• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

CENNET VE MÜMİNLER

CENNET

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Mutlu olanlar ise cennettedirler. Orada gökler ve yer durdukça duracaklar, ancak Rabbinin diledikleri başka. (Bu) ardı arası kesilmeyen bir ihsan olacak.HUD 108

Müminler saadete ermişlerdir. 23/1.

İşte onlar, temelli kalacakları Firdevs cennetine varis olanlardır. 23/10-11.

İşte onlar, sabrettiklerinden ötürü cennetin en yüksek dereceleriyle mükâfatlandırılırlar. Orada esenlik ve dirlik dilekleriyle karşılanırlar. 25/75.
Orada temellidirler. Orası ne güzel bir yer ve ne güzel duraktır! 25/76.

 

MÜMİNLERİN CENNETTEKİ HALİ

ADN CENNETİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İman edip de güzel davranışlarda bulunanlar var ya, şüphe yok ki biz öyle güzel işler yapanların mükafatını zayi etmeyiz.18/30

İşte onlara Adn cennetleri vardır; altlarından ırmaklar akar, orada altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerek koltuklar üzerine dayanıp kurulacaklar. O ne güzel karşılık ve ne güzel kalma yeri! 18/31

Onlara Adn cennetleri vardır. Onlar oraya gireceklerdir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada elbiseleri de ipektir. 35/33

Onlar orada şöyle derler: "Hamd olsun Allah'a, bizden o üzüntüyü giderdi. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını vericidir.“35/34

"Lütfundan bizi durulacak bir yurda kondurdu. Burada bize yorgunluk gelmeyecek, burada bize usanç gelmeyecektir.“35/35

İşte bu bir öğüttür. Şüphesiz korunan müttakiler için herhalde güzel bir istikbal (güzel bir dönüş yeri) vardır.38/49

Bütün kapıları kendilerine açılmış olan Adn cennetleri vardır.38/50

İçlerine kurularak orada birçok yemişle, bambaşka bir içki isteyeceklerdir.38/51

Yanlarında da bakışları yalnız kocalarına dönük hep aynı yaşta dilberler vardır. 38/52

O hesap günü için size vaad edilen işte budur.38/53

İşte bu, bizim rızkımız; muhakkak ki ona hiç tükenmek yoktur.38/54

SELAMLA KARŞILANACAKLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamları ile mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır.25/75

Orada ebedî kalacaklar, orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır.25/76

Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler.36/55

Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine kurulmuşlardır.36/56

Onlara orada bir meyve vardır. İsteyecekleri her şey onlarındır.36/57

(Onlara) Rahîm olan Rab'den "selâm" sözü vardır. 36/58

MEVA CENNETLERİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Evet, iman edip de salih amelleri işleyen kimselerin, yaptıklarına karşılık bir konukluk (ağırlanma) olarak me'vâ (barınak) cennetleri vardır.32/19

NAİM CENNETLERİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Sadece Allah'ın ihlaslı kulları müstesnadır.37/40

İşte onlar için belli bir rızık vardır.37/41

Meyveler (vardır), Naîm cennetlerinde onlara hep ikram edilir.37/42-43

(Onlar) Karşılıklı tahtlar üzerindedirler.37/44

İçenlere lezzet veren, pınardan doldurulmuş bembeyaz bir kadehle onların etrafında dolaşılır.37/45-46

Onda ne bir zararlı sonuç vardır, ne de sarhoşluk verir. 37/47

Yanlarında iri gözlü, bakışlarını kocalarından başkalarına çevirmeyen hanımlar vardır. 37/48

Sanki onlar örtülüp saklanmış yumurta gibidirler.37/49

MÜSLÜMANLARA KORKU YOKTUR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah, takva sahiplerine şöyle nida eder: "Ey âyetlerimize imân edip müslüman olan kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. 43/68-69

Siz ve eşleriniz cennete girin. Orada ağırlanıp sevindirileceksiniz." 43/70

Onların etrafında yiyecek ve içecekler altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı herşey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. 43/71

İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur.43/72

Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz. 43/73

KÖTÜLÜKTEN SAKINANLAR GÜVENDEDİRLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar güvenli bir makamdadırlar.44/51

Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. 44/52

Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.44/53

İşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.44/54

Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler. 44/55

Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.44/56

(Bunların hepsi) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir.) İşte büyük kurtuluş budur.44/57

RABBİMİZ ALLAH DİYENLER ÜZÜLMEYECEK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

"Gerçekten Rabbimiz Allah'tır." deyip, sonra da dosdoğru olanlara gelince onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. 46/13

İşte onlar cennetlikdirler, yaptıklarına karşılık orada ebedi olarak kalacaklardır.46/14

Kötülükten sakınanlara vaad edilen cennetin durumu şöyledir: Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette her çeşit meyve ve Rablerinden bir bağışlanma vardır. Bunların durumu, ateşte ebedî olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu? 47/15

Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı. 50/15-16

Şüphesiz (günahlardan) korunanlar da cennetlerde, nimetler içindedirler.52/17

Rablerinin kendilerine verdiği ile zevk ü sefâ sürerler. Rableri onları, cehennem azabından korumuştur. 52/18

(Onlara): "Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yeyin, için" (denilir.)52/19

Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Ayrıca biz onları ceylan gözlü hûrilerle evlendirdik. 52/20

İman edip zürriyetleri de iman ile kendilerine tâbi olanlar (yok mu?); işte biz, onların nesillerini de kendilerine kattık. Kendilerinin amellerinden birşey de eksiltmedik. Herkes kendi kazandığına bağlıdır. 52/21

Onlara canlarının istediği meyvalar ve etlerden bol bol verdik.52/22

Orada bir kadeh kapışırlar ki, onda ne bir saçmalama vardır, ne de günaha sokma. 52/23

Kendilerine ait bir takım hizmetçiler de onların etrafında dönerler. Bu gençler sanki sedefleri içine gizlenmiş inci gibidirler.52/24

Birbirlerine yönelip soruyorlar.52/25

Ve diyorlar ki: "Gerçekte biz daha önce (dünya hayatında) âilemiz içinde (âkibetimizden) korkardık".52/26

"Allah bize lutfetti de bizi (vücûdun) içine işleyen (kavurucu)


azabdan korudu." 52/27

"Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur." 52/28

İKİ CENNET

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır.55/46

Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?55/47

İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları vardır.55/48

Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 55/49

İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.55/50

Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 55/51

İkisinde de her türlü meyvadan çift çift vardır. 55/52

Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?55/53

Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır. 55/54

Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 55/55

Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.55/56

Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?55/57

Sanki onlar yâkut ve mercandırlar. 55/58

Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?55/59

İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir? 55/60

Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 55/61

Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.55/62

Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?55/63

(Bu cennetler) yemyeşildirler.55/64

Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 55/65

İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır.55/66

Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?55/67

İkisinde de her türlü meyva, hurma ve nar vardır.55/68

Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?55/69

İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır. 55/70

Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?55/71

Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır. 55/72

Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?55/73

Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. 55/74

Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?55/75

Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar. 55/76

Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?55/77

Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir! 55/78

MÜMİNLER GAYRETLERİNİN KARŞILIĞINI ALIRLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kuşkusuz iyiler de karışımı kâfûr olan dolgun bir kadehten içerler.76/5

Bir kaynak ki ondan Allah'ın kulları içerler, güzel yollar açarak akıtırlar onu.76/6

Allah da onları o günün fenalığından korur, yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir.76/11

Sabırlarına karşılık onlara bir cennet ve ipekten elbiseler verir. 76/12

Orada donatılmış koltuklar üzerine dayanmışlardır: Orada ne yakıcı güneş görürler, ne de şiddetli soğuk.76/13

Üzerlerine cennet gölgeleri sarkmış, meyveleri bol bol önlerine konmuştur. 76/14

Yanlarında gümüşten kaplar, billur kupalar dolaştırılır.76/15

Gümüşten öyle kadehler ki onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.76/16

Onlara orada bir dolu kadeh sunulur ki, karışımı zencefildir.76/17

Bu orada bir pınardır ki, adına "selsebil" derler. 76/18

Etraflarında ölümsüz hizmetçiler dolaşır, onları görünce saçılmış inciler sanırsın. 76/19

Orada nereye baksan bir nimet ve pek büyük bir mülk görürsün.76/20

Üstlerinde zarif ve yeşil, kalın ipekten bir elbise vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir.76/21

(Onlara şöyle denir): "İşte bu sizin bir mükâfatınızdı. Gayretiniz karşılığını bulmuştur." 76/22

TAKVA SAHİPLERİ İÇİN

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kuşkusuz takva sahipleri için bir kurtuluş var.78/31

Bahçeler var, bağlar var. 78/32

Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var. 78/33

Dopdolu kadehler var. 78/34

Orada ne boş bir söz işitirler, ne de bir yalan.78/35

(Bunlar) Rabbinden yeterli bir bağış olarak (verilir).78/36

O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rah-mân'dır. Hiç kimse ondan bir hitaba mâlik olamaz. 78/37

MÜMİNLER HOŞNUT VE MUTLUDURLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Yüzler de var ki, o gün nimetle mutludur.88/8

Yaptığından hoşnuttur. 88/9

Yüksek bir cennettedir.88/10

Orada boş bir söz işitmez.88/11

Orada akan bir kaynak,88/12

Yükseltilmiş divanlar, 88/13

Konulmuş kadehler,88/14

Dizilmiş koltuklar, yastıklar, 88/15

Serilmiş halılar vardır. 88/16

CENNETTEN ÇIKMAYACAKLARDIR.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allahtan korkanlar, elbette cennetlerde ve pınarların başındadırlar. 15/45

Onlara: "Selametle güven içinde oraya girin" denir.15/46

Biz o cennetliklerin kalblerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak sevinç içinde karşılıklı koltuklara otururlar. 15/47

Orada kendilerine hiçbir yorgunluk gelmeyecek. Oradan çıkarılacak da değillerdir. 15/48

Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayıcı ve pek merhamet ediciyim.15/49

 

MÜMİNLERE ALLAH’IN YAKINLIĞI

ALLAH’TAN DOĞRU YOLU İSTEMEK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Bizi doğru yola eriştir. 1/6.
Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayanların, ya da sapıtanların yoluna değil.
1/7.

"Şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, doğruya yönelen ve puta tapanlardan olmayan İbrahim'in dinine iletmiştir" de. 6/161.

Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların hükümranlığı Allah'ındır, Allah her şeye Kadir'dir.* 5/119.

ALLAH MÜMİNLERDEN RAZI OLMUŞTUR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah, "Bu, doğrulara doğruluklarının fayda verdiği gündür; ebedi ve temelli kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Allah onlardan hoşnud olmuştur, onlar da Allah'tan hoşnud olmuşlardır, bu büyük kurtuluştur" dedi.
5/120.

YAPTIKLARINI ALLAH RIZASI İÇİN YAPARLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

(Ya Muhammed!) Onları doğru yola iletmek sana ait değildir. Lâkin Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa; karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. 2/272.

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde yalnız bana kulluk edin.29/56

ALLAH’TAN KORKARLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey inananlar, Allah'tan korkun ve kişi, yarın için ne (yapıp) gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun; çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. 59/18

Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın onlar, yoldan çıkan kimselerdir.59/19

MÜMİNLERE HAKSIZLIK YAPILMAZ ONLARA MÜJDELER VARDIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Açın gözünüzü! Allah'ın dostları üzerine ne korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar.10/62

Onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde değişiklik yoktur. İşte bu en büyük kurtuluştur.10/64

Biz hiç kimseyi, gücünün yettiğinden başkası ile yükümlü kılmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar23/62

De ki: Bu mu daha iyi, yoksa takva sahiplerine vaad olunan ebedilik cenneti mi? Çünkü orası, onlar için bir mükafattır ve bir varış yeridir. 25/15

Onlar için orada ne isterlerse var, hem orada ebedî kalacaklar. Çünkü bu Rabbinden yerine getirilmesi istenen bir vaaddir.25/16

Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. 29/57

İman edip güzel işler yapanları, (evet) muhakkak ki onları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. (Böyle iyi) işler yapanların mükafatı ne güzeldir! 29/58

MÜMİNLER RABBİNE GÜVENİRLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ki onlar, sabretmiş olup yalnız Rablerine güvenip dayanmaktadırlar.29/59

Çünkü O, iman edip salih amel işleyenlere lütfundan mükafat verecektir. Çünkü O, kâfirleri sevmez. 30/45

Oysa her kim iyilik yaparak yüzünü tertemiz Allah'a tutarsa, o gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Öyle ya bütün işlerin sonu Allah'a dayanır. 31/22

MÜMİNLER İTAATKÂRDIRLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey iman edenler: Sizler Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Eziyet ettiler de Allah onu, onların söylediklerinden temize çıkardı. O, Allah yanında mevki sahibi idi. 33/69

Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sağlam söz söyleyin, 33/70

Ki (Allah) işlerinizi yoluna koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim Allah'a ve Resulü'ne itaat ederse, o gerçekten büyük murada ermiştir.33/71

İNSAN SORUMLULUK ALDI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik, onlar, onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan korktular da onu insan yüklendi. O gerçekten çok zalim ve çok cahildir.33/72

Çünkü Allah iman edip iyi ameller işleyenlere mükafat verecektir. İşte onlar için bir mağfiret ve cömertçe verilmiş bol rızık vardır. 34/4

MÜMİNLER SÜZÜLMÜŞ KULLARDIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Sonra biz o kitabı kullarımızdan süzüp seçtiklerimize miras bıraktık. Onlardan da nefislerine zulmeden var, orta yolu tutan var, Allah'ın izniyle hayırlarda ileri geçenler var. İşte bu büyük lütuftur.35/32

Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan müttakilerdir. 39/33

Onlara, Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu, iyilik yapanların mükafatıdır.39/34

Çünkü Allah, onların önceden yaptıkları amelin en kötüsünü bile keffaretle örtüp, işlemekte bulundukları güzel amellerin en güzeline göre mükafatlarını kendilerine verecektir.39/35

HİDAYET ALLAH’INDIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah, kuluna kâfi değil midir? Durmuşlar da seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Her kimi ki Allah şaşırtırsa, artık ona hidayet edecek yoktur.39/36

Her kime de Allah hidayet verirse artık onu da şaşırtacak yoktur. Allah aziz (çok güçlü) ve intikam sahibi değil midir? 39/37

Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini artırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini ilham etmiştir. 47/17

EN ÜSTÜN OLANLAR EN ÇOK KORKANLARDIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, herşeyden haberdar olandır49/13

MÜMİNLERE VAAD EDİLENLER GERÇEKTİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?50/20-21

Sizin rızkınız da size vaad edilen sevap ve ceza da göktedir. 50/22

Gök ve yerin Rabbine andolsun ki size edilen o vaad, herhalde haktır. O tıpkı sizin konuşmanız gibi gerçektir.50/23

MÜMİNLERE CENNET ALLAH’IN LUTFUDUR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Rabbinizden bir mağfirete; Allah'a ve peygamberine inananlar için hazırlanmış olup, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. 57/21

Fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. Bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır.19/60

O cennet, Rahmân (olan Allah)ın kullarına görmedikleri halde vadettiği "Adn" cennetleridir. Şüphesiz O'nun vaadi mutlaka yerini bulacaktır. 19/61

Onlar orada boş bir söz işitmezler. Ancak "Selam" işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.19/62

İşte kullarımızdan takva sahibi olanlara vereceğimiz cennet budur.19/63

MÜMİNLERE EN YÜKSEK DERECELER VARDIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kim de ona bir mümin olarak salih ameller işlemiş olduğu halde varırsa, işte onlara en yüksek dereceler vardır. 20/75

Adn cennetleri vardır ki, altlarından ırmaklar akar, onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır. Ve işte bu, (küfür ve isyandan) arınanların mükafatıdır. Meâl-i Şerifi.20/76

Şüphesiz ki, iman edip, salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır. 41/8

Şüphesiz Allah iman edip yararlı iş işleyenleri, altından ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada altın bilezikler ve inciler takınacaklar. Oradaki elbiseleri de ipektendir.22/23

Hem sözün güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, hem de övülmeye layık (olan Allah'ın) yoluna eriştirilmişlerdir.22/24

MÜMİN ŞİRK KOŞMAZ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah için, O'na eş koşmayan, O'nun birliğine inanmış kimseler olun. Allah'a ortak koşan kimse, gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgarın bir uçuruma sürüklediği şeye benzer. 22/32

Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O her şeyi işitir ve bilir. 41/36

MÜMİNLERE MELEKLERİN DUASI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Rablerinden korkanlar da bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıkları zaman kapıları açılır ve bekçileri onlara: "Selâm sizlere, ne hoşsunuz! Ebedî olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya!" derler.39/73

Onlar da: "Hamdolsun o Allah'a ki, bize vaadini doğru çıkardı ve bizi cennet arzına varis kıldı. Cennette istediğimiz yerde oturuyoruz" derler. Bak ne güzeldir mükafatı o iyi amel işleyenlerin! 39/74

Meleklerin de arşın etrafını kuşatarak, Rablerine hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık halk arasında hak ile hüküm icra edilip "âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun" denilmektedir.39/73-75

"Rabbimiz Allah'tır" deyip, sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki: "Korkmayın, üzülmeyin, size vaad edilen cennetle sevinin." 41/30

"Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır." 41/31

Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ağırlamadır.41/32

MÜMİNLER KARDEŞTİR

MÜMİNLER BİRBİRİYLE KAVGA ETMEZ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, adil davrananları sever. 49/9

Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete eresiniz. 49/10

MÜMİNLER BİRBİRİYLE ALAY ETMEZ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sora fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte bu kimseler zalimlerdir. 49/11

MÜMİNLER ZANLA HAREKET ETMEZ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. 49/1210641 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın