• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

ALLAH'IN KUR'AN-DA ANA BAŞLIKLARLA EMİR VE YASAKLARI

İNANANLARA

KUR’AN-DAN

ÖĞÜTLER

 

Her işine besmele ile başlamak.
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 1. Adaletle hükmet.
 2. Adam öldürme.
 3. Adet günlerinde kadınlara yaklaşma.
 4. Affedici ol.
 5. Ahdini ve yeminini menfaat karşılığı bozma.
 6. Ahiret karşılığında dünyayı satın alma.
 7. Ahirete iman eden saadete erer.
 8. Ahireti iste ve çalış.
 9. Ahitleştiğinde sözünde dur.
 10. Ahrette Allah’ın huzurunda toplanacağını bil.
 11. Aile fertleri ile bir arada yemek yemek.
 12. Aileni cehennem ateşinden koru.
 13. Akraba bile olsalar inkârcılara mağfiret dileme.
 14. Akraba haklarına riayet et.
 15. Alış verişlerinizi kayıt altına al.
 16. Allah acıyandır.
 17. Allah aciz bırakılamaz.
 18. Allah affeder diye kitabın hükümlerini değişme.
 19. Allah dilediğinin rızkını genişletir.
 20. Allah dilemedikçe peygamber ayet getiremez.
 21. Allah dilemezse kâfirler öğüt alamazlar.
 22. Allah dilerse peygambersizde dini tebliğ yapar.
 23. Allah doğru yolu gösterdi.
 24. Allah ezel ve ebedidir. O öldürür ve diriltir.
 25. Allah güçlü ve hâkim’dir.
 26. Allah güçlü ve öç alandır.
 27. Allah hakikati yalanlayanlara mühlet vermektedir.
 28. Allah hakkında bilmeden tartışma.
 29. Allah hakkında bilmediğini konuşma.
 30. Allah halim ve bağışlayandır.
 31. Allah hiçbir şeye benzemez.
 32. Allah için sarf et.
 33. Allah için verdiğinin karşılığının kat, kat olduğuna bil.
 34. Allah inananları savunur.
 35. Allah inkârcıları sevmez.
 36. Allah insana şah damarından daha yakındır.
 37. Allah insanı tekrar yaratmaya kadirdir.
 38. Allah işitendir.
 39. Allah kadiri mutlaktır.
 40. Allah kimi dilerse ona hidayetini verir.
 41. Allah kullarına şefkatli ve merhametlidir.
 42. Allah kulundan her daim haberdardır.
 43. Allah kulunu sürekli gözetlemektedir.
 44. Allah latif ve haberdardır.
 45. Allah lütfünü dilediğine verir.
 46. Allah müstağni ve övülmeye layıktır.
 47. Allah nimetini dilediğine verir de.
 48. Allah ölen kişiye yanındakilerden daha yakındır.
 49. Allah rahmetine dilediğini kavuşturur.
 50. Allah tek tasarruf sahibidir.
 51. Allah tövbeleri kabul edendir.
 52. Allah ve din hakkında bilmediğini konuşma.
 53. Allah verdiği sözden caymaz.
 54. Allah yaptıklarından sorumlu değildir.
 55. Allah yolunda hicret et.
 56. Allah yolunda ölenlere ölü deme.
 57. Allah yolunda savaş.
 58.  Allah yolunu Alaya alanlardan olma.
 59. Allah, dilerse babasız evlat yaratır.
 60. Allah, doğrulmadı ve doğurmadı.
 61. Allah’a dua et.
 62. Allah’a eş koşan ve inanmayanlarla evlenme.
 63. Allah’a güven.
 64. Allah’a güven. Başkasından korkma.
 65. Allah’a hamd etmek.
 66. Allah’a her halde şükredici ol.
 67. Allah’a ibadet ve duada bulun.
 68. Allah’a ibadette peygamberi ortak koşma.
 69. Allah’a inanmak.
 70. Allah’a isyan olan konuda anne babaya itaat etme.
 71. Allah’a karşı gelmekten sakın.
 72. Allah’a kendi isimleri ile dua etmek ve zikretmek.
 73. Allah’a kulluk et, ortak koşma.
 74. Allah’a söz verdiğiniz halde çağrıya uymamak.
 75. Allah’a teslim ol.
 76. Allah’a ve peygambere inananlar pişman olmayacak.
 77. Allah’a ve peygambere karşı gelmek insanı alçaltır.
 78. Allah’a ve peygambere rağmen hareket etme.
 79. Allah’a verdiğin sözde ahdini yerine getir.
 80. Allah’a yalan uydurma.
 81. Allah’a yardımına güven.
 82. Allah’a, peygambere ve meleklere dost ol.
 83. Allah’ı anmak istemeyene bir şeytan verilir.
 84. Allah’ı biliyorsan. O’nun yoluna tabi ol.
 85. Allah’ı çokça an.
 86. Allah’ı sevmek.
 87. Allah’ı zikretmek.
 88. Allah’ı, peygamberi ve müminleri dost bil.
 89. “Allah’ım bana dünyayı sevdirme”.
 90. “Allah’ım beni gafillerden etme” diye dua et.
 91. “Allah’ım beni ve inananları cehenneme yakıt olmaktan koru” diye dua et.
 92. “Allah’ım kalbimizi körleşme” diye dua  et.
 93. “Allah’ım Kur’an-ı anlamayı ve duymayı bana nasip et” de.
 94. Allah’ın adının anılmadığı kesilmiş etleri yeme.
 95. Allah’ın adıyla oku.
 96. Allah’ın affına güvenerek şeytana aldanma.
 97. Allah’ın azabından kimse güvende değildir.
 98. Allah’ın benzeri hiçbir şey yoktur.
 99. Allah’ın bilgisi dışında hiçbir şey oluşmaz.
 100. Allah’ın buyruğu gereğince Allah’tan sakın.
 101. Allah’ın denediği bahçe sahiplerinden ibret al.
 102. Allah’ın dilediğine azab edeceğini, dilediğini de bağışlayacağını bil.
 103. Allah’ın düşmanlarını dost edinme.
 104. Allah’ın emri, peygamberin sünnetine davet edildiğinde dinleyip itaat et.
 105. Allah’ın ganimet vaadi.
 106. Allah’ın gönlünü İslam’a açtığı nur üzerindedir.
 107. Allah’ın görücü olduğunu bil.
 108. Allah’ın helal dediğine haram deme.
 109. Allah’ın helal kıldığını haram etme.
 110. Allah’ın hükmünü verdiği kimseyi kimse kurtaramaz.
 111. Allah’ın izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceğini bil.
 112. Allah’ın konuşması.
 113. Allah’ın koyduğu sınırları aşma.
 114. Allah’ın merhametine sığın.
 115. Allah’ın nimetlerini idrak et.
 116. Allah’ın nimetlerinin sonsuz olduğunu bil.
 117. Allah’ın nişanelerine hürmet et.
 118. Allah’ın rahmetinden ümidini kesme.
 119. Allah’ın rahmetinden ümit kesme.
 120. Allah’ın rahmetini um.
 121. Allah’ın rızasını kazanmak gerektiğinde canını ver.
 122. Allah’ın saptırdığı kimsenin dostu yoktur.
 123. Allah’ın saptırdığını kimse doğru yola getiremez.
 124. Allah’ın tövbeleri kabul eden olduğunu bil.
 125. Allah’ın varlığının belgeleridir.
 126. Allah’ın ve peygamberin önüne geçme.
 127. Allah’ın verdiği nimeti kendinden zannetme.
 128. Allah’ın verdiği nimetleri inkar etme.
 129. Allah’ın verdiğine rıza göster.
 130. Allah’ın yaratıklarından dersler al.
 131. Allah’ın yardımına güven.
 132. Allah’ın yardımından şüphe etme.
 133. Allah’ın yoluna tabi ol.
 134. Allah’ın zafer vaadi haktır.
 135. Allah’ın,  her şeyi bildiğine inan.
 136. Allah’tan bağışlanmak ve merhamet dile.
 137. Allah’tan başka dost ve şefaatçi yoktur.
 138. Allah’tan başka dost ve yardımcı olmadığını bil.
 139. Allah’tan başka kimseden korkma.
 140. Allah’tan başkasına yalvarma.
 141. Allah’tan başkasını dost edinme.
 142. Allah’tan doğru yolda olmayı dile.
 143. Allah’tan gelen gayba inan.
 144. Allah’tan gelen musibetlere üzülme.
 145. Allah’tan gizli hiçbir şeyin olmayacağını bil.
 146. Allah’tan inen kitaplarda ayırım yapma.
 147. Allah’tan kork.
 148. Allah’tan sakınanlara korku olmadığını bil.
 149. Allah’tan um.
 150. Allah’tan ümit kesme.
 151. Allah'a karşı gelmekten sakınanları Allah koruyacaktır.
 152. Amel defteri arkasından verilen pişman olacak.
 153. Amel defteri sağından verilenler hesabı kolay geçirecekler.
 154. Amellerim Allah için de.
 155. Amellerin tartılacağını bil.
 156. Amelleriniz için yemininizi engel kılma.
 157. Anlamanız için Kur’an Arapça inmiştir.
 158. Anlaşmayı bozanlara karşı mukabele et.
 159. Anne babanın uyarısına kulak as.
 160. Anne babaya iyilik yap.
 161. Anne hakkına riayet et.
 162. Anne ve babaya öf bile deme. Onlara iyi muamele et.
 163. Ansızın gelecek azaptan Allah’a sığın.
 164. Arınmış olanların dokunacağı bir kitap.
 165. Ashabı kehf hakikattir. Allah onları yıllarca uyutmuştur.
 166. Asıl hayat ahiret hayatı olduğunu bil.
 167. Aşırı gidip şımarma.
 168. Ayetler hatırlatıldığında kimler inanır.
 169. Ayetler hatırlatıldığında kör ve sağır olma.
 170. Ayetler üzeride tartışma.
 171. Ayetlere gönülden inan.
 172. Ayetleri alaya alma.
 173. Ayetleri ancak inananlara duyurursun.
 174. Ayetleri büyüklenerek duymazlıktan gel.
 175. Ayetleri çekişenleri görünce yüz çevir.
 176. Ayetleri hiçbir menfaat karşılığında değiştirme ve gizleme.
 177. Ayetleri hükümsüz bırakmaya çalışma.
 178. Ayetleri inkâr etme.
 179. Ayetleri tartışmak, kalbin mühürlenmesine sebep olur.
 180. Ayetleri tekrarlanan Kur’an, sözlerin en güzelidir.
 181. Ayetleri zalimlerden başkası bile, bile inkâr etmez.
 182. Ayetlerin inkâr edildiği yerde oturma.
 183. Azabı gördükten sonra tövbeleri işe yaramadı.
 184. Azabın ne zaman geleceğini soranlardan olma..
 185. Azap günü Allah için yakındır.
 186. Babalarının izinden gidenlerden olma.
 187. Başarıya ulaşmak ve kuvvetli olmak için zikir et ve birlik ol.
 188. Başına gelene sabret.
 189. Başkasından dua iste.
 190. Başkasının günah ve kötülüğünü açıklama.
 191. Başkasının günahını araştırma.
 192. Başkasının günahını yüklenme.
 193. Başladığın hac ve umreyi tamamla. Eksik kalırsa kurban kes.
 194. Batıl hak ile ortadan kalkacaktır.
 195. Bekârların evliliklerini kolaylaştır.
 196. Bela ve musibetlerle denendiğini bil ve sabret.
 197. Beş şeyi ancak Allah bilir.
 198. Bilenlerle bilmeyenler bir olmaz.
 199. Bilmediğin şeyin ardına düşme.
 200. Bir toplum gidişatını değiştirmedikçe Allah nimetini almayacağını bil.
 201. Bize Müslüman adını veren Allah’tır.
 202. Boşadığın kadından mihrini veya verdiğin dünyalıkları geri alma.
 203. Boşadığınız kadının evlenmesine mani olma.
 204. Boşadığınız kadınlara kötülük yapma.
 205. Boşanan kadına üç ay beklemek düşer.
 206. Boşanmada iddet süresini dikkate al.
 207. Boşanmış kadınlarla günü bitmeden evlenme.
 208. Böbürlenme.
 209. "Bu sadece öğretile gelen bir sihirdir. Bu Kuran yalnızca bir insan sözüdür" deme.
 210. Bunaldığında Allah’ı zikret.
 211. Bütün işler Allah’a döner.
 212. Bütün nimetleri veren ve yaratan Allah’tır.
 213. Bütün varlıkların Allah’a secde ettiğine inan.
 214. Büyük günahlardan kaçın.
 215. Cahiliye hükümlerine itibar etme.
 216. Cehennem ve cennetin ebedi olduğunu bil.
 217. Cehennem.
 218. Cehenneme doldun mu? Denir.
 219. Cehennemliklerin itirafı.
 220. Cennete koşun.
 221. Cennetle ikram olunacak kimseler.
 222. Cezada aynıyla mukabele et.
 223. Cihad da mallarınızdan fedakârlıkla deneneceksiniz.
 224. Cihad edenlerin yerinde oturanlardan üstün olduğunu bilmek.
 225. Cihad etmek.
 226. Cihadı her türlü dünyalıktan çok sev.
 227. Cihatla denenmek.
 228. Cimrilik edenleri malı kurtaramayacak.
 229. Cimrilik etme.
 230. Cimrilik yapmamak, hep tende açıp muhtaç olma.
 231. Cinlerin ateşten yaratıldığını bil.
 232. Cinlerin Kur’an dinlemeleri ve kendi milletlerine tebliği.
 233. Cizye verene kadar savaş.
 234. Cömert ol.
 235. Cuma namazı kılın.
 236. Çocuk vermek Allah’ın işidir.
 237. Çoğunluğun hak ölçüsü olmadığını bil.
 238. Çoğunluklarına güvenenler den olma.
 239. Darlıkta ve genişlikte Allah’a dua ve şükredici ol.
 240. Defteri sağdan verilenler
 241. Defteri soldan verilenler.
 242. Dileyen inanır, dileyen inkâr eder. İnsan iradesinde hürdür.
 243. Dillerimizin ve renklerimizin değişik olması Allah’ın varlığının belgelerindendir.
 244. Din gününden sakın.
 245. Din konusunda ayrılığa düşme.
 246. Dinde ayrılık çıkarma.
 247. Dinde ayrılıktan sakın.
 248. Dine hainlik etme.
 249. Dini, oyun ve eğlenceye alma.
 250. Dirilmekten şüphe etme.
 251. Dişinin gebe kalması Allah’ın elindedir.
 252. Doğru sözlü ol.
 253. Doğru ve yalancı olup olmadığının anlaşılması için denendiğini bil.
 254. Dua et, Allah’tan is.
 255. Dua ve isteklerinde aceleci olma.
 256. Dünya hayatı atlatıcı bir geçimliktir.
 257. Dünya hayatına aşırı düşkün olma.
 258. Dünya hayatına bağlı kalma.
 259. Dünya hayatını isteyene, ahretten bir pay yoktur.
 260. Dünya nimetini sevme.
 261. Dünya ve ahiret nimetinin Allah’a ait olduğunu bil.
 262. Dünya ve içindekilerin belli bir süre için yaratıldığını bil.
 263. Dünyadaki halinizin hiç biri gizli kalmaz.
 264. Dünyalığı isteme.
 265. Düşman orduları ile korkutanlara karşı “Allah bize yeter” de.
 266. Düşmana karşı hazırlıklı ol.
 267. Düşmana karşı ihtiyatlı davran.
 268. Düşmanı kovalamada gevşeklik gösterme.
 269. Elbette güçlükle beraber şüphesiz bir kolaylık vardır.
 270. Eli darda ise alacaklı olduğunuz kimseye mühlet vermek.
 271. Elindekini saçıp savurma.
 272. Ellerin ve ayakların şahitlik edeceği günden Allah’a sığın.
 273. Emanete hıyanet etme.
 274. Emr olunduğun gibi dosdoğru ol.
 275. En değerliniz, Allah’tan en çok sakınanızdır.
 276. Erkeğin erkekle, kadının kadınla cinsel ilişkide bulunmasın.
 277. Esirleri serbest bırak.
 278. Eşine zina isnadında bulunanların yemin ettirilmesi.
 279. Eşler arasında adil ol.
 280. Eşler arasında anlaşmazlıkta hakem tayin etmek.
 281. Eşler birbiri aleyhine konuşmasın.
 282. Eşlerimiz Allah’ın varlığının belgelerindendir.
 283. Eşleriniz dünya hayatını tercih ediyorsalar.
 284. Evlat, anne ve babası için dua etmesi.
 285. Evlatlıklar öz oğullar gibi değildir.
 286. Evlatlıkları babalarının ismi ile çağırmak.
 287. Evlatlıkların eşleri ile evlenme.
 288. Evlenip ilişki kurmadığınız kadınları boşadığınızda, iddet saymadan kendilerini memnun edip salıver.
 289. Evlenirken Allah’ın yasaklarına riayet et.
 290. Evlere kapılarından gir.
 291. Faiz yeme ve faizi haram bil.
 292. Faizli işlemden arta kalandan vaz geçmek.
 293. Fakirleşirim diye cimrilik etme.
 294. Fala inanma.
 295. Fasık kimsenin getirdiği haberi araştırın.
 296. Ferasetli olmak.
 297. Fitne çıkarma.
 298. Fitne çıkarmaktan sakın.
 299. Galibiyeti Allah’tan bil.
 300. Gece gündüz Allah’ın rızasını dileyenlerle beraber ol.
 301. Gece ibadeti daha tesirli ve elverişlidir.
 302. Geçmişinizden ve geleceğinizden sakının dendiğinde yüz çevirmemek.
 303. Gelen her uyarıcı peygambere sihirbaz dediler.
 304. Geleneklere tabi olma.
 305. Gerçek dost ol.
 306. Gerçek inananlardan ol.
 307. Gerçekte doğru yolda olanı Allah bilir.
 308. Gizli konuşmalarınızda hayır konuşun.
 309. Gizli toplantılarda Allah’ın rızasını gözet.
 310. Göklerin ve yerin gaybının Allah’a ait olduğunu bilmek.
 311. Göklerin ve yerin kilitleri Allah’ındır.
 312. Gönlünü kâfirliğe açma.
 313. Gönüldeki gizlileri Allah bilir.
 314. Gönülden kulluk et.
 315. Gördüğün kötülüğe mani ol.
 316. Görmediği halde Allah’tan korkanlar uyarılır.
 317. Gösteriş ve riyadan kaçın.
 318. Gusul et ve abdest al.
 319. Günah işlememek ve hata etmemek için Allah’tan mağfiret dilemek.
 320. Günahın açığını da gizlisini de bırakmak.
 321. Günahınızı biz taşıyalım diyenlere itibar etme.
 322. Günahtan, haksızlıktan ve haram yemekten kaçın.
 323. Güzel iş işleyenin güzelliği artırılır.
 324. Hac etmek.
 325. Haddi aşmamak.
 326. Hainlik eden peygamber hanımlarından olma.
 327. Hak yalnız Allah’tır.
 328. Hakikati bildikten sonra sapma.
 329. Hâkim din Allah’ın oluncaya kadar savaşmak.
 330. Haksızlığa verilecek cezanın bir süresi olduğunu bilmek.
 331. Halis dine kulluk et.
 332. Haram yiyeceklerden yeme.
 333. Hasetlik yapmak.
 334. Hata ve günah işlediğinde tevbe etmek.
 335. Hayâsızlığı yaymamak.
 336. Hayat dünya hayatıdır deme.
 337. Hayatın ilki de sonu da Allah'ındır.*
 338. Hayır ve şerrin Allahtan olduğunu bilmek.
 339. Hayırlı amellerde yarış.
 340. Her insanın kıyamette dirileceğine inan.
 341. Her nefisin ölümü tadacağına inan.
 342. Her şey Allah’a muhtaçtır.
 343. Her türlü şerden Allah’a sığın.
 344. Her ümmete peygamber gönderildiğini bil.
 345. Her ümmete verilmiş bir süre olduğunu bilmek.
 346. Herkes kıyamette önceden ne hazırladığını görecek.
 347. Hesap görmek sadece Allah’a aittir.
 348. Hevesini kendine ilah edinme.
 349. Hırsızlık yapmamak.
 350. Hiçbir dostun diğer dostunu sormadığı, kurtulmak için ailesini feda edeceği o günden sakınmak.
 351. Hidayeti olmayan Kur’an-a inanmaz.
 352. Hidayetin Allah’a ait olduğunu bil.
 353. Hikmetle, güzel öğütle tebliğ et.
 354. Hüküm çoğunun aleyhine gerçekleşmiştir.
 355. İbadet edenlere mani olma.
 356. İbadetleri ve şeklini koyan Allah’tır
 357. İbadetlerinde sabırlı olmak.
 358. İbrahim a.s. çocuğu ile imtihan edilmesi.
 359. İçimizde olanı Allah bilir.
 360. İçki içmemek.
 361. İffetini koruyan kadın Meryem .
 362. İffetini namusunu ve koru.
 363. İffetli bir kadına zina ısnadında bulunmamak.
 364. İffetli kadına iftira edenlerin cezalandırılması
 365. İftira etme.
 366. İhramlıyken avlanmama.
 367. İhtiyar kadınlara dış elbiseyi çıkarma müsadesi.
 368. İhtiyarlığın afatından ve bunamaktan Allah’a sığın.
 369. İlk insanın topraktan yaratıldığını bil.
 370. İman eden kullar üzerinde şeytanın tasarrufu yoktur.
 371. İmanda sebat göster.
 372. İmanında,  şüphede olma.
 373. İmtihan edildiğini ve denendiğini bil.
 374. İnanan erkek ve kadınlara iftira etmemek.
 375. İnanan Firavunun karısı gibi ol.
 376. İnanan insanın, Firavun’u uyarması.
 377. İnanan kendi lehine inanmış olur.
 378. İnanan müminlere Allah’ın yardımı.
 379. İnanan ve inanmayan kadınlara yapılacak muamele.
 380. İnanan ve inanmayanların ahrette üstünlük farkı vardır.
 381. İnananlar inkâr edenler üzerinde zorba değildir.
 382. İnananlar yalnız Allah’a güvensin.
 383. İnananlar, Allah’a ve peygambere karşı gelenler akrabaları bile olsa onlara sevgi duymazlar.
 384. İnananlara karşı alçak gönüllü, inanmayanlara karşı güçlü ol.
 385. İnananları dininden döndürmeye çalışanların vay haline.
 386. İnananların bölük, bölük cennete götürülmesi.
 387. İnananların aralarında bulunması onları kurtardı.
 388. İnananların düşmanla denenmesi.
 389. İnananların gücü kâfirleri öfkelendirir.
 390. İnananların kıyametteki hali
 391. İnananlarla beraber ol.
 392. İnananlarla en güzel şekilde konuş.
 393. İnananlarla inanmayanların hesaplaşması.
 394. İnananlarla, inkâr edenlerin eşit olmayacağını bil.
 395. İnancın gönle yerleşmesi ile iman gerçekleşir.
 396. İnancında şüphede olma.
 397. İnanmayanların işleri kendilerine güzel gösterilmiştir.
 398. İnkâr eden eş ve çocuklarınızdan sakının.
 399. İnkâr edenler Allah’ı aciz bırakamayacağını bilmek.
 400. İnkâr edenleri dost edinme.
 401. İnkâr edenlerim cehenneme sürülmesi.
 402. İnkâr edenlerle tartışma.
 403. İnkârcı nesil aileden değildir.
 404. İnkârcılar Allah’ın anılmasından nefret ederler.
 405. İnkârcılar dirilmekten şüphededirler.
 406. İnkârcılar inanmıyor diye üzülmemek.
 407. İnkârcılar ölü gibidirler. İşitmezler.
 408. İnkârcılar ve münafıklarla savaş ve sert davran.
 409. İnkârcılara aldırma.
 410. İnkârcılara aldırmamak.
 411. İnkârcılara azab vereceksen Allah’ım beni onların içinde bulundurma de.
 412. İnkârcılara dünya nimeti.
 413. İnkârcılara itaat etme.
 414. İnkârcılara karşı var gücünle mücadele etmek.
 415. İnkârcılara ve münafıklara uyma.
 416. İnkârcıları kıyametin dehşeti ile uyarmak.
 417. İnkârcıların heva ve hevesine uymamak.
 418. İnkârcıların kıyametteki hali.
 419. İnkârcıların sözlerine üzülme.
 420. İnkârcıların yeryüzünde gezip dolaşmasına aldanma.
 421. İnkârcının inkârı kendi aleyhinedir.
 422. İnsan başıboş bırakılmamıştır.
 423. İnsan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür ve mala düşkündür.
 424. İnsan huysuz yaratılmıştır.
 425. İnsan hüsran içerisindedir.
 426. İnsan kendi işledikleri yüzünden fesada düşer
 427. İnsan kendi kendinin şahididir.
 428. İnsan üzerinde bulunan dünyalıklara itibar etme.
 429. İnsan ve cinler Allah’a kulluk için yaratıldı.
 430. İnsana güç ve kuvvet veren Allah’tır.
 431. İnsandaki varlık onu inkara sürükledi.
 432. İnsanı denemek için ölümü ve hayatı yaratan Allah’tır.
 433. İnsanı en güzel şekilde yaratıldı.
 434. İnsanın bütün yaptıkları kayıt altına alınmıştır.
 435. İnsanın yaptıkları siccinde yazılıdır.
 436. İnsanlar Allah’a muhtaçtır.
 437. İnsanlara inanmaları için zorlama yapmamak.
 438. İnsanlara tuzak kurma.
 439. İnsanları Allah yolundan alıkoyma.
 440. İnsanları ikna için Kur’an da her türlü misal verilmiştir.
 441. İnsanları küçümseyip yüz çevirmemek.
 442. İnsanların yolunu kesip pusu kurma.
 443. İnsanoğlu Rabbine kavuşacaktır.
 444. İnsanoğlu şerefli kılındı..
 445. İnsanoğlu tabakadan tabakaya geçecek.
 446. İnsanoğlu zor geçidi aşmaya girişmedi.
 447. İnsanoğlunu, zorluklara katlanacak şekilde yaratıldı.
 448. İsa (a.s.) çarmıha gerilmediğine inan.
 449. İsraf etme.
 450. İsteyenlere karşı verecek paran yoksa güzel söz söyle.
 451. İsteyerek fedakârlıkta bulun.
 452. İşittik itaat ettik demek.
 453. İşleri yaratıp düzenleyen Allah’tır.
 454. İşlerini iyi yap.
 455. İtaat eden kadınlarınız aleyhine yol aramamak.
 456. İtikafa çekildiğinde eşine yaklaşmamak.
 457. İyi davranmak.
 458. İyi hareketin karşılığının olduğunu bil.
 459. İyi söz söylemek, kötü sözden kaçın.
 460. İyilerin defteri yüksek katlardadır.
 461. İyiliğe on, kötülüğe misliyle karşılık verileceğini bilmek.
 462. İyilik yap.
 463. İyiliklerin kötülüğü giderdiğini bil.
 464. Kadını boşadığında mehrini geri almamak.
 465. Kadınları el sürmeden ve mehirlerini belirlemeden boşadığında kendilerini memnun etmek.
 466. Kadınları yabancı erkekle edalı konuşmaması, ağırbaşlı olması ve açılıp saçılmaması. Örtünmesi.
 467. Kadınların mehirlerini cömertçe vermek.
 468. Kadınların örtünmesi ve mahremleri.
 469. Kadir gecesinin kıymetini bil.
 470. Kafirlere verilen güç ve servete imrenmemek.
 471. Kafirleri dost edinen münafıklar şeytanın dostudurlar.
 472. Kâfirlerin düzenine karşı Allah’ında düzeni vardır.
 473. Kafirlerin hile ve düzeninden korkmamak.
 474. Kafirlerin mal ve gücüne imrenmemek.
 475. Kafirlerin putlarına ve dinlerine hakaret etmemek.
 476. Kafirlerle karşılaştığında dönüp kaçma.
 477. Kainat oyun olsun diye yaratılmadığını bilmek.
 478. Kâinata bakarak ders al.
 479. Kalbini Allah’a yöneltenlere cennete girin denir.
 480. Karılarını zihar yapmamak.
 481. Kendi fırkasıyla sevinen müşriklerden olma.
 482. Kendilerindeki bilgiden gururlanıp hakikati alaya aldılar.
 483. Kendilerine peygamber gönderilmemişleri uyarmak için gönderilen gerçektir.
 484. Kendinden üstün olanın varlığına imrenmemek.
 485. Kendini Allah’a verenlerden olmak.
 486. Kendini arıtan saadete ermiştir.
 487. Kendini beğenmemek.
 488. Kendini günahsız görme.
 489. Kendinin yazdığına Allah katındandır deme.
 490. Kıldığın namazdan gafil olma.
 491. Kıyamet bize gelmeyecek dememek.
 492. Kıyamet günü peygamber Allah’ın huzurundadır.
 493. Kıyamet günü tek hakim Allah’tır.
 494. Kıyamet gününde Allah inananların yardımcısıdır.
 495. Kıyamet gününü tartışmak sapıklıktır.
 496. Kıyamet koptuğunda inananların durumu.
 497. Kıyamet koptuğunda insanlar üç sınıf olur.
 498. Kıyamet koptuğunda suçluların durumu.
 499. Kıyamet ve hesap gününden kork.
 500. Kıyameti yalanlamamak.
 501. Kıyameti yalanlayanların vay haline.
 502. Kıyametin bilgisi Allah’a aittir.
 503. Kıyametin dehşetinden Allah’a sığın.
 504. Kıyametin gerçek olduğunu bil.
 505. Kıyametin vaktini ancak Allah bilir demek.
 506. Kıyamette Allah müminlere yardım eder.
 507. Kıyamette amel defterimizin önümüze konulacağına inan.
 508. Kıyamette bir takım yüzler parlayacaktır.
 509. Kıyamette her ümmetten bir şahit getirileceğine inan.
 510. Kıyamette kimseye haksızlık yapılmayacağını bil.
 511. Kıyamette münafıkların hali.
 512. Kız ve erkek çocuğu ayrımı yapmamak.
 513. Kibirlenmemek.
 514. Kimse kimsenin günahını çekemeyeceği.
 515. Kimse kimsenin günahını yüklenmez.
 516. Kitabı sağından verilenlerden olmayı Allah’tan dile.
 517. Kitabın eksiksiz tamamına inan
 518. Kitabın gereğini yapmayanlar.
 519. Kitap ehlinden kitaba ve peygambere inanan ve inanmayanlar.
 520. Kitap ehliyle en güzel şekilde mücadele et.
 1. Kitaplar anlaşılsın diye, peygamberlere kendi milletinin diliyle gönderildiğini bilmek.
 2. Kitaplara inanmak
 3. Kitaplarda değişikliği ancak Allah yapacağını bil.
 4. Kötülüğe aracı olma, iyiliğe aracı ol.
 5. Kötülüğe misli ile karşılık verilir. Affetmek evladır.
 6. Kötülüğü iyilikle sav.
 7. Kötülüğü yasak et.
 8. Kötülük yapmakta düzen kuranlara Allah’ın düzeni onlara galip gelir.
 9. Kötülük yapmamak.
 10. Kötülüklere engel ol.
 11. Kulaklarımız ve kalbimiz kapalı dediler.
 12. Kumar oynamamak.
 13. Kur’an adalet ve ölçü kitabıdır.
 14. Kur’an dinlerken ürkerler.
 15. Kur’an diri olanlar uyarılsın diye gelmiştir.
 16. Kur’an eğlence için inmemiştir.
 17. Kur’an en büyük mucizedir.
 18. Kur’an inananlar için rahmettir.
 19. Kur’an inananlara doğruluk rehberi ve şifadır.
 20. Kur’an okunduğunda rahatsız olmamak.
 21. Kur’an okuyacağın zaman Allah’a sığınmak.
 22. Kur’an öğüt alınsın diye kolaylaştırıldı.
 23. Kur’an son kitaptır ve hak olarak kıyamete kadar geçerlidir.
 24. Kur’an şerefli bir elçinin sözüdür.
 25. Kur’an-a içten bağlanmak.
 26. Kur’an-a kulak vermek.
 27. Kur’an-a tabi olduğu müddetçe Allah’ın saptırmayacağını bilmek.
 28. Kur’an-a ve önceden inen kitaplara inanmak.
 29. Kur’an-a yüz çevirenlerden olmamak.
 30. Kur’an-dan aklımızın anlıyamadığı zaman biz inandık Rabbimiz’in katındandır demek.
 31. Kur’an-dan kolayınıza gelenleri okumak.
 32. Kur’an-dan öğrendiklerini gizlememek.
 33. Kur’an-dan öğüt almak.
 34. Kur’an-dan sorumlu tutulmak.
 35. Kur’an-ı doğrulayanlar.
 36. Kur’an-ı geçmişte ve gelecekte kimse batıl kılamaz.
 37. Kur’an-ı kendine rehber bilmek.
 38. Kur’an-ı saygıyla okumalı ve dinlemeli.
 39. Kur’an-ı tüm insanlar ve cinler bir araya gelse benzerini yapamazlar.
 40. Kur’an-ı yalanlamamak.
 41. Kur’an-ın Allah’tan olduğundan şüphe etmemek.
 42. Kur’an-ın doğruluk rehberi olduğunu bilmek.
 43. Kur’an-ın hak olduğunu Allah kâfirlere ispat edecektir.
 44. Kur’an-ın hak olduğunu ilim sahipleri bilir.
 45. Kur’an-ın kesin son kitap olduğunu bilmek.
 46. Kur’an-ın koruyucusunun Allah olduğunu bilmek.
 47. Kur’an-ın miras bırakıldığı ümmetin hamd etmesi..
 48. Kur’an-ın yol gösteren kitap olduğuna inanmak.
 49. Kurban kesmek.
 50. Kurtulmak için fidye verseler kabul edilmeyecektir.
 51. Küfrü tercih eden yakın akrabayı dost edinmemek.
 52. Küfürde yarışanların Allah’a bir zarar veremeyeceklerini bil.
 53. Makam ve dereceni artırmak için teheccüt namazı kılmak.
 54. Mal ve çocuklarını imtihan vesilesi bil.
 55. Malından tasadduk etmek.
 56. Malını gösteriş için sarf etmemek.
 57. Malını tekrar, tekrar sayma.
 58. Mallarınız ve çocuklarınız Allah’ı anmaktan alıkoymasın.
 59. Melekler de dişilik ve erkeklik yoktur.
 60. Melekler müminlere dua ederler.
 61. Melekler sürekli Allah’ı tespih ederler.
 62. Meleklere inanmak.
 63. Mescitlere güzel elbise ile gitmek.
 64. Mescitleri onar .
 65. Miras taksiminde Allah’ın emrine riayet et.
 66. Muhammed (s.a.v.) peygamberlerin sonuncusudur.
 67. Musibet günahımızdandır.
 68. Mükellef erkek ve kadınlar.
 69. Mümin erkek ve kadınları kendine veli bil.
 70. Mümin kardeşini kendi nefsine tercih et.
 71. Mümini öldürmemek.
 72. Müminim diyene, sen mümin değilsin dememek.
 73. Müminler birbiri ile kardeştir. Dargın olanların arasını düzeltin.
 74. Müminler birbirini alaya almasınlar.
 75. Müminler o kimselerdir ki saadete ermişlerdir.
 76. Müminlerden biri haksızlığa uğradığında yardım etmek.
 77. Müminlere karşı yumuşak davranışlı ol.
 78. Müminleri bırakıp kâfirleri dost etme.
 79. Müminlerin birliğini bozma.
 80. Müminlerle çekiştiğin bir konuyu Allah’a ve peygambere götür.
 81. Münafıklar için müminlerle ihtilafa düşmemek.
 82. Münafıklara itibar etme.
 83. Münafıklara itibar etme.
 84. Münafıkların peygambere biatı.
 85. Müslüman olanların namaz kılıp zekat verirlerse müminlerle kardeş olurlar.
 86. Müslüman olmayanı sırdaş edinme.
 87. Müslümanlarla beraber olmaktan korkma.
 88. Müslümanlarla savaşmayanlarla ilişkiler.
 89. Müslümanlığımızdan Allah’a minnettarız.
 90. Mütevazi ve yumuşak huylu olmak.
 91. Namaz hayâsızlıktan ve kötülükten uzaklaştırır.
 92. Namaz kıl, rükû edenlerle birlikte ol.
 93. Namusunu ve mahrem yerlerini koru.

Nankörlük etmemek.

 1. Ne mutlu Allah için cihad edenlere.
 2. Nefis terbiyesinde bulun.
 3. Nefsini temize çıkarma.
 4. Nimet elinden gittiğinde nankörlük yapma.
 5. Nimetlere sahip olduğunda şımarma.
 6. Nimetlere şükretmek.
 7. Nuh a.s. kavmine tebliği.
 8. O kıyamet günü birtakım yüzler asıktır.
 9. Oruç tutmak.
 10. Öksüze ve isteyene kötü muamele etme.
 11. Ölçüyü tam yap.
 12. Ölçüyü ve tartıyı tam yap.

Ölü hayvan eti ve domuz eti yeme.
Ölüm gelince ertelenmez.

 1. Ölümde  ruhun insandan ayrılması.
 2. Ölümden korkup savaştan kaçma.

Ölümden sonra,  diriltileceğine inan.
Ölümden ve hesap gerçeğinden kurtulabilirsen kurtul.

 1. Ölünceye kadar kulluk yap.
 2. Ömrün uzun veya kısalığı bilgisi Allah’a aittir.

Önce kendi nefsine tebliğ yap.
Önce yakın akrabana tebliğ et.

 1. Önceki milletlere ait anlatılanların en doğru bilgiler olduğunu bilmek.
 2. Önceki milletlere ait kalıntılardan ibret al.
 3. Önceki milletlerin akıbetini gör.
 4. Önde olanlar.
 5. Parmak uçlarına varıncaya kadar Allah dilerse yeniden yaratır.
 6. Peygamber Allah’ın bildirdiği kadarıyla gayıptan haber verir.
 7. Peygamber Allah’ın varlığının büyük delillerini görmüştür.
 8. Peygamber büyük bir ahlak sahibidir.
 9. Peygamber kendiliğinden konuşmaz.
 10. Peygamber kendinden ona bir söz katmamıştır.
 11. Peygamber müminler için en güzel örnektir.
 12. Peygamber seçmek ve görevlendirmek Allah’a aittir.
 13. Peygamber uyarılarına tabi ol.
 14. Peygambere biat eden Allah’a biat etmiş olur.
 15. Peygambere salâvat getir, onu incitme.
 16. Peygambere saygılı ol.
 17. Peygambere tebliğe başla emri.
 18. Peygambere uymak. İtaat etmek.
 19. Peygamberi kendi nefsimizden çok sev.
 20. Peygamberi küçük gördüler.

Peygamberi sorguya çekme.
Peygamberi yalanlamak.

 1. Peygamberle hususi konuşacağın zaman sadaka ver.
 2. Peygamberlerde ayırım yapma.
 3. Peygamberlerden tebliğ için söz alınmıştır.
 4. Peygamberlere inanmak.
 5. Peygamberlerin birbirinden derece bakımından farklılığı vardır.
 6. Peygamberlerin peygamberliğinden şüphe etme.
 7. Peygamberlerin uyarıcı olduğunu bil.
 8. Pişman olanlardan olma.
 9. "Rabbimiz! Bize dünyada iyiyi, ahirette de iyiyi ver, bizi ateşin azabından koru" demek.
 10. "Rabbimiz! Bize sadece dünyada ver" dememek.
 11. Rabbim Allah diyenlere korku yoktur.
 12. Rabbinin nimetini nasıl yalanlarsınız?
 13. Rahmeti veren ve engelleyen Allah’tır.
 14. Rızık tüm kullara bol verilse yeryüzünde azgınlık olurdu.
 15. Rızkın Allah’a ait olduğunu bil.
 16. Rızkın insanlara farklı verildiğine inan.
 17. Ruh Allah’ın emrindedir. İnsanın bilgisi çok yoktur.
 18. Ruhbanlık Allah’ın emri değildir.
 19. Rüşvet vermemek.
 20. Sabırlı ol ve sabret. 
 21. Sabredip Allah’a güven.
 22. Sabredip iyi işler yapmak.
 23. Sabret inkârcılar için acele etme.
 24. Sadaka verenlere laf atma.
 25. Sadakaları mümkünse gizli ver.
 26. Sadece Allah’a dua et.
 27. Sağlam söz üzerinde dur.
 28. Sahip olduğun imkanlardan Allah yolunda sarf et.
 29. Savaş karşısında gerçek inananların tavrı.
 30. Savaş zaruret olunca kaçınmamak.
 31. Savaşa gidenleri savaştan alıkoymamak.
 32. Savaşa katılmamaya mazeret olanlar.
 33. Savaşa katılmayıp ganimetten pay almak isteyenler.
 34. Savaşta aşırı gidip haksızlık yapmamak
 35. Savaşta gücün nispetinde fedakar ol.
 36. Savaştan geri kalmak için izin istemez.
 37. Savaştan korkmamak.
 38. Selama daha iyisi ile karşılık ver.
 39. Sıkıntıda Allah’a sığın.
 40. Sihir yapmamak ve satın almamak. 
 41. "Sizin dininiz size, benim dinim banadır." Demek.
 42. Suçlular inananlara gülerlerdi.
 43. Suçluların hakkı görüp ikrar edecekler. Unutulmaları.
 44. Sura üflenme ve hesabın görülmesi.
 45. Sura üfürüldüğünde,  Allah’ın sahip çıktıklarından ol.
 46. Şahitlikte adaleti gözet.
 47. Şeytan dürtecek olursa Allah’a sığınmak.
 48. Şeytan vahyi dinleyemez.
 49. Şeytan, yandaşları ve onlara inananlar yüzleştirileceğini bilmek.
 50. Şeytana tabi olanlar ile inananların ayıklanması.
 51. Şeytanın adımlarına uymamak, onu düşman bil.
 52. Şeytanın kendisine tabi olacakları saptıracağını bil.
 53. Şeytanın lanetlendiğini bil.
 54. Şeytanın üzerine inenlerden eyleme diye Allah’a sığınmak.
 55. Şeytanın vesvesesinden, Allah’a sığın.
 56. Şeytanın, saptırmasından, inkarcı ve sapıkların saptırmasından Allah’a sığın.
 57. Tartıları ağır ve hafif gelenler
 58. Tebliğ etmek.
 59. Tebliğ karşılığında ücret isteme.
 60. Tebliğde ısrarcı ol.
 61. Tebliğde insan ayırımı yapma.
 62. Tebliğde maddi karşılık bekleme.
 63. Tefekkür etmek ve düşün.
 64. Tefekkür etmek.
 65. Tehlike anında Allah’ı hatırlama, tehlike geçince unutmamak.
 66. Tekrar dirilmeyi soruşturma.
 67. Ticaretine hile karıştırma.
 68. Toplantılarda yer açmak.
 69. Toplumuna hayırlı önder olmayı dile.
 70. Uyarıcı gelince uyacaklarına söz vermişlerdi.
 71. Üç talak boşanan kadını başkasıyla evlenmedikçe evlenme.
 72. Üzerindeki nimetleri Allah’tan bil.
 73. Üzerine besmele çekerek temizlerden ye.
 74. Üzüntü ve tasamızı Allah’a aç.
 75. Vakti geçmiş insana Allah dilerse çocuk vereceğini bilmek.
 76. Varlıkta sevinip yoklukta nankörlük etmemek.
 77. Verilen nimeti bu benim hakkımdır dememek.
 78. Vücut azalarının hakkını ver.
 79. Yabancı evlere selam vermeden girme.
 80. Yahudi ve Hıristiyanları dost edinme.

Yahudi ve Hıristiyanların hevalarına uymamak.
Yakıcı azaptan kurtaracak yol.

 1. Yalan yere şahitlik etme.
 2. Yalancı ve Müslümanların aleyhinde konuşanlara mal ve oğulları var diye itibar etme.
 3. Yalnız Allah’a kulluk et.
 4. Yapacağın iş için “İNŞAALLAH” demek.
 5. Yapamayacağın şeyi söyleme.
 6. Yapmadığını söyleyen şairlerden olma.
 7. Yaptığı amelden dolayı büyüklenme.
 8. Yaptığı iyiliği başa kakma.
 9. Yararlı iş işleyenlerden ol.
 10. Yararlı ve iyi işler insanı Allah’a yaklaştırır.
 11. Yaratıkların tümü Allah’ı tevbih ederler.
 12. Yaratılanların bir ölçüye göre yaratıldığını bilmek.
 13. Yardım ve sadaka vermemek için yemin etmemek.
 14. Yatak odalarına izinsiz girme.
 15. Yecüc ve Mecüc'ün şerrinden Allah’a sığın.
 16. Yemin etmemek. Ettiğine de yerine getirmek.
 17. Yeminlere sadık kal, bozma.
 18. Yeryüzünde bozgunculuk yapma.
 19. Yeryüzünde bozgunculuk yapma.
 20. Yeryüzünde fitne çıkarma.
 21. Yeryüzünde Mekke kutsal bir mekândır.
 22. Yetimleri gözetmek. Yetim malı yeme.
 23. Yoksul ve ihtiyaç sahibine kazancından hak tanı.
 24. Yoksulluk korkusuyla çocuklarını öldürme.
 25. Yüksek sesle konuşmamak.
 26. Yürekten Allah’a tövbe et.
 27. Zafer geldiğinde şımarma, şükreden ol.
 28. Zalimler birbirlerinin dostudurlar.
 29. Zalimlerin yaptığından Allah’ın haberdar olduğunu bil.
 30. Zandan kaçınmak.
 31. Zengin ise hac et. Hac müddetince kadına yaklaşma.
 32. Zenginsen,  hac et.
 33. Zenginsen,  kurban kes.
 34. Zina edenlerin cezalandırılması
 35. Zina edenlerle evlenme.
 36. Zinadan kaçın.
 37. Zorda, darda ve savaş alanında sabretmek.
 38. Zulmedenden başkasına düşman olma.
 39. Zulüm kulun amelinin karşılığıdır. Allah zulmetmez.
 40. Zulüm ve haksızlığa uğrayana savaş izni verilmiştir.


1570 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın