• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

KUR'AN-DA BAŞLIKLARLA EMİR VE YASAKLAR 4

 1. İnsan kendi işledikleri yüzünden fesada düşer
 2. İnsan kendi kendinin şahididir.
 3. İnsan üzerinde bulunan dünyalıklara itibar etme.
 4. İnsan ve cinler Allah’a kulluk için yaratıldı.
 5. İnsana güç ve kuvvet veren Allah’tır.
 6. İnsandaki varlık onu inkara sürükledi.
 7. İnsanı denemek için ölümü ve hayatı yaratan Allah’tır.
 8. İnsanı en güzel şekilde yaratıldı.
 9. İnsanın bütün yaptıkları kayıt altına alınmıştır.
 10. İnsanın yaptıkları siccinde yazılıdır.
 11. İnsanlar Allah’a muhtaçtır.
 12. İnsanlara inanmaları için zorlama yapmamak.
 13. İnsanlara tuzak kurma.
 14. İnsanları Allah yolundan alıkoyma.
 15. İnsanları ikna için Kur’an da her türlü misal verilmiştir.
 16. İnsanları küçümseyip yüz çevirmemek.
 17. İnsanların yolunu kesip pusu kurma.
 18. İnsanoğlu Rabbine kavuşacaktır.
 19. İnsanoğlu şerefli kılındı..
 20. İnsanoğlu tabakadan tabakaya geçecek.
 21. İnsanoğlu zor geçidi aşmaya girişmedi.
 22. İnsanoğlunu, zorluklara katlanacak şekilde yaratıldı.
 23. İsa (a.s.) çarmıha gerilmediğine inan.
 24. İsraf etme.
 25. İsteyenlere karşı verecek paran yoksa güzel söz söyle.
 26. İsteyerek fedakârlıkta bulun.
 27. İşittik itaat ettik demek.
 28. İşleri yaratıp düzenleyen Allah’tır.
 29. İşlerini iyi yap.
 30. İtaat eden kadınlarınız aleyhine yol aramamak.
 31. İtikafa çekildiğinde eşine yaklaşmamak.
 32. İyi davranmak.
 33. İyi hareketin karşılığının olduğunu bil.
 34. İyi söz söylemek, kötü sözden kaçın.
 35. İyilerin defteri yüksek katlardadır.
 36. İyiliğe on, kötülüğe misliyle karşılık verileceğini bilmek.
 37. İyilik yap.
 38. İyiliklerin kötülüğü giderdiğini bil.
 39. Kadını boşadığında mehrini geri almamak.
 40. Kadınları el sürmeden ve mehirlerini belirlemeden boşadığında kendilerini memnun etmek.
 41. Kadınları yabancı erkekle edalı konuşmaması, ağırbaşlı olması ve açılıp saçılmaması. Örtünmesi.
 42. Kadınların mehirlerini cömertçe vermek.
 43. Kadınların örtünmesi ve mahremleri.
 44. Kadir gecesinin kıymetini bil.
 45. Kafirlere verilen güç ve servete imrenmemek.
 46. Kafirleri dost edinen münafıklar şeytanın dostudurlar.
 47. Kâfirlerin düzenine karşı Allah’ında düzeni vardır.
 48. Kafirlerin hile ve düzeninden korkmamak.
 49. Kafirlerin mal ve gücüne imrenmemek.
 50. Kafirlerin putlarına ve dinlerine hakaret etmemek.
 51. Kafirlerle karşılaştığında dönüp kaçma.
 52. Kainat oyun olsun diye yaratılmadığını bilmek.
 53. Kâinata bakarak ders al.
 54. Kalbini Allah’a yöneltenlere cennete girin denir.
 55. Karılarını zihar yapmamak.
 56. Kendi fırkasıyla sevinen müşriklerden olma.
 57. Kendilerindeki bilgiden gururlanıp hakikati alaya aldılar.
 58. Kendilerine peygamber gönderilmemişleri uyarmak için gönderilen gerçektir.
 59. Kendinden üstün olanın varlığına imrenmemek.
 60. Kendini Allah’a verenlerden olmak.
 61. Kendini arıtan saadete ermiştir.
 62. Kendini beğenmemek.
 63. Kendini günahsız görme.
 64. Kendinin yazdığına Allah katındandır deme.
 65. Kıldığın namazdan gafil olma.
 66. Kıyamet bize gelmeyecek dememek.
 67. Kıyamet günü peygamber Allah’ın huzurundadır.
 68. Kıyamet günü tek hakim Allah’tır.
 69. Kıyamet gününde Allah inananların yardımcısıdır.
 70. Kıyamet gününü tartışmak sapıklıktır.
 71. Kıyamet koptuğunda inananların durumu.
 72. Kıyamet koptuğunda insanlar üç sınıf olur.
 73. Kıyamet koptuğunda suçluların durumu.
 74. Kıyamet ve hesap gününden kork.
 75. Kıyameti yalanlamamak.
 76. Kıyameti yalanlayanların vay haline.
 77. Kıyametin bilgisi Allah’a aittir.
 78. Kıyametin dehşetinden Allah’a sığın.
 79. Kıyametin gerçek olduğunu bil.
 80. Kıyametin vaktini ancak Allah bilir demek.
 81. Kıyamette Allah müminlere yardım eder.
 82. Kıyamette amel defterimizin önümüze konulacağına inan.
 83. Kıyamette bir takım yüzler parlayacaktır.
 84. Kıyamette her ümmetten bir şahit getirileceğine inan.
 85. Kıyamette kimseye haksızlık yapılmayacağını bil.
 86. Kıyamette münafıkların hali.
 87. Kız ve erkek çocuğu ayrımı yapmamak.
 88. Kibirlenmemek.
 89. Kimse kimsenin günahını çekemeyeceği.
 90. Kimse kimsenin günahını yüklenmez.
 91. Kitabı sağından verilenlerden olmayı Allah’tan dile.
 92. Kitabın eksiksiz tamamına inan
 93. Kitabın gereğini yapmayanlar.
 94. Kitap ehlinden kitaba ve peygambere inanan ve inanmayanlar.
 95. Kitap ehliyle en güzel şekilde mücadele et.
 96. Kitap hakkında ayrılığa düşme.
 97. Kitap’la hükmetmek
 98. Kitaplar anlaşılsın diye, peygamberlere kendi milletinin diliyle gönderildiğini bilmek.
 99. Kitaplara inanmak
 100. Kitaplarda değişikliği ancak Allah yapacağını bil.
 101. Kötülüğe aracı olma, iyiliğe aracı ol.
 102. Kötülüğe misli ile karşılık verilir. Affetmek evladır.
 103. Kötülüğü iyilikle sav.
 104. Kötülüğü yasak et.
 105. Kötülük yapmakta düzen kuranlara Allah’ın düzeni onlara galip gelir.
 106. Kötülük yapmamak.
 107. Kötülüklere engel ol.
 108. Kulaklarımız ve kalbimiz kapalı dediler.
 109. Kumar oynamamak.
 110. Kur’an adalet ve ölçü kitabıdır.
 111. Kur’an dinlerken ürkerler.
 112. Kur’an diri olanlar uyarılsın diye gelmiştir.
 113. Kur’an eğlence için inmemiştir.
 114. Kur’an en büyük mucizedir.
 115. Kur’an inananlar için rahmettir.
 116. Kur’an inananlara doğruluk rehberi ve şifadır.
 117. Kur’an okunduğunda rahatsız olmamak.
 118. Kur’an okuyacağın zaman Allah’a sığınmak.
 119. Kur’an öğüt alınsın diye kolaylaştırıldı.
 120. Kur’an son kitaptır ve hak olarak kıyamete kadar geçerlidir.
 121. Kur’an şerefli bir elçinin sözüdür.
 122. Kur’an-a içten bağlanmak.
 123. Kur’an-a kulak vermek.
 124. Kur’an-a tabi olduğu müddetçe Allah’ın saptırmayacağını bilmek.
 125. Kur’an-a ve önceden inen kitaplara inanmak.
 126. Kur’an-a yüz çevirenlerden olmamak.
 127. Kur’an-dan aklımızın anlıyamadığı zaman biz inandık Rabbimiz’in katındandır demek.
 128. Kur’an-dan kolayınıza gelenleri okumak.
 129. Kur’an-dan öğrendiklerini gizlememek.
 130. Kur’an-dan öğüt almak.
 131. Kur’an-dan sorumlu tutulmak.
 132. Kur’an-ı doğrulayanlar.
 133. Kur’an-ı geçmişte ve gelecekte kimse batıl kılamaz.
 134. Kur’an-ı kendine rehber bilmek.
 135. Kur’an-ı saygıyla okumalı ve dinlemeli.
 136. Kur’an-ı tüm insanlar ve cinler bir araya gelse benzerini yapamazlar.
 137. Kur’an-ı yalanlamamak.
 138. Kur’an-ın Allah’tan olduğundan şüphe etmemek.
 139. Kur’an-ın doğruluk rehberi olduğunu bilmek.
 140. Kur’an-ın hak olduğunu Allah kâfirlere ispat edecektir.
 141. Kur’an-ın hak olduğunu ilim sahipleri bilir.
 142. Kur’an-ın kesin son kitap olduğunu bilmek.
 143. Kur’an-ın koruyucusunun Allah olduğunu bilmek.
 144. Kur’an-ın miras bırakıldığı ümmetin hamd etmesi..
 145. Kur’an-ın yol gösteren kitap olduğuna inanmak.
 146. Kurban kesmek.
 147. Kurtulmak için fidye verseler kabul edilmeyecektir.
 148. Küfrü tercih eden yakın akrabayı dost edinmemek.
 149. Küfürde yarışanların Allah’a bir zarar veremeyeceklerini bil.
 150. Makam ve dereceni artırmak için teheccüt namazı kılmak.
 151. Mal ve çocuklarını imtihan vesilesi bil.
 152. Malından tasadduk etmek.
 153. Malını gösteriş için sarf etmemek.
 154. Malını tekrar, tekrar sayma.
 155. Mallarınız ve çocuklarınız Allah’ı anmaktan alıkoymasın.
 156. Melekler de dişilik ve erkeklik yoktur.
 157. Melekler müminlere dua ederler.
 158. Melekler sürekli Allah’ı tespih ederler.
 159. Meleklere inanmak.
 160. Mescitlere güzel elbise ile gitmek.
 161. Mescitleri onar .
 162. Miras taksiminde Allah’ın emrine riayet et.
 163. Muhammed (s.a.v.) peygamberlerin sonuncusudur.
 164. Musibet günahımızdandır.
 165. Mükellef erkek ve kadınlar.
 166. Mümin erkek ve kadınları kendine veli bil.
 167. Mümin kardeşini kendi nefsine tercih et.
 168. Mümini öldürmemek.
 169. Müminim diyene, sen mümin değilsin dememek.
 170. Müminler birbiri ile kardeştir. Dargın olanların arasını düzeltin.
 171. Müminler birbirini alaya almasınlar.
 172. Müminler o kimselerdir ki saadete ermişlerdir.
 173. Müminlerden biri haksızlığa uğradığında yardım etmek.
 174. Müminlere karşı yumuşak davranışlı ol.
 175. Müminleri bırakıp kâfirleri dost etme.
 176. Müminlerin birliğini bozma.
 177. Müminlerle çekiştiğin bir konuyu Allah’a ve peygambere götür.


5667 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın