• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

MAHLUKATIN YARATILIŞI

İNSANLARI VE CİNLERİ DENEMEK İÇİN GÖK VE SEMANIN YARATILMASI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Arş'ı su üzerinde iken, hanginizin daha güzel işi işleyeceğini ortaya koymak için, gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur. And olsun ki, "Siz gerçekten, ölümden sonra dirileceksiniz" desen, inkar edenler: "Bu, apaçık bir sihirden başka bir şey değildir" derler. 11/7.

İNSANIN İLK YARATILIŞI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.55/14

Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.15/26

 • İşte görüleni de görülmeyeni de bilen, her şeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur. 32/6
 • Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O'dur.32/7
 • Sonra da onun soyunu süzülmüş bir özden, değersiz bir sudan yaratmıştır. 32/8
 • Sonra onu düzenli bir şekle sokup, içine kendi ruhundan üfürdü. Ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller var etti. Siz pek az şükrediyorsunuz!32/9
 • İnsanı yarattı.55/3
 • Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. 55/14

İNSANIN YARATILIŞ EVRELERİ

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • And olsun biz insanı, çamurdan, bir sülâleden (süzülüp çıkarılmış çamurdan) yarattık. 23/12
 • Sonra onu emin ve sağlam bir karargahta (rahimde) nutfe (sperma) haline getirdik. 23/13
 • Sonra nutfeyi bir alaka (embrio) yarattık, derken o alakayı bir mudga (bir çiğnem et parçası halinde) yarattık, derken o mudgayı bir takım kemik yarattık, derken o kemiklere bir et giydirdik, sonra onu diğer bir yaratık olarak teşekkül ettirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah, pek yücedir. 23/14
 • Sonra siz bunun ardından, muhakkak ki öleceksiniz.23/15
 • Sonra da siz, şüphesiz, kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz.23/16

ÜÇ KARANLIK İÇİNDE ÇEVİREREK YARATANDIR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • O, sizi bir nefisten yarattı. Hem sonra onun eşini de ondan var etti. Sizin için yumuşak başlı hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi analarınızın karınlarında üç karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa yaratıp duruyor. İşte Rabbiniz Allah O'dur. Mülk O'nundur, O'ndan başka tanrı yoktur. O halde nasıl haktan çevrilirsiniz?39/6

DİLLERİNİZİN VE RENKLERİNİZİN FARKLI OLUŞU DA ALLAH’DANDIR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • O, ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız. 30/19
 • O'nun âyetlerinden (kudretinin delillerinden)dir ki, sizi bir topraktan yarattı. Sonra da siz şimdi yeryüzünde dağılıp yayılan insanlar oluverdiniz. 30/20
 • Yine O'nun âyetlerindendir ki, sizin için nefislerinizden kendilerine ısınırsınız diye eşler yaratmış, aranıza bir sevgi ve merhamet koymuştur. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.30/21
 • Yine göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu da O'nun âyetlerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır.30/22
 • Yine gecede ve gündüzde uyumanız ve lütfundan nasib aramanız da O'nun âyetlerindendir. Şüphesiz ki bunda dinleyecek bir kavim için nice ibretler vardır.30/23

İNSANA NESEP BAHŞEDENDİR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • O (hakir) sudan, bir insan yaratıp ona bir neseb bahşeden ve sıhriyet bağı ile akraba yapan O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter. 25/54

O ANILMAĞA DEĞER BİR ŞEY DEĞİLDİ

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Gerçekten insan üzerine dehirden (zamandan) öyle bir müddet geldi ki o zaman o, anılmaya değer bir şey değildi.76/1
 • Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nutfeden (erkek ve kadın sularından) yarattık da onu işitici, görücü yaptık.76/2

O HEM YARATIR, YAŞATIR VE ÖLDÜRÜR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • "Sizi (önce) bir topraktan, sonra bir damla sudan, sonra bir aleka (embriyo)dan yaratan, sonra sizi bir bebek olarak çıkaran, sonra güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlar olmanız için yaşatıp büyüten O'dur. İçinizden kimi de daha önce vefat ettiriliyor. (Bunları Allah) belirli bir süreye ulaşasınız ve aklınızı kullanasınız diye (böyle yapıyor)." 40/67
 • O, hem yaşatır, hem öldürür. O, bir şey yapmak isteyince ona sadece "ol!" der, o şey de hemen oluverir. 40/68

YARATANIN ÖLÜMDEN SONRA DİRİLTMEYE GÜCÜ YETMEZ Mİ?

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • O, dökülen erlik suyundan bir damla (sperm) değil miydi? 71/37
 • Sonra bir aleka (embriyon) oldu da Rabbi onu biçime koydu, sonra şekil verdi. 71/38
 • Ondan da iki cinsi; erkek ve dişiyi var etti.71/39
 • Peki, bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? 75/31-40

ÖLÜMDEN SONRA DİRİLMEKTEN ŞÜPEDEYSENİZ

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Ey insanlar ! Eğer öldükten sonra dirilmekten şüphede iseniz, (bilin ki) ne olduğunuzu size açıklamak için şüphesiz biz sizi topraktan, sonra nutfeden (spermadan) sonra bir alekadan (embriodan) sonra yapısı belli belirsiz bir et parçasından yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkartırız, sonra sizi, olgunluk çağına erişmeniz için bırakırız. Bununla beraber kiminiz öldürülür, kiminiz de önceki bilgisinden sonra, hiçbir şey bilmemek üzere, ömrünün en fena zamanına ulaştırılır. Bir de yeryüzünü görürsün ki kupkurudur; fakat biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman, harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir. 22/5
 • İşte bunlar gösteriyor ki, Allah şüphesiz haktır. Şüphesiz ölüleri o diriltir ve o her şeye kadirdir.22/6

ALLAH’A TEKRAR DİRİLTME KOLAYDIR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Sizin yaratılmanız da tekrar diriltilmeniz de ancak bir tek nefsin yaratılması ve tekrar diriltilmesi gibidir. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür. 31/28
 • Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltilip çıkarılacaksınız. 43/11

İNSANA İKİ ECEL TAKDİR EDİLDİ

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Sizi çamurdan yaratan, sonra size bir ecel takdir eden O'dur. Tayin edilen bir ecel de (kıyamet zamanı) O'nun katındadır. Sonra bir de şüphe ediyorsunuz. 6/2

EŞİNİ ONDAN YARATTI

VE İNSANLIĞI ÇOĞALMASI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Sizi bir tek nefisten yaratan, onunla sükûnet bulsun diye eşini de ondan yaratan Allah'tır. O, eşini kucaklayıp sarılınca (ona yaklaşınca), eşi hafif bir yük yüklendi (hâmile kaldı). Bir müddet böyle geçti, derken yükü ağırlaştı. O vakit ikisi birden Rableri olan Allah'a şöyle dua ettiler: "Eğer bize salih bir evlat verirsen, biz muhakkak şükredenlerden olacağız." 7/189
 • O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O, sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. O'nun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O, her şeyi işitir ve görür.42/11

DİLEDİĞİNE EVLAT VE ÇOCUK VERMEK ONA MAHSUSTUR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder. 42/49
 • Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir, dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki O her şeyi bilir. O'nun her şeye gücü yeter.42/50

O’NUN BİLGİSİ OLMADAN

HİÇBİR DİŞİ DOĞURAMAZ

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Hem Allah sizi bir topraktan, sonra bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. O'nun bilgisi olmadan ne bir dişi hamile olur, ne doğurur. Kendisine ömür verilenin de ömrünün uzatılması da, ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphe yok ki bu, Allah'a göre kolaydır. 35/11

ALLAH DİLERSE YAŞI GEÇMİŞ KADINADA DOĞUM VERİR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Zekeriya da hani Rabbine: "Rabbim! Beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın" diye nida etmişti. 21/89
 • Biz de duasını kabul ile icabet ettik de kendisine Yahya'yı ihsan ettik. Ve eşini (doğum yapmaya) elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar iyiliklerde yarışıyorlar, umarak ve korkarak bize yalvarıyorlardı. Bize karşı derin saygı duyuyorlardı.21/90
 • Zekeriyya: "Rabbim! Karım kısır, ben de son derece kocamışken nasıl oğlum olabilir?" dedi.19/8
 • (Allah yahut Cebrail ona şöyle) dedi: "Dediğin gibidir, (fakat) Rabbin buyurdu ki, bu işi yapmak bana kolaydır. Nitekim bundan önce seni yarattım. Halbuki sen hiçbir şey değildin." 19/9

ALLAH DİLERSE BABASIZ EVLATTA YARATIR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Melek: "Bu, dediğin gibidir. Ancak Rabbin buyurdu ki: Bu (babasız çocuk vermek), bana pek kolaydır. Hem biz onu nezdimizden insanlara bir mucize ve rahmet kılacağız. Hem, bu önceden (ezelde) kararlaştırılmış bir iştir." dedi. 19/21
 • Nihayet (Allah'ın emri gerçekleşti) Meryem İsa'ya gebe kaldı ve o haliyle uzak bir yere çekildi. 19/22
 • Sonra doğum sancısı onu bir hurma dalına tutunup dayanmaya zorladı. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim" dedi. 19/23
 • Melek, Meryem'e, aşağı tarafından şöyle seslendi. "Sakın üzülme, Rabbin alt tarafında bir ırmak akıttı.“19/24
 • Melek: "Bu, dediğin gibidir. Ancak Rabbin buyurdu ki: Bu (babasız çocuk vermek), bana pek kolaydır. Hem biz onu nezdimizden insanlara bir mucize ve rahmet kılacağız. Hem, bu önceden (ezelde) kararlaştırılmış bir iştir." dedi. 19/21
 • Nihayet (Allah'ın emri gerçekleşti) Meryem İsa'ya gebe kaldı ve o haliyle uzak bir yere çekildi. 19/22
 • Sonra doğum sancısı onu bir hurma dalına tutunup dayanmaya zorladı. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim" dedi. 19/23
 • Melek, Meryem'e, aşağı tarafından şöyle seslendi. "Sakın üzülme, Rabbin alt tarafında bir ırmak akıttı.“19/24
 • Irzını koruyan Meryem'e ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu, âlemler için bir mucize kılmıştık. 21/91

SİZİ O YARATTI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Sizi O yarattı. Kiminiz kâfirdir, kiminiz mümin. Allah yaptıklarınızı görmektedir.64/2

YARATILANIN YARATANA DÜŞMAN OLMASI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • O, insanı bir meniden (spermadan) yarattı. Bir de bakarsın ki o, Rabbine karşı apaçık bir düşmandır. 16/4
 • O halde onların sözleri seni üzmesin. Biz onların içlerini de biliriz, dışlarını da.36/76
 • İnsan, kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de, şimdi apaçık bir hasım kesildi?36/77
 • Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: "Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri?" dedi. 36/78

YARATILAN HER NEFSİN BAŞINDA BİR DENETLEYİCİSİ VARDIR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Andolsun o göğe ve Târık'a,86/1
 • Târık nedir, bildin mi?86/2
 • O, karanlığı delen yıldızdır. 86/3
 • Hiçbir nefis yoktur ki başında bir denetleyici bulunmasın.86/4
 • Onun için insan neden yaratıldığına bir baksın.86/5
 • Atılan bir sudan yaratıldı. 86/6
 • O su, erkeğin sulbü ile kadının göğüs kemikleri arasından çıkar.86/7
 • Elbette Allah'ın onu döndürmeye gücü yeter. 86/8
 • O gün bütün sırlar yoklanıp, meydana çıkarılır. 86/9
 • İnsanın o gün ne bir gücü vardır, ne de bir yardımcısı. 86/103492 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın