• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ HAZRETLERİ’NİN MÜRİDLERİNE VASİYETİ

MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ HAZRETLERİ’NİN MÜRİDLERİNE VASİYETİ

“Besmele, hamdele, salveleden sonra Cenâb-ı Hak’tan havf ve haşyet etmeyi size vasiyet ederim.
“İnsanlara eziyet etme.
“Başkaları senin gıybetini etse de sen hiç kimsenin gıybetini etme.
“Nefsin için dünya menfaatlerinden bir şey alma.
“Alırsan Şer-i Şerîfe uygun al.
“Ve aldığını da hayra sarfet.
“Mü’min kardeşlerin aç ve muhtaç iken şehevât-ı nefsaniyyene sarf etme.
“Hiçkimseyi tahkir etme.
“Nefsini hiçkimsenin fevkinde tutma.
“Kalbî ve bedenî ibadetlerde tüm gayretini sarfet.           Yinede iyi amel yapmadığını hesap et.              
“Niyet ibadetin ruhudur.
“Eğer sen kendini her hayırda müflis görmezsen, bundan büyük cehalet olmaz.
“Kendini müflis gördüğünde de Hakk’ın rahmetinden ümidini kesme.
“Zira Cenâb-ı Hakk’ın fazlı ve rahmeti kul için insanların ve cinlerin ibadetinden hayırlıdır.
 “De ki: ‘(İnsanlar) ancak bununla, Allah’ın lütfu ve rahmeti (olan İslâm ve Kur’an) ile sevinsinler. Bu onların toplayıp durdukları (bütün dünyalık) şeylerden hayırlıdır.” (10/Yunus, 58)
“Cenâb-ı Hakk’ın fazlını ibadetlerini terk etmek için sebep arama.
“Tek sebep şaytanın seni aldatmasıdır.
“Cenâb-ı Hakk’tan İslâm’ın küfür üzerine galip gelmesi için dua et.
“Bulunana kanaat göster.
“Sünnet-i Seniyeye tâbi ol.
“İşrak, duhâ, evvabîn, teheccüd namazlarına devam et.
“Daima abdestli bulun.
“Her yaptığın işte maksadın Hakk’a yaklaşmak olsun.
“Yaşadığımız her dakikanın hesabını mutlaka Allah’a vereceğiz.”
Osmanlı Devleti’nin her bölgesine, her köşesine halifeler gönderen Bağdâdî hazretleri, İstanbul’a gönderdiği halifelerin özellikle uymaları gereken hususları belirlemiş, bunların yerine getirilmesini istemişti. Bunun sebebi, İstanbul’un Dârulhilâfetilaliyye olarak İslâm dünyası içindeki özel konumu ve hemen hemen bütün tarikatlerin temsil edildiği zengin bir tasavvuf muhitine sahip oluşuydu. İstanbul halifelerinin uyması gereken şartlar şunlardı:
1. İstanbul’a gidecek olan halife vezirler ve devlet adamları ile yakın alaka kurmaktan kaçınıp gerek bizzat ve gerek bir vasıta ile onlardan bir maaş tayini veya yakınlık istemeyecek. Tekke ve zaviye adına bile olsa bundan sakınılmalıdır.
2. Tekke ve zaviyesine genç kadınların tarikat ve telkin alma bahanesi ile olsa da gidip gelmelerine izin verilmemelidir.
3. İstanbul hilafetini kabul eden kişi basit bir meselede dahi olsa ihtiyatı ve haberleşmeyi elden bırakmamalı, bağımsız hareket etmemelidir.
4. Beraberinde götürdüğü hanımı üzerine İstanbul hanımlarından biri ile evlenmemeli, irşat hizmetlerinin verimini düşürücü böyle bir tutumdan sakınmalıdır.
5. Mürid ve müntesiplerin şahsi işlerinde, tekke ve tarikat adını kötüye kullanmalarına asla fırsat verilmemelidir.
6. Dünya işlerinde kanaatkâr olmalı, Peygamber Efendimiz’in “Yaşayabileceğin kadar dünyan için, içerisinde kalacağın kadar âhiretin için çalış. Muhtaç olduğun kadar Allah için ateşinin yakıcılığına tahammülün kadar cehennem için çalış.” hadîs-i şerîfini hatırdan uzak tutmamalıdır.


4076 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın