Allah'ın Elçisi) en güzel örnektir. AHZAB/21.8336 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın