• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

MÜŞRİK VE KAFİRLER

MÜŞRİKLER

HELAL VE HARAM DİYE HÜKÜM KOYANLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki: "Allah dileseydi ne biz ortak koşardık, ne de atalarımız ortak koşardı, hiçbir şeyi de haram kılmazdık." Onlardan önce yalanlayanlar da böyle söylemişlerdi de sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki: "Yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi mi var? Siz, sadece zanna uyuyorsunuz ve siz sadece saçmalıyorsunuz.“ 6/148

De ki: "En kesin ve üstün delil, Allah'ındır. Allah isteseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi." 6/149

De ki: "Haydi, Allah bunu yasak etti diye tanıklık edecek şahitlerinizi getirin.". Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla beraber şahitlik etme. Âyetlerimi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkasını denk tutuyorlar. 6/150

Zanlarınca dediler ki:"Bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da sırtına binilmesi yasaklanmış hayvanlar." Bir kısım hayvanları da üzerlerine Allah'ın adını anmadan boğazlarlar. Bütün bunları Allah'a iftira ederek yaparlar. Allah onları iftiralarıyla cezalandıracaktır. 6/138

Dediler ki: "Bu hayvanların karınlarındakiler sadece erkeklerimize ait olup kadınlarımıza haramdır". Eğer ölü doğarsa o zaman hepsi onda ortaktır. Bu nitelemelerinden dolayı Allah onların cezasını verecektir. Çünkü O hikmet sahibidir, her şeyi bilendir. 6/139

Bilgisizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, Allah'a iftira ederek haram kılanlar muhakkak ki, ziyana uğradılar. Bunlar, doğru yoldan sapmışlardır; hidayete erecek de değillerdir.6/140

KENDİ GELENEKLERİNİ ALLAH’IN EMRİ DERLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Onlar bir kötülük yaptıkları zaman: "Babalarımızı bu yolda bulduk, bunu bize Allah emretti." derler. De ki: "Allah kötülüğü emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?" 7/28

TAPINDIKLARI ONLARA SAHİP ÇIKMAYACAK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Hem Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkâr ederler. Onların çoğu kâfir kimselerdir. 16/83

Her ümmetten bir şahid getireceğimiz gün, artık kâfirlere ne izin verilecek, ne de onlardan özür dilemeleri istenecektir.16/84

O zulmedenler, azabı gördükleri zaman, artık onlardan ne azab hafifletilir, ne de onlara süre verilir. 16/85

Ve o Allah'a ortak koşanlar, ortak koştuklarını (putları) gördükleri zaman: "Rabbimiz! İşte bunlar, seni bırakıp da kendilerine taptığımız ortaklarımızdır" diyecekler. Koştukları ortaklar da onlara; "Siz mutlaka yalancılarsınız" diye söz atarlar.16/86

O gün Allah'a teslim bayrağını çekerler, bütün o uydurdukları şeyler kendilerini bırakıp kaybolup gitmişlerdir.16/87

İnkâr eden ve (insanları) Allah yolundan çevirenler, diğer kimseleri de bozdukları için onlara azab üstüne azab artırdık. 16/88

Kötülük kazanmış olanlara gelince, kötülüğün cezası, misli kadardır. Ve onları bir aşağılık ve eziklik kaplar. Onlar için Allah'dan başka hiçbir kurtarıcı yoktur. Yüzleri karanlık gecelerden bir parçaya bürünmüş gibidir. İşte onlar cehennem ehlidir. Orada ebedî kalacaklardır. 10/27

O gün ki, hepsini mahşere toplayacağız, sonra da o şirk koşanlara "Haydi yerlerinize! Siz de, ortak koştuklarınız da!" diyeceğiz. Artık aralarını iyice açmışız. O ortak koştukları şeyler, "Siz bize tapmıyordunuz ki." diyecekler. 10/28

"Şimdi sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Sizin bize ibadet ettiğinizden bizim haberimiz yoktur" (diyecekler). 10/29

İşte burada herkes geçmişte yaptığını bulacak. Ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülecekler. İftira edip uydurdukları şeyler de kendilerinden büsbütün uzaklaşıp gidecek.10/30

PUTLARINI ALLAH’A ORTAK KOŞARLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

De ki: "Allah'a eş tuttuğunuz ortaklarınızdan, önce yaratıp, sonra da onu çevirip yeniden diriltecek var mı?" De ki, "Önce yaratıp, sonra da onu yeniden yaratacak olan Allah'dır. O halde nasıl yoldan saptırılıyor, döndürülüyorsunuz?" 10/34

De ki, "Ortak koştuklarınızdan doğru yolu gösterecek olan var mıdır?" Deki, "Allah, hak olan doğru yola hidayet eder. O halde doğru yola hidayet eden mi kendisine uyulmaya daha layıktır, yoksa kendisine yol gösterilmeyince onu bulamayan mı daha layıktır. O halde ne oluyorsunuz? Nasıl hükmediyorsunuz?" 10/35

Onlar Allah ile birlikte başkasını ilâh edinenlerdir. Onlar yakında bileceklerdir. 15/96

Allah, buyurmuştur ki: İki ilâh edinmeyin. O, ancak bir ilâhdır. Onun için yalnız benden korkun.16/51

Müşrikler, Allah'ı bırakıp, göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve sahip olmaya da güçleri yetmeyen şeylere taparlar. 16/73

Artık Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü Allah, (eşi bulunmadığını) bilir, siz bilmezsiniz.16/74

ZANLA HAREKET EDERLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Onların birçoğu zandan başka bir şeye uymaz. Zan ise haktan hiç bir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz ki, Allah onların ne yaptıklarını bilir.10/36

ALLAH’IN VERDİĞİ NİMETLERİ PUTLARINDAN BİLDİLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Hiç yaratan (Allah), yaratmayan (putlar) gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz? 16/17

Halbuki Allah'ın nimetlerini teker teker saymaya kalkışsanız, onları sayamazsınız. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.16/18

Allah, gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir.16/19

Kâfirlerin Allah'tan başka yalvardıkları (putlar) ise, hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar, kendileri yaratılmışlardır. 16/20

O putlar, hep ölüdürler, diri değildirler ve insanların öldükten sonra ne zaman dirileceklerini de bilmezler.16/21

İNEN AYETLERE EFSANE DEDİLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Onlara: "Rabbiniz ne indirdi? denildiği zaman "Öncekilerin efsanelerini" dediler.16/24

Bunu söylemelerinin sebebi şu: Kıyamet günü, kendi günahlarını tam olarak yüklendikten başka, bilgisizlikleri yüzünden saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından bir kısmını da yükleneceklerdir. Dikkat edin, yüklendikleri günah ne kötüdür! 16/25

KENDİLERİNE VERİLEN NİĞMETTEN PUTLARA PAY AYIRIYORLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Bir de müşrikler kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden tutuyorlar mahiyetini bilmedikleri şeylere (putlara) pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki, siz bu yaptığınız iftiralardan mutlaka hesaba çekileceksiniz. 16/56

Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a bir hisse ayırmakta ve kendilerince: "Bu, Allah'a ait; şu da ortaklarımıza ait" demektedirler. Ortakları için olan hisse Allah'a ulaşmamakta, fakat Allah'a ayrılan hisse ortaklarına ulaşmaktadır. Verdikleri hüküm ne kötüdür. 6/136

HOŞLANMADIKLARINI ALLAHTAN BİLİRLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Onlar, Allah'a kızlar isnad ediyorlar. O, bundan münezzehtir. Kendilerine ise erkek çocukları isnad ederler. 16/57

Müşrikler, kendilerinin hoşlanmadıkları şeyleri, Allah'a isnad ediyorlar. Dilleri, en güzel şeylerin kendilerine ait olduğunu yalan yere durmadan söyler. Hiç şüphesiz onlar için, sadece ateş vardır. Oraya en önde gidip kalacaklardır.16/62

Yine ortakları, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları, uydurduklarıyla baş başa bırak!6/137

Allah, size kendi cinsinizden eşler, o eşlerinizden de oğullar ve torunlar yarattı. Sizi helal ve güzel gıdalarla rızıklandırdı. Onlar, hâlâ batıla mı inanıyorlar? ve Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar? 16/72

HAKİKATİN AÇIKLANMASI NEFRETLERİNİ ARTIRDI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Biz, bu Kur'ân'da akıllarını başlarına almaları için türlü şekillerde (ikaz ve ihtarı) açıkladık. Fakat bu açıklamalar ancak onların nefretini artırmıştır.17/41

(Ey Muhammed!) De ki: "Eğer dedikleri gibi Allah ile birlikte ilâhlar olsaydı, o zaman bu ilâhlar Arş'ın sahibine bir yol ararlardı." 17/42

Allah, onların dediklerinden çok münezzeh ve çok yüksek, hem pek büyük bir yükseklikle yücedir.İSRA 17/43

KENDİLERİNE ŞEREF KAZANDIRSIN DİYE PUTLAR EDİNDİLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Onlar, kendilerine kuvvet ve şeref kazandırsın diye, Allah'dan başka ilâh edindiler.19/81

Hayır, (zannettikleri gibi değil) tapındıkları ilâhlar onların ibadetlerini inkâr edecekler ve aleyhlerine dönüp düşman olacaklardır. 19/82

Onlar, Allah'tan başka birtakım ilâhlar edindiler. Güya yardım olunacaklar.36/74

Onların, onlara yardıma güçleri yetmez. Kendileri ise onlar için bazı askerlerdir. 36/75

İYİLİK GELİNCE ALLAH DER KÖTÜLÜK GELİNCE YÜZ ÇEVİRİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İnsanlardan kimi de Allah'a bir yar kenarındaymış gibi ibadet eder, eğer kendisine bir iyilik gelirse ona gönlü yatışır ve eğer başına bir bela gelirse yüzüstü dönüverir. Dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık kayıp budur.22/11

Allah'ı bırakır da kendine ne zarar, ne menfaat veremeyecek şeylere yalvarır. İşte derin sapıklık budur. 22/12

Herhalde o, zararı faydasından daha yakın olana yalvarıyor. Yalvardığı şey ne kötü yardımcı ve ne kötü yoldaştır.22/13

Allah için, O'na eş koşmayan, O'nun birliğine inanmış kimseler olun. Allah'a ortak koşan kimse, gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgarın bir uçuruma sürüklediği şeye benzer. 22/31

PUTLARINI ŞEFAATCİ BİLDİLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah'ı bırakıyorlar da, kendilerine ne fayda, ne de zarar verebilecek olan şeylere tapıyorlar ve "Bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimizdir." diyorlar. De ki, "Siz Allah'a göklerde ve yerde O'nun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?" Allah onların ortak koştukları şeylerin hepsinden münezzehtir.10/18

Bununla beraber göklerde ve yerde ne kadar âyet var ki, onunla yüz yüze gelirler de yine de yüz çevirip geçerler. 12/105

Onların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler (imanlarına az çok bir şirk karıştırırlar). 12/106

EHLİ KİTABIN KUR’ANDAN VE GELECEK SON PEYGANBERDEN HABERDAR OLMASI

KENDİ ÇOCUKLARI GİBİ TANIYORLARDI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kendilerine kitap verdiklerimiz O’nu (Muhammed’i) kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir kısmı, bile bile gerçeği gizlerler.2/146

Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi) çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar; fakat kendilerine yazık ettiler, çünkü onlar inanmazlar.* 6/20.

GELECEK PEYGANBERLE ÖVÜNÜYORLARDI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Yanlarındakini (Tevrat’ı) tas diklemek üzere onlara Allah katından bir kitap (Kur’an ) gelince, daha önce küfredenlere karşı fetih istiyorlardı.(‘Yakında bir resul gelecek ve biz size galip geleceğiz’ diyorlardı) işte o tanıdıkları şey kendilerine gelince ona küfrettiler. Artık Allah’ın la’neti kâfirlerin üzerinedir.2/8

İLİM ADAMLARI PEYGANBERDEN HABERDARDI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

O kâfirler: "Sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber değilsin" diyorlar. De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter, bir de yanında kitap ilmi bulunan (yeter)." RAD 43

 

İMAN EDEN EHLİ KİTAB

İNANANLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve sabilerden Allah’a ve ahiret gününe iman edip ameli salih işleyenlerin mükâfatları Rablerindendir. Artık onlar için korku yoktur, onlar üzülmezler de (Kur’anın  belirttiği şekilde Allah’a ve Ahiret’e iman edenler Müslüman olurlar) 2/62

Ehl-i kitaptan öyleleri var ki, Allah'a, hem size indirilene, hem de kendilerine indirilene tam bir samimiyetle ve Allah'a boyun eğerek iman ederler. Allah'ın ayetlerini az bir paraya satmazlar. İşte onlar için Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk olandır. 3/199.

MÜSLÜMAN OLAN EHLİ KİTAB
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve iman edenler, sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Onlar, namazı kılan, zekatı veren, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerdir. İşte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.4/162

 

Peygamber'e indirilen (Kur'ân)i dinledikleri zaman, onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar: " Ey Rabb'imiz iman ettik, bizi de şahitlerden yaz" derler. 5/83

"Hem biz Rabb'imizin bizi iyi kişilerle birlikte (cennete) sokmasını arzulayıp dururken, neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere inanmayalım!". 5/84

Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.5/85

İnkar edip âyetlerimizi yalanlayanlar da cehennem ehlidir.5/86

 

KUR’AN’A UYANLARI DOSDOĞRU BİR YOLA ULAŞTIRIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah o kitabla rızasına uygun hareket edenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola sevk eder 5/16

“…Ehli kitap da iman etse idi, onlar için daha hayırlı olurdu. Gerçi içlerinden iman edenler vardır. Çoğunluk fasıktır.3/110

 

SAMİMİ EHLİ KİTAP KUR’AN’A İNANDIĞINDAN ECRİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İşte onlara, sabretmelerinden ötürü mükafatları iki defa verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar.28/54

Onlar, boş söz işittikleri zaman, ondan yüz çevirirler ve "Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri istemeyiz" derler. 28/55

KUR’ANDAN ÖNCE EHLİ KİTAPIN SAMİMİ OLANLARI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

halde sakın şunların ibadet edişlerinden şüpheye düşme. Daha önce ataları nasıl ibadet ediyor idiyseler bunlar da öyle ibadet ediyorlar. Biz de kendilerine nasiplerini elbette eksiksiz olarak öderiz.HUD 109

Gerçekten de onların her biri öyle kimselerdir ki, yaptıklarının karşılığını Rabbin kendilerine hakkiyle ödeyecektir. Çünkü O, onların yaptıkları her şeyden haberdardır.HUD 111

 

İNKAR EDEN EHLİ KİTAB

GERÇEĞİ HAKSIZ YERE İNKÂR ETMELERİNDEN

ALÇAKLIK DAMGASI VURULDU
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Onlar (ehl-i kitap) size, incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşa girecek olsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. 3/111.

Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üzerlerine alçaklık damgası vurulmuştur. Meğerki Allah'ın ipine ve insanlar (müminler)ın ahdine sığınmış olsunlar. Onlar Allah'ın hışmına uğradılar ve üzerlerine de miskinlik damgası vuruldu. Bunun sebebi, onların Allah'ın ayetlerini inkâr etmiş olmaları ve haksız yere peygamberleri öldürmeleridir. Ayrıca isyan etmiş ve haddi de aşmışlardı. 3/112

KİTAP’TA AYIRIM

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Bir de onlara: ‘Allah ne indirdiyse ona iman edin’ denildiği zaman onlar: ‘biz, bize indirilene iman ederiz’ derler de diğerini inkar ederler. Halbuki O, yanlarındakini doğrulayıcı bir gerçektir. De ki: ‘Madem iman ediyorsunuz da daha önce nebileri niçin öldürüyordunuz?’ 2/91

Onlar, Allah'ı ve peygamberlerini inkâr ederler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. "Kimine inanırız, kimini inkâr ederiz" derler. Bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isterler.4/150

İşte onlar gerçek kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azab hazırlamışızdır.4/151

YÜZ ÇEVİRİP GİTMELERİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında hükmetmeleri için Allah’ın kitabına çağrılıyorlar da, sonra onlardan bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor.3/23

Üstelik Allah tarafından onlara, yanlarındaki kitabı tasdik edici bir peygamber gelince, daha önce kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı, Allah'ın kitabını sırtlarından geriye attılar, sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi yaptılar. 2/101

BİLMİYORMUŞLAR GİBİ
    RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Onlara ne zaman yanlarındakini tasdik etmek üzere, Allah katından bir resül gelse, kitap verilenlerden bir güruh, sanki hiç bilmiyorlarmış gibi Allah’ın kitabını arkalarına attılar.2/101

SİZE HAYIR İSTEMEZLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Rabbinizden sizin üzerinize bir hayır indirilmesini, kitap ehlinden olan kafirler, müşrikler istemezler. Allah ise rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.2/105

SİZİ İMANDAN KÜFRE ÇEVİRMEK İSTERLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ehli kitaptan çoğu gerçek kendilerine açıklandıktan sonra nefislerinde ki haset nedeniyle sizi imandan sonra küfre çevirmek isterler. …2/109

SAPTIRMAK İSTEYENLER ANCAK KENDİLERİNİ SAPTIRIRLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kitap ehlinden bir grup sizi saptırmak ister. Onlar ancak kendilerini saptırır da farkına varamazlar.3/69

Kendilerine Kitap'dan bir pay verilenlerin sapıklığı satın aldıklarını ve sizin yolu sapıtmanızı istediklerini görmüyor musun? 4/44.
Allah, düşmanlarınızı çok iyi bilir. Allah size dost olarak da yeter, yardımcı olarak da yeter. 4/45.
Yahudilerden, sözleri yerlerinden değiştirip: "İşittik ve karşı geldik, kulak vermeyerek dinle" ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek: "Bizi de dinle" diyenler vardır. Şayet: "İşittik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet" demiş olsalardı, onlar için daha iyi daha doğru olurdu. İşte Allah inkarları yüzünden onlara lanet etmiştir. Onların ancak pek azı inanır. 4/46.

 

BİLDİKLERİ HALDE İNANANLARI ALLAH YOLUNDAN ENGELLİYORLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

De ki: ‘Ey ehli kitap, siz şahit olduğunuz halde onda eğrilik bulmaya çalışarak iman edenleri niçin Allah yolundan alıkoymaya çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. 3/99

KİTAP EHLİNDEN BİR GURUBA BOYUN EĞERSENİZ SİZİ KÜFRE ÇEVİRİRLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey iman edenler, eğer kitap verilenlerden herhangi bir gruba boyun eğerseniz, sizi imanınızdan sonra kafirler olarak geri çevirirler.3/100

ALLAH’A İFTİRA ETTİLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Dediler ki: "Allah, kendine çocuk edindi". O, böyle şeylerden münezzehtir. O, müstağnidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Bu hususta elinizde hiç bir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi neden söylüyorsunuz? 10/68

De ki: Allah'a iftira edenler elbette felah bulmazlar.10/69

(O zalimler) ‘Allah çocuk edindi’ dediler. O (bu tür noksanlıklardan) münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerdekiler de O’nundur. Hepsi Ona itaat eder.2/116

AÇIK DELİL GELDİKTEN SONRA

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi. 98/1

Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.98/4

PEYGANBERLERİ VE MELEKLERİ RAB EDİNMEK İNKÂRDIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Size, melekleri ve nebileri Rabler edinmenizi emretmesi de yaraşmaz. Siz Müslüman olduktan sonra size inkarı emreder mi hiç? 3/80

SÖZLERİNDE DURMADIKLARINDAN İNKÂRLARINDAN DOLAYI
KALPLERİ MÜHÜRLENDİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Verdikleri sözden dönmeleri, Allah'ın âyetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberlerini öldürmeleri ve "kalplerimiz kılıflıdır" demelerinden dolayı (başlarına türlü belalar verdik). Doğrusu Allah, inkârları sebebiyle onların kalplerini mühürlemiştir. Pek azı hariç onlar inanmazlar.4/155

İSA A.S.
ÖLDÜRÜLMEDİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Bu, bir de inkârlarından, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarından ve: "Meryem oğlu İsa Mesih'i, Allah'ın elçisini öldürdük" demelerinden ötürüdür. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler, bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah Güçlüdür, Hâkim’dir. 4/156–157
ÜÇLÜ TESLİS
YAPMAYIN

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin! Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve O'ndan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın (Allah) üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan yüce (münezzeh)dir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.4/171

İSA A.S. MESİHTİR DİYENLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

"Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler and olsun ki kafir olmuşlardır. De ki: "Allah Meryem oğlu Mesih'i, anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmeyi dilerse kim O'na karşı koyabilir?" Göklerin, yerin ve arasındakilerin hükümranlığı Allah'ındır, dilediğini yaratır. Allah her şeye Kadir'dir. 5/17.

And olsun ki, "Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kafir oldular. Oysa Mesih, "Ey İsrailoğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin; kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram eder, varacağı yer ateştir, zulmedenlerin yardımcıları yoktur" dedi. 5/72.

And olsun ki, "Allah üçten biridir" diyenler kafir olmuştur; oysa tanrı ancak bir tek Tanrı'dır. Dediklerinden vazgeçmezlerse, and olsun onlardan inkar edenler elem verici bir azaba uğrayacaktır. 5/73.

Allah'a tevbe etmezler, O'ndan mağfiret dilemezler mi? Oysa Allah Bağışlayan'dır, merhamet edendir. 5/74.

Meryem oğlu Mesih sadece peygamberdir, -ondan önce de peygamberler geçmiştir- onun annesi dosdoğrudur, her ikisi de yemek yerlerdi. Onlara ayetleri nasıl açıkladığımıza bir bak, sonra da bak ki nasıl yüz çeviriyorlar! 5/75.

"Size zarar da fayda da veremeyecek, Allah'tan başka birine mi kulluk ediyorsunuz?" de. Allah hem işitir, hem bilir. 5/76.

"Ey Kitap ehli! Haksız olarak dininizde taşkınlık etmeyin. Daha önce sapıtan, çoğunu saptıran ve doğru yoldan ayrılan bir milletin heveslerine uymayın" de.* 5/77.

İNSANLARIN EN ŞERLİLERİDİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir.98/6

İNKÂR EDEN KÂFİRLER

İNANMAMAKTA İNATCI KESİLDİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

O sûra üflendiği zaman, 74/8

İşte o gün pek zorlu bir gündür. 74/9

Kâfirler için hiç kolay değildir.74/10

Tek olarak yarattığım o kimseyi bana bırak.74/11

Hem ona bol servet verdim. 74/12

Hem göz önünde oğullar verdim. 74/13

Hem ona büyük imkânlar sağladım. 74/14

Sonra da şiddetle arzu eder ki daha da artırayım.74/15

Hayır, çünkü o bizim âyetlerimize karşı bir inatçı kesildi. 74/16

Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım.74/17

Çünkü o bir düşündü, ölçtü, biçti. 74/18

Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. 74/19

Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti.74/20

Sonra baktı.74/21

Sonra kaşını çattı, surat astı. 74/22

Sonra arkasını döndü ve büyüklük tasladı.74/23

"Bu, dedi, başka değil öğretilegelen bir sihirdir." 74/24

Ancak kim yüz çevirir ve kâfir olursa,88/23

Allah ona en büyük azap ile azap edecek.88/24

Her günahkâr kişinin vay haline! 45/7

O kimse Allah'ın kendisine okunan âyetlerini işitir de, sonra sanki kibrinden hiç işitmemiş gibi ısrar eder. İşte sen onu, can yakıcı bir azabla müjdele!45/8

Âyetlerimizden bir şey öğrendiği zaman, onu alaya alıyor. İşte onlar için rezil ve rüsvay edici bir azap vardır.45/9

Ötelerinde cehennem var. Ne kazandıkları şeyler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar, kendilerinden hiçbir şeyi (azabı) kaldıramaz. Onlar için büyük bir azap vardır. 45/10

AHİRET CEZASINI YALANLADILAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Hayır hayır, siz cezayı yalanlıyorsunuz.82/9

Oysa üzerinizde koruyucular var. 82/10

Değerli yazıcılar 82/11

GÜNAHLARI KALPLERİNDE PAS TUTTU

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, "eskilerin masalları" der. 83/13

Hayır hayır, öyle değil. Aksine onların kazandığı günahlar kalplerinin üzerine pas olmuştur.83/14

İNANANLARLA ALAY EDİYORLARDI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Doğrusu o suç işleyenler inananlara gülüyorlardı.83/29

Onlara uğradıkları vakit birbirlerine göz kırpıyorlardı.83/30

Evlerine döndükleri zaman zevklenerek dönüyorlardı.83/31

Müminleri gördükleri vakit; "işte bunlar sapıklar" diyorlardı.83/32

Oysa onlar müminler üzerine bekçi olarak gönderilmemişlerdi. 83/33

Ey iman edenler hiçbir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da kadınlarla (alay etmesin). Belki o kadınlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kimde tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.49/11

KUR’AN-I YALANLIYORLARDI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Böyleyken onlar neden acaba iman etmezler? 84/20

Karşılarında Kur'ân okunduğu vakit secde etmezler? 84/21

Aksine o nankörler yalanlıyorlar. 84/22

Oysa Allah içlerinde sakladıklarını biliyor.84/23

Onun için onlara elem verici bir azabı müjdele. 84/24

Allah'a karşı yalan uyduran yahut âyetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Onlara Kitap'tan nasipleri erişir. Canlarını alacak elçilerimiz gelince onlara: "Allah'tan başka taptıklarınız nerede?" derler. Onlar: "O taptıklarımız bizden sapıp ayrıldılar." derler. Böylece kendilerinin kâfir olduklarına bizzat şahitlik ederler.7/37

(O) ülkelerin halkı inanıp (Allah'ın azabından) korunsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluklar açardık; fakat yalanladılar, biz de onları kazandıklarıyla yakaladık. 7/96

Âyetlerimizi inkâr edenlere gelince, biz onları, bilemiyecekleri yönlerden derece derece düşüşe yuvarlayacağız. 7/182

Artık bir yalanı Allah'a iftira eden veya O'nun âyetlerini inkar edenden daha zalim kim olabilir? Hiç şüphesiz o mücrimler iflah olmayacaklar. 10/17

Kim, kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra da küfürleri artmış olanları Allah bağışlamayacaktır. Onları doğru yola da eriştirmeyecektir… 5/54

İnkar edip âyetlerimizi yalanlayanlar da cehennem ehlidir.5/86

MÜMİMLERE İŞKENCE ETMEKTEN ZEVK ALIYORLARDI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Hani o ateşin başına oturmuşlar, 85/6

Müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.85/7

Müminlere kızmalarının sebebi de, onların yalnız çok güçlü ve övgüye lâyık olan Allah'a iman etmeleri idi.85/8

O Allah ki, göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur ve Allah her şeye şahittir. 85/9

İnanan erkek ve kadınlara işkence yapıp sonra da tevbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. 85/10

KÜFÜR KENDİ TERCİHLERİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Biz, ona yolu gösterdik ister şükretsin, ister küfretsin76/3

Biz ona iki yol gösterdik. Fakat o, yokuşu göğüsleyemedi. 90/10-11

Kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış görür. 92/8

Ve en güzeli de yalanlarsa,92/9

Onu da en zor yola hazırlarız.92/10

GÖSTERİŞ YAPARLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Dini yalanlayanı gördün mü? 107/1

İşte o, öksüzü iter, kakar.107/2

Yoksulu doyurmaya önayak olmaz.107/3

Vay haline o namaz kılanların ki,107/4

Kıldıkları namazın değerine aldırış etmezler.107/5

Gösteriş yaparlar onlar, 107/6

Ve yardımlığı sakınırlar (zekatı vermezler).107/7

De ki: ‘Gönüllü veya gönülsüz infak edin, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir kavim oldunuz.’ sadakalarının kabulünü engelleyen: Allah’ı ve Rasülü’nü inkar etmeleri, namaza tenbel tenbel gelmeleri ve istemeyerek infakta bulunmalarıdır. 9/53-54

İNKÂRCILARIN AZABI KAT KAT

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah onlara: "Sizden önce geçmiş cin ve insan topluluklarıyla beraber cehennem ateşine girin!" der. Cehenneme giren her ümmet kendi din kardeşine lanet eder. Nihayet hepsi oraya toplandığında, sonrakiler öncekiler hakkında derler ki: "Rabbimiz ! İşte şunlar bizi doğru yoldan saptırdı. Onlara cehennem ateşinden kat kat azab ver". Allah der ki: "Herkesin azabı kat kattır, fakat siz bilemezsiniz". 7/38

Öncekiler de sonrakilere derler ki: "Sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. O halde yaptıklarınızdan dolayı azabı tadın". 7/39

Bizim âyetlerimizi yalanlayan ve onlara inanmaya tenezzül etmeyenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve deve (veya halat) iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir. İşte suçluları böyle cezalandırırız. 7/40

Onlara cehennemde ateşten bir yatak, üstlerine de (ateşten) örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.7/41

Cennet ehli, cehennem ehline: "Rabbimizin bize vaad ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaad ettiğini gerçek buldunuz mu?" diye seslenirler. Onlar da "evet" derler. Bunun üzerine aralarında bir çağırıcı şöyle seslenir: "Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun!7/44

Onlar yeryüzünde (herkesi) yıldıracak değillerdir. Kendilerini koruyacak Allah'dan başka kimseleri de yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Üstelik onlar hakkı işitmeye tahammül edemiyorlardı ve de görmüyorlardı. 11/20

KENDİLERİNE MÜHLET VERİLMİŞTİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ayrıca ben onlara mühlet de veririm. Fakat benim tuzak kurup helâk edişim pek çetindir. 7/183

Allah kimi saptırırsa onu yola getirecek bir kimse yoktur. O, onları kendi hâllerine bırakır ve kendi azgınlıkları içinde yuvarlanıp giderler.7/186

İman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a hiç bir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır. 3/177

KAFİRLER VAR YA ONLAR, VERDİĞİMİZ FIRSATLARIN, KENDİLERİ İÇİN HAYIRLI OLDUĞUNU SANMASINLAR, BİLAKİS BU FIRSATLARI DAHA DA SUÇLARI ARTSIN DİYE VERİYORUZ. HEM SONRA ONLARI AŞAĞILIK YAPACAK İŞKENCELER DE VARDIR.3/178

Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak başka. 36/44

Durum böyle iken onlara: "Önünüzdekinden ve arkanızdakinden korkun ki size rahmet edilsin" denildiği zaman,36/45

Ve kendilerine Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çevirirler.36/46

CANLILARIN EN KÖTÜSÜDÜRLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah katında kımıldayıp debelenen canlıların en kötüsü, inkara saplanıp da bir türlü iman etmeyenlerdir. 8/55

Çünkü yeryüzünde dolaşan canlıların Allah katında en kötüsü anlamayan ve düşünmeyen sağırlarla dilsizlerdir.8/22

Allah onlarda hayır görseydi onlara işittirirdi, işittirseydi yine de aldırmaz arka dönerlerdi.8/23

Doğrusu, aleyhlerinde Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar imana gelmezler. 10/96

Onlara bütün mucizeler hep birden gelse, yine de o acıklı azabı görünceye kadar inanmazlar.10/97

Yoksa sen, onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut akıllanacağını mı sanıyorsun? Gerçekte onlar hayvanlar gibidir, hatta gidişçe daha sapıktırlar.25/44

HİLE KURMUŞLARDI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Onlardan öncekiler de hileler yapmışlardı. Fakat sonuçta bütün hileler(in cezası) Allah'a aittir. Her nefsin ne kazandığını O bilir. Bu dünyanın akıbetinin kime ait olduğunu kâfirler de yakında bilecekler. 13/42

O Allah'ın (yolu) ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli bir azabdan dolayı vay kâfirlerin haline! 14/2

Onlardan öncekiler de tuzak kurdular. Fakat Allah onların binalarını temelinden sarstı, çatı tepelerinden üzerlerine çöktü ve azap onlara farkedemedikleri bir yönden geldi. 16/26

Sonra kıyamet günü Allah, O kâfirleri rezil rüsvay edecek ve diyecek ki: "Hani uğrunda müminlere karşı düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede?" Kendilerine ilim verilmiş olanlar: "Şüphesiz bugünün rezilliği ve kötülüğü kâfirleredir." diyeceklerdir. 16/27

(O kâfirler), kendilerine zulmetmiş kimseler olarak, meleklerin, canlarını aldıkları kimselerdir. O vakit onlar şöyle diyerek teslim olurlar: "Biz, bir kötülükten dolayı yapmıyorduk." (Onlara): "Hayır, Allah sizin ne maksatla yaptığınızı elbette çok iyi bilendir." 16/28

"O halde içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin" denir. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür! 16/29

Her kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tamamıyla Allah'ındır. O'na hoş kelimeler yükselir, onu da salih amel yükseltir. Kötülükler kuranlara gelince, onlara şiddetli bir azab vardır. Onların tuzakları hep darmadağın olur. 35/10

ALLAH’I BIRAKIP KENDİLERİNE İLAHLAR EDİNDİLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kâfirler, O'nu bırakıp bir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine ne zarar ve ne de fayda verebilen; öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra tekrar canlandırmaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler. 25/3

Ki, cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerine görününce, onun bir hışımlanmasını (kaynamasını) ve uğultusunu işitirler. 25/12

Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman da, oracıkta yok olmayı isterler.25/13

(Onlara şöyle denilir) Bu gün bir yok olmayı değil, nice yok olmaları isteyin! 25/14

Bütün kazandıklarıyla her bir nefsin üzerinde böylesine hükümran olan başka kim vardır? Böyle iken tuttular da Allah'a ortaklar uydurdular. De ki: "Onlara isimler verip durun bakalım. Siz O'na yeryüzünde bilmediği bir şey mi haber vereceksiniz? Yoksa anlamı olmayan kuru bir laf mı? Doğrusu küfre sapanlara kendi oyunları güzel gösterildi de yoldan saptırıldılar. Allah her kimi saptırırsa, artık onu yola getirecek kimse yoktur.13/33

Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha çetindir. Onları Allah'dan koruyacak da yoktur. 13/34

(Böyle iken inkârcılar) Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda, ne zarar veremeyen şeylere kulluk ediyorlar. İnkârcı olan kimse Rabbine karşı uğraşıp durmaktadır. 25/55

ONLARI KORKUTSANDA İNANMAZLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Andolsun ki onların çoğunun üzerine azab sözü hak olmuştur. Onlar imana gelmezler. 36/7

Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirmişiz. O kelepçeler çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar. 36/8

Hem önlerinden bir sed, arkalarından bir sed çekmişiz, kendilerini sarmışızdır. Baksalar da görmezler.36/9

Onları korkutsan da korkutmasan da onlara göre birdir, inanmazlar. 36/10

LANET ONLARADIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunlara fasıklardan başkası küfretmez.2/99

Ne zaman bir söz vermişlerse içlerinden bir güruh onu atıp bozuvermedi mi? Hayır onların çoğu iman etmezler.2/100

Ama âyetlerimizi inkar etmiş ve kâfir olarak can vermiş olanlara gelince, işte Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve insanların laneti hep onların üzerine olsun. 2/161

Onlar ebedi olarak onun altında kalırlar. Ne azabları hafifletilir, ne de kendilerine göz açtırılır. 2/162

O kâfirlerin hali, sadece bir çağırma veya bağırmadan başkasını işitmeyerek haykıranın haline benzer; onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, akıl da etmezler. 2/171

Allah'ın ahdini misak ile belgeledikten sonra bozanlar ve Allah'ın birleştirilmesini emrettiği bağlantıları koparanlar ve yeryüzünü bozguna verenler varya, işte lanet olsun onlara! Ve yurdun kötüsü de onlaradır. 13/25

DÜNYAYI AHİRETE TERCİH EDERLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Dünya hayatı, inkar edenler için bezendi. (Onlar), iman edenlerle eğleniyorlar. Halbuki takva sahibi olan o müminler, kıyamet günü onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. 2/212

İçinizden dininden dönüp kafir olarak ölen olursa bunların işleri dünya ve ahirette boşa gitmiş olur. İşte cehennemlik onlardır. Onlar orada temelli kalıcıdırlar. 2/217

Kâfirlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. 3/196

Bu, az bir geçimliktir. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası! 3/197

De ki: ‘Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, düşmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşlandığınız evler, size Allah’tan Rasülün’den ve onun yolundan cihattan, daha sevgili ise o halde Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğa hidayet vermez.9/24

Onlar, o kimselerdir ki dünya hayatını ahirete tercih ederler, (insanları) Allah'ın yolundan çevirirler ve onun eğrilmesini isterler. İşte bunlar, çok büyük bir sapıklık içindedirler. 14/3

Onlar, sadece bu dünya hayatının dış yüzünü bilirler. Ahiretten ise onlar hep gafildirler.30/7

Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır? Gerçekten insanların çoğu, Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. 30/8

Onlara: "Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın" dendiği zaman, o kâfirler, müminler için: "Allah'ın dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız? Siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz?" dediler.36/47

İNKÂR EDENLERİN VELİSİ TAGUTLARDIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin velileri de tağuttur, onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî olarak kalırlar. 2/257

İnkar edip kafir olarak ölenlerin hiç birinden, yer yüzünü dolduracak kadar altın fidye verseler bile kabul olunmayacaktır. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Onların bir yardımcıları da yoktur.3/91

Şüphesiz inkâr edip, insanları Allah yolundan alıkoyanlar, derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.4/167

Muhakkak Allah, inkâr edenleri ve zulmedenleri ne bağışlar, ne de doğru bir yola eriştirir.4/168

Onları ancak cehennemin yoluna (iletecek ve) onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. Bu ise Allah'a çok kolaydır. 4/169

ALLAH İNDİRDİĞİ KİTAPLA HÜKMETMEZLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İncil ehli, Allah’ın onda indirdikleriyle hükmetsin. Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.5/47

Âyetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlara gelince, onlar için de pek kötü ve elem verici bir azab vardır. 34/5

 

İNSAN VE CİN ŞEYTANLARI HAKİKATIN DÜŞMANIDIRLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Biz böylece, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar birbirini aldatmak için süslü sözlerle vesvese verirler. Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları iftiraları ile başbaşa bırak. 6/112

Bir de ahirete iman etmeyenlerin kalbleri, o yaldızlı söze kansın, ondan hoşlansın ve işledikleri suçları işlemeye devam etsinler diye böyle yaparlar. 6/113

SÖZLERİNDE DURMAZLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Çoklarını sözünde durur bulmadık. Onların çoğunu fasıklar olarak bulduk.7/102

ALLAH’I ACİZ BIRAKAMAZLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

O kâfirler ileri geçip kurtulduklarını sanmasınlar. Onlar kesinlikle (bizi) aciz bırakamazlar. 8/59

Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar, Allah da razı olmuyor. Fakat kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. 9/32

İnkâr edenlerin, yeryüzünde (Allah'ı) aciz bırakacaklarını sanmayasın! Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir orası! 24/57

Her kim Allah'ın davetçisine uymazsa bilsin ki, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler. 46/32

SÜREKLİ ŞÜPHEDEDİRLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İnkâr edenler de, kendilerine ansızın kıyamet gelinceye veya akîm (kısır) bir günün azabı gelinceye kadar, Kur'ân'dan şüphe etmekte devam edip giderler.22/55

O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır, O aralarında hükmünü verir. Artık iman edip yararlı iş işleyenler nimet cennetlerindedirler.22/56

İnkâr edip âyetlerimizi yalan sayanlar ise, işte bunlar için hakîr düşüren bir azab vardır.22/57

AYETLERİN OKUNMASINDAN HOŞLANMAZLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Âyetlerimiz kendilerine apaçık olarak okunduğu zaman, o kâfirlerin yüzlerinden inkârlarını anlarsın. Neredeyse, kendilerine âyetlerimizi okuyanlara saldıracaklar. De ki: "Şimdi size ondan daha kötü olanını haber vereyim mi? O, ateştir. Allah bunu kâfir olanlara vaad buyurdu. O ne kötü bir dönüş yeridir." 22/72

KALPLERİ KÖRELMİŞTİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Şüphesiz biz, ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik de onlar ilerisini göremezler, kalpleri körelmiştir. 27/4

İşte bunlar, kendileri için oldukça ağır bir azab bulunan kimselerdir, ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da onlardır.27/5

Allah, kimin bağrını İslâm'a açmış ise işte o, Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Artık Allah'ın zikri hususunda kalpleri katılaşmış olanların vay haline! İşte bunlar, apaçık bir sapıklık içindedirler. 39/22

Hevasını kendisine ilah edineni bir ilim üzerine Allah’ın şaşırttığı, kulağına ve kalbine mühür vurduğu ve gözü üzerine perde çektiği kişiyi gördün mü? Allah’tan sonra ona kim yol gösterecek? Hala düşünmüyor musunuz?45/23

ALLAH’A KAVUŞMAYI İNKAR EDENLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah'ın âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr edenler var ya, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir ve onlar için acıklı bir azab vardır. 29/23

Rabbinin âyetleriyle kendisine öğüt verilip de, sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Gerçekten biz, günahkârlardan intikam alacağız.32/22

Ya üzerine azab kelimesi hak olmuş kimse de mi (böyledir)? Artık o ateşteki kimseyi sen mi çıkaracaksın?39/19

Şüphesiz ki, inkâr edip, Allah yolundan saptıran, sonra da kâfir olarak ölenlere gelince Allah onları asla bağışlamayacaktır. 47/34

İslâm'a davet olunduğu halde Allah üzerine yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. 61/7

KÂFİRLERİ DOST EDİNMEYİN

ONLARI DOST EDİNEN ONLARDAN OLUR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar.  Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. 5/51

Ey iman edenler, sizden önce kitap verilenlerden, dininizi oyun ve eğlenceye alanlarla, kafirleri dost ve yönetici edinmeyin. Eğer iman ediyorsanız Allah’tan sakının.5/57

MÜNAFIKLARDAN SAKININ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Münafık kadınlarla münafık erkekler birbirlerindendirler. Kötülüğü emrederler, iyiliği yasaklarlar ve ellerini kapatırlar (cimrilik yaparlar). Onlar, Allah’ı unuttular, Allah’ta onları unuttu (unutulmuş muamelesi yaptı). Şüphesiz münafıklar, fasıkların ta kendileridir.9/67

Onlardan razı olmanız için size yemin ederler. Eğer onlardan razı olsanız da şüphesiz Allah fasık kavimden razı olmaz.9/96

İMAN EDİP SONRA İNKAR EDENLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İman edip sonra inkâr eden, sonra iman edip tekrar inkâr eden, sonra da inkârlarında ileri gidenleri Allah ne bağışlayacak, ne de doğru yola eriştirecektir. 4/137

Boşuna özür dilemeyin, iman ettik dedikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek bile bir kısmını suçlarında ısrar ettikleri için azabımıza uğratacağız.9/66

DOĞRU YOL BELLİ OLDUKTAN SONRA

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Gerçekten doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra gerisin geri küfre dönenlere şeytan, kötülüklerini güzel göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür.47/25

Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere: "Bazı işlerde biz size itaat edeceğiz." demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu.47/26

Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak? 47/27

Bu onların Allah'ı gazablandıran şeylere uymaları ve O'nun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. 47/28

Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah kendilerinin kinlerini hiç ortaya çıkarmaz mı sandılar? 47/29

Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik onları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki, sen onları sözlerinin üslubundan da tanırsın. Allah ise bütün yaptıklarınızı bilir. 47/30

Andolsun ki, biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz. 47/31

Şüphesiz ki, inkâr edenler, Allah yolundan menedenler ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra Peygamber'e karşı gelenler Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.47/32

KİM İMANDAN SONRA KÜFRE KALBİNİ AÇARSA

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kalbi iman ile sükûnet bulduğu halde (dinden dönmeye) zorlananlar dışında, her kim imanından sonra küfre kalbini açarsa, mutlaka onların üzerine Allah'tan bir gazab gelir ve kendilerine çok büyük bir azab vardır. 16/106

Bu (azab) şundan dolayıdır ki, onlar, dünya hayatını sevmiş ve onu ahirete tercih etmişlerdir. Allah da kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.16/107

Bunlar, o kimselerdir ki; Allah kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. Ve onlar, gafillerin ta kendileridir. 16/108

Hiç şüphesiz onlar, ahirette perişan olup hüsrana uğrayanların ta kendileridir. 16/109

YÜZLERİ KARARIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

O gün nice yüzler ağarır, nice yüzler kararır. O zaman yüzleri kara olanlara; mümin olduktan sonra dinden çıktınız ha! O halde inkar ettiğinizden dolayı tadın azabı, denir.3/86

İNKARINDA İLERİ GİDENLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İman edip sonra inkar eden, sonra iman edip tekrar inkar eden inkarlarında ileri gidenleri Allah ne bağışlayacak ne de doğru yola eriştirecektir. 4/ 1379328 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın