• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

DÜNYAYA MEYLETME

 • ŞEYTANIN ALLAH’A İSYANI, KOVULUP LANETLENMESİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben çamurdan bir insan yaratmaktayım." 38/71
 • "Onu tesviye edip, düzeltip de ruhumdan ona üfledim mi derhal ona secdeye kapanın." 38/72
 • Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. 38/73
 • Yalnız İblis etmedi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. 38/74
 • Allah: "Ey İblis! O benim kudretimle yarattığıma secde etmene ne engel oldu? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun?" dedi. 38/75
 • İblis dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın." 38/76
 • Allah: "Hemen çık oradan, artık sen kovuldun." 38/77
 • "Ve elbette lanetim ceza gününe kadar senin üzerindedir." buyurdu.38/78
 • İblis: "Ya Rab! O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver." dedi.38/79
 • Allah: "Haydi belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin" buyurdu.38/80-81
 • ŞEYTANIN İNSANLARI ALDATMAK VE YANILTMAK İÇİN YEMİN ETMESİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İblis: "Öyle ise izzet ve şerefine yemin ederim ki, ben onların hepsini mutlaka aldatır, saptırırım." 38/82
 • "Ancak içlerinden ihlas ile seçilmiş has kulların müstesna" dedi. 38/83
 • Allah buyurdu ki: "O doğru, ben hep doğruyu söylerim." 38/84
 • CEHENNEMİ ŞEYTANA TABİ OLANLARDAN DOLDURULMASI
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • "Andolsun ki, cehennemi mutlaka senden ve onların sana uyanlarından, topunuzdan tıka basa dolduracağım." 38/85
 • ŞEYTANIN ÂDEM A.S. ALDATMASI
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  (Sonra Allah, Âdem'e hitab etti): "Ey Âdem! Sen ve eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yeyin; fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz." 7/19
 • Derken onların, kendilerinden gizli kalan çirkin yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı: "Rabbiniz, başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek ya da ebedî kalıcılardan olursunuz diye sizi şu ağaçtan men etti." dedi.17/20
 • Ve onlara: "Elbette ben size öğüt verenlerdenim." diye de yemin etti.7/21
 • Böylece onların yanılmalarını sağladı. Ağaçtan meyve tattıklarında kendilerine ayıp yerleri göründü, cennet yapraklarından oralarına örtmeğe koyuldular. Rableri onlara, "Ben sizi o ağaçtan menetmemiş miydim? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim?" diye seslendi. 7/22.
 • ÂDEM A.S. PİŞMAN OLMASI TEVBE ETMESİ VE DÜNYAYA GÖNDERİLMELERİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Dediler ki: "Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!" 7/23
 • (Allah) buyurdu: "Birbirinize düşman olarak inin, sizin yeryüzünde bir süreye kadar kalıp geçinmeniz gerekmektedir." 7/24
 • "Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan (dirilip) çıkarılacaksınız!" dedi.7/25
 • ŞEYTANA UYMAYIN O SİZİN DÜŞMANINIZDIR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ey insanlar, yeryüzündeki helal ve temiz olanlardan yeyin ve şeytanın adımlarına uymayın, şüphesiz o, sizin için apaçık bir düşmandır.2/168
 • O size ancak, kötülüğü, hayasızlığı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.2/169
 • Sakın şeytan sizi doğru yoldan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için apaçık bir düşmandır. 43/62
 •  
 • İSLAMA DAVET
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ey iman edenler, hep birden barışa (islam’a) girin ve Şeytan’ın adımlarını takip etmeyin. Şüphesiz o size apaçık bir düşmandır.2/208
 • Size apaçık belgeler geldikten sonra kayarsanız, biliniz ki Allah güçlüdür, hüküm sahibidir. 2/209
 • ŞEYTAN İNANMAYANLARIN DOSTUDUR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Ey Âdemoğulları. Şeytan, ana babanızı, çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sizi de (şaşırtıp) bir belaya düşürmesin! Çünkü o ve kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz, şeytanları, inanmayanların dostu yaptık. 7/27

 • SAKIN DÜNYA HAYATI SİZİ ALDATMASIN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ey insanlar! Haberiniz olsun ki, Allah'ın vaadi muhakkak haktır. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o aldatıcı şeytan sizi, Allah hakkında da aldatmasın. 35/5
 • Çünkü şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman tutun. O etrafına toplanan taraftarlarını ancak cehennemliklerden olsunlar diye davet eder.35/6
 • O halde, dünya hayatı yerine ahireti alanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır, öldürülür veya galib gelirse, Biz ona büyük bir ecir vereceğiz. 4/74.
 • İnkâr edenler için şiddetli bir azab vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.35/7
 • KÖTÜ AMELİ KENDİSİNE GÜZEL GÖSTERİLENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ya kötü ameli kendisine allanmış pullanmış da onu güzel görmüş olan kimse de mi (iman edip salih amel işleyenler gibi olacak)? Şüphe yok ki Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de doğru yola çıkarır. O halde canın onlara karşı hasretlerle (üzüntülerle) sıkılıp gitmesin. Çünkü Allah, onların bütün yaptıklarını bilir.35/8
 • Fakat zulmedenler, bilgisizce hevalarına uydular. Artık Allah'ın şaşırdığını kim yola getirebilir? Onların yardımcıları da yoktur. 30-29
 • ŞEYTANA TABİ OLANLARA, İŞLERİ KENDİLERİNE SÜSLÜ GÖSTERİLDİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Şüphesiz biz, ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik de onlar ilerisini göremezler, kalpleri körelmiştir. 27/4
 • İşte bunlar, kendileri için oldukça ağır bir azab bulunan kimselerdir, ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da onlardır.27/5
 •  
 • ŞEYTANIN KİMLERE İNECEĞİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? 26/221
 • Onlar, günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üzerine inerler. 26/222
 • Onlar, (şeytanlara) kulak verirler ve onların çoğu yalancıdır. 26/223
 • MÜMİNLERDEN BAŞKASI ŞEYTANA UYDULAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Yine yemin ederim ki, İblis onlar hakkındaki zannını hakikaten doğru buldu da içlerinde müminlerden ibaret bir gruptan başkası ona uydular.34/20
 • ŞEYTANIN ONLAR ÜZERİNDE HİÇBİR KUDRETİ YOKTU
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Hâlbuki İblis'in onlar üzerinde hiçbir saltanat kudreti yoktu. Fakat biz ahirete imanı olanı belli edecek, ondan şüphe içinde bulunandan ayırt edecektik. Öyle ya Rab’in her şeyi gözetleyendir. 34/21
 • MÜNAFIKLAR SENİ ÜZMESİN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ey Peygamber, ağızlarıyla "inandık" deyip, kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler, "eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının" derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah, onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azab vardır. 5/41
 •  
 • Onlar, yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever. 5/42
 • İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken seni nasıl hakem yapıyorlar da ondan sonra da dönüveriyorlar? Onlar inanıcı değillerdir.5/43
 • İNKÂR EDENLER MÜMİNLERİ İNANCINDAN DÖNDÜRMEK İÇİN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Kâfirler, iman edenlere, "Bizim yolumuza uyun, sizin günahlarınızı biz yüklenelim" derler. Halbuki onların hiçbir günahını yüklenecek değillerdir. Gerçekte onlar, kesinlikle yalan söylemektedirler. 29/12
 • (Fakat gerçek şu ki) elbette kendi yüklerini, kendi yükleriyle birlikte nice yükleri (başkalarını saptırmanın vebalini) taşıyacaklar ve uydurup durdukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceklerdir.29/13
 • ŞEYTANI DOST EDİNENLERE ŞETANIN HÂKİMİYETİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Allah o şeytana lanet etti. Ve o da: "Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım, ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler" dedi. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o, apaçık bir ziyana uğramış olur. 4/118–119
 • ŞEYTAN KÂFİRLERE MUSALLAT EDİLMİŞTİR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Görmedin mi? Biz şeytanları o kâfirler üzerine musallat ettik. Onları (günaha) kışkırtıp duruyorlar.19/83
 • Öyleyse onların hemen azaba uğratılmalarını isteme. Biz onların (ecel) günlerini sayıyoruz.19/84
 • Şeytan onlara vaad eder ve onları boş umutlarla oyalar. Oysa şeytanın onlara vaadi, aldatmadan başka bir şey değildir. 4/120
 • Bunların varacakları yer cehennemdir. Ondan kurtulmak için çare bulamazlar.4/121
 • KİM HAKİKATİ GÖRDÜKTEN SONRA BAŞKA YOLA GİDENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra Peygamber'e karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. 4/115
 • Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlar. Allah'a ortak koşan, muhakkak ki, derin bir sapıklığa düşmüştür.4/116
 • ŞEYTAN KENDİSİNE TABİ OLANLARIN ZÜRRİYETLERİNE HAKİM OLACAĞI
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  (Yine unutma ki) Bir vakit meleklere: "Âdem'e secde edin" demiştik. İblis'ten başka hepsi secde ettiler. O ise: "Ben bir çamurdan yarattığın kimseye mi secde ederim?" demişti. 17/61
 • (Yine İblis) dedi ki: "Şu benden üstün kıldığını gördün mü? Yemin ederim ki, eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, pek azı hariç, onun zürriyetini kendi buyruğum altına alacağım." 17/62
 • Allah buyurdu ki: "Haydi git! Onlardan kim sana uyarsa, şüphesiz ki, cezanız cehennemdir, hem de mükemmel bir ceza. “17/63
 • "Onlardan gücünün yettiğini yerinden oynat. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yaygarayı bas! Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol! Ve onlara vaadlerde bulun." Fakat şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaad etmez. 17/64
 • Doğrusu benim (ihlaslı) kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter. 17/65
 • ONLARA İSRAİL OĞULLARINDAN BEL’AM BİN BAURA’YI ANLAT
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Onlara, kendisine âyetlerimizi sunduğumuz o adamın kıssasını da anlat; âyetlerden sıyrılıp çıktı, derken onu şeytan arkasına taktı, en sonunda da helak olanlardan oldu. 7/175
 • Ve eğer dileseydik onu o âyetlerle yüceltirdik, fakat o alçaklığa saplandı kaldı ve kendi keyfinin ardına düştü. Artık onun ibret verici hali o köpeğin haline benzer ki, üzerine varsan da dilini uzatır solur, bıraksan da solur. İşte bu, âyetlerimizi inkâr eden kavmin misalidir. Bu kıssayı iyice anlat, belki biraz düşünürler. 7/176
 • Âyetlerimizi inkâr edip, sırf kendilerine zulmeden o kavmin hali ne kadar kötüdür! 7/177
 • Allah kime hidayet ederse, o hidayete erer, kimi de dalalette bırakırsa, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileri olurlar. 7/178
 • İNKÂR EDENLER HAYVANLAR GİBİDİRLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir. 7/179
 • Âyetlerimizi inkâr edenlere gelince, biz onları, bilemiyecekleri yönlerden derece derece düşüşe yuvarlayacağız. 7/182
 • Ayrıca ben onlara mühlet de veririm. Fakat benim tuzak kurup helâk edişim pek çetindir.7/183
 • DÜZENBAZ İNKÂRCILAR AZ KALSIN PEYGANBERİ BİLE ŞAŞIRTACAKTILAR
 •  RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • (Ey Muhammed!) Az kalsın seni bile, sana vah yettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye, fitneye düşüreceklerdi ve o takdirde seni dost edineceklerdi. 17/73
 • Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, nerdeyse sen onlara birazcık meyledecektin.17/74
 • O takdirde, muhakkak hayatın da, ölümün de azabını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın.17/75
 • (Ey Muhammed!) Biz senden önce hiçbir elçi ve hiçbir peygamber göndermedik ki o bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun arzusuna şüpheler karıştırmasın. Bunun üzerine Allah şeytanın karıştırdığı şüpheyi giderir. Sonra da Allah, âyetlerini tahkim eder (güçlendirir). Allah Alîm'dir (her şeyi bilir), Hakîmdir (Hikmet sahibidir) 22/52
 • ALLAH KALPLERİNDE HASTALIK BULUNANLARI SINAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Allah, şeytanın karıştırdığını, kalplerinde hastalık bulunan ve kalpleri kaskatı olan kimseleri sınamaya vesile kılar. Zalimler şüphesiz (haktan uzak) derin bir ayrılık içindedirler.22/53
 • Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. 7/199
 • ŞEYTANDAN BİR VESVESE GELİRSE ALLAH’A SIĞIN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Eğer şeytandan bir vesvese, bir gıcık gelirse hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki, Allah hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir. 7/200
 • Allah'tan korkanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese iliştiği zaman, durup düşünürler de derhal kendi basiretlerine sahib olurlar.7/201
 • Şimdi Kur'ân okumak istediğin zaman önce o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. 16/98
 • Şüphesiz ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın hiçbir nüfuzu yoktur.16/99
 • ŞEYTANIN NUFUZU ANCAK KENDİNİ DOST EDİNENLEREDİR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Şeytanların kardeşlerine gelince, onlar öbürlerini sapıklığa sürüklerler, sonra da yakalarını bırakmazlar.7/202
 • Şeytanın nüfuzu, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır. 16/100
 • BİLGİSİ OLMADAN HAKİKATİ TARTIŞANLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İnsanlardan kimi de vardır ki ne bir bilgiye, ne bir delile, ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır. 22/8
 • Allah yolundan şaşırtmak (saptırmak) için büyüklük taslayarak (tartışır). Dünyada ona bir rezillik vardır. Kıyamet gününde ise ona cehennem azabını tattıracağız 22/9
 • Bütün kazandıklarıyla her bir nefsin üzerinde böylesine hükümran olan başka kim vardır? Böyle iken tuttular da Allah'a ortaklar uydurdular. De ki: "Onlara isimler verip durun bakalım. Siz O'na yeryüzünde bilmediği bir şey mi haber vereceksiniz? Yoksa anlamı olmayan kuru bir laf mı? Doğrusu küfre sapanlara kendi oyunları güzel gösterildi de yoldan saptırıldılar. Allah her kimi saptırırsa, artık onu yola getirecek kimse yoktur.
 • Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha çetindir. Onları Allah'dan koruyacak da yoktur. RA’D 33-34
 • KALBİ HASTALIKLI OLANLARA ARKADAŞLAR MUSALLAT EDİLİR DE!
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Biz onlara birtakım arkadaşlar musallat ettik de onlar kendilerine önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip, geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki, azab sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de kendilerine yazık etmişlerdir. 41/25
 • ALLAH’TAN YÜZ ÇEVİRENLERE
 • ŞEYTAN MUSALLAT EDİLİR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.43/36
 • Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.43/37
 • Nihayet kıyamet günü bize gelince, arkadaşına: "Keşke seninle benim aramda doğu ile batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın!" der.43/38
 • Onlara: "Bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız." denir.43/39
 • HAKİKATIN ÜSTÜNÜ GÜRÜLTÜ YAPARAK ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İnkâr edenler: "Bu Kur'ân-ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki üstün gelirsiniz" dediler.41/26
 • Biz mutlaka inkâr edenlere şiddetli bir azab tattıracağız. Ve onlara yaptıkları amellerin en kötüsünün cezasını vereceğiz.41/27
 • İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Âyetlerimizi bile bile inkâr etmelerinin cezası olarak, onlar için orada ebedî olarak kalacakları cehennem yurdu vardır. 41/28
 • CEHENNEM EHLİ KENDİLERİNİ SAPTIRANLAR İÇİN DİLEKLERİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İnkâr edenler: "Ey Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım, böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar." diyeceklerdir.41/29
 • ŞEYTANI KENDİNE DOST EDİNENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmedin mi? Onlar ne sizdendirler, ne de onlardan. Bilerek yalan yere yemin ediyorlar.58/14
 • Allah onlara çetin bir azab hazırlamıştır. Onlar ne kötü işler yapıyorlar!58/15
 • Yeminlerini kalkan yapıp Allah'ın yolundan çevirdiler. Onlar için küçük düşürücü bir azab vardır. 58/16
 • Onların ne malları, ne de evlatları, kendilerinden, Allah'dan hiçbir şey savamaz. Onlar ateş halkıdır. Orada ebedî kalacaklardır.58/17
 • Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün, dünyada size yemin ettikleri gibi O'na da yemin edecekler ve kendilerinin bir şey üzerinde bulunduklarını, sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıdırlar. 58/18
 • ŞEYTAN ALLAH’I ANMAYI UNUTTURMUŞTUR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Şeytan onları istilâ etmiş, onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. Onlar, şeytanın hizbi (partisi)dir. İyi bilin ki şeytanın partisi kaybedecektir.58/19
 • Allah'a ve Resulüne düşman olanlar var ya, onlar en alçaklar arasındadırlar.58/20
 • ŞEYTANA ALDANANLAIN CEHENNEMDE KENDİLERİNİ SAPTIRANLARLA TARTIŞMASI
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Kâfirler: "Biz ne bu Kur'ân'a inanırız, ne de ondan öncekilere." dediler. Fakat o zalimler yakalanıp Rablerinin huzuruna durduruldukları zaman, birbirlerine söz atarken bir görsen! Bir taraftan zayıf düşürülenler, o büyüklük taslayanlara: "Siz olmasaydınız biz mutlaka mümin olurduk" derler. 34/31
 • Diğer taraftan büyüklük taslayanlar, zayıf düşürülenlere: "Size hidayet geldikten sonra, sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, siz kendiniz suçluydunuz." derler. 34/32
 • O zayıf düşürülenler de o büyüklük taslayanlara: "Hayır, (işiniz) gece, gündüz hilekârlıktı. Çünkü siz bize Allah'ı inkâr etmemizi ve O'na eş koşmamızı emrediyordunuz." derler. Bunlar azabı gördükleri zaman içlerinden pişmanlık getirmektedirler. Biz de o kâfirlerin boyunlarına demir halkalar geçirmişizdir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekiyorlardır.34/33
 • Onlar, Allah'ın yolundan men ederler ve onu eğriltmek isterler, ahireti de inkâr ederlerdi". 7/45
 • Cennetliklerle cehennemlikler arasında bir perde vardır. A'raf üzerinde de, her iki taraftakileri simalarından tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere: "selâm olsun size" diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girmemiş, fakat girmeyi arzu eden kimselerdir. 7/46
 • ARAFTA, DÜNYADA ALDATANLAR, ALDATTIKLARINDAN KAÇACAK
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • O zaman kendilerine uyulanlar, azabı görünce kendilerine uyanlardan uzaklaşacaklar. Ve aralarındaki bağlar kopacaktır. Ve uyanlar: ‘keşke dünyaya tekrar dönüş olsaydı da, onların bizden uzaklaştığı gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık’ derler. Böylece Allah onlara amellerini pişmanlık halinde gösterir. Ve onlar ateşten çıkamayacaklar.2/166-167
 • Gözleri cehennemlikler tarafına çevrilince de :"Rabbimiz! Bizi zalim toplulukla beraber eyleme!" derler. 7/47
 • A'raftakiler yüzlerinden tanıdıkları kişilere seslenerek şöyle derler: "Ne topluluğunuz, ne de büyüklük taslamanız, size hiç bir yarar sağlamadı".7/48
 • İNSANLARI HAKİKATTEN ÇEVİRENLER ZAN İLE HAREKET EDERLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise, şüphesiz hakikat bakımından birşey ifade etmez. 53/28
 • Onun için bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir.53/29
 • HEVA VE HEVESİNE UYMAK
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  (Ey Muhammed!) Hevâ ve hevesini kendine ilâh edinen, Allah'ın kendi ilmi dahilinde saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne perde çektiği kimseyi görüyor musun? Şimdi onu Allah'tan başka kim hidâyete erdirebilir? Hala düşünmez misiniz? 45/23

Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilmiş de heveslerinin peşine düşmüş kimseler gibi olur mu? 47/14

Onlar hiçbir şey değil, sırf sizin ve babalarınızın taktığınız (boş) isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmedi. Onlar yalnız zanna ve nefislerin sevdasına uyuyorlar. Halbuki onlara Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir.53/ 23

 • HEVASINA UYAN SENİ İMANDAN ALIKOYMASIN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • O’na (kıyamete) iman etmeyen ve hevasına uyan, seni O’na (kıyamete) iman etmekten alıkoymasın.20/16
 • KUR’AN’I ANLAMAK İSTEMEYENLER, KALPLERİ MÜHÜRLENENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Onların içinde seni dinleyenler vardır; sonra senin yanından çıkınca, bilgili kimselere "Az önce ne demişti?" diye sorarlar. İşte bunlar, Allah'ın kalblerini mühürlemiş olduğu, kendi heveslerine uyan kimselerdir. 47/16.
 • Doğru yolu bulanların ise Allah doğruluklarını artırır, onların karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. 47/17.
 • Onlar kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar. Şüphesiz onun alametleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar? 47/18.
  HIRISTİYAN VE YAHUDİLERE UYMA
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Kendi dinlerine uymadıkça, Yahudi ve Hıristiyanlar senden asla hoşnud olmayacaklardır. De ki: "Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur". Sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, and olsun ki, Allah'tan sana ne bir dost ve ne de bir yardımcı olur. 2/120.
 • Ey İnananlar! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhlerine de olsa, Allah için şahit olarak adaleti gözetin; ister zengin, ister fakir olsun, Allah onlara daha yakındır. Adaletinizde heveslere uymayın. Eğer eğriltirseniz veya yüz çevirirseniz bilin ki, Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır. 4/135.
 • Ey İnananlar! Yahudileri ve hıristiyanları dost olarak benimsemeyin, onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa o da onlardandır. Allah zulmeden kimseleri doğru yola eriştirmez. 5/51.
 • KÂFİRLERİN HEVA VE HEVESİNE UYMA
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Kuran'ı, önce gelen Kitap'ı tasdik ederek ve ona şahit olarak gerçekle sana indirdik. Allah'ın indirdiği ile aralarında hükmet; gerçek olan sana gelmiş bulunduğuna göre, onların heveslerine uyma! Her biriniz için bir yol ve bir yöntem kıldık; eğer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı, fakat bu, verdikleriyle sizi denemesi içindir; o halde iyiliklere koşuşun, hepinizin dönüşü Allah'adır. O, ayrılığa düştüğünüz şeyleri size bildirir. 5/48
 • ONLAR KUR’AN’IN BİR KISMINDAN SAPTIRMAK İSTİYORLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • O halde, Allah'ın indirdiği Kitap ile aralarında hükmet, Allah'ın sana indirdiği Kuran'ın bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın, heveslerine uyma; eğer yüz çevirirlerse bil ki, Allah bir kısım günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların çoğu gerçekten fasıktırlar. 5/49.
 • Cahiliye devri hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen bir millet için Allah'tan daha iyi hüküm veren kim vardır?* 5/50.

 • DOĞRU YOLDA OLANI SAPTIRAMAZLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ey İnananlar! Siz kendinize bakın; doğru yolda iseniz sapıtan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır, işlemekte olduklarınızı size haber verecektir. 5/105.
 • NAMAZI TERK ETTİLER NEFSİN İSTEKLERİNE UYDULAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Onlardan sonra yerlerine öyle kötü bir nesil geldi ki, onlar namazı terk ettiler, nefsin isteklerine uydular. Onlar yakında (cehaletten kaynaklanan cehennemin) gayyasına uğrayacaklar.19/59
 • HAK ONLARIN HEVASINA UYSAYDI
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Eğer gerçek onların heveslerine uysaydı, gökler, yer ve onlarda bulananlar bozulup giderdi. Onlara, kendilerine öğüt veren bir şey getirdik; onlar ise öğütlerinden yüz çevirirler. 23/71.
 • ALLAH’IN SAPTIRDIĞINA KİM HİDAYET VEREBİLİR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Hayır; zulmedenler, körü körüne kendi heveslerine uymuşlardır. Allah'ın saptırdığı kimseleri kim doğru yola eriştirebilir? Onların yardımcıları da yoktur. 30/29.
 •  PEYGANBER HEVASINDAN KONUŞMAZ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • O, kendiliğinden konuşmamaktadır. 53/3.
  Onun konuşması ancak, bildirilen bir vahy iledir. 53/4.
 • NEFSİNİN HEVASINA UYMAYANIN VARACAĞI YER CENNETTİR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ama kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kötülükten alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir. 79/40-41.
 • ÜMMETİN BÖLÜNME TEHLİKESİ
 • PEYGANBERİMİZ S.A.V. BUYURUYOR
 • HABERİNİZ OLSUN! SİZDEN ÖNCE EHL-İ KİTAP, YETMİŞ İKİ MİLLETE (DİNE) BÖLÜNDÜLER. BU ÜMMET İSE YETMİŞ ÜÇ FIKRAYA BÖLÜNECEK. BUNLARDAN YETMİŞ İKİSİ ATEŞTE, SADECE BİRİ CENNETTEDİR. BU DA (EHL-İ SÜNNET VEL-CEMAATTİR) ÜMMETİMDEN BİR KISIM GRUPLAR ÇIKACAK, BUNLARI BİD’ATLAR İSTİLA EDECEK, TIPKI KUDUZUN, BUNA YAKALANAN KİMSEDE HİÇ BİR DAMAR, HİÇ BİR MAFSAL BIRAKMAYIP HER TARAFINI SARDIĞI GİBİ, BU BİD’AT DA ONLARIN HER HALLERİNE SİRAYET EDECEK. HADİS.
 • ARZULARINIZ İSLAM’A UYMADIKÇA
 • ARZULARI BENİM GETİRDİĞİM (İSLAM GERÇEĞİN)’E UYMADIKÇA HİÇ BİRİNİZ (OLGUN) MÜMİN OLAMAZ. HADİS.
 • NEFSİNİ KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN CENNETTEDİR
 • KİM RABBİNİN AZAMETİNDEN KORKUP NEFSİNİ, HEVESLERİN SEVK ETTİĞİ KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYMUŞSA, VARACAĞI YER ELBETTE CENNETTİR. HADİS.
 • DÜNYA HAYATINA ALDANANLARA EN GÜZEL ÖRNEK KARUN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Karun, Musa'nın kavminden idi de, onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona demişti ki: "Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez." 28/76
 • "Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu gözet, ama dünyadan da nasibini unutma! Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez." 28/77
 • Karun ise: "O (servet) bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi." demiştir. Bilmiyor muydu ki Allah, kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkarlardan günahları sorulmaz (Allah onların hepsini bilir). 28/78
 • Derken Karun, ihtişam içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar, "Keşke Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı. Hakikat şu ki o, çok büyük devlet sahibidir" dediler. 28/79
 • Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, şöyle dediler: "Yazıklar olsun size! İman edip iyi işler yapanlara göre Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir." 28/80
 • Derken biz onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek taraftarları olmadığı gibi, o, kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.28/81
 • Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler de: "Demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı çok da, az da verir. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkârcılar iflah olmazmış" demeye başladılar. 28/82
 • İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) akıbet, takva sahiplerinindir.28/83
 • Kim bir iyilik getirirse ona ondan daha üstün karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse, o kötülükleri işleyenler, ancak yaptıkları kadar ceza görürler.28/84
 • DÜNYAYI İSTEYENE DÜNYA, AHİRETİ İSTEYENE AHİRET NİMETİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Hem Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını bilmek ve görmekte Rabbin yeter.17/17

Her kim peşin isterse, dünyada ona, istediğimiz kimseye, dilediğimiz kadarını peşin veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız; kınanmış ve(rahmetimizden) kovulmuş olarak oraya girer. 17/18

 • Kim de ahireti isterse ve mümin olarak kendine yaraşır bir çaba ile onun için çalışırsa, öylelerinin çalışmalarının karşılığı verilir. 17/19
 • Hepsine; (dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de) Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. İSRA 17/20
 • Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve debdebesidir. Allah katında olanlar ise, daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâlâ buna aklınız ermeyecek mi? 28/60
 • Şu halde, kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz, ardından ona kavuşan kimse, (sırf) dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız ve sonra kıyamet gününde (azab için) huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir? 28/61
 • Size verilen herhangi bir şey sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlar ise iman edip sadece Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır. 42/36
 • Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim, dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz; kim de ahiret sevabını isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız. 3/145.
 • Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. 87/16
 • Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır. 87/17
 • DÜNYA HAYATI OYUN VE EĞLENCEDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  “Bu dünya hayatı, bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise elbette (asıl yaşanacak) ebedi hayat odur, keşke bunu bilselerdi.”Ankebut 64
 • Eğer insanlar küfre sapan bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz O Rahman olan Allah'ı inkâr eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık. 43/33
 • Onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar yapardık.43/34
 • Daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiret ise Rabbin katında takva sahipleri içindir. 43/35
 • KENDİLERİNE ŞEYTAN MUSALLAT EDİLİR, KENDİLERİNİ DOĞRU YOLDA SANIRLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.43/36
 • Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.43/37
 • Nihayet kıyamet günü bize gelince, arkadaşına: "Keşke seninle benim aramda doğu ile batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın!" der. 43/38
 • Onlara: "Bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız." denir.43/39
 • DÜNYANIN DIŞ YÜZÜNE ALDANIP AHİRETTEN GAFİL OLANLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Onlar, sadece bu dünya hayatının dış yüzünü bilirler. Ahiretten ise onlar hep gafildirler.30/7
 • Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır? Gerçekten insanların çoğu, Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. 30/8
 • Onlar, yeryüzünde gezmediler mi ki, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş baksınlar? Onlar, kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağı sürmüşler ve onu, bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri delillerle gelmişlerdi. Demek Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar, kendilerine zulmediyorlardı. 30/9
 • DÜNYA HAYATINI AHİRETE TERCİH EDENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Onlar dünya hayatını ahirete tercih ederler, Allah'ın yolundan alıkoyup onun eğriliğini isterler. İşte onlar uzak bir sapıklık içindedirler. 14/3.
 • DÜNYADA EN ÇOK KAYBEDENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • "Size, amelce en çok kayıpta bulunanları haber verelim mi?" de. 18/103.
 • Dünya hayatında, çalışmaları boşa gitmiştir, oysa onlar güzel iş yaptıklarını sanıyorlardı. 18/104.
 • Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü Biz onlara değer vermeyeceğiz. 18/105.
 • İşte onların cezası; inkârlarına, peygamberlerimi ve ayetlerimi alaya almalarına karşılık olarak, cehennemdir. 18/106.
 • "Resûlullah(aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki:
 • "Dünya, mü'mine hapishâne, kâfire cennettir."
 • "Resûlullah(aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki:
 • "Dünya mel'undur, içindekiler de mel'undur, ancak zikrullah ve zikrullah'a yardımcı olanlarla âlim veya müteallim hariç."
 • Yine Ebû Saîd (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki:
 • "Dünya tatlı ve hoştur. Allah sizi ona vâris kılacak ve nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. Öyleyse dünyadan sakının, kadından da sakının! Zîra Benî İsrâil'in ilk fitnesi kadın yüzünden çıkmıştır." HADİS
 • İbnu Mes'ûd (radıyalllâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtü vesselâm)'ın yanına girmiştir. Onu bir hasır örgünün üzerinde uyumuş buldum. Hasır, (vücudunun açık olan) yan taraflarında izler bırakmıştı.
 • "Ey Allah'ın Resulü dedim, sana bir yaygı te'min etsek de hasırın üstüne sersek, onun sertliğine karşı sizi korusa!"
 • "Ben kim, dünya kim. Dünya ile benim misalim, bir ağacın altında gölgelenip sonra terk edip giden yolcunun misali gibidir."
 • "Resûlullah (aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki:
 •  "Eğer dünya Allah nazarında sivri  sineğin kanadı kadar bir değer taşısaydı tek bir kâfire ondan bir yudum su içirmezdi."
 • "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
 • "Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına, suyu yasaklaması gibi."
 • "Resûlullah (aleyhisselâtu vesselâm) Hıcr'a uğradığı zaman:
 •  "Nefislerine zulmedenlerin meskenlerine girerken onların mâruz kaldığı musîbetin size de gelmesi korkusuyla ağlayarak girin!" dedi. Sonra başını (ridasıyla) örtüp yürüyüşünü hızlandırdı ve vâdiyi geçinceye kadar bu hâl üzere devam etti." [Hıcr, Semûd Kavmi'nin yurdudur. Şam'la Medîne arasına düşer )
 • KUR’AN OKUNDUĞUNDA YÜZ ÇEVİRENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Bayağı insanlardan kimi de vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve onu eğlence yerine tutmak için laf eğlencesi (veya boş söz) satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azab vardır.31/6
 • Onun karşısında ayetlerimiz okunduğu zaman da sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. İşte onu, acı verecek bir azab ile müjdele. 31/7
 • MAL SEVGİSİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.
 • Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.
 • Oysa mirası öyle bir yiyorsunuz ki, haram-helal gözetmeden.
 • Malı öyle bir seviyorsunuz ki, yığmacasına.
 • Hayır hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman,
 • Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman,
 • Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar. Fakat bu anlamanın ona ne yararı var?
 • "Keşke hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim." der.
 • Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.
 • Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.89/17-26
 • HAYAT SADECE BU DÜNYA HAYATIDIR DİYENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Hem müşrikler dediler ki: "Hayat, ancak bu dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak geçen zaman yokluğa sürükler. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar, sadece böyle zannederler. 45/24
 • Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azab; Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. 57/20
 • CENNETE KOŞUN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  (O halde dünyanın bu aldatıcılığına aldanmayıp tövbe ve salih amellerle) Rabbinizden bir mağfirete ve Allah'a ve Rasûlü'ne inananlar için hazırlanmış, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete (girmek için) koşuşun/yarışın. Bu Allah'ın bir lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.”Hadid 21
 •  “Muhakkak ümmetimden birtakım topluluklar gelecektir ki, ferci (zinayı), ipek elbiseler giymeyi ve çalgı aletleri çalıp (şehvetli) eğlenceleri helal ve mübah/normal sayacaklar. Allah, evlerini çökertip helak edecek, kalanları(n yaşayışlarını) da maymun ve domuza çevirecektir ”HADİS
 • ALLAH’IN VADİ GERÇEKTIR, ALLAH’IN GAZABINDAN KORKUN. ŞEYTAN SİZİ ALLAH’IN AFFIYLA ALDATMASIN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • "Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın, babanın çocuğuna fayda veremeyeceği, çocuğun da babasına fayda veremeyeceği bir günden korkun! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı, sizi asla aldatmasın. O çok aldatıcı (şeytan ve dostları) da sizi Allah(ın affı) ile sakın aldatmasın (günâha daldırmasın ve ibâdetten alıkoymasın!).“Lokman 33
 • Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz (vaadi) gerçektir. O halde dünya hayatı, sizi aldatmasın, (ibadet ve taattan alıkoymasın) çok aldatıcı (şeytan), sizi Allah(‘ın affına güvendirmek)le aldatmasın. Fatır 5
 • DÜNYAYI İSTEYANLERE, AHİRETTE ATEŞTEN BAŞKASI YOKTUR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

“(Âhirette) bize kavuşmayı ummayan, (sadece) dünya hayatından hoşlanıp (gönlü) onunla yatışıp rahatlayan ve bir de ayetlerimizden gafil olanlar var ya! İşte, onların kazandıkları (günahları)ndan dolayı, varacakları yer ateştir.”Yunus 7-8

 • "Kimler (yalnız) dünya hayatını ve onun süs (ve saltanat)ını isterse, orada onlara çalışıp yaptıklarının karşılığını tastamam veririz. Onlar orada (hiçbir) eksikliğe uğratılmazlar.HUD 15
 • İşte (haktan ayrılan, âhireti unutan, dünya menfaatleriyle yetinen) o kimseler için âhirette ateşten başka bir şey yoktur. (Dünyada) yaptıkları (iyi) şeyler heder olup gitmiştir. Zaten bütün yapageldikleri şeyler boştur.“HUD 16
 • HELAL VE HARAM AYIRMAKSIZIN DÜNYALIK İSTEYENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • "Kim (haram helal ayırmaksızın sâdece) şu çabucak geçen (keyif verecek dünyalık şeyler)i isterse, dilediğimiz kimseye istediğimiz kadarıyla onu hemen veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız. Oraya kınanmış ve (rahmetimizden) kovulmuş olarak atılır.“İsra 18
 • “Mal ve oğullar, (geçici) dünya hayatının zîynetidir. Bakî kalacak olan salih ameller ise Rabbi’nin katında sevapça daha hayırlı, ümit bağlanmaya da daha layıktır.”kehf 46
 • Allah ile birlikte başka bir ilâh edinme! Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın.17/22
 • DÜNYA HAYATIYLA FERAHLAYANLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Allah, dilediği kimseye rızkı genişletir de, daraltır da. Onlar ise dünya hayatı ile ferahlanmaktalar. Oysa dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir yol azığından ibarettir. RA’D26
 • Gerçekten senin Rabbin, kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah, kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir İSRA 17/30
 • Allah dilediği kimsenin rızkını genişletir ve bir ölçüye göre verir. Dünya hayatıyla övünenler bilsinler ki dünyadaki hayat ahiret yanında sadece bir geçimlikten ibarettir.* 13/26.
 • KÂFİRLERE VERİLEN DÜNYALIĞA HEVESLENME
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Sakın o kâfirlerden birtakımlarına verip de kendilerini zevklendirdiğimiz şeye (mal ve servete) heveslenip göz dikeyim deme. Onlardan dolayı üzülme. Müminlere merhamet kanatlarını indir. 15/88
 • Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah'ın katındadır. 3/14.
 • (Resûlüm!) De ki: Size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takvâ sahipleri için Rableri yanında, içinden ırmaklar akan, ebediyyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve (hepsinin üstünde) Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. 3/15.
 • Size verilen herhangi bir şey, dünya hayatının bir geçimliği ve süsüdür. Allah katında olan daha iyi ve devamlıdır. Akletmez misiniz?* 28/60.
 • Vadettiğimiz güzel bir nimete kavuşan kimse; dünya hayatında kendisine bir geçimlik verdiğimiz, sonra kıyamet günü azap için getirilen kimse gibi midir? 28/61.
 • Ey Peygamber! Eşlerine şöyle söyle: "Eğer dünya hayatını ve süslerini istiyorsanız gelin size bağışta bulunayım ve güzellikle salıvereyim." 33/28.
 • İNSANLARI DENEMEK İÇİN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Biz yeryüzündeki şeyleri kendisine süs olsun diye yarattık ki, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim. 18/7
 • YAKINLARINIZDAN KÜFÜRDEN HOŞLANANLARI DOST EDİNMEYİN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürden hoşlanıyorlarsa, onları dost edinmeyiniz. Sizden her kim onları dost edinirse işte onlar da zalimlerin ta kendileridir. 9/23
 • DÜNYALIĞINIZ CİHATTAN DAHA SEVİNLİ İSE
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Onlara de ki; eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler ve meskenler, size Allah ve Resulünden ve Allah yolunda cihaddan daha sevimli ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah böyle fasıklar topluluğuna hidayet nasip etmez. 9/24
 • İNANANLAR İÇİN AHİRET YURDU
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  “Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Âhiret yurdu ise takvalı olanlar (Allah'ın emrine uygun yaşayanlar/aykırı davranmaktan sakınanlar) için elbet daha iyidir. Hala düşünmeyecek misiniz?”En’am 32
 • DÜNYAYI AHİRETE TERCİH EDENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • "Onun için, bizi anmaktan (ve Kur'an'dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyen kimselerden yüz çevir.“Necm 29
 • Onlar, o kimselerdir ki dünya hayatını ahirete tercih ederler, (insanları) Allah'ın yolundan çevirirler ve onun eğrilmesini isterler. İşte bunlar, çok büyük bir sapıklık içindedirler. İBRAHİM 3
 • Bizimle karşılaşmayı ummayan ve dünya hayatından hoşnut olup ona bağlananların ve ayetlerimizden habersiz bulunanların, işte bunların kazandıklarına karşılık varacakları yer cehennemdir. 10/7-8.
 •  GEÇMİŞTE İKİ ADAM MİSALİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA Onlara iki adamı misal olarak göster: Birine iki üzüm bağı verip, etrafını hurmalıklarla çevirmiş ve aralarında ekinler bitirmiştik. 18/32.
 • Her iki bahçe de ürünlerini vermişlerdi, hiçbir şeyi de eksik bırakmamışlardı. İkisinin arasından bir de ırmak akıtmıştık. 18/33.
 • Onun gelirleri de vardı. Bu yüzden, arkadaşiyle konuşurken: "Ben malca senden zengin, nüfusça da senden daha itibarlıyım" dedi. 18/34.
 • Kendisine böylece yazık ederek bahçesine girerken: "Bu bahçenin batacağını hiç zannetmem. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Eğer Rabbime döndürülürsem, and olsun ki orada bundan daha iyisini bulurum" dedi. 18/35-36.
 • Kendisiyle konuştuğu arkadaşı ona: "Seni topraktan, sonra nutfeden yaratanı, sonunda de seni insan kılığına koyanı mı inkar ediyorsun? İşte O benim Rabbim olan Allah'tır. Rabbime kimseyi ortak koşmam. Bahçene girdiğin zaman, her ne kadar beni kendinden mal ve nüfus bakımından daha az buluyorsan da: "Maşallah! Kuvvet ancak Allah'a mahsustur!" demen gerekmez mi? Rabbim, senin bahçenden daha iyisini bana verebilir ve seninkinin üzerine gökten bir felaket gönderir de bahçen yerle bir olabilir. Yahut suyu çekilir bir daha da bulamazsın" dedi. 18/37-41.
 • Nitekim, ürünleri yok edildi; bağın altüst olmuş çardakları karşısında, sarfettiği emeğe içi yanarak ellerini oğuşturup "Keşke Rabbime kimseyi ortak koşmasaydım" diyordu. 18/42.
 • Ona, Allah'tan başka yardım edebilecek adamları da yoktu, kendi kendini de kurtaramadı. 18/43.
  İMANDAN SONRA KALBİNİ KÜFRE AÇMAK
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Kalbi iman ile sükûnet bulduğu halde (dinden dönmeye) zorlananlar dışında, her kim imanından sonra küfre kalbini açarsa, mutlaka onların üzerine Allah'tan bir gazab gelir ve kendilerine çok büyük bir azab vardır. 16/106
 • Bu (azab) şundan dolayıdır ki, onlar, dünya hayatını sevmiş ve onu ahirete tercih etmişlerdir. Allah da kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.16/107
 • Bunlar, o kimselerdir ki; Allah kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. Ve onlar, gafillerin ta kendileridir. 16/108
 • Hiç şüphesiz onlar, ahirette perişan olup hüsrana uğrayanların ta kendileridir.16/109
 • İŞİNDE HADDİ AŞMIŞ KİMSELERE BOYUN EĞME
 • SABAH AKŞAM RAB’LERİNE (SIRF) ONUN, CEMALİNİ DİLİYEREK DUA EDENLERLE BERABER CANDAN SABIR VE SEBAT ET. DÜNYA HAYATININ ZİYNETİNİ ARZU EDİPTE GÖZLERİNİ ONLARDAN AYIRMA. KALBİNE BİZİ ANMAKTAN GAFLET VERDİĞİMİZ HEVA VE HEVESİNE UYMUŞ İŞİNDE HADDİ AŞMIŞ KİMSELERE BOYUN EĞME. EL KEHF 28
 • ALLAHTAN ÜMİDİNİ KESME
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  “De ki (Allah şöyle buyuruyor): 'Ey nefislerine karşı (günah işleyip) aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah (şirk koşan ve inkâr edenler dışında, dilediği kimseler için) bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.” ZÜMER 53
 • KUR’AN DAN SONRA ONLARIN KEYİFLERİNE UYARSAN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ve işte biz o Kur'ân'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Yemin olsun ki, eğer sen, sana vahiyle gelen bu bilgiden sonra onların keyiflerine uyacak olursan, sana Allah'dan ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu. RA’D 37
 • MAL VE EVLATLARINA GÜVENENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Biz herhangi bir memlekete tehlikeyi haber veren bir uyarıcı gönderdikse, mutlaka oranın refah ile şımartılmış olanları: "Biz sizin gönderildiğiniz şeyleri tanımayız." dediler. 34/34
 • Ve yine dediler ki: "Biz malca da daha çoğuz, evlatça da, bize azab edilmez." 34/35
 • De ki: "Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine sıkar. Fakat insanların çoğu bilmezler.“34/36
 • Halbuki sizi huzurumuza yaklaştıracak olan, mallarınız ve evlatlarınız değildir. Ancak iman edip de salih amel işleyenlere gelince, işte onların amellerine karşı kendilerine kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde emniyet içindedirler.34/37
 • Bak! Onların bir kısmını diğerine nasıl üstün kıldık! Elbette ahiret, hem dereceler bakımından daha büyüktür, hem de üstünlük bakımından daha büyüktür. 17/21
 • Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Ama baki kalacak yararlı işler, sevab olarak da, emel olarak da, Rabbinin katında daha hayırlıdır. 18/46.
 • AYETLERİ HÜKÜMSÜZ BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞANLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlara gelince, işte onlar Hakk'ın huzuruna azab içinde getirileceklerdir. 34/38
 • De ki: "Gerçekten Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı hem genişletir, hem daraltır. Her neyi hayra harcarsanız O, onun yerine başkasını verir. Hem O, rızık verenlerin en hayırlısıdır." 34/39
 • Ya kötü ameli kendisine allanmış pullanmış da onu güzel görmüş olan kimse de mi (iman edip salih amel işleyenler gibi olacak)? Şüphe yok ki Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de doğru yola çıkarır. O halde canın onlara karşı hasretlerle (üzüntülerle) sıkılıp gitmesin. Çünkü Allah, onların bütün yaptıklarını bilir.35/8
 • MALINI TEKRAR, TEKRAR SAYANLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Mal toplayıp onu tekrar, tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!
 • Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır.
 • Hayır, andolsun ki, o hutame (cehennem)ye atılacaktır.
 • Hutame'nin ne olduğunu bilir misin?
 • O, kalplerin içine işleyecek, Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir.
 • Cehennemlikler, dikilmiş direklere bağlı oldukları halde, o ateşin kapıları üzerlerine kapatılacaktır.104/1-9

 

 

 • Ebu Leheb'in elleri kurusun (yok olsun o), zaten yok oldu ya.
 • Ne malı ne de kazandığı onu kurtaramadı.
 • (O), alevli bir ateşe girecektir.
 • Karısı da odun hamalı olarak (onunla beraber girecektir).
 • Boynunda da hurma lifinden bir ip olacaktır.111/1-5
 • DÜŞMANIN AZILISI
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İnsanlardan öyleleri vardır ki, onun dünya hayatı hakkındaki sözü senin hoşuna gider ve kalbinde olana Allah’ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlarının en azılısıdır.2/204
 • O işbaşına geçtiği zaman, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye koşar.allah bozgunculuk yapanı sevmez.2/205
 • Ona, ‘Allah’tan sakın’ denildiği zaman, kibiri onu günaha alıp götürür. Ona cehennem yeter. O ne kötü bir yataktır.2/206
 • İNKÂRCILARIN REFAHINA ALDANMA
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İnkâr edenlerin diyar diyar gezip refah içinde dolaşması sakın seni aldatmasın; az bir faydalanmadan sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü duraktır! 3/196–197.
 • İnsanoğlu, var edilip bahse değer bir şey olana kadar, şüphesiz, uzun bir zaman geçmemiş midir? 76/1.
 • İSTEYEN ŞÜKREDER, İSTEYEN NANKÖRLÜK EDER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Biz insanı katışık bir nutfeden yaratmışızdır; onu deneriz; bu yüzden, onun işitmesini ve görmesini sağlamışızdır. 76/2.
 • Şüphesiz ona yol gösterdik; buna kimi şükreder, kimi de nankörlük. 76/3.
  Doğrusu, inkarcılar için zincirler, demir halkalar ve çılgın alevli cehennem hazırladık. 76/4.
  Çünkü onlar bu dünyayı seviyorlar ve önlerindeki ağır bir günü arkaya atıyorlar. 76/27
 • Onları biz yarattık ve mafsallarını sımsıkı bağladık. Dilediğimiz vakit de kılıklarını değiştiririz. 76/28
 • O harıl harıl (savaşa) koşanlara,
 • (Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara,
 • Sabahleyin akın edenlere,
 • Tozu dumana karıştıranlara,
 • Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,
 • Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür.
 • Ve kendisi de buna şahittir.
 • Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır.
 • Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak.
 • Ve sinelerin içindekiler derlenecek.
 • O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır 100/1-11
 • FENA DÜZEN, SAHİBİNİN BAŞINA GEÇER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  (Bu da) yeryüzünde bir kibirlenme ve bir suikast düzenidir. Halbuki fena düzen ancak sahibinin başına geçer. O halde öncekilerin kanunundan başka ne gözetiyorlar? Sen Allah'ın sünnetinde asla bir değişme bulamazsın. Sen Allah'ın sünnetinde asla bir başkalaşma da bulamazsın. 35/43
 • Yeryüzünde gezip bir bakmadılar mı, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş? Halbuki onlar, bunlardan daha kuvvetliydiler. Ne göklerde ve ne de yerde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz. Çünkü o her şeyi bilendir, her şeye kâdir olandır. 35/44
 • Bununla beraber Allah, insanları kazandıkları (günahlar) yüzünden hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet ecelleri gelince gereğini yapar.Şüphe yok ki Allah, kullarını görmektedir.35/45
 • KİM Kİ ZENGİN GİBİ DAVRANIRSA
 • PEYGANBERİMİZ S.A.V. BUYURUYOR:
 • Kim ki, dilenmeye tenezzül etmezse, Cenab-ı Allah c.c. O kimseyi dilenmeye muhtaç kılmaz. Kim ki, zengin imiş gibi davranırsa, Cenab-ı Hak c.c. O kimseyi zengin kılar ve kim bizden isterse, biz o kimseye veririz. Fakat el açmayan kimse, bizim katımızda, bizden daha sevimlidir. HADİS.
 • Birinizin ipini alıp dağa giderek odun toplayıp satması (ve onun kazancından hem) yiyip (hem de) sadaka vermesi, halktan dilenmesinden hayırlıdır. HADİS.
 • Veren el alan elden üstündür. HADİS.
 • Kişinin yediği en helal nafaka, kesbinden )(el emeğinden), doğru alışverişten yediği nafakadır. HADİS.
 • Dilenmek ancak şu üç kişiden birinin durumunda olan insana helaldir: kişi borçlu duruma düşer, istemek zorunda kalır. Borcunu ödeyince artık dilenmeyi bırakır. Kişi bir felakete uğrar; malını mülkünü kaybeder, geçimini sağlayıncaya kadar ister. Ve kişi yoksul düşer, öyle ki, toplumdan üç kişi ‘falan kişi gerçekten fakirdir’ diye tanıklık edecek fakir olur. İşte onun da geçimini sağlayacak duruma gelinceye kadar istemesi helaldir. Bunların dışında dilenmek haramdır. Böyle bir durumda olmayıp da dilenen kimse haram yemiş olur. HADİS.
 • Sakın rızkın herhangi bir kısmının gecikmesi, sizi Allah c.c.’a isyan etmek suretiyle onu aramaya sevketmesin. Zira masiyet (günah işlemek) ile Allah c.c. Katında bulunan rızka asla erişilmez. Herhangi bir kimse nefsi için dilencilikten bir kapı açarsa, Cenab-ı Hak c.c. Onun üzerine fakirlikten yetmiş kapı açar. HADİS.
 • Bir kimse dilenmekten kurtulmak, çoluk çocuğunun geçimi için uğraşmak, fakir komşu ve akrabasına iyilik etmek üzere dünyada helal mal için çalışsa, kıyamette onun yüzü, ayın ondördü gibi parıl parıl parladığı halde, kabrinden kalkıp haşr yerine gelir. Bir kimse dünyada övünmek, kibirlenmek ve gösteriş olsun diye mal kazanmak isterse, kıyamet gününde Allah Teala ondan razı olmadığı halde, Allah c.c.’ın huzuruna çıkar. HADİS.
 • Akıbet on şeydedir: dokuzu helal kazanmaktır. Bir kimse dilenmekten sakınsa, Allah’ı Teala kendisine iffet ihsan eder. Bir kimse kendini zengin ve ihtiyaçsız gösterse, Allah’ı Teala o kimseyi zengin eder. İhtiyaç yüzü göstermez. Allah Teala çoluk çocuk sahibi olan ve sanat ehli bulunan her mümini sever. Dünya ve ahiret amelinde bulunmayıp, sıhhatli olduğu halde tembel, boş vakit geçiren kimseyi sevmez. HADİS.
 • ŞIMARIK VARLIKLARIN İTAATSİZLİĞİ VE HELAKA MÜSTEHAK OLMA
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Biz bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman, şımarık varlıklılarına emrederiz, onlar itaat etmeyip orada kötülük işlerler. Böylece, o ülke helake müstahak olur, biz de onu yerle bir ederiz. İSRA 17/16
 • İNSANLIĞIN AKİBETİ ALLAH’A AİTTİR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İşte onların ilimden erişebilecekleri (son sınır) budur. Şüphesiz, Rabbin, yolundan sapanı da iyi bilir; O, hidayette olanı da iyi bilir.53/30
 • Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Akıbet (sonuçta) kötülük yapanları yaptıkları ile cezalandıracak, güzel davrananları da daha güzeliyle mükâfatlandıracaktır. 53/31
 • ASIL HAYAT AHİRET YURDUDUR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bilseler! 29/64.
 •  
 • İSLAMDAN BAŞKA DİN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • KİM İSLAM’DAN BAŞKA BİR DİN ARARSA BİLSİN Kİ O DİN ONDAN KABUL EDİLMEYECEKTİR. O, AHİRETTE DE KAYBEDENLERDEN OLACAKTIR.3/85


7211 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın