• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

SALİH ALEYHİSSELAM

·         SALİH ALEYHİSSELAM

19- Hazret-i Salih, Şam ile Hicaz arasında "HİCR" denilen yerde yaşayan "Semud" kavmine peygamber gönderilmiştir. Bu kavim de dağları delmiş, taşları oymuş, kendilerine pek sağlam binalar yapmışlardı. Fakat, bunlar da doğru yoldan çıkmış bulunuyorlardı. Hazret-i Salih'in yirmi sene devam eden emirlerine ve öğütlerine muhalefet ettiler. "Bu deveye dokunmayınız" dediği ve bir mucize olarak taştan Allah'ın emri ile çıkardığı hayvanı boğazladılar. Nihayet şiddetli bir gürültü ile yerlere serilip helak oldular. Salih peygamber de, kendisine iman edenlerle beraber çıkıp önce Şam'a, Filistin'e, sonra da Mekke-i Mükerreme'ye gitti. Seksen beş sene veya iki yüz sene yaşadığı ve Mekke-i Mükerreme'de rükün ile makam arasında gömüldüğü rivayet edilir.

SALİH

ALEYHİSSELAM İLE İLGİLİ AYET MEALLERİ

TEBLİĞ

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

And olsun ki, Semud milletine kardeşleri Salih'i "Allah'a kulluk ediniz" desin diye gönderdik. Hemen birbiriyle çekişen iki zümreye ayrıldılar. 27/45.
Salih: "Ey milletim! Niye iyilikten önce, acele kötülük istiyorsunuz? Merhamet olunasınız diye Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı?" dedi. 27/46.

Semud milletine kardeşleri Salih'i gönderdik. "Ey milletim! Allah'a kulluk edin; O'ndan başka tanrınız yoktur; sizi yeryüzünde yaratıp orayı imar etmenizi dileyen O'dur. Öyleyse O'ndan mağfiret dileyin, sonra da O'na tevbe edin. Doğrusu Rabbim size yakın ve duaları kabul edendir" dedi. 11/61.

Allah'ın sizi Ad milleti yerine getirdiğini, ovalarında köşkler kurup dağlarında kayadan evler yonttuğunuz yeryüzünde yerleştirdiğini hatırlayın; Allah'ın nimetlerini anın, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın" dedi. 7/74.
Semud milleti de peygamberleri yalanladı. 26/141.
NİCE NİĞMETLER VERİLMİŞTİ

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Dağlarda, güven içinde olarak evler yontuyorlardı. 15/82.
Kardeşleri Salih onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim; artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Burada bahçelerde, pınar başlarında, ekinler, salkımları sarkmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılır mısınız? Dağlarda ustalıkla evler oyar mısınız? Artık Allah'tan sakının, bana itaat edin. Yeryüzünü ıslah etmeyip, bozgunculuk yapan beyinsizlerin emirlerine itaat etmeyin" dedi. 26/142-152.

PEYGANBERİ YALANLADILAR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

And olsun ki, Hicr halkı peygamberi yalanlamışlardı. 15/80.
Onlara ayetlerimizi verdiğimiz halde, yüz çevirmişlerdi. 15/81.
ALLAH KENDİLERİNE MUCİZE OLARAK DEVE GÖNDERDİ

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Bizi mucize göndermekten alıkoyan, ancak, öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır. Semud milletine gözle görülebilen bir mucize, bir dişi deve vermiştik de ona zulmetmişlerdi. Oysa Biz mucizeleri yalnız korkutmak için göndeririz. 17/59.

ALLAH (C.C.) SEMUD KAVMİNE DELİL OLARAK DEVE GÖNDERMESİ
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Semud milletine de kardeşleri Salih'i gönderdik. "Ey milletim! Allah'a kulluk edin, O'ndan başka tanrınız yoktur. Rabbinizden size bir belge geldi: Allah'ın bu dişi devesi size bir delildir, onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın; ona kötülük etmeyin, yoksa can yakıcı azaba uğrarsınız. 7/73.
"Ey milletim! Bu, size bir ayet olarak, Allah'ın devesidir. Bırakın onu, Allah'ın toprağında otlasın; ona fenalık etmeyin, yoksa siz hemen azaba uğrarsınız"11/64.

PEYGANBERİ BÜYÜLÜ GÖRDÜLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

"Sen şüphesiz büyülenmişin birisin; bizim gibi bir insandan başka birşey değilsin. Eğer doğru sözlü isen bir belge getir" dediler. 26/153-154.

 

Salih: " İşte belge bu devedir. Kuyudan su içmek hakkı belirli bir gün onun ve belirli bir gün de sizindir; sakın ona bir kötülük yapmayın, yoksa sizi büyük günün azabı yakalar" dedi. 26/155-156.
Onlar ise deveyi kestiler; ama pişman da oldular. 26/157.
DEVEYİ KESTİLER
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Büyüklük taslayanlar, "Sizin inandığınızı biz inkar ediyoruz" dediler ve dişi deveyi kesip devirdiler; Rablerinin buyruğuna baş kaldırdılar, "Ey Salih, eğer sen peygambersen bizi tehdit ettiğin azaba uğrat bakalım" dediler. 7/76-67.

GELECEK AZABIN HABER VERİLMESİ

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Buna rağmen onu kesip devirdiler. O zaman Salih: "Yurdunuzda üç gün daha kalın. Bu, yalanlanmayacak bir sözdür" dedi. 11/65.

Bu yüzden onları bir sarsıntı tuttu ve oldukları yerde diz üstü çöküverdiler. 7/78.
Salih de onlardan yüz çevirdi ve "Ey milletim! And olsun ki ben size Rabbimin sözünü bildirmiş ve öğüt vermiştim; fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz" dedi. 7/79.

SEMUD KAVMİNİ BEKLENEN AZAP YAKALADI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Sabaha karşı çığlık onları yakalayıverdi. 15/83.
Onlar Rablerinin buyruğundan çıkmışlardı; bunun üzerine kendilerini gözleri göre göre yıldırım çarptı. 51/44.
Ayağa kalkacak güçleri kalmadı, yardım da görmediler. 51/45.

Yaptıkları kendilerine bir fayda sağlamadı.Bunun üzerine onları azap yakaladı. 15/84.

Doğrusu bunda bir ders vardır, fakat çoğu inanmamıştır. 26/158.
Rabbin şüphesiz güçlüdür, merhametlidir.* 26/159.

Semud milletinin başına gelende de ibret vardır: Onlara, "Bir süreye kadar zevklenin" denmişti. 51/43.
 “BABALARIMIZIN TAPINDIKLARINDAN”

MEN Mİ? EDİYORSUN. DEDİLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

"Ey Salih! Sen bundan önce, aramızda kendisinden iyilik beklenir bir kimseydin; şimdi babalarımızın taptıklarına bizi tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden şüphe ve endişedeyiz" dediler. 11/62.
"Ey milletim! Eğer Rabbimden bir belgem olur ve bana rahmet eder de ben O'na baş kaldırırsam, söyleyin, Allah'a karşı beni kim savunur? Bana zararımı artırmaktan başka birşey yapamazsınız" dedi. 11/63.

İNANANLARI HOR GÖRDÜLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Milletinin büyüklük taslayan ileri gelenleri, aralarından iman eden ve bu sebeple hor gördükleri kimselere, "Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini sahiden biliyor musunuz?" dediler, onlar da, "Doğrusu biz onunla gönderilene inanıyoruz" dediler. 7/75.

HAKİKATİ YALANLADILAR
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Semud ve Ad milletleri tepelerine inecek bu gerçeği yalanladılar. 69/4.
Bu yüzden Semud milleti zorlu bir sarsıntı ile yok edildi. 69/5.

Semud milleti uyaran peygamberleri yalanladı. 54/23.

Semud milleti, içlerinden en azgını ileri atılınca, azgınlığı yüzünden peygamberleri yalanladı. 91/11-12.
Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın devesini göstermiş ve: "Allah'ın bu devesine ve onun su hakkına dokunmayın" demişti. 91/13.
Onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onların üzerine katmerli azap indirdi; yerle bir etti onları.

91/14.

PEYGANBERİ VE İNANANLARI UĞURSUZ GÖRDÜLER
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

"Sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık" dediler. Salih: "Uğursuzluğunuz Allah katındandır; belki imtihana çekilen bir milletsiniz" dedi. 27/47.

PEYGANBERE SUİKAST TERTP ETTİLER
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

O şehirde, yeryüzünde bozgunculuk yapan, düzeltmeye uğraşmayan dokuz kişi (çete) vardı. 27/48.
"Biz gece ona ve ailesine baskın verelim, sonra da onun dostuna, ailesinin yok edilişinde bulunmadık, şüphesiz biz doğru söylüyoruz, diyelim" diye aralarında Allah'a yemin ettiler. 27/49.

ALLAH İNKARCILARIN DÜZENİNİ BOZDU
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Onlar bir düzen kurdular. Biz farkettirmeden düzenlerini bozduk. 27/50.

İNANANLAR KURTARILDI
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

İnanıp Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtardık. 27/53.

Buyruğumuz gelince, Salih'i ve beraberindeki inananları katımızdan bir rahmet olarak o günün rezilliğinden kurtardık. Doğrusu Rabbin pek kuvvetli ve güçlüdür. 11/66.
SEMUD KAVMİNİN AKİBETİ
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bir bak! Biz onları ve milletlerini, hepsini, yerle bir ettik. 27/51.
İşte, haksızlıklarına karşılık çökmüş bulunan evleri! Bunda, bilen bir millet için şüphesiz, ders vardır. 27/52.

Haksızlık yapanları bir çığlık tuttu, oldukları yerde diz üstü çöküverdiler. 11/67.
Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Bilin ki, Semud milleti Rabbini inkar etmişti. Bilin ki, Semud milleti Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.* 11/68.
ŞEYTAN YAPTIKLARINI KENDİLERİNE GÜZEL GÖSTERDİ

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Ad ve Semud milletlerini de yok ettik. Bunu, oturdukları yerler göstermektedir. Şeytan kendilerine, işlediklerini güzel gösterdi; onları doğru yoldan alıkoydu. Oysa kendileri bunu anlayacak durumda idiler. 29/38.

KÖRLÜĞÜ DOĞRU YOLA TERCİH ETTİLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Semud milletine, doğru yolu göstermiştik, ama onlar körlüğü, doğru yolda gitmeye tercih ettiler. Kazandıklarının karşılığı olarak onları alçaltıcı azabın yıldırımı çarptı. 41/17.

İlk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri bırakmayan O'dur. 53/50-51.

İNKÂR EDENLER KENDİLERİNE ZULMETTİLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Kendilerinden önce olan Nuh, Ad, Semud milletlerinin, İbrahim milletinin, Medyen ve altüst olmuş şehirler halkının haberleri onlara gelmedi mi? Peygamberleri onlara belgeler getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmemiş, onlar kendilerine yazık etmişlerdir. 9/70.

PEYGANBERLERİ YALANLADILAR
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Sizden önce gecen Nuh, Ad, Semud milletlerinin ve onlardan sonra gelenlerin haberleri ki onları Allah'tan başkası bilmez size ulaşmadı mı? Onlara peygamberleri belgelerle geldiler, fakat ellerini ağızlarına götürüp: "Biz sizinle gönderilene inanmıyoruz. Bizi çağırdığınız şeyden de şüphe ve endişe içindeyiz" dediler. 14/9.

Seni yalancı sayıyorlarsa bil ki, onlardan önce Nuh milleti, Ad, Semud, İbrahim milleti, Lut milleti ve Medyen halkı da peygamberlerini yalancı saymış ve Musa da yalanlanmıştı. Ama Ben, kafirlere önce mehil verdim, sonra da onları yakalayıverdim; Beni tanımamak nasılmış görsünler. 22/42-44.

Ad, Semud milletleri ile Ress'lileri ve bunların arasında birçok nesilleri de yerle bir ettik. 25/38.

Onlardan önce Nuh milleti, Ad, sarsılmaz bir saltanatın sahibi Firavun, Semud, Lut milleti, Eykeliler de peygamberleri yalanlamıştı. İşte bunlar da peygamberlerine karşı birleşen topluluklardır. 38/12-13.

Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? 89/9-12.1151 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın