• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

ALLAH KUR'AN-I NASIL ANLATIYOR

 • KUR’AN MUTTAKİLERE YOL GÖSTEREN BİR KİTAPTIR
 • Bismillahirrahmanirrahim

(Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla)

 • Elif, Lam, Mim. 2/1.
  Bu, doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren Kitap'dır. 2/2.
  Onlar, gaybe inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarf ederler. 2/3.
  Onlar, sana indirilen Kitap'a da, senden önce indirilenlere de inanırlar; ahirete de yalnız onlar kesinlikle inanırlar. 2/4.
  İşte Rab'lerinin yolunda olanlar ve saadete erişenler bunlardır. 2/5.
 • Ramazan ayı, ki onda Kuran, insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler olarak indirildi. Sizden bu ayı idrak eden, onda oruç tutsun; hasta veya yolculukta olan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah size kolaylık ister, zorluk istemez. Bu kolaylıkları, sayıyı tamamlamanız ve size yol gösterdiğine karşılık O'nu ululamanız için meşru kılmıştır; ola ki şükredersiniz. 2/185.
 • ÖNCEKİ KİTAPLARI DOĞRULAYICI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Sana, kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak, hak kitabı indirdi. O Tevrat ve İncil’i de indirdi. (o Tevrat ve İncil) bundan önce insanlara birer hidayet idiler. Furkan’ı da indirdi. Şüphesiz Allah’ın ayetlerini inkar edenlere şiddetli azap vardır. Allah güçlüdür, öcünü alıcıdır.3/3-4
 • And olsun ki, peygamberlerin kıssalarında, aklı olanlar için ibretler vardır. Kuran uydurulabilen bir söz değildir. Fakat kendinden önceki Kitapları tasdik eden, inanan millete her şeyi açıklayan, doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmettir.* 12/111.
  • KUR’AN-DAN ŞÜPHE EDİYORSANIZ

 Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Eğer kulumuz (Muhammed)’a parça parça indirdiğimiz (Kur-ân)’dan şüphe ediyorsanız, haydi onun benzeri bir sure de siz getirin. Allah’dan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın; eğer doğru söylüyorsanız.2/23
 • Eğer yapamayacaksınız-ki elbette yapamayacaksınız- o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O (ateş) kafirler için hazırlanmıştır. 2/24
 • KUR’AN-LA MÜJDELE VE KORKUTASIN

 Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Şüphesiz Biz Sen’i müjdeci ve korkutucu olarak, hak (Kur’an)la gönderdik. Ve Sen cehenemliklerden sorumlu değilsin.2/119
 • KİTAPTAN BİR KISMINI GİZLEMEK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de bununla biraz para alanlar gerçekten karınları dolusu ateşten başka birşey yemezler. Kıyamet günü Allah onlara ne söz söyler, ne de kendilerini temize çıkarır. Onlara sadece acı veren bir azab vardır. 2/174

KİTAP HAKKINDA AYRILIĞA DÜŞENLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Bu ise Allah’ın, Kitabı doğru olarak indirmesindendir. Kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler ise şüphesiz uzak bir ayrılık içindedirler.2/176
 • Kuran'ı durup düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi, onda çok aykırılıklar bulurlardı. 4/82.
 • Kuran'ı işlerine geldiği gibi bölenlere de, kendi Kitaplarının bir kısmına inanıp bir kısmını kabul etmeyen Yahudi ve Hıristiyanlara da nitekim Kitap indirmiştik; Rabbine and olsun ki hepsini, yaptıklarından sorumlu tutacağız. 15/90–93.
 • MÜTEŞABİH AYETLERİN PEŞİNE DÜŞMEK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Sana bu kitabı indiren O'dur. Bunun ayetlerinden bir kısmı muhkemdir ki, bu âyetler, kitabın anası (aslı) demektir. Diğer bir kısmı da müteşabih âyetlerdir. Kalblerinde kaypaklık olanlar, sırf fitne çıkarmak için, bir de kendi keyflerine göre te'vil yapmak için onun müteşabih olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun te'vilini Allah'dan başka kimse bilmez. İlimde uzman olanlar, "Biz buna inandık, hepsi Rabbimiz katındandır." derler. Üstün akıllılardan başkası da derin düşünmez. 3/7
 • AÇIKLANINCA HOŞA GİTMEYECEK ŞEYLERİ SORMA

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Ey İnananlar! Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kuran indirilirken onları sorarsanız size açıklanır (ama üzülürsünüz). Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir. Allah Bağışlayan'dır, Halim'dir. 5/101.
 • KÂĞITTA YAZILI BİR KİTAP İNDİRİMİŞ OLSADA

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Eğer sana kağıtta yazılı bir kitap indirmiş olsak da onu elleriyle tutsalardı, yine de o kâfirler: "Muhakkak ki bu, apaçık bir sihirdir" derlerdi. EN’AM 7
 • MELEK İNDİRİLMELİ DEĞİL Mİ? DEDİLER.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • "O'na bir melek indirilmeli değil miydi?" dediler. Eğer bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu, sonra kendilerine hiç göz açtırılmazdı. EN’AM 8
 • Eğer Peygamberi, biz bir melek yapsaydık, yine de onu bir adam şeklinde yapardık ve onları yine düştükleri kuşkuya düşürürdük. EN’AM 9

KUR’AN ULAŞTIĞI TÜM İNSANLARI

UYARMAK İÇİN İNDİRİLDİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • "Şahit olarak hangi şey daha büyüktür" de. "Allah benimle sizin aranızda şahiddir. Bu Kuran bana, sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu; Allah'la beraber başka tanrılar bulunduğuna siz mi şahidlik ediyorsunuz?" de. "Ben şehadet etmem" de. "O ancak tek Tanrıdır, doğrusu ben ortak koşmanızdan uzağım" de. 6/19.
 • Bu Kitap (Kur'ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitab'a da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar. En’am 92
 • Bu Kur’an, onunla uyarılsınlar ve tek bir Tanrı bulunduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara tebliğ edilmiştir.* 14/52.
 • Onlar, insanları Kur'ân'a iman etmekten menederler, hem de Hamd Allah'a mahsustur ki, kendi katından şiddetli bir baskını haber vermek ve yararlı iş yapan müminlere, içinde temelli kalacakları güzel bir mükafatı müjdelemek ve : "Allah çocuk edindi" diyenleri uyarmak için kuluna eğri bir taraf bırakmadığı dosdoğru Kitap'ı indirmiştir. 18/1-4.
 • Biz Kuran'ı Allah'a karşı gelmekten sakınanları müjdelemen ve inatçı milleti uyarman için senin dilinde indirerek kolaylaştırdık. 19/97.
  Onlardan önce nice nesilleri yok ettik, şimdi onlardan hiçbirini duyuyor veya bir ses işitiyor musun?* 19/98.
 • BÜTÜN DELİLLERİ GÖRSELER BİLE İNANMAZLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • İçlerinden seni dinleyenler de vardır, fakat biz, onu anlamalarına engel olmak için kalblerinin üstüne örtüler, kulaklarının içine de ağırlık koyduk. Onlar, bütün delilleri görseler bile yine ona inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde seninle tartışırlar. Ve o kâfirler: "Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir" derler. EN’AM 25

KENDİLERİNİ MAHVEDİYORLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • kendileri ondan uzak dururlar. Böylece yalnız kendilerini mahvediyorlar ama farkında değiller.En’am 26
 • Bilin ki, onlar Kuran okunurken gizlenmek için iki büklüm olurlar. Bilin ki, elbiselerine büründüklerinde bile Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Çünkü O, kalblerde olanı bilendir. 11/5.
 • AYETLERİ YALANLAYANLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Âyetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediği kimseyi şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola koyar. En’am39
 • Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, yapmakta oldukları fenalıklar yüzünden onlara azap dokunacaktır. EN’AM 49
 • ŞEYTAN YAPTIKLARINI KENDİLERİNE GÜZEL GÖSTERDİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Şüphesiz ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Bize yalvarsınlar diye onları darlık ve sıkıntı ile yakalayıp cezalandırdık. EN’AM 42
 • Hiç olmazsa kendilerine baskınımız geldiği zaman olsun, yalvarmalı değiller miydi? Fakat kalbleri katılaştı ve şeytan yaptıklarını kendilerine güzel gösterdi.En’am 43
 • Allah'a and olsun ki, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Şeytan yaptıklarını onlara hep güzel gösterdi. Bugün de dostları odur. Onlara can yakıcı azap vardır. 16/63.
  Sana Kitap'ı, ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için, inanan kimselere de doğru yol rehberi ve rahmet olarak indirdik. 16/64.
 • PEYGANBERLER MÜJDE VE AZABIN HABERCİLERİDİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Biz peygamberleri, ancak rahmetimizin müjdecileri ve azabımızın habercileri olmak üzere göndeririz. Artık kim iman edip durumunu düzeltirse, onlara hiç korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. EN’AM 48
 • De ki: "Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Ve size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum." De ki: "Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?" EN’AM 50
 • Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir şefaatçi vardır. Gerekir ki Allah'tan korkarlar. En’am 51
 • Âyetlerimize inananlar sana geldikleri zaman onlara şöyle söyle: Selam olsun size! Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tevbe eder, kendini düzeltirse, muhakkak ki O, bağışlayan, esirgeyendir".
 • Suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye, âyetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz.En’am 54-55
 • Dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinen ve kendilerini dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak! Ve hiçbir kimsenin kazandığı şey yüzünden kendisini helake atmamasını, kendisi için Allah'tan başka hiç bir dost ve hiçbir şefaatçi bulunmadığını Kur'ân ile hatırlat. O, azaptan kurtulmak için bütün varını feda etse, kendisinden alınmaz. Onlar kazandıkları şey yüzünden helake uğratılmışlardır. Onlar için, inkâr ettiklerinden dolayı kaynar bir içecek ve can yakıcı bir azab vardır. EN’AM 70
 •  FAYDA VE ZARAR VERMEYENLERE

YALVARMA

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • De ki: "Biz Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar vermeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola kavuşturduktan sonra ardımıza mı dönelim? Arkadaşları, bize gel, diye doğru yola çağırdıkları halde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp, şeytanların ayartarak uçuruma çektikleri ahmak gibi mi olalım?". De ki: "Allah'ın gösterdiği yol, yegane doğru yoldur. Bize, bütün âlemlerin Rabb'ine teslim olmamız emrolundu".En’am 71


3945 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın