• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

KUR'AN-DA BAŞLIKLARLA EMİR VE YASAKLAR 3

 1. Dişinin gebe kalması Allah’ın elindedir.
 2. Doğru sözlü ol.
 3. Doğru ve yalancı olup olmadığının anlaşılması için denendiğini bil.
 4. Dua et, Allah’tan is.
 5. Dua ve isteklerinde aceleci olma.
 6. Dünya hayatı atlatıcı bir geçimliktir.
 7. Dünya hayatına aşırı düşkün olma.
 8. Dünya hayatına bağlı kalma.
 9. Dünya hayatını isteyene, ahretten bir pay yoktur.
 10. Dünya nimetini sevme.
 11. Dünya ve ahiret nimetinin Allah’a ait olduğunu bil.
 12. Dünya ve içindekilerin belli bir süre için yaratıldığını bil.
 13. Dünyadaki halinizin hiç biri gizli kalmaz.
 14. Dünyalığı isteme.
 15. Düşman orduları ile korkutanlara karşı “Allah bize yeter” de.
 16. Düşmana karşı hazırlıklı ol.
 17. Düşmana karşı ihtiyatlı davran.
 18. Düşmanı kovalamada gevşeklik gösterme.
 19. Elbette güçlükle beraber şüphesiz bir kolaylık vardır.
 20. Eli darda ise alacaklı olduğunuz kimseye mühlet vermek.
 21. Elindekini saçıp savurma.
 22. Ellerin ve ayakların şahitlik edeceği günden Allah’a sığın.
 23. Emanete hıyanet etme.
 24. Emr olunduğun gibi dosdoğru ol.
 25. En değerliniz, Allah’tan en çok sakınanızdır.
 26. Erkeğin erkekle, kadının kadınla cinsel ilişkide bulunmasın.
 27. Esirleri serbest bırak.
 28. Eşine zina isnadında bulunanların yemin ettirilmesi.
 29. Eşler arasında adil ol.
 30. Eşler arasında anlaşmazlıkta hakem tayin etmek.
 31. Eşler birbiri aleyhine konuşmasın.
 32. Eşlerimiz Allah’ın varlığının belgelerindendir.
 33. Eşleriniz dünya hayatını tercih ediyorsalar.
 34. Evlat, anne ve babası için dua etmesi.
 35. Evlatlıklar öz oğullar gibi değildir.
 36. Evlatlıkları babalarının ismi ile çağırmak.
 37. Evlatlıkların eşleri ile evlenme.
 38. Evlenip ilişki kurmadığınız kadınları boşadığınızda, iddet saymadan kendilerini memnun edip salıver.
 39. Evlenirken Allah’ın yasaklarına riayet et.
 40. Evlere kapılarından gir.
 41. Faiz yeme ve faizi haram bil.
 42. Faizli işlemden arta kalandan vaz geçmek.
 43. Fakirleşirim diye cimrilik etme.
 44. Fala inanma.
 45. Fasık kimsenin getirdiği haberi araştırın.
 46. Ferasetli olmak.
 47. Fitne çıkarma.
 48. Fitne çıkarmaktan sakın.
 49. Galibiyeti Allah’tan bil.
 50. Gece gündüz Allah’ın rızasını dileyenlerle beraber ol.
 51. Gece ibadeti daha tesirli ve elverişlidir.
 52. Geçmişinizden ve geleceğinizden sakının dendiğinde yüz çevirmemek.
 53. Gelen her uyarıcı peygambere sihirbaz dediler.
 54. Geleneklere tabi olma.
 55. Gerçek dost ol.
 56. Gerçek inananlardan ol.
 57. Gerçekte doğru yolda olanı Allah bilir.
 58. Gizli konuşmalarınızda hayır konuşun.
 59. Gizli toplantılarda Allah’ın rızasını gözet.
 60. Göklerin ve yerin gaybının Allah’a ait olduğunu bilmek.
 61. Göklerin ve yerin kilitleri Allah’ındır.
 62. Gönlünü kâfirliğe açma.
 63. Gönüldeki gizlileri Allah bilir.
 64. Gönülden kulluk et.
 65. Gördüğün kötülüğe mani ol.
 66. Görmediği halde Allah’tan korkanlar uyarılır.
 67. Gösteriş ve riyadan kaçın.
 68. Gusul et ve abdest al.
 69. Günah işlememek ve hata etmemek için Allah’tan mağfiret dilemek.
 70. Günahın açığını da gizlisini de bırakmak.
 71. Günahınızı biz taşıyalım diyenlere itibar etme.
 72. Günahtan, haksızlıktan ve haram yemekten kaçın.
 73. Güzel iş işleyenin güzelliği artırılır.
 74. Hac etmek.
 75. Haddi aşmamak.
 76. Hainlik eden peygamber hanımlarından olma.
 77. Hak yalnız Allah’tır.
 78. Hakikati bildikten sonra sapma.
 79. Hâkim din Allah’ın oluncaya kadar savaşmak.
 80. Haksızlığa verilecek cezanın bir süresi olduğunu bilmek.
 81. Halis dine kulluk et.
 82. Haram yiyeceklerden yeme.
 83. Hasetlik yapmak.
 84. Hata ve günah işlediğinde tevbe etmek.
 85. Hayâsızlığı yaymamak.
 86. Hayat dünya hayatıdır deme.
 87. Hayatın ilki de sonu da Allah'ındır.*
 88. Hayır ve şerrin Allahtan olduğunu bilmek.
 89. Hayırlı amellerde yarış.
 90. Her insanın kıyamette dirileceğine inan.
 91. Her nefisin ölümü tadacağına inan.
 92. Her şey Allah’a muhtaçtır.
 93. Her türlü şerden Allah’a sığın.
 94. Her ümmete peygamber gönderildiğini bil.
 95. Her ümmete verilmiş bir süre olduğunu bilmek.
 96. Herkes kıyamette önceden ne hazırladığını görecek.
 97. Hesap görmek sadece Allah’a aittir.
 98. Hevesini kendine ilah edinme.
 99. Hırsızlık yapmamak.
 100. Hiçbir dostun diğer dostunu sormadığı, kurtulmak için ailesini feda edeceği o günden sakınmak.
 101. Hidayeti olmayan Kur’an-a inanmaz.
 102. Hidayetin Allah’a ait olduğunu bil.
 103. Hikmetle, güzel öğütle tebliğ et.
 104. Hüküm çoğunun aleyhine gerçekleşmiştir.
 105. İbadet edenlere mani olma.
 106. İbadetleri ve şeklini koyan Allah’tır
 107. İbadetlerinde sabırlı olmak.
 108. İbrahim a.s. çocuğu ile imtihan edilmesi.
 109. İçimizde olanı Allah bilir.
 110. İçki içmemek.
 111. İffetini koruyan kadın Meryem .
 112. İffetini namusunu ve koru.
 113. İffetli bir kadına zina ısnadında bulunmamak.
 114. İffetli kadına iftira edenlerin cezalandırılması
 115. İftira etme.
 116. İhramlıyken avlanmama.
 117. İhtiyar kadınlara dış elbiseyi çıkarma müsadesi.
 118. İhtiyarlığın afatından ve bunamaktan Allah’a sığın.
 119. İlk insanın topraktan yaratıldığını bil.
 120. İman eden kullar üzerinde şeytanın tasarrufu yoktur.
 121. İmanda sebat göster.
 122. İmanında,  şüphede olma.
 123. İmtihan edildiğini ve denendiğini bil.
 124. İnanan erkek ve kadınlara iftira etmemek.
 125. İnanan Firavunun karısı gibi ol.
 126. İnanan insanın, Firavun’u uyarması.
 127. İnanan kendi lehine inanmış olur.
 128. İnanan müminlere Allah’ın yardımı.
 129. İnanan ve inanmayan kadınlara yapılacak muamele.
 130. İnanan ve inanmayanların ahrette üstünlük farkı vardır.
 131. İnananlar inkâr edenler üzerinde zorba değildir.
 132. İnananlar yalnız Allah’a güvensin.
 133. İnananlar, Allah’a ve peygambere karşı gelenler akrabaları bile olsa onlara sevgi duymazlar.
 134. İnananlara karşı alçak gönüllü, inanmayanlara karşı güçlü ol.
 135. İnananları dininden döndürmeye çalışanların vay haline.
 136. İnananların bölük, bölük cennete götürülmesi.
 137. İnananların aralarında bulunması onları kurtardı.
 138. İnananların düşmanla denenmesi.
 139. İnananların gücü kâfirleri öfkelendirir.
 140. İnananların kıyametteki hali
 141. İnananlarla beraber ol.
 142. İnananlarla en güzel şekilde konuş.
 143. İnananlarla inanmayanların hesaplaşması.
 144. İnananlarla, inkâr edenlerin eşit olmayacağını bil.
 145. İnancın gönle yerleşmesi ile iman gerçekleşir.
 146. İnancında şüphede olma.
 147. İnanmayanların işleri kendilerine güzel gösterilmiştir.
 148. İnkâr eden eş ve çocuklarınızdan sakının.
 149. İnkâr edenler Allah’ı aciz bırakamayacağını bilmek.
 150. İnkâr edenleri dost edinme.
 151. İnkâr edenlerim cehenneme sürülmesi.
 152. İnkâr edenlerle tartışma.
 153. İnkârcı nesil aileden değildir.
 154. İnkârcılar Allah’ın anılmasından nefret ederler.
 155. İnkârcılar dirilmekten şüphededirler.
 156. İnkârcılar inanmıyor diye üzülmemek.
 157. İnkârcılar ölü gibidirler. İşitmezler.
 158. İnkârcılar ve münafıklarla savaş ve sert davran.
 159. İnkârcılara aldırma.
 160. İnkârcılara aldırmamak.
 161. İnkârcılara azab vereceksen Allah’ım beni onların içinde bulundurma de.
 162. İnkârcılara dünya nimeti.
 163. İnkârcılara itaat etme.
 164. İnkârcılara karşı var gücünle mücadele etmek.
 165. İnkârcılara ve münafıklara uyma.
 166. İnkârcıları kıyametin dehşeti ile uyarmak.
 167. İnkârcıların heva ve hevesine uymamak.
 168. İnkârcıların kıyametteki hali.
 169. İnkârcıların sözlerine üzülme.
 170. İnkârcıların yeryüzünde gezip dolaşmasına aldanma.
 171. İnkârcının inkârı kendi aleyhinedir.
 172. İnsan başıboş bırakılmamıştır.
 173. İnsan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür ve mala düşkündür.
 174. İnsan huysuz yaratılmıştır.
 175. İnsan hüsran içerisindedir.


5608 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın