• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

EHLİ KİTAPIN HAKİKATTEN AYRILMASI İLGİLİ AYETLER

 • EHLİ KİTAB’I
  KUR’AN-A DAVET
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Beraberinizde ki (Tevrat’ı) doğrulayıcı olarak indirdiğime (Kur’an-a) iman edin. O’nu (Kur’an-ı) inkâr edenlerin ilki siz olmayın ve Benim ayetlerimi az bir para karşılığında satmayın ve ancak benden sakının. Hakkı batıla karıştırıp da bile, bile hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû’ edenlerle beraber rükû’ edin. Siz insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutuyor musunuz? Hâlbuki kitap da okuyorsunuz. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız…2/41–44
  • Göklerde ve yerdekiler, ister istemez O'na teslim olduğu halde onlar (ehl-i kitap), Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Hâlbuki O'na döndürüleceklerdir. 3/83.
  • De ki: Biz, Allah a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Ya'kub ve Ya'kub oğullarına indirilenlere, Musa, İsa ve (diğer) peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onları birbirinden ayırt etmeyiz. Biz ancak O'na teslim oluruz. 3/84.
  • Kim, İslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. 3/85.
  • İman etmelerinden, Resûl'ün hak olduğuna şahadet getirmelerinden ve kendilerine apaçık deliller gelmesinden sonra inkârcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. 3/86.
  • İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanlığın lânetine uğramalarıdır. 3/87.
  • Bu lânete ebedî gömülüp gidecekler. Onların azapları hafifletilmez; yüzlerine de bakılmaz. 3/88.
   • Ancak, bundan sonra tevbe edip yola gelenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. 3/89.
   • "Şahit olarak hangi şey daha büyüktür" de. "Allah benimle sizin aranızda şahiddir. Bu Kuran bana, sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu; Allah'la beraber başka tanrılar bulunduğuna siz mi şahidlik ediyorsunuz?" de. "Ben şehadet etmem" de. "O ancak tek Tanrıdır, doğrusu ben ortak koşmanızdan uzağım" de. 6/19.
   • "Bu dünyada ve ahirette bizim için güzel olanı yaz; biz Sana yöneldik" dedi. Allah: "Azabıma dilediğim kimseyi uğratırım, rahmetim her şeyi kaplamıştır; bunu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, zekat verenlere, ayetlerimize inanıp, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları, okuyup yazması olmayan peygambere uyanlara yazacağız. O peygamber, onlara, uygun olanı emreder ve fenalıktan meneder, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılar, onların ağır yüklerini indirir, zor tekliflerini hafifletir. Bu peygambere inanan, hürmet eden, yardım eden, onunla gönderilen nura uyanlar yok mu? İşte onlar saadete erenlerdir" dedi.* 7/156–157.
 • LANETLENMEDEN KUR’AN’A İMAN EDİN
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ey kendilerine kitap verilenler! Gelin yanınızda bulunan (Tevrat)ı tasdik etmek üzere indirdiğimiz bu kitaba iman edin. Biz birtakım yüzleri silip de enselerine çevirmeden yahut cumartesi halkını (yahudileri) lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden önce iman edin. Yoksa Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir.4/48
  • BİR ALLAH’A
   İMAN
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • De ki: ‘Allah doğru söylemiştir. Bir Allah’a inanan İbrahim’in dinine uyun. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.’3/95
  • PEYGANBERE
   TABİ OLMA
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Allah affedicidir, rahmet edicidir.’3/31
  • De ki: ‘Allah’a ve Resule itaat ediniz. Eğer yüz çevirirlerse muhakkak Allah kâfirleri sevmez.’3/32
  • EN HAYIRLI ÜMMET
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Siz insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten yasaklar, Allah’a iman edersiniz. Ehli kitapta iman etse idi, onlar için daha hayırlı olurdu. Gerçi içlerinden iman edenler vardır. Çoğunluk fasıktır.3/110
  •  
  • ALLAH MUHAMMED’E TABİ OLACAKLARINA DAİR SÖZ ALMIŞTI
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Hani Allah, peygamberlerden:  "Ben size Kitap ve hikmet verdikten sonra nezdin izdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz" diye söz almış, "Kabul ettiniz ve bu ahdimi yüklendiniz mi?" dediğinde, "Kabul ettik" cevabını vermişler, bunun üzerine Allah: O halde şahit olun; ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim, buyurmuştu. 3/81.
   Artık bundan sonra her kim dönerse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. 3/82.
  • De ki: "Ey Kitap ehli! Allah yaptıklarınızı görüp dururken, niçin Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?" 3/98.
   De ki: "Ey Kitap ehli! Siz doğru olduğuna şahitken, niçin inananları Allah'ın yolunu eğri göstermeğe yeltenerek ondan çeviriyorsunuz? Allah işlediklerinizden gafil değildir".3/99.
   Ey İnananlar! Kitap verilenlerin bir takımına uyarsanız, inanmanızdan sonra sizi kâfir olmağa çevirirler. 3/100.
   Allah'ın ayetleri size okunur, aranızda da Peygamberi bulunurken nasıl inkâr edersiniz? Kim Allah'ın Kitabına sarılırsa şüphesiz doğru yola erişir.* 3/101.
  • KUR’AN’A VE MUHANMED’E TABİ OLUN
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Ey insanlar! Size Rabbinizden bir delil (Muhammed) geldi ve size apaçık bir nur indirdik4/174
  • MÜJDELEYİCİ GELMEDİ DEMEYESİNİZ
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Ey kitap ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir sırada size Resulümüz geldi, gerçekleri açıklıyor ki, (yarın kıyamet gününde): "Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi" demeyiniz. İşte müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Allah, her şeye kadirdir.5/19
  • KUR’AN ONLARIN İTİLAF ETTİKLERİ ŞEYLERİ AÇIKLIYOR
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Haberiniz olsun ki bu Kuran, İsrail oğullarına, hakkında ihtilaf ede geldikleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır.27/76
  • Ve o, müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir.27/77
  • Rabbin şüphesiz, onlar arasında kendi hükmünü verecektir. O, mutlak galiptir, hikmet sahibidir.27/78
  • İNANCINDA SAMİMİ EHLİ KİTAP KUR’AN’A DA İNANIR
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • And olsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca ulamışızdır. 28/51
  • Ondan (Kurân'dan) önce kendilerine kitap verdiklerimiz, ona da iman ederler. 28/52
  • Onlara (Kurân) okunduğu zaman "O'na iman ettik. Çünkü o, Rabbimizden gelmiş hakikattir. Esasen biz daha önce de Müslüman idik" derler. 28/53
  • Rabbinin katından bir belgesi ve onun arkasından da bir şahidi olanlar, önlerinde de Musa'nın Kitap'ı önder ve rahmet olarak bulunanlardır ki, işte onlar Kuran'a inanırlar. Hangi topluluk onu inkar ederse yeri ateştir; senin de bundan şüphen olmasın. Doğrusu o, Rabbinden bir gerçektir, fakat insanların çoğu inanmazlar. 11/17.
  •  
  • SAMİMİ EHLİ KİTAP KUR’AN’A İNANDIĞINDAN ECRİ İKİ KATTIR
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • İşte onlara, sabretmelerinden ötürü mükafatları iki defa verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar.28/54
  • Onlar, boş söz işittikleri zaman, ondan yüz çevirirler ve "Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri istemeyiz" derler. 28/55
  • İNANANLAR
  •  RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve sabilerden Allah’a ve ahiret gününe iman edip ameli salih işleyenlerin mükâfatları Rablerindendir. Artık onlar için korku yoktur, onlar üzülmezler de (Kur’anın  belirttiği şekilde Allah’a ve Ahiret’e iman edenler Müslüman olurlar) 2/62
  • Ehl-i kitaptan öyleleri var ki, Allah'a, hem size indirilene, hem de kendilerine indirilene tam bir samimiyetle ve Allah'a boyun eğerek iman ederler. Allah'ın ayetlerini az bir paraya satmazlar. İşte onlar için Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk olandır. 3/199.
  • HEPSİ BİR DEĞİL
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Hepsi bir değildir. Ehli kitaptan dimdik ayakta duran bir topluluk vardır ki, onlar geceleri secdeye kapanarak Allah’ın ayetlerini okurlar.3/113
  • Allah’a ve ahiret gününe iman ederler, iyiliği emrederler, kötülükten yasaklarlar ve hayırlarda birbiri ile yarışırlar. İşte onlar Salihlerdendirler.3/114
  • Hayırdan ne yaparlarsa ondan mahrum bırakılmayacaklar. Allah, sakınanları bilir.3/115
  • MÜSLÜMAN OLAN
   EHLİ KİTAB
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve iman edenler, sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Onlar, namazı kılan, zekatı veren, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerdir. İşte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.4/162
  • Peygamber'e indirilen (Kur'ân)i dinledikleri zaman, onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar: " Ey Rabb'imiz iman ettik, bizi de şahitlerden yaz" derler. 5/83
  • "Hem biz Rabb'imizin bizi iyi kişilerle birlikte (cennete) sokmasını arzulayıp dururken, neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere inanmayalım!". 5/84
  • Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.5/85
  • İnkar edip âyetlerimizi yalanlayanlar da cehennem ehlidir.5/86
  • PEYGANBER GELECEĞİNİ SÖYLÜYORLARDI
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Yanlarındakini (Tevrat’ı) tas diklemek üzere onlara Allah katından bir kitap (Kur’an ) gelince, daha önce küfredenlere karşı fetih istiyorlardı.(‘Yakında bir resul gelecek ve biz size galip geleceğiz’ diyorlardı) işte o tanıdıkları şey kendilerine gelince ona küfrettiler. Artık Allah’ın la’neti kâfirlerin üzerinedir.2/89
  • KİTABI GİZLEYENLERE ALLAH’TAN BİR NUR VE AÇIK BİR KİTAP GELMİŞTİR
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu açıklayan, çoğundan da vazgeçen peygamberimiz size geldi. Ayrıca size, Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap da gelmiştir. 5/15
  • KUR’AN’A UYANLARI DOSDOĞRU BİR YOLA ULAŞTIRIR
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Allah o kitabla rızasına uygun hareket edenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola sevk eder 5/16
  • GERÇEĞİ HAKSIZ YERE İNKÂR ETMELERİNDEN
  • ALÇAKLIK DAMGASI VURULDU
   RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Onlar (ehl-i kitap) size, incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşa girecek olsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. 3/111.
  • Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üzerlerine alçaklık damgası vurulmuştur. Meğerki Allah'ın ipine ve insanlar (müminler)ın ahdine sığınmış olsunlar. Onlar Allah'ın hışmına uğradılar ve üzerlerine de miskinlik damgası vuruldu. Bunun sebebi, onların Allah'ın ayetlerini inkâr etmiş olmaları ve haksız yere peygamberleri öldürmeleridir. Ayrıca isyan etmiş ve haddi de aşmışlardı. 3/112
  • KENDİ ÇOCUKLARINI TANIDIKLARI GİBİ TANIYORLAR
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Kendilerine kitap verdiklerimiz O’nu (Muhammed’i) kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir kısmı, bile bile gerçeği gizlerler.2/146
  • Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi) çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar; fakat kendilerine yazık ettiler, çünkü onlar inanmazlar.* 6/20.
  • YALAN UYDURANLAR
  • Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Zalimler bunun için saadete ulaşamazlar. 6/21.
  • Bir gün hepsini toplarız, sonra ortak koşanlara, "İddia ettiğiniz ortaklarınız nerede?" deriz. 6/22.
  • İMAN ETSELERDİ
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
   …Ehli kitap da iman etse idi, onlar için daha hayırlı olurdu. Gerçi içlerinden iman edenler vardır. Çoğunluk fasıktır.3/110
  • İNANACAKLARINI
    UMMAK
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Hal bu ki onların bir bölümü Allah’ın kelamını işitirlerdi de, akılları erdikten sonra, bile bile onu değiştiriyorlardı.2/75
  • İman edenlerle karşılaştıklarında; ‘iman ettik’ derler. Birbiri ile baş başa kaldıklarında ise ‘Allah’ın size açtığını, Rabbinizin katında sizin aleyhinize belge olsun diye mi onlara söylüyorsunuz. Buna aklınız ermiyor mu be?’ Derler.2/76
  • Allah’ın onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bildiğini bilmiyorlar mı? 2/77
  • KURUNTULARINDAN
   ZANNEDENLER
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Onlardan okuma yazma bilmeyen bir kısmı var ki, kitabı bilmezler. Ancak kuruntuları vardır. Ve bunlar ancak zannederler. 2/78
  • KİTAP YAZIP SATANLAR
   RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Kendi elleriyle kitap yazıp sonra az bir para karşılığın da satmak için ‘’ Bu Allah tarafındandır’  diyenlerin vay haline!.. Vay ellerinin yazdıklarından onların başına geleceklere, vay onların kazanmakta oldukları vebal yüzünden onlara.2/79
  • SAYILI GÜNLERDEN BAŞKA ATEŞ BİZE DOKUNMAZ
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  •  ‘Sayılı günlerden başka ateş bize katiyyen dokunmaz’ dediler. Sen (onlara) söyle Ateşin yakmayacağı hakkın da) Allah’tan söz mü aldınız? Böyle ise Allah sözünden dönmez. Yoksa Allah’a karşı bilmediklerinizi mi söylüyorsunuz. 2/80
  • Hayır iş öğle değil; kim bir kötülük işler ve hataları kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar ateş yaranıdır ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar.2/81
  • KAN DÖKMEYİN DENDİĞİ HALDE
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Hani sizden, kanınızı dökmeyin ve nufusunuzu yurdunuzdan çıkarmayın, diye söz almıştık da, sonra siz de bu sözü onaylamıştınız. Ve hala siz şahitlik ediyorsunuz.2/84
  • Bunun için İsrail oğullarına şöyle yazdık: "Kim bir kimseyi bir kimseye veya yeryüzünde bozgunculuğa karşılık olmadan öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu diriltirse (ölümden kurtarırsa) bütün insanları diriltmiş gibi olur". And olsun ki, onlara belgelerle peygamberlerimiz geldi, sonra buna rağmen, onların çoğu yeryüzünde taşkınlık edenler oldu. 5/32.
  • KİTABIN BİR KISMINA İNANIP BİR KISMINA İNANMAMAK
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Sonra siz kendinizi öldürüyorsunuz, sizden olanların bir kısmını yurtlarından çıkarıyorsunuz, günah ve düşmanlıkta onlara karşı birbirinize arka çıkıyorsunuz, size esir olarak gelirlerse fidyeleşiyorsunuz. Hâlbuki çıkarılmaları size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmını inanıyor bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Böyle yapanların cezası ancak dünyada rüsvaylıktır. Kıyamet günün de ise azabın en şiddetlisine itileceklerdir. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.2/85
  • Kuran'ı işlerine geldiği gibi bölenlere de, kendi Kitablarının bir kısmına inanıp bir kısmını kabul etmeyen yahudi ve hıristiyanlara da nitekim Kitap indirmiştik; Rabbine and olsun ki hepsini, yaptıklarından sorumlu tutacağız. 15/90-93.
  •  
  • KALBİMİZ KILIFLIDIR DEDİLER
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
  • Onlar ‘Bizim kalbimiz kılıflıdır’ dediler. Hayır, küfürleri nedeniyle Allah onları la’netledi. O’nun için pek azı iman edecektir.2/88
  • KISKANDILAR
  • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Allah’ın kullarından dilediğine kendi fazlından (vahy) indirmesini kıskanarak ve azgınlık yaparak, Allah’ın indirdiklerini inkar etmekle kendilerini ne kötü şeye karşılık sattılar da, gazap üstüne gazaba uğradılar.2/90

 •  
 • KİTAP’TA AYIRIM
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Bir de onlara: ‘Allah ne indirdiyse ona iman edin’ denildiği zaman onlar: ‘biz, bize indirilene iman ederiz’ derler de diğerini inkar ederler. Halbuki O, yanlarındakini doğrulayıcı bir gerçektir. De ki: ‘Madem iman ediyorsunuz da daha önce nebileri niçin öldürüyordunuz?’ 2/91
 • YÜZ ÇEVİRİP GİTMELERİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında hükmetmeleri için Allah’ın kitabına çağrılıyorlar da, sonra onlardan bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor.3/23
 • YAŞAMAYA DÜŞKÜNDÜRLER
                RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  And olsun sen onları, insanlardan ve (hatta) müşriklerden de hayata düşkün bulacaksın. Onlardan her biri bin yıl yaşamayı ister. Halbuki onun çok yaşatılması onu azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah onların ne yaptığını görür. 2/96
 • MELEKLERE, RESÜLLERE DÜŞMANLIK
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Her kim Allah’a, meleklerine, resullerine, Cibril’e ve Mika il’e düşman olursa, şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır.2/98
 • ÇOK AÇIK AYETLERİ FASIKLARDAN BAŞKASI İNKAR ETMEZ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Şanım hakkı için sana çok açık âyetler; parlak mucizeler indirdik. Öyle ki, iman sahasından uzaklaşmış fasıklardan başkası onları inkâr etmez. 2/99
 • ONLARIN ÇOĞU AHİT TANIMAZ İMANSIZLARDIR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Fasıklar hem bunları tanımayacaklar, hem de ne zaman bir ahd üzerine antlaşma yapsalar, her defasında mutlaka içlerinden bir güruh çıkıp onu bozacak ve atıverecek öyle mi? Hatta az bir güruh değil, onların çoğu ahit tanımaz imansızlardır. 2/100
 • BİLMİYORMUŞLAR GİBİ
      RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Onlara ne zaman yanlarındakini tasdik etmek üzere, Allah katından bir resül gelse, kitap verilenlerden bir güruh, sanki hiç bilmiyorlarmış gibi Allah’ın kitabını arkalarına attılar.2/101


3593 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın