• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

LUT ALEYHİSSELAM

·         LUT ALEYHİSSELAM

23- Hazret-i Lût, İbrahim aleyhisselâm'ın kardeşi Haran'ın oğludur. Onunla beraber Şam'a hicret etmişti. Sonra Sedum memleketine peygamber gönderildi. Buranın halkı dinden çıkmış ve o zamana kadar hiç bir kavmin yapmadığı fenalıklara atılmışlardı. Hazret-i Lut'un öğütlerini dinlemediler. Sonunda başlarına taşlar yağdı, gönderilen meleklerle yurdları altüst oldu.
  Lût aleyhisselâm da çıkıp İbrahim aleyhisselâm'ın yanına gitti. O da Halilürrahman kasabasında gömülüdür.

LUT

ALEYHİSSELAM

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Bunun üzerine Lut ona inandı ve İbrahim "Doğrusu ben Rabbimin dilediği yere hicret ediyorum, O şüphesiz güçlüdür, Hakim'dir" dedi. 29/26.
Şüphesiz Lut da peygamberlerdendir. 37/133.

LUT (A.S.) HAYASIZLIK YAPMAYIN DEDİ

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Lut'u da gönderdik; milletine şöyle dedi: "Göz göre göre bir hayasızlık mı yapıyorsunuz?" 27/54.
"Kadınları bırakıp, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz; evet, siz cahil bir milletsiniz." 27/55.

Lut milleti de peygamberleri yalanladı. 26/160.
Kardeşleri Lut, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, insanlar arasında, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz azmış bir milletsiniz" dedi. 26/161-166.
Lut'u da gönderdik, milletine "Dünyalarda hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp erkeklere yaklaşıyorsunuz, doğrusu çok aşırı giden bir milletsiniz" dedi. 7/80-81.
Milletinin cevabı sadece, "Onları kasabanızdan çıkarın, güya onlar temiz kalmaya uğraşan insanlarmış" demek oldu. 7/82.
“LUT VE AİLESİNİ KASABADAN ÇIKARIN” DEDİLER
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

"Ey Lut! Bu sözlerinden vazgeçmezsen, mutlaka kovulacaksın" dediler. 26/167.

 Milletinin cevabı sadece: "Lut'un ailesini kasabanızdan çıkarın, güya onlar temiz kalmaya çalışan insanlarmış" demek oldu. 27/56.
Bunun üzerine Lut'u ve taraftarlarını kurtardık; yalnız karısı, geride kalıp helake uğrayanlardan oldu. 7/83.

PEYGANBERİ YALANLADILAR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Lut milleti uyaran peygamberleri yalanladı. 54/33.
Hepsi peygamberleri yalanladı da azabımı hak ettiler.* 38/14.

AZGIN KAVİM AZABI İSTEDİLER
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

"Erkeklere yaklaşıyor, yol kesiyor ve toplantılarınızda fena şeyler yapmıyor musunuz?" Milletinin cevabı: "Doğru sözlü isen bize Allah'ın azabını getir" demek oldu. 29/29.

LUT (A.S.) YARDIM İSTEMESİ
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Lut: "Rabbim! Bozgunculara karşı bana yardım et" dedi.* 29/30.

Lut: "Doğrusu yaptığınıza çok kızanlardanım. Rabbim! Beni ve ailemi bunların yapageldiği kötülükten kurtar" dedi. 26/168–169.
Bunun üzerine geride kalan yaşlı bir kadın dışında, onu ve ailesini, hepsini kurtardık. 26/170–171.
Doğrusu Rabbin güçlüdür, merhametlidir.* 26/175.

ELÇİLERİN İBRAHİM (A.S.) UĞRAMALARI
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldiklerinde: "Biz şu kent halkını yok edeceğiz, çünkü oranın halkı zalim kimselerdir" dediler. 29/31.
İbrahim: "Ama Lut oradadır" dedi, elçiler: "Biz orada olanları daha iyi biliriz; onu ve geride kalanlardan olacak karısı dışında ailesini kurtaracağız" dediler. 29/32.

ELÇİLERİN LUT (A.S.) GELMELERİ
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Elçilerimiz Lut'a gelince, onun fenasına gitti; çok sıkıldı, "Bu çetin bir gündür" dedi. 11/77.

Elçilerimiz Lut'a gelince, onun fenasına gitti; çok sıkıldı. Ona, "Korkma ve üzülme, doğrusu biz seni ve geride kalacaklardan olan karının dışında, aileni kurtaracağız. Bu kent halkına yaptıkları yolsuzluklardan ötürü gökten, elbette bir azap indireceğiz" dediler. 29/33–34.
Şöyle cevap vermişlerdi: "Biz şüphesiz suçlu bir millete gönderildik. Lut'un ailesi bunun dışındadır. Karısı hariç hepsini kurtaracağız. Karısının geride kalanlardan olmasını gerekli bulduk."* 15/58-60.
Elçiler Lut'un ailesine gelince, Lut: "Doğrusu siz tanınmayan kimselersiniz" dedi. 15/61-62.
"Biz sana sadece şüphe edip durdukları azabı getirdik. Sana gerçekle geldik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Artık, geceleyin bir ara, aileni yola çıkar, sen de arkalarından git; hiçbiriniz arkaya bakmasın; emr olunduğunuz yere doğru yürüyün" dediler. 15/63–65.
Böylece Lut'a bunların sonlarının kesilmiş olarak sabahlayacaklarını bildirdik. 15/66.
"Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz, onlar sana ilişemiyecekler; geceleyin bir ara, ailenle beraber yola çık; karının dışında kimse geri kalmasın. Doğrusu onların başına gelen onun başına da gelecektir. Vadeleri gün doğana kadardır. Gün doğması yakın değil mi?" dediler. 11/81.

GELEN KONUKLARI İSTEDİLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Şehir halkı, sevinerek geldiler. 15/67.
"Bunlar benim konuklarımdır, onlara karşı beni rüsvay etmeyin, Allah'tan korkun, beni utandırmayın" dedi. 15/68-69. Lut:
"Biz sana kimseyi misafir kabul etmeyi yasak etmemiş miydik?" dediler. 15/70.
Lut: "Alacaksanız, işte benim kızlarım" dedi. 15/71.
Senin hayatına and olsun ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı. 15/72.

Milleti ona koşarak geldiler. Daha önce kötü işler işliyorlardı. "Ey milletim! İşte bunlar benim kızlarım, onlar sizin için daha temizdir. (size nikahlıya bilirim!) Allah'tan sakının, konuklarımın önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında kimse yok mudur?" dedi. 11/78.
"And olsun ki, senin kızlarınla bir işimiz olmadığını biliyorsun; doğrusu, ne istediğimizin farkındasın" dediler. 11/79.
"Keşke size yetecek bir kuvvetim olsa veya sağlam bir yere sığınsam" dedi. 11/80.
UYARILARA KULAK VERMEDİLER
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Lut da, milletine şöyle demişti: "Doğrusu siz dünyalarda hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz." 29/28.

Lut, and olsun ki, onları Bizim yakalamamızla uyarmıştı, ama onlar uyarmaları şüphe ile karşılayarak dinlemediler. 54/36.

GÖZLERİ KÖR EDİLDİ
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

And olsun ki, onlar Lut'un konukları olan melekleri elde etmeye kalkıştılar, bunun üzerine gözlerini kör ettik. "Azabımı ve uyarmalarımı dinlememenin sonucunu tadın" dedik. 54/37.

SABAH AZABLA KARŞILANDILAR
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Tanyeri ağarırken, çığlık onları yakalayıverdi. 15/73.
Memleketlerini alt üst ettik, üzerlerine sert taş yağdırdık. 15/74.

And olsun ki, sabah erken, önü alınmaz bir azap başlarına geldi. 54/38.
"Azabımı ve uyarmalarımı dinlememenin sonucunu tadın" dedik. 54/39.

LUT’UN KARISI İHANET EDENLERDEN OLDU

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Allah, inkar edenlere, Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal gösterir: Onlar, kullarımızdan iki iyi kulun nikahı altında iken onlara karşı hainlik edip inkarlarını gizlemişlerdi de iki peygamber Allah'tan gelen azabı onlardan savamamışlardı. O iki kadına: "Cehenneme girenlerle beraber siz de girin" dendi. 66/10.

LUT KAVMİ YOK EDİLDİ
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Geride kalanların üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Uyarılan fakat yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötü idi!* 27/58.

Sonra diğerlerini yok etmiştik. 37/136.
Diğerlerini yerle bir ettik. 26/172.
Üzerlerine de yağmur yağdırdık. Uyarılan fakat yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötü idi! 26/173.
Şüphesiz bunda bir ders vardır, ama çoğu inanmamıştır. 26/174.
And olsun ki, Biz, düşünen kimseler için oradan apaçık bir belgeyi geride bırakmışızdır. 29/35.

Sabah akşam, onların yerleri üzerinden geçersiniz. Akletmez misiniz?* 37/137-138.

Geriye kalanların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki! Suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bak!* 7/84.

Buyruğumuz gelince oraların altını üstüne getirdik; üzerine Rabbinin katından, işaretli olarak yığın yığın sert taş yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak olmayacaktır.* 11/82-83.
İŞLEK YOLLAR ÜZERİNE İBRETLİK KALDILAR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Bunda, görebilen insanlar için ibretler vardır. 15/75.
O şehrin kalıntıları işlek yollar üzerinde hala durmaktadır. 15/76.
Bunda inananlar için ibret vardır. 15/77.

LUT VE AİLESİ VE TARAFTARLARI KURTARILDI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 Biz de üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Ancak, Lut'un taraftarlarını, katımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık. Şükredene işte böyle mükafat veririz. 54/34-35.

Geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadın dışında, Lut'u ve ailesinin hepsini kurtarmıştık. 37/134-135.

Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık, yalnız karısının geride kalanlardan olmasını gerekli bulduk. 27/57.
Onu da, Lut'u da, alemler için kutsal kıldığımız yere ulaştırıp kurtardık. 21/71.

Lut'a da hüküm ve ilim verdik; onu, çirkin işler işleyen kasabadan kurtardık. Doğrusu onlar yoldan çıkmış kötü bir milletti. 21/74.
Lut'u rahmetimizin içine aldık; doğrusu o iyilerdendi.* 21/75.Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   
948 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın