• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

Meclis-i İblis’te Alınan Kararlar

Sesli Köşe Yazısı

Mehmed Şevket Eygi 03.05.2017

Meclis-i İblis’te Alınan Kararlar

İBLİS’in meclisinde tâğutan, müşrikan, kâfirân, münafikan, mürâiyan, deccaliyan, kezzabiyan, fâciran, fâsikan, müfsidan, ikiyüzlüyan, sahtekâran cem’ olup zîrdeki kararları ittifakla aldılar:

 

1. Mü’minler birbirinden kopuk bin hizbe, cemaate, gruba, sekte, parçaya ayrıla, İslam birliği berhava edile.

 

2. Müslümanlar arasında tefrika çıkarıla, mü’minler birbirleriyle çekiştirile, tartışmaların sonu gelmeye, her kafadan ayrı bir ses çıka.

 

3. Mü’minler birbirleriyle tartıştırıla.

 

4. Mü’minler birbirleriyle kavga ettirile baş göz yarıla.

 

5. Mü’minler tek bir Ümmet olmaya, bid’atler ve dalaletler (sapıklıklar) sergileyen İslamcılıklar Protestanlığı ve anarşisi oluşturula.

 

6. Mü’minlerin başında râşid bir İmam bulunmaya, Müselmanlar böyle bir zata sakın biat ve itaat etmeye.

 

7. Müselmanlar namazı yitire, dünya şehvetlerine uya.

 

8. Müselmanlar lükse, israfa, saçıp savurmaya, ihtişama, şaşaaya, debdebeye, dünya fâniliklerine, gurura kibre sefahate yönlendirile.

 

9. Mü’minler birbirlerini sevmeye, desteklemeye, yardımcı olmaya. 

 

10. Müslümanlar ehl-i küfrü dost ve veli edine.

 

11. Müslümanlar kafirleri ve İslam düşmanlarını taklit eyleye, onlara benzeye. Onlar sıçan deliğine girseler, bazı Müslümanlar da gire.

 

12. İslam medreseleri aman aman aman hep kapalı tutula, icazetli ulema ve fukaha yetiştirilmeye, Ümmet nasihatsiz ve rehbersiz bırakıla.

 

13. İmam-Hatip okullarında ve İlahiyat fakültelerindeki öğrencilere topluca cemaatle namaz kıldırılmaya, onların büyük kısmı bînamaz yetiştirile. 

 

14. Tasavvuf tarikatları üzerindeki yasaklar devam ettirile.

 

15.  Ehl-i zimmet kafirler için geçerli olan dinde zorlama yoktur kuralı Müslümanlara da teşmil edile ve Müslüman halka din konusunda olumlu ve ıslah edici baskılar yapılmaya.

 

16. Birtakım sapıkların cemaatlerini, tarikatlarını, fırkalarını, hiziplerini, parçalarını, sektlerini; İslam’ın üzerinde tutma holiganlığı ve yobazlığı teşvik edile, desteklene.

 

17. Ehl-i Sünnet ve Cemaat birliği yıkıla, yerine binlerce parçadan oluşan bir İslamcılıklar mozaiği ikame edile.

 

18. Bol miktarda petro-dolar dağıtılarak bid’at fırkaları revaç bula.

 

19. Cami mihraplarına icazetli gerçek imamlar değil, parayla namaz kıldırma memurları geçirile.

 

20. Peygamberin (Salat ve selam olsun ona) sahih hadisleri AB ve BOP kriterlerine göre ayıklana.

 

21. Alabildiğine feminizm yapıla, fitne ve fesat çıkartmak için, erkekler camilere çağırılmaksızın, kadınlar ısrarla davet edile. 

 

22. Büyük medyada, gazetelerde tv’lerde kutsal konular magazinleştirile, mıncıklana, ayağa düşürüle, hafife alına.

 

23. Reformcu ilahiyatçıların geçersiz fetvalarıyla ribalı kredilere cevaz verilip Ümmet gırtlağına kadar faize batırıla.

 

24.  Gıybet, iftira, yalan, tecessüs ve diğer lisan âfetleri alabildiğine teşvik edile.

 

25. Müslüman geçinen birileri yatak odalarına, ofislere gizli kameralar ve mikrofonlar koya, tecessüs ede, şantaj yapa.

 

26. Zır cahiller ictihad yapmaya, Kur’andan kendi heva ve re’yleriyle ahkam çıkartmaya teşvik edile.

 

27. Sünnet ve hadîslere saldırıla, böylece dinin ikinci ana kaynağı ibtal edile.

 

28. Kur’an, Sünnet, Şeriat tesettürü kaldırıla, onun yerine bol renkli, incili boncuklu, zilli pullu şeytanî Süslüman tesettürü getirile.

 

29. Müslüman halk din konusunda alabildiğine başıboş bırakıla.

 

30. Farzlar terk edile, onların yerine birtakım Sünnetler ve nafileler getirile. Onlar da aslına uygun olmaya. Lüks mekanlarda, Zam ZamTower’lerde yapılan umreler gibi.

 

31.  Anne babalar çocuklarını iyi Müslüman, iyi insan olarak yetiştirmeye, onlara ilmihal ve ahlak kültürü vermeye, ileride çok para kazandıracak mesleklere yönlendire.

 

32. Müslüman halk kendini kurtaracak kadar ilmihal ve ahlak bilgisi öğrenmeye, bellemeye.

 

33. Rüşvet, komisyon, haram rant, haram yeme, haramla zengin olma teşvik edile.

 

34. Müslümanların ahlak, fazilet, temizlik notu çok düşük ola.

 

35. İslamî kesimin içine bol miktarda serseri, hergele, sahtekâr, münafık, mürâî, fâsık ve fâcir, yarı mühtedi, üç kağıtçı, şerir, şaki, uğursuz sızdırıla ve bunlara her halt yedirile.

 

36. Emanetler, işler, vazifeler ehliyetli kimselere verilmeye, ehliyetsizlere verile. Nepotizm yapıla.

 

37. Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapılmaya, bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyeti hâkim ola.

 

38. Müslümanlar şifahî kültürlü kala, sakın yazılı ve medenî kültürlü olmaya.

 

39. Vasıflı, kültürlü, medenî, görgülü, ahlaklı, faziletli, iş bilir, iş becerir, tuttuğunu koparır güçlü ve üstün Müslümanlar yetiştirilmeye.

 

40. Bütün öğrencileri, okulun camiinde, okul imamının ardında, cemaatle vakit namazı kılan gerçek İslam mektepleri açılmaya; Müslümanlar çocuklarını İslam’a karşı olan ideolojik okullarda okuta.

 

41. Milyonlarca Müslüman, atalarının Türkçe mezar taşlarını okuyamayacak kadar cahil bırakıla. 

 

42. Cuma günleri ezan okununca Müslümanlar ticareti bırakmaya, dükkanlarını ve iş yerlerini kapatmaya, alış verişe devam ede, haram para kazana.

 

43. Başta Sultan Ahmet Camii olmak üzere büyük camilere çıplak turistler doldurula.

 

44. Bir kısım Müslümanlar birbirlerine bre kâfir, senin katlin vaciptir diye.

 

45. Bir kısım Müslümanlar birbirlerine hayır dua edeceklerine, beddua ve lânet ede.

 

46. Risale-i Nur talebeleri yirmi küsur fırkaya ayrıla.

 

47. Nakşîler yüzlerce parçaya ayrıla.

 

48. Ümmet bin parçaya ayrıla.

 

49. Bazı tarikatlar holdingleşe, milyarlarca dolarla oynaya.

 

50. İslamî kesimde kaos ola, anarşi ola, tezebzüb ola, nifak ve şikak ola.

 

51. Din ve mukaddesat ticaret ve bezirganlık konusu ola, bol bol din sömürüsü yapıla. ALINTIPaylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   
5217 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın