• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

KAFİRLER İÇİN CEHENNEM

KÂFİRLER İÇİN CEHENNEM

AYETLERİ YALANLAYANLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kim de âyetlerimizi yalanlar ve onlara karşı büyüklük taslarsa, işte onlar cehennemliktirler ve orada ebedî olarak kalacaklardır.7/36

Âyetlerimiz hakkında mücadele edenler bilsinler ki kendileri için kaçacak bir yer yoktur. 42/35

MURDARLARIN YERİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah, murdarı temizden ayırdetmek için ve bir de murdar kısmını birbiri üzerine bindirip hepsini bir araya getirmek ve topunu birden cehenneme koymak için böyle yapar. İşte bunlar o hüsran içinde kalanların ta kendileridir.8/37

ACIKLI BİR AZAP

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Dönüşünüz hep O'nadır. Allah'ın vaadi haktır. Herşeyi ilk baştan yaratan O'dur. Sonra iman edip salih amel işleyenleri hak ettikleri ölçüde mükâfatlandırmak için geri döndürecek olan yine O'dur. Kâfirlere de inkâr ettikleri için kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap vardır.10/4

KENDİ ELLERİ İLE HAZIRLADI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Bize kavuşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olup onunla tatmin bulanlar ve bizim âyetlerimizden gafil olanlar da vardır muhakkak.10/7

İşte bunların kendi elleriyle ettikleri yüzünden varacakları yer cehennemdir.10/8

Dünyadaki zevkler çabuk biter. Sonra dönüşleri bize olacaktır. Daha sonra da inkâr ettiklerinden dolayı o çetin azabı biz onlara tattıracağız10/70

NANKÖRLÜK EDENLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah'ın nimetlerine nankörlükle karşılık veren ve sonunda milletlerini helak yurduna konduranları görmedin mi? 14/28

Onlar, cehenneme girecekler. O ne kötü karargâhtır. 14/29

Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular.14/30

De ki: "Şimdilik eğleniniz! Çünkü varacağınız yer ateştir. " 14/31

CEHENNEMİN YAKITISINIZ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Siz ve Allah'dan başka taptıklarınız, cehennemin yakıtısınız; oraya gireceksiniz.21/98

Eğer onlar ilâh olsalardı, oraya girmeyeceklerdi. Hepsi orada temelli kalacaktır. 21/99

Orada onların bir inlemeleri vardır. Bunlar orada (sağır olup) bir şey de işitemezler.21/100

FASIKLARIN YERİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ama fâsıklık etmiş olanların barınakları ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine: "Haydi tadın o ateşin yalanlayıp durduğunuz azabını!" denir.32/20

Şüphesiz ki, Allah iman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkâr edenler ise dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir. 47/12

PEYGANBERE BAŞ KALDIRANLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

"Benim yapabileceğim, sadece Allah'tan size duyuru yapmak ve O'nun elçilik görevlerini yerine getirmektir." Artık kim Allah'a ve onun elçisine baş kaldırırsa, ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.72/23

İNKAR EDENLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İnkâr edenlere gelince, onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler, kendilerinden biraz azab da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. 35/36

İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. Ne kötü gidilecek yerdir orası! 64/10

(İnkâr edenlere): "Ey kâfirler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz." (denilir.) 66/7

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

ALLAH’A KARŞI YALAN SÖYLEYEN

Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim (daha haksız) kim olabilir? Kâfirlerin yeri cehennemde değil midir? 39/32

(ALLAH BUYURACAK):’EVET SANA AYETLERİM GELMİŞTİ DE SEN YALANLAMIŞTIN, KİBİRLENMİŞTİN VE KAFİRLERDEN OLMUŞTUN.’39/59

ALLAH HAKKINDA YALAN SÖYLEYENLERİ, KIYAMET GÜNÜ YÜZLERİNİ KARARMIŞ OLARAK GÖRÜRSÜN. KİBİRLENENLERE CEHENNEMDE YER OLMAZ MI?39/60

ORTAK KOŞAN VE KÖTÜ ZANDA BULUNANLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir! 48/6

AZGINLIK EDENLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder. 96/6

Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için. 96/7

Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.96/8

Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?96/9-10

Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse, 96/13

O adam, Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu? 96/14

Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. 96/15-16

O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın. 96/17

Biz de Zebanileri çağıracağız. 96/18

CEHENNEMLİKLERLE CENNETLİKLERİN

ARAF’TA KARŞILAŞMASI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Onlar, Allah'ın yolundan men ederler ve onu eğriltmek isterler, ahireti de inkâr ederlerdi". 7/45

Cennetliklerle cehennemlikler arasında bir perde vardır. A'raf üzerinde de, her iki taraftakileri simalarından tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere: "selâm olsun size" diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girmemiş, fakat girmeyi arzu eden kimselerdir. 7/46

Gözleri cehennemlikler tarafına çevrilince de : "Rabbimiz! Bizi zalim toplulukla beraber eyleme!" derler. 7/47

A'raftakiler yüzlerinden tanıdıkları kişilere seslenerek şöyle derler: "Ne topluluğunuz, ne de büyüklük taslamanız, size hiç bir yarar sağlamadı".7/48

Cehennemdekiler, cennettekilere: "Bize biraz su akıtın veya Allah'ın size verdiği rızıktan bize de verin." diye seslenirler. Cennettekiler de: "Allah, bunların ikisini de kâfirlere haram kıldı." derler. 7/50

Onlar ki, dinlerini bir eğlence ve oyun yerine koydular ve dünya hayatı kendilerini aldattı. Onlar, bugüne kavuşacaklarını nasıl unuttular ve âyetlerimizi nasıl inkâr ettilerse, biz de bugün onları öyle unuturuz. 7/51

 

KÂFİRLERİN PİŞMANLIĞI

“YAZIKLAR OLSUN BİZE” DİYECEKLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar, gerçekten hüsrana uğramışlardır. Kıyamet günü ansızın gelince onlar, günahlarını sırtlarına yüklenmiş olarak şöyle derler: "Dünyada yaptığımız kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize!" Bakın yüklendikleri günah ne kötüdür! 6/31

Bir zaman gelecek ki inkâr edenler, keşke müslüman olsaydık temennisinde bulunacaklardır.15/2

DÜNYAYA GERİ DÖNMEK İSTER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Nihayet onlardan (müşriklerden) birine ölüm gelip çattığında, "Rabbim, der, lütfen beni (dünyaya) geri gönder,“23/99

"Ta ki, boşa geçirdiğim dünyada iyi iş (ve hareketler) yapayım." Hayır! Onun söylediği bu söz (boş) laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır. 23/100

Onların, ateşin üzerinde durduruldukları zaman: "Ne olurdu dünyaya döndürülseydik, Rabb'imizin ayetlerini yalanlamasaydık da müminlerden olsaydık" dediklerini bir görsen! 6/27

Hayır, daha önce gizleyip durdukları karşılarına çıktı da ondan, yoksa geri çevrilselerdi yine menedildikleri şeyi yapmaya dönerlerdi. Çünkü onlar yalancıdırlar.6/28

“AZGINLIĞIMIZ BİZİ ALTETTİ”

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

(Allah Teâlâ,) Size âyetlerim okunurdu da, siz onları yalanlardınız değil mi?... der.23/105

Derler ki: Rabbimiz! Azgınlığımız bizi altetti; biz, bir sapıklar topluluğu idik.23/106

Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer bir daha (ettiklerimize) dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. 23/107

(Allah) buyurur ki: Alçaldıkça alçalın orada! Bana konuşmayın artık. 23/108

“GERİ ÇEVİR SALİH AMEL İŞLEYELİM” DERLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey Muhammed! Günahkârların, Rablerinin huzurunda başları öne eğilmiş olarak: "Ey Rabbimiz! Gördük ve dinledik, şimdi bizi geri çevir de salih bir amel işleyelim, çünkü biz artık kesin bir şekilde inanıyoruz." derlerken bir görsen! 32/12

Onlar, orada şöyle feryad ederler: "Ey Rabbimiz! Bizleri çıkar, yapageldiklerimizden başka salih bir amel yapalım." (Onlara): "Size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur." (denir).35/36-37

SAPTIRANLARI AYAKLARININ ALTINA ALMAK İSTERLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İnkâr edenler: "Ey Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım, böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar." diyeceklerdir.41/29

PİŞMANDIRLAR ŞEFAATCI YOKTUR

İlle onun te'vilini mi gözetiyorlar? Onun te'vili geldiği (verdiği haberler ortaya çıktığı) gün, önceden onu unutmuş olanlar derler ki: "Doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiş. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler, yahut tekrar geri döndürülmemiz mümkün mü ki eski yaptıklarımızdan başkasını yapalım?" Onlar, kendilerini zarara soktular ve uydurdukları şeyler kendilerinden saptı, kaybolup gitti.7/53

“VAY BİZLERE BİZ GERÇEKTEN ZALİLERDİK” DİYECEKLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kâfirler, "Allah ölen kimseyi diriltmez." diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, bu ölüleri diriltmek, Allah'ın kendisine karşı bir vaadidir. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler.16/38

Allah ölüleri diriltecek ki, o kâfirlerin, hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıkça göstersin ve bunu inkâr edenler kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler.16/39

Biz bir şeyi dilediğimiz zaman, ona sözümüz sadece "ol" dememizdir. O da hemen oluverir.16/40

Yemin olsun ki, Rabbinin azabından az bir şey onlara dokunursa, muhakkak "Vay bizlere, biz gerçekten zalimlerdik" diyeceklerdir. 21/46

ALLAH’I BİRLİYECEKLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kıyamet saatinin gelip çattığı gün suçlular, her ümidi keserler.30/12

Allah'a ortak koştuklarından, kendilerine şefaat edecekler de bulunmaz. Onlar, o zaman Allah'a koştukları ortakları inkâr ederler. 30/13

O zaman hışmımızı gördüklerinde: "Allah'ın birliğine inandık ve O'na şirk koştuğumuz şeyleri inkâr ettik" dediler. 40/84

Ama hışmımızı gördükleri zamanki imanları kendilerine fayda verecek değildi. Allah'ın, kulları hakkındaki geçe gelen kanunu budur. İşte kâfirler bu noktada hüsrana düştüler. 40/85

“SEN NE KÖTÜ ARKADAŞMISSIN” DİYECEKLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Nihayet kıyamet günü bize gelince, arkadaşına: "Keşke seninle benim aramda doğu ile batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın!" der.43/38

Onlara: "Bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız." denir.43/39

“SİZ OLMASAYDINIZ, MÜMİN OLURDUK” DEDİLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kâfirler: "Biz ne bu Kur'ân'a inanırız, ne de ondan öncekilere." dediler. Fakat o zalimler yakalanıp Rablerinin huzuruna durduruldukları zaman, birbirlerine söz atarken bir görsen! Bir taraftan zayıf düşürülenler, o büyüklük taslayanlara: "Siz olmasaydınız biz mutlaka mümin olurduk" derler. 34/31

Diğer taraftan büyüklük taslayanlar, zayıf düşürülenlere: "Size hidayet geldikten sonra, sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, siz kendiniz suçluydunuz." derler. 34/32

O zayıf düşürülenler de o büyüklük taslayanlara: "Hayır, (işiniz) gece, gündüz hilekârlıktı. Çünkü siz bize Allah'ı inkâr etmemizi ve O'na eş koşmamızı emrediyordunuz." derler. Bunlar azabı gördükleri zaman içlerinden pişmanlık getirmektedirler. Biz de o kâfirlerin boyunlarına demir halkalar geçirmişizdir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekiyorlardır.34/33

O zaman kendilerine uyulanlar, azabı görünce kendilerine uyanlardan uzaklaşacaklar. Ve aralarındaki bağlar kopacaktır. Ve uyanlar: ‘keşke dünyaya tekrar dönüş olsaydı da, onların bizden uzaklaştığı gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık’ derler. Böylece Allah onlara amellerini pişmanlık halinde gösterir. Ve onlar ateşten çıkamayacaklar.2/166-167

“KEŞKE MÜSLÜMAN OLSAYDIK”

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Bir zaman gelecek ki inkâr edenler, keşke müslüman olsaydık temennisinde bulunacaklardır. 15/2

Onları bırak yesinler, içsinler, zevk alsınlar; arzu onları oyalasın ilerde bileceklerdir.15/3

Biz hiçbir memleketi (Allah katında) bilinen bir zamanı olmaksızın helak etmedik.15/4

Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.15/5

ALLAH ZULMEDİCİ DEĞİLDİR

TEK CANLI KALMAZDI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hesaba çekseydi, yeryüzünde kımıldayan tek canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları, belli bir vakte kadar erteler. Müddetleri (ecelleri) geldiği zaman, onu ne bir saat erteleyebilirler, ne de öne alabilirler.16/61

İNSAN KENDİNE ZULMEDİYOR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Şurası kesindir ki Allah, insanlara zerre kadar zulmetmez. Ne var ki, insanlar kendi kendilerine zulmedip duruyorlar.10/44

Biz onlara zulmetmedik, onlar kendi kendilerine zulmettiler. Allah'ı bırakıp da taptıkları tanrılar, Rabbinin emri gelince kendilerine hiçbir fayda sağlayamadılar. Hasarlarını arttırmaktan başka bir şeye yaramadılar. HUD 101

İşte Rabbin, zalim memleketleri cezalandırdığı zaman böyle cezalandırır. Çünkü O'nun cezası çok acı, çok çetindir.HUD 102

Âyetlerimizi inkâr edip, sırf kendilerine zulmeden o kavmin hali ne kadar kötüdür! 7/177

Allah kime hidayet ederse, o hidayete erer, kimi de dalalette bırakırsa, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileri olurlar. 7/178

HERKEZ KAZANDIĞI İLE CEZALANIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Çünkü Allah, herkesi kazandığı ile cezalandıracaktır. Gerçekten Allah, hesabı çabuk görendir. 14/51

Ancak kendilerine, ruhlarını alacak meleklerin gelmesini veya Rabbinin azab emrinin (kıyametin) gelip çatmasını bekliyorlar! Kendilerinden öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmetmişlerdi. 16/33

Bunun için, sonunda yaptıklarının cezası başlarına felaket oldu ve alay edip durdukları o azap, kendilerini kuşattı.16/34

Sana anlattıklarımızı, daha önce yahudilere de haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmemiştik. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdi. 16/118

Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu, kendilerine zulmeden topluluğun ekinlerine isabet edip, onu yok eden kavurucu rüzgarın durumu gibidir.allah onlara zulmetmedi. Ancak onlar kendi kendilerine zulmettiler.3/117

 7672 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın