• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

ŞEYTAN

ŞEYTAN

ALLAH’IN EMRİNE İTİRAZ ETTİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben çamurdan bir insan yaratmaktayım." 38/71

"Onu tesviye edip, düzeltip de ruhumdan ona üfledim mi derhal ona secdeye kapanın." 38/72

Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. 38/73

Yalnız İblis etmedi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. 38/74

ŞEYTAN KENDİNİ İNSANDAN HAYIRLI SANDI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah: "Ey İblis! O benim kudretimle yarattığıma secde etmene ne engel oldu? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun?" dedi. 38/75

İblis dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın." 38/76

Allah: "Hemen çık oradan, artık sen kovuldun." 38/77

CEZA GÜNÜNE KADAR LANETLENDİ VE KENDİSİNE MÜHLET VERİLDİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

"Ve elbette lanetim ceza gününe kadar senin üzerindedir." buyurdu.38/78

İblis: "Ya Rab! O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver." dedi.38/79

Allah: "Haydi belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin" buyurdu.38/80-81

İNSANLARI SAPTIRACAĞINA YEMİN ETTİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İblis: "Öyle ise izzet ve şerefine yemin ederim ki, ben onların hepsini mutlaka aldatır, saptırırım." 38/82

"Ancak içlerinden ihlas ile seçilmiş has kulların müstesna" dedi. 38/83

Allah buyurdu ki: "O doğru, ben hep doğruyu söylerim." 38/84

"Andolsun ki, cehennemi mutlaka senden ve onların sana uyanlarından, topunuzdan tıka basa dolduracağım." 38/85

ŞEYTANIN ADIMLARINA UYMAYIN

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey insanlar, yeryüzündeki helal ve temiz olanlardan yeyin ve şeytanın adımlarına uymayın, şüphesiz o, sizin için apaçık bir düşmandır.2/168

O size ancak, kötülüğü, hayasızlığı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.2/169

Ey iman edenler, hep birden barışa (islam’a) girin ve Şeytan’ın adımlarını takip etmeyin. Şüphesiz o size apaçık bir düşmandır.2/208

Size apaçık belgeler geldikten sonra kayarsanız, biliniz ki Allah güçlüdür, hüküm sahibidir. 2/209

ŞEYTAN İNANMAYANLARIN DOSTUDUR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey Âdemoğulları. Şeytan, ana babanızı, çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sizi de (şaşırtıp) bir belaya düşürmesin! Çünkü o ve kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz, şeytanları, inanmayanların dostu yaptık. 7/27

Ey insanlar! Haberiniz olsun ki, Allah'ın vaadi muhakkak haktır. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o aldatıcı şeytan sizi, Allah hakkında da aldatmasın. 35/5

Onlar, günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üzerine inerler. 26/222

Onlar, (şeytanlara) kulak verirler ve onların çoğu yalancıdır. 26/223

Yine yemin ederim ki, İblis onlar hakkındaki zannını hakikaten doğru buldu da içlerinde müminlerden ibaret bir gruptan başkası ona uydular.34/20

Halbuki İblis'in onlar üzerinde hiçbir saltanat kudreti yoktu. Fakat biz ahirete imanı olanı belli edecek, ondan şüphe içinde bulunandan ayırt edecektik. Öyle ya Rabb'in her şeyi gözetleyendir. 34/21

ŞEYTAN İNANANLARIN DÜŞMANIDIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Çünkü şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman tutun. O etrafına toplanan taraftarlarını ancak cehennemliklerden olsunlar diye davet eder.35/6

Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? 26/221

Sakın şeytan sizi doğru yoldan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için apaçık bir düşmandır. 43/62

ALLAH’I BIRAKIP ŞEYTANI DOST ETMEK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah o şeytana lanet etti. Ve o da: "Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım, ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler" dedi. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o, apaçık bir ziyana uğramış olur. 4/118-119

Şeytan onlara vaad eder ve onları boş umutlarla oyalar. Oysa şeytanın onlara vaadi, aldatmadan başka bir şey değildir. 4/120

Bunların varacakları yer cehennemdir. Ondan kurtulmak için çare bulamazlar.4/121

Şeytanın nüfuzu, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır. 16/100

ŞEYTAN KÂFİRLER ÜZERİNE MUSALLATTIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Görmedin mi? Biz şeytanları o kâfirler üzerine musallat ettik. Onları (günaha) kışkırtıp duruyorlar.19/83

Öyleyse onların hemen azaba uğratılmalarını isteme. Biz onların (ecel) günlerini sayıyoruz.19/84

KİM DOĞRU YOL BELLİ OLDUKTAN SONRA SAPARSA

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra Peygamber'e karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. 4/15

Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlar. Allah'a ortak koşan, muhakkak ki, derin bir sapıklığa düşmüştür.4/16

ŞEYTAN İNSANI BUYRUĞUNA ALACAĞINA YEMİN ETTİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

(Yine unutma ki) Bir vakit meleklere: "Âdem'e secde edin" demiştik. İblis'ten başka hepsi secde ettiler. O ise: "Ben bir çamurdan yarattığın kimseye mi secde ederim?" demişti. 17/61

(Yine İblis) dedi ki: "Şu benden üstün kıldığını gördün mü? Yemin ederim ki, eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, pek azı hariç, onun zürriyetini kendi buyruğum altına alacağım." 17/62

Allah buyurdu ki: "Haydi git! Onlardan kim sana uyarsa, şüphesiz ki, cezanız cehennemdir, hem de mükemmel bir ceza. “17/63

"Onlardan gücünün yettiğini yerinden oynat. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yaygarayı bas! Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol! Ve onlara vaadlerde bulun." Fakat şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaad etmez. 17/64

İHLÂSLI MÜMİNLERE ŞEYTANIN HAKİMİYETİ YOK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Doğrusu benim (ihlaslı) kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter. 17/65

Şüphesiz ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın hiçbir nüfuzu yoktur.16/99

KUR’ANDAN SAPANI ŞEYTAN ELDE EDER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Onlara, kendisine âyetlerimizi sunduğumuz o adamın kıssasını da anlat; âyetlerden sıyrılıp çıktı, derken onu şeytan arkasına taktı, en sonunda da helak olanlardan oldu. 7/175

Ve eğer dileseydik onu o âyetlerle yüceltirdik, fakat o alçaklığa saplandı kaldı ve kendi keyfinin ardına düştü. Artık onun ibret verici hali o köpeğin haline benzer ki, üzerine varsan da dilini uzatır solur, bıraksan da solur. İşte bu, âyetlerimizi inkâr eden kavmin misalidir. Bu kıssayı iyice anlat, belki biraz düşünürler. 7/176

Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.43/36

Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.43/37

ŞEYTANIN TASALLUTUNDAN ALLAH’A SIĞIN

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

(Ey Muhammed!) Biz senden önce hiçbir elçi ve hiçbir peygamber göndermedik ki o bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun arzusuna şüpheler karıştırmasın. Bunun üzerine Allah şeytanın karıştırdığı şüpheyi giderir. Sonra da Allah, âyetlerini tahkim eder (güçlendirir). Allah Alîm'dir (herşeyi bilir), Hakîmdir (Hikmet sahibidir) 22/52

Allah, şeytanın karıştırdığını, kalblerinde hastalık bulunan ve kalpleri kaskatı olan kimseleri sınamaya vesile kılar. Zalimler şüphesiz (haktan uzak) derin bir ayrılık içindedirler.22/53

Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. 7/199

Eğer şeytandan bir vesvese, bir gıcık gelirse hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki, Allah hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir. 7/200

Allah'tan korkanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese iliştiği zaman, durup düşünürler de derhal kendi basiretlerine sahib olurlar.7/201

Şeytanların kardeşlerine gelince, onlar öbürlerini sapıklığa sürüklerler, sonra da yakalarını bırakmazlar.7/202

Şimdi Kur'ân okumak istediğin zaman önce o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. 16/98

Ve de ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım!23/97

Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.23/98

ŞEYTANIN KENDİSİNE UYANLARA CEVABI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İş bitince şeytan onlara şöyle diyecek: "Şüphesiz ki Allah size gerçek olanı vaad etti, ben de size vaad ettim, ama sonra caydım! Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ancak ben sizi (küfür ve isyana) çağırdım, siz de geldiniz. O halde beni kınamayın, kendi kendinizi kınayın! Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz! Ben, önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim." Doğrusu zalimler için acı bir azab vardır! 14/22

SEMANIN ŞEYTANLARDAN KORUNMASI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Andolsun biz, gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onu süsledik.15/16

Ve göğü taşlanan bütün şeytanlardan koruduk.15/17

Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan hariç, onu apaçık bir alev sütunu takip eder. 15/18

ŞEYTAN KENDİNE TABİ OLANLARIN AMELİNİ SÜSLÜ GÖSTERDİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah'a yemin olsun ki, biz senden önce bir çok ümmetlere peygamberler gönderdik. Ne var ki şeytan, onlara amellerini bezeyip süslü gösterdi. Bugün de o şeytan, kâfirlerin dostudur. Onlar için acı bir azab vardır.16/63

ŞEYTANA TAPMAYIN DENİLDİĞİ HALDE

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey günahkârlar! Bugün siz bir tarafa ayrılın. 36/59

"Ey Âdemoğulları! Şeytana tapmayın, o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin, doğru yol budur, diye size and vermedim mi?" (buyurulacak) 36/60-61

Böyle iken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. Ya o zaman düşünmüyor muydunuz?36/62

ŞEYTANA UYANLARIN AKİBETİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İşte bu size vaad edilen cehennemdir.36/63

Bugün yaslanın ona bakalım inkâr ettiğiniz için. 36/64

Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder. 36/65

Hem dileseydik gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola dökülürlerdi. Fakat nereden görecekler? 36/66

Yine dileseydik oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi.36/67

KAFİRLERİNMÜMİNLERİ SAPTIRMASI

GÜNAHLARINI YÜKLENECEKLERİNİ SÖYLERLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İnkar edenler inananlara: "Bizim yolumuza uyun da sizin günahlarınızı biz taşıyalım" derler. Oysa onların günahlarından hiçbirini yüklenecek değillerdir. Doğrusu onlar yalancıdırlar. 29/12.
Onlar kendi ağırlıklarını, kendi ağırlıkları yanında daha nice ağırlıkları yüklenecekler ve uydurup durdukları şeylerden kıyamet günü sorguya çekileceklerdir.* 29/13.

PEYGANBERİ BİLE AZ KALSIN SAPTIRACAKLARDI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

(Ey Muhammed!) Az kalsın seni bile, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye, fitneye düşüreceklerdi ve o takdirde seni dost edineceklerdi. 17/73

Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, nerdeyse sen onlara birazcık meyledecektin.17/74

O takdirde, muhakkak hayatın da, ölümün de azabını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın.17/75

BİLGİSİZCE ALLAH HAKKINDATARTIŞIRLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İnsanlardan kimi de vardır ki ne bir bilgiye, ne bir delile, ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır. 22/8

Allah yolundan şaşırtmak (saptırmak) için büyüklük taslayarak (tartışır). Dünyada ona bir rezillik vardır. Kıyamet gününde ise ona cehennem azabını tattıracağız 22/9

ŞEYTANIN DOSTLARINA ALDANDILAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Biz onlara birtakım arkadaşlar musallat ettik de onlar kendilerine önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip, geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki, azab sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de kendilerine yazık etmişlerdir. 41/25

KAFİRLERE UYMAYIN

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey iman edenler! Siz eğer kafir olanlara uyarsanız, sizi topuklarınız üstünde gerisin geriye çevirirler. O zaman büsbütün kaybedersiniz. Hayır! Sizin mevlanız Allah’tır. O, yardım edenlerin en hayırlısıdır. 3/149-150

KAFİRLERİ DOST EDİNMEYİN

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey müminler! Kendi kardeşleriniz olan müminlerin dışında kafirleri dost kabul etmeyin! Kendi aleyhinizde Allah’a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? 4/144

MİLLETİNİ HELAKA GÖTÜRENLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah'ın nimetlerine nankörlükle karşılık veren ve sonunda milletlerini helak yurduna konduranları görmedin mi? 14/28

Onlar, cehenneme girecekler. O ne kötü karargâhtır. 14/29

İNSANLARI SAPTIRANLARA AZAP ÜSTÜNE AZAP VARDIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Hem Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkâr ederler. Onların çoğu kâfir kimselerdir. 16/83

İnkâr eden ve (insanları) Allah yolundan çevirenler, diğer kimseleri de bozdukları için onlara azab üstüne azab artırdık. 16/88

 

CEHENNEM

CEHENNEME GİREN BEDBAHTLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Bedbaht olanlar ateştedirler. Onlar orada başka türlü soluyacak, başka türlü haykıracaklar.HUD 106

Onlar orada gökler ve yer durdukça duracaklar. Ancak Rabb'inin diledikleri başka. Çünkü Rabbin dilediğini yapandır. HUD 107

Ardından da Cehennem vardır, orada kendisine irinli su içirilecektir.14/16

Onu yutmaya çalışacak, fakat boğazından geçiremeyecek ve her yandan ona ölüm gelecek, fakat o ölemez. Arkasından da çetin bir azab gelecektir. 14/17

CEHENNEM İÇİN YARATILANLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalbleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir. 7/179

İNSAN VE CİNLERLE DOLDURULACAK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ancak Rabbinin rahmetle yarlığadığı kimseler başka. Onun içindir ki, onları yarattı. Ve Rabbinin "Andolsun ki cehennemi cinlerden ve insanlardan tamamen dolduracağım" sözü böylece tamam oldu.11/119

Eğer biz dilemiş olsaydık her nefse hidâyetini verirdik. Fakat benden: "Bütün insanlar ve cinlerden cehennemi elbette dolduracağım." sözü hak olmuştur. 32/13

CEHENNEMİN YEDİ KAPISI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

"Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapıların herbiri için birer grup ayrılmıştır." 15/44

Sonra her zümreden Rahmân'a karşı en ziyade isyankâr hangileri ise, muhakkak ayırıp atacağız. 19/69

Sonra o cehenneme atılmaya layık olanların kimler bulunduğunu elbette biz daha iyi biliriz.19/70

HER KUL CEHENNEME VARACAK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İçinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere mutlaka herkes cehenneme varacaktır. Bu, Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. 19/71

ALLAH DİLEDİĞİNİ KURTARACAK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Sonra Allah'dan korkup, sakınanları kurtaracağız ve zalimleri de toptan cehennemde bırakacağız.19/72

"O halde bu gününüzle karşılaşmayı unuttuğunuzdan dolayı tadın azabı! İşte biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduğunuz işler yüzünden tadın ebedî azabı!" 32/14

İNKARCILAR İÇİN ŞİDDETLİ AZAP

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İnkâr edenler için şiddetli bir azab vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.35/7

Âyetlerimizi inkâr edenlere gelince, biz onları, bilemiyecekleri yönlerden derece derece düşüşe yuvarlayacağız. 7/182

Ayrıca ben onlara mühlet de veririm. Fakat benim tuzak kurup helâk edişim pek çetindir.7/183

Biz mutlaka inkâr edenlere şiddetli bir azab tattıracağız. Ve onlara yaptıkları amellerin en kötüsünün cezasını vereceğiz.41/27

EBEDİ KALACAKLARI YURT

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Âyetlerimizi bile bile inkâr etmelerinin cezası olarak, onlar için orada ebedî olarak kalacakları cehennem yurdu vardır. 41/28

Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında yine ateşten tabakalar vardır. İşte Allah, kullarını bundan korkutuyor, "Ey kullarım! benden korkun." (diyor).39/16

Herkese ne amel yaptıysa karşılığı tam olarak ödenmiştir. O (Allah), onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. 39/70 -

İnkâr edenler bölük bölük cehenneme sevkedilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: "İçinizden size Rabbinizin âyetlerini okuyan, bu gününüzle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?" derler. Onlar da: "Evet geldi" derler. Fakat kâfirler üzerine azab kelimesi hak oldu. 39/71 -

(Onlara): "Ebedî olarak içinde kalmak üzere girin cehennemin kapılarından" denir. Bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür! 39/72

CEHENNEMDE ÖLÜM VE DİRİLME YOKTUR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Her kim Rabbine suçlu olarak varırsa, şüphesiz ki ona cehennem vardır. Orada ne ölür, ne de dirilir. 20/74

YÜZÜSTÜ TOPLANANLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

O yüzleri üstü cehenneme toplanacaklar var ya! işte onlar, yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır. 25/34

RABİ HAKKINDA TARTIŞANLARIN HALİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Şu ikisi Rableri hakkında tartışmaya girmiş iki hasımdır. O'nu inkar edenler için ateşten elbiseleri biçilmiştir.      Başlarının üstünden kaynar su dökülür. 22/19

Bununla karınlarındaki ve derileri eritilir. 22/20

Bir de bunlara demirden kamçılar vardır. 22/21

Uğradıkları gamdan (dolayı) oradan ne zaman çıkmak isteseler, her defasında oraya geri çevrilirler: "Yakıcı azabı tadın" denir.22/22

DİRİLİŞİ İNKAR EDENLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

"Nasılmış bak. Biz ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyecek miymişiz? Biz azaba uğratılmayacak mıymışız? 37/ 58-59 -

İşte bu büyük kurtuluştur. 37/ 60 -

Çalışanlar işte böyle bir kurtuluş için çalışsınlar. 37/ 61 -

Nasıl, bu mu daha hayırlı konukluk için, yoksa zakkum ağacı mı? 37/ 62 -

Gerçekten biz onu zalimler için bir fitne (imtihan) yaptık. 37/ 63 -

O bir ağaçtır ki cehennemin dibinde çıkar. 37/ 64 -

Tomurcukları şeytanların başları gibidir. 37/ 65 -

Mutlaka onlar, ondan yiyecekler de karınlarını bundan dolduracaklardır. 37/ 66 -

Sonra üzerine onlar için kaynar bir içecek vardır. 37/ 67 -

Sonra da dönecekleri yer, şüphesiz cehennemdir. 37/ 68

Çünkü onlar, atalarını sapıklıkta buldular. 37/ 69

Şimdi de kendileri onların izlerinde koşturuyorlar. 37/ 70

Andolsun ki, onlardan öncekilerin çoğu sapıklıkta idiler. 37/ 71

Gerçekten biz onlara içlerinden uyarıcı peygamberler de gönderdik. 37/ 72

Sonra da bak o uyarılanların sonu nasıl oldu? 37/ 73

KÜFÜRDE AZGINLAR İÇİN

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Bu, böyledir. Şüphesiz azgınlar için de fena bir gelecek vardır. 38/55 -

Cehennem! Ona yaslanacaklar, fakat o ne çirkin döşektir. 38/56 -

İşte artık tatsınlar onu ki, o kaynar su ve irindir. 38/57 -

Ve o şekilden çifter çifter tadacakları diğer acılar da vardır. 38/58 -

İşte şunlar da sizin peşinize düşenlerdir. Onlara merhaba yok. Çünkü onlar cehenneme salınıyorlar. 38/59

(Arkadan gelenler öncekilere:) Derler ki: "Hayır, asıl size merhaba yok. Çünkü cehennemi bize siz takdim ettiniz. Bakın o ne kötü yatak!" 38/60 -

"Ey Rabbimiz! Bize bunu takdim edenin ateşteki azabını kat kat artır" derler. 38/61 -

Bir de derler ki: "Kötülerden saydığımız birtakım adamları (fakir müminleri) niye göremiyoruz?" 38/62 -

"Onları eğlence yerine tutmuştuk ha! Yoksa bu gözler onlardan kaydı mı?" 38/63 -

Şüphesiz ki bu haktır. Ateş ehlinin birbiriyle tartışması muhakkak olacaktır. 38/64 –

ÜSTÜNLÜK TASLAYANLARA

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırd etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür. 44/40 -

O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. 44/41 -

Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir. 44/42 -

Gerçekten zakkum ağacı, 44/43 -

Günahkârların yemeğidir. 44/44 -

O pota gibi karınlarda kaynar. 44/45 -

O, kızgın bir sıvının kaynaması gibidir. 44/46 -

Allah meleklere şöyle emreder. "Şunu tutun da Cehennem'in ortasına sürükleyin." 44/47 -

"Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün." 44/48 -

Ona şöyle denir! "Tat bakalım azabı! hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. 44/49 -

İşte sizin inkâr edip durduğunuz şey budur.“44/50 –

KİTABI SOLDAN VERİLENLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kitabı sol tarafından verilen ise der ki: "Keşke kitabım verilmeseydi de, 69/25-

Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim, 69/26 -

Ne olurdu o ölüm, iş bitirici olsaydı. 69/27 -

Malım bana hiç fayda vermedi. 69/28 -

Gücüm de benden yok olup gitti." 69/29 -

(Zebanilere şöyle denir): "Onu yakalayın da bağlayın." 69/30 -

"Sonra cehenneme atın onu." 69/31 -

"Sonra da boyu yetmiş arşın zincir içerisinde onu oraya sokun." 69/32

Çünkü o, büyük Allah'a inanmıyordu. 69/33 -

Yoksula yedirmeye teşvik etmiyordu. 69/34 -

Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. 69/35 -

Bir irinden başka yiyecek de yok. 69/36 -

Onu günahkârlardan başkası yemez. 69/37 –

KENDİNİ KURTARMAK İÇİN SEVDİKLERİNİ FİDYE VERMEK İSTER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Birbirlerine gösterilirler. Suçlu o günün azabından kurtulmak için fidye vermek ister; oğullarını, 70/11 -

Eşini ve kardeşini, 70/12-

Kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini, 70/13 -

Ve yeryüzünde bulunanların hepsini ki, tek kendini kurtarabilsin. 70/14 -

Hayır, o alevlenen bir ateştir. 70/15 -

Derileri kavurur, soyar. 70/16 -

Çağırır, sırtını dönüp gideni, 70/17 -

Mal toplayıp kasada yığanı, 70/18 -

Doğrusu insan dayanıksız ve huysuz yaratılmıştır. 70/19 -

Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır. 70/20 -

Kendisine hayır dokundu mu cimrilik eder. 70/21 –

SEKAR NEDİR BİLİR MİSİN?

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

"Bu, sadece bir insan sözüdür." 74/25 -

Ben onu Sekar'a (cehenneme) sokacağım. 74/26 -

Bilir misin sen, nedir o sekar? 74/27 -

Ne geriye bir şey kor, ne bırakır. 74/28 -

Durmadan derileri kavurur. 74/29 -

Üzerinde ondokuz (melek) vardır. 74/30 -

Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık. Bunların sayılarını da ancak kâfirler için bir imtihan kıldık ki, kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, iman edenlerin de imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlarla kâfirler de: "Allah bu misalle ne demek istedi?" desinler. İşte böyle, Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de yola getirir. Rabbinin ordularını ancak Rabbin bilir. Bu, insanlar için uyarıdan başka bir şey değildir. 74/31 -

Hayır, andolsun aya, 74/32 -

Döndüğü an o geceye, 74/33 -

Ve açtığı sıra o sabaha. 74/34 -

Kuşkusuz o Sekar, büyük belalardan biridir. 74/35 -

Uyarmak için insanları.. 74/36 -

İçinizden ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseleri.. 74/37 -

Her nefis kendi kazancına bağlıdır. 74/38 -

Ancak amel defterleri sağından verilenler hariç. 74/39 -

Onlar cennettedirler, sorup dururlar. 74/40 -

Suçluların durumunu. 74/41 -

"Nedir sizi Sekar'a sokan?" diye. 74/42 -

Suçlular der ki: "Biz namaz kılanlardan değildik." 74/43 -

"Yoksula da yedirmezdik." 74/44 -

"Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik." 74/45 -

"Ceza gününü yalanlardık." 74/46 -

"Nihayet bize ölüm gelip çattı." 74/47 -

Artık onlara şefaatçilerin şefaatı fayda vermez. 74/48 -

Şimdi o Kur'ân'dan yüz çevirirlerken ne mazeretleri var? 74/49 -

Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri. 74/50 -

Arslandan kaçmaktalar. 74/51 -

Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor. 74/52 -

Yok, yok onlar ahiretten korkmuyorlar. 74/53 –

AYETLERİ YALANLAYANLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Orada çağlarca kalacaklardır. 78/ 23 -

Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de içecek bir şey. 78/ 24 -

Ancak bir kaynar su ve irin (içecekler). 78/ 25 -

Bir ceza ki tam yaptıklarına uygun. 78/ 26 -

Çünkü onlar hiçbir hesap ummazlardı. 78/ 27 -

Âyetlerimizi yalanlaya yalanlaya tam bir yalancı olmuşlardı. 78/ 28 -

Biz ise herşeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz. 78/ 29 -

(Onlara): "Şimdi tadın (cezanızı). Artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız" (denir). 78/ 30 –

HERKEZ AMELİNİN KARŞILIĞINI GÖRECEK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahmân'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler. 78/ 38 -

İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. 78/ 39 -

Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve kâfir diyecek ki: "Ah ne olaydı, ben bir toprak olaydım.“ 78/ 40 –

ZİLLETE DÜŞENLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

O her şeyi kuşatacak olan Kıyamet'in haberi sana geldi mi? 88/1 -

Yüzler var ki, o gün eğilmiş, zillete düşmüştür. 88/2 Çalışmış, yorulmuştur. 88/3 -

Kızışmış bir ateşe girer. 88/4 -

Onlara kızgın bir kaynaktan su verilir. 88/5 -

Onlar için kuru bir dikenden başka yiyecek de yoktur. 88/6 -

O da ne besler, ne de açlığı giderir. 88/7 -

 7769 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın