• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

ELFÂZLI KÜFÜR OLAN SÖZ VE DAVRANIŞLAR-1

ELFÂZLI KÜFÜR OLAN SÖZ VE DAVRANIŞLAR-1

Elfâz, söz anlamındaki “lafız” kelimesinin çoğulu olup sözler demektir. Küfür kelimesiyle birleşip terkip haline gelince; imandan çıkıp küfre girmeye sebep olan sözler anlamına gelir.
Kur’an’da bu terim yerine “kelimetü’l küfr” (küfür sözü) kavramı geçmektedir.(Tevbe 9/74)

KÜFÜR: Şüphe, cehalet ve inkâr gibi şeylerden dolayı iman edilmesi gereken şeylere iman etmemektir. 3 çeşittir.
Cehli Küfür : Kafir ve cahillerin küfürüdür.
İnkari ve İnadi Küfür : Firavun gibilerin küfrü.
Hükmi Küfür : İman edilmesi gereken şeyleri tahfif etmekle meydana gelen küfür.
Küfrü gerektiren sözler ittifakla küfrü gerektiriyorsa, yapılan bütün ameller boşa gider Tevbe eder Kelime-i şahadet getirerek Islâma dönerse haccını iade eder, nikâhını tazeler
Allah (cc) şöyle buyuruyor

“Andolsun ki Allah, Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir oldular” (El Maide 17)

 “Andolsun ki Meryem oğlu Mesih hakikaten Allah'ın kendisidir diyenler kafir oldular ” (El Maide 72)

 “Andolsun onlara soracak olsan elbette şöyle diyeceklerdir Biz sadece şakalaşıp eğleniyorduk de ki: Allah ile O’nun ayetleri ile ve Resulü ile mi alay ediyordunuz? Özür dilemeyin Siz iman ettikten sonra gerçekten kafir oldunuz İçinizden bir gurubu affetsek bile, günahkar kimseler oldukları için diğer bir gurubu azaplandıracağız (Tevbe 65 66)

"Hakikat şudur ki, kâfirler güruhundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez" (Yusuf 87)

Allah'ın azabından emin olmak, küfürdür Zira Allah Tealâ buyurmaktadır ki:

"Allah'ın tuzağından (onlara mühlet verip de sonra ansızın yakalamasından) emin mi oldular Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası, Allah'ın (böyle) mühlet vermesinden emin olmaz" (Araf 99)

"De ki: Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybi bilmez" (Neml / 65)

“And olsun , eğer ALLAH’a ortak koşarsan amelin şüphesiz boşa gider” ( Zümer : 65 )

Genel olarak küfrü gerektiren söz ve ifadelerin oluşması için şu kriterlerden birine uyması gerekir:
1- Allah’ın zâtı, sıfatları ve fiilleri konusunda uluhiyet makamı ile bağdaşmayan ve tevhit prensibine aykırı düşen her türlü söz ve fiiller.
2- Hz. Muhammed (s.a.v.) başta olmak üzere bütün peygamberlerin getirdikleri vahyi inkar etmek veya peygamberlerden birini kabul etmemek ya da onları küçümseyen veya alaya alan bir davranışın içine girmek.
3- Kur’an’ın tamamını veya bir kısmını inkar etmek, ondaki iman, ibadet, ahlak, ve sosyal hayat ile ilgili hükümlerin yetersiz olduğunu iddia etmek veya haram kıldıklarını helal, helal kıldıklarını haram kabul etmek. Ancak bu tür sözlerin hüküm ifade etmesi için bu sözleri söyleyenlerin büluğ çağına ermeleri, sarhoşluk, uyku ve ikrah gibi hallerden uzak bulunmaları gerekir.(Dini Kavramlar Sözlüğü, DİB Yaınları)

      Bu sebeble aşağıda sunacağımız "elfaz-ı küfür" olarak nitelenen sözlere karşı dikkatli olunmalıdır. Ömer Nesefi rahmetullahı aleyh, Ahmet Z. Gümüşhanevi ks, M. Zahid Kotku ks, İmamı Azam ra ve İmam Maturidi ra'in bu konudaki tesbitlerinden yola çıkarak hazırladığımız inancı tehlikeye düşüren sözleri şöyle sıralayabiliriz: İşte Allah'a iman konusunda insanı küfre götüren sözlerden bazıları:
1- '' Şer Allah'ın taktiri değildir ve herkes yaptığının failidir. ''diyenler küfürdedir. Zira hayrıda, şerri de yaratan Allah'tır. Resulullah ( sav ) bu görüştekiler için ; ''Onlar bu ümmetin mecusileridir. Hastalarını ziyaret etmeyin ,
öldüklerinde şehadet etmeyin, onlar kader konusunda Allah'ın düşmanlarıdır. ''buyurur.

2- Allah yanılır ve pişman olur demek,

3- Allah ancak murat ve takdir ettiğinde bilir, ondan önce bilemez demek,

4- Allah görmez, görülmez demek,

5- Allah cisimdir demek ( cisim: uzunluk, derinlik ve eni olan şeylere denir. ),

6- Allah'ın sıfatları geçicidir, baki değildir demek,

7- Allah'ın her işinde hikmet olmayabilir demek,

8- Allah'ın şanına uygun olmayan bir şey söylemek,

9- Allah görmez, duymaz gibi Allah'ın basar, semi gibi sıfatlarından herhangi birini inkar etmek.
10- Fiili kul yaratır demek,

11- Fiili Allah yarattığı için, kula sorumluluk yoktur demek küfürdür, söyleyen dinden çıkar. Çünkü kulun imtihan olması gerekir. Kul seçiminden sorumludur, Allah da kulun seçtiğini yaratır.

12- Allah arştadır, şuradadır, buradadır demek sureti ile ona mekan tahsis etmek,

13- Allah yukardadır demek ( yukardan kasıt bizden üstündür, yaratıcıdır ise sakınca olmaz ),,

14- Allah'tan gayrıya secde etmek,

15- Allah ile oturulur, konuşulur, onun yanına çıkılır, Allah bazı kimselere hulul eder demek,

16- ''Eğer kıyamette Allah'ın hükmü varsa senden hakkımı alırım'' derse

17- Kâinat namütenahi diyenler,

18- Allah'a eş, çocuk, doğmak , ölmek nispet edenler,
19- Allah'ın birliğini kabul etmeyenler,

20- Yaratıcılığı Allah'a nispet etmemek, tabiat yarattı demek,

21- Allah bana şunu emretseydi yapmazdım demek.

22- Seni elimden Allah bile kurtaramaz demek,

23- Çağıran kimseye lebbeyk demek,

24- Allah'tan kork dense ve oda korkmam demek,

25- Allah bu adamı unutmuştur demek ( hasta kişi için ) ,

26- Allah yok olanı bilmez demek,

27- Allah'ı rüyamda gördüm demek,

28- Yapmadığı halde Allah şahit yaptım demek,

29- Allah herkes için iyidir, ama bana kötülük etti demek,,

30- Allah'ın rahmetinden ümit kesmek,

31- Allah'ın azabından emin olmak ( ben azaba uğramam demek ),

32- "Allah bize zulmediyor", "Allah beni mi görüp duracak?", "Ben Allah mallah tanımam", "Şu işe Allah'ın bile gücü yetmez", "Allah'ın ortağı
vardır" gibi sözler söylemek.

33- Karısı veya başka birisi için "Onun hakkından Allah bile gelemez ben nasıl geleyim" demek.

34- "Allah bana merhamet etme hususunda cimrilik etti" veya "Allah bana acımıyor" demek. 35- Herhangi bir şey için "Allah'ın hiç işi kalmamış da bunu mu yapıyor veya yaratıyor" demek.


Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   
2772 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın