• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

KUR’AN-DAN MÜSLÜMANLARA BİR ŞERİAT KILINDI

 • KUR’AN-DAN MÜSLÜMANLARA BİR ŞERİAT KILINDI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Allah dinden Nuh'a tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir kanun yaptı ve (Ey Muhammed!) sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye buyurduğumuzu da şeriat kıldı. Şöyle ki: Dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin şey, müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. 42/13
 • Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra, ancak aralarındaki, çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelendiğine dair bir söz geçmemiş olsaydı aralarında mutlaka hüküm verilirdi. Kendilerinden sonra Kitab'a vâris kılınan kitap ehli de Kur'ân hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler. 42/14
 • Sonra (Ey Muhammed) seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin hevâ ve heveslerine uyma. 45/18
 • Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden uzaklaştıramazlar. Şüphesiz zâlimler, birbirlerinin dostlarıdır. Allah ise müttakilerin dostudur. 45/19
 • İNSANLARI TEVHİDE ÇAĞIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Ey Muhammed! İşte bunun için insanları tevhide davet et ve sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Onların keyiflerine uyma ve de ki: "Ben Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım ve bana aranızda adaleti gerçekleştirmem emredildi. Allah bizim de rabbimiz sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir tartışmaya yer yoktur. Allah hepimizi biraraya toplayacaktır. Dönüş yalnız O'nadır. 42/15
 • Allah'ın davetine uyulduktan sonra, hâlâ O'nun dini hakkında mücadele edenlerin, getirdikleri deliller Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazab ve kendileri için şiddetli bir azab vardır.42/16
 • KİYAMET SAATİ HAKKINDA TARTIŞANLAR SAPIKLIK İÇİNDEDİRLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır! 42/17
 • O'na inanmayanlar kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlar ise O'ndan korkarlar ve O'nun hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki, kıyamet saati hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.42/18
 • ALLAH DİLERSE PEYGANBERİN DE  KALBİNİ MÜHÜRLER, SÖZLERİ İLE HAKKI GERÇEKLEŞTİRİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed! De ki: "Ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum." Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir. 42/23
 • Yoksa onlar, senin hakkında: "Allah'a karşı yalan uydurdu." mu diyorlar? Eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler; batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki O kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir. 42/24
 • “KİTAP NEDİR BİLMEZDİN”

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki O çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.42/51
 • İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'ân'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir? İman nedir? bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola götürüyorsun. 42/52
 • Göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir. 42/53
 • ALLAH DİLEDİĞİNE VAHYEDER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • "Bu Kuran, iki şehrin birinden bir büyük adama indirilmeli değil miydi?" dediler. 43/31.
  Rabbinin rahmetini onlar mı taksim edip paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında Biz taksim ettik; birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kıldık; Rabbinin rahmeti, onların biriktirdikleri şeylerden daha iyidir. 43/32.
 • SAĞIR VE KÖRLERE SEN Mİ? İŞİTTİRECEKSİN.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Ey Muhammed! O halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin?
 • Eğer biz seni onlara azap gelmeden önce alıp götürsek bile onlardan intikam alırız.
 • Yahut da onlara vaad ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara azap etmeye gücümüz yeter. 43/40/42
 • SEN KUR’AN-A SARIL!

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Öyleyse sen, sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.
 • Doğrusu o Kur'an, senin için de, kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.
 • Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor, biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilâhlar yapmış mıyız?43/43–45
 • HER GÜNAHKÂR KİŞİNİN VAY HALİNE

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle: Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. 44/58-59
 • Hâ, mîm
 • Bu kitap, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafından indirilmiştir.
 • Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için birçok âyetler vardır.
 • Sizin yaratılışınızda ve çeşitli canlıları yeryüzüne yaymasında kesin olarak inanan kimseler için ibretler vardır.
 • Gece ile gündüzün değişmesinde ve Allah'ın gökten bir rızık sebebi olan yağmuru indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde ve rüzgârları yönlendirmesinde aklını kullanan bir topluluk için nice deliller vardır.
 • İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir. Sana onları hakkıyla okuyoruz. Artık Allah'a ve âyetlerine inanmadıktan sonra hangi söze inanacaklar?
 • Her günahkâr kişinin vay haline! 45/1-7
 • ÇEKEMEMEZLİK VE DÜŞMANLIK YÜZÜNDEN AYRILIĞA DÜŞMEK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Andolsun ki biz, vaktiyle İsrailoğulları'na kitap, hüküm ve peygamberlik vermiştik. Onları temiz rızıklarla rızıklandırmıştık. Ve onları âlemlerden üstün kılmıştık. 45/16
 • Din hususunda onlara apaçık deliller verdik. Fakat onlar, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlik ve düşmanlık yüzünden ayrılığa düşmüşlerdi. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düştükleri şeylerde, kıyâmet günü aralarında hükmedecektir. 45/17
 • BU KUR’AN KALP GÖZÜNÜ

 AÇAN BİR NURDUR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Bu (Kur'an) insanların kalb gözünü açan bir nur, kesin bilgi edinmek isteyen bir toplum için de hidâyet ve rahmettir. 45/20
 • KUR’AN ALLAH TARAFINDAN İNDİRİLMİŞTİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Hâ mîm.
 • Bu kitabın indirilişi, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.
 • Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkâr edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar.
 • Ey Muhammed! De ki: "Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaradılışında bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimseler iseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin.“46/1-4
 • KİBİRLENMELER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • İnkâr edenler, iman edenler için: "Eğer İslâm'da bir hayır olsaydı onlar, onu kabulde bizi geçemezlerdi." derler. Bununla muvaffak olamayınca da: "Bu eski bir yalandır." diyeceklerdir. 46/11
 • CİNLERE TEBLİĞ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Kuran'ı dinleyecek cinlerden bir takımını sana yöneltmiştik. Onlar Kuran'ı dinlemeğe hazır olunca birbirlerine: "Susun" dediler. Kuran'ın okunması bitince, her biri birer uyarıcı olarak milletlerine döndüler. 46/29.
 • KUR’AN-A İNANANLARIN KÖTÜLÜKLERİ ÖRTÜLÜR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed'e indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir.47/2

KENDİLERİ İÇİN DOĞRU YOL BELLİ OLDUKTAN SONRA ARDINA DÖNENLER
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Kendileri için doğru yol belli olduktan sonra ardlarına dönenleri, bu işi yapmaya şeytan sürüklemiş, onlara ümit vermiştir. 47/25.
  Bu, Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselerin: "Biz bazı işlerde size itaat edeceğiz" demelerindendir. Allah onların gizlediklerini bilir. 47/26.
 • Kaf. Şanlı Kuran'a and olsun. 50/1.
 • Onların dediklerini Biz biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin; söz verdiğim günden korkanlara Kuran'la öğüt ver.* 50/45.

MUHAMMED (S.A.V.) ARZUSUNA GÖRE KONUŞMAZ
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • İnmekte olan yıldıza andolsun ki,
 • Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı, azmadı.
 • O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz.
 • O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.
 • Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti 53/1-5
 • KUR’AN-I CEBRAİL (A.S.) VAHYETTİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 •  (Ki o) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir melek)dir. Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu.
 • O, en yüksek ufukta idi.
 • Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı.
 • Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı.
 • (Allah), kuluna verdiği vahyi verdi.
 • Onun gördüğünü kalb(i) yalanlamadı. 53/6-11
 • Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız.
 • Andolsun onu bir kez daha görmüştü.
 • Sidretü'l- Müntehâ'nın yanında.
 • Ki Cennetü'l- Me'vâ onun yanındadır.
 • Sidre'yi kaplayan kaplıyordu.
 • (Peygamberin) gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı.
 • Andolsun ki o, Rabbinin âyetlerinden en büyüğünü gördü. 53/12-18
 • ÖĞÜT ALAN YOK MUDUR?

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? 54/17
 • And olsun ki, Kuran'ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?* 54/22.
 • And olsun ki, Kuran'ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur? 54/32.
 • And olsun ki, Kuran'ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?* 54/40.
 • YARATAN ALLAH ÖĞRETTİ
 • Rahmân (çok merhametli olan Allah)
 • Kurân'ı öğretti.
 • İnsanı yarattı.
 • Ona beyanı öğretti.
 • Güneş de ay da bir hesab iledir.
 • Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler. 55/1-6
 • O ŞEREFLİ BİR KUR’AN-DIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Öyleyse büyük Rabbinin adını yücelt.
 • Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim.
 • Bilirseniz bu büyük bir yemindir.
 • O, elbette şerefli bir Kur'ân'dır.
 • Korunmuş bir kitaptadır.
 • Ona temizlenenlerden başkası el süremez.
 • (O), âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.
 • Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz?
 • Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz?56/74-82
 • ADALETİ YERİNE GETİRMENİZ İÇİN KUR’AN-I İNDİRDİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah'ın dinine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür. 57/25
 • KENDİSİNİ UNUTTURANLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın onlar, yoldan çıkan kimselerdir.59/19
 • Cehennem ehli ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli kurtularak isteklerine erişenlerdir. 59/20
 • DÜŞÜNÜN!

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Biz bu Kur'ân'ı bir dağa indirseydik, Allah'ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. 59/21
 • BÜTÜN İNSANLIĞA HİKMETİ ÖĞRETEN BİR PEYGANBER GÖNDERİLDİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • O'dur ki ümmiler içinde, kendilerinden olan ve onlara Allah'ın âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber gönderdi. Oysa onlar, önceden apaçık bir sapıklık içinde idiler.64/2
 • Henüz onlara katılmamış bulunan diğer insanlara da (o Peygamberi göndermiştir). O, çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.64/3
 • Bu, Allah'ın lütfudur. Allah, büyük lütuf sahibidir.62/4
 • “İŞLERİNİN VEBALİNİ TADDILAR”

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Artık Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz nura (Kur'ân'a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.64/8
 • Nice kent var ki Rablerinin ve O'nun elçilerinin emrine başkaldırdı, biz de onları çetin bir hesaba çektik ve onlara görülmemiş şekilde azab ettik. 65/8
 • İşlerinin vebalini tattılar. İşlerinin sonucu tam bir hüsran olmuştur. 65/9
 • “AKL-I SELİM SAHİPLERİ; ALLAH’TAN KORKUN!

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey inanan akl-ı selim sahipleri! Allah'tan korkun, Allah size bir uyarıcı gönderdi. 65/10
 • Size Allah'ın açık açık âyetlerini okuyan bir elçi (gönderdi) ki inanıp faydalı işler yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa (Allah) onu, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah ona gerçekten ne güzel rızık vermiştir. 65/11
 • Allah O'dur ki yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yarattı. Emir bunlar arasında iner ki Allah'ın her şeye kâdir olduğunu ve Allah'ın bilgisinin, her şeyi kuşattığını bilesiniz. 65/12

EN YÜCE BİR AHLAK ÜZERE OLAN

PEYGANBER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.
 • Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin.
 • Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var.
 • Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.
 • Sen de göreceksin, onlar da görecek.
 • Hanginizde imiş o fitne ve cinnet.
 • Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O'dur.68/1-7
 • “ALEMLER İÇİN BİR ÖĞÜT”

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • O kafirler Kur'ân'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar "o bir deli" diyorlar. 68/51
 • Halbuki o âlemler için bir öğüttür. 68/52
 •  KUR’AN;

ŞAİR VE KAHİN SÖZÜ DEĞİLDİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Andolsun gördüklerinize,
 • Ve görmediklerinize..
 • Kuşkusuz Kur'ân, şerefli bir peygamberin (Allah'tan) getirdiği sözdür.
 • O bir şair sözü değildir, siz çok az inanıyorsunuz.
 • Bir kâhin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz!
 • O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.  69/38–43
 • PEYGANBER UYDURMA SÖZ SÖYLESEYDİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • O, bize isnâden bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı,
 • Elbette biz onu bundan dolayı kuvvetle yakalardık.
 • Sonra da onun şah damarını keser atardık.
 • O vakit sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız. 69/44-47
 • KUR’AN TAKVA SAHİPLERİ İÇİN

BİR ÖĞÜTTÜ KAFİRLER İÇİN PİŞMANLIKTIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • O hiç kuşkusuz, takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür .
 • Bununla beraber biz biliyoruz ki sizden inanmayanlar var.
 • Kuşkusuz bu Kur'ân kafirler için bir pişmanlık vesilesidir.
 • Gerçekten o, şüphe götürmez bir bilgidir.
 • O halde, haydi tesbih et Rabbinin yüce ismiyle 69/48-52
 • BÜTÜN GÖNLÜNÜ ALLAH’A YÖNELT

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Ey örtünen! (Peygamber)
 • Gecenin birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk (namaz kıl).
 • Gecenin yarısında kalk, yahut yarısından biraz eksilt.
 • Veya bunu artır ve ağır ağır Kur'ân oku.
 • Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız (Kur'an vahyedeceğiz). Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır.
 • Çünkü gündüz senin için uzun bir meşguliyet vardır.
 • Rabbinin adını an ve bütün gönlünle ona yönel.
 • O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka tanrı yoktur. O halde yalnız O'nu vekil tut.73/1-9
 • KUR’AN-DAN KOLAYINA GELENİ OKU

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Şüphesiz Rabbin, senin ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden biraz az, yarısı ve üçte biri kadar vakit içinde kalktığını bilir. Gece ve gündüzü Allah ölçer; sizin bu vakitleri takdir edemeyeceğinizi bildiğinden tevbenizi kabul etmiştir. Artık, Kuran'dan kolayınıza geleni okuyun; Allah, içinizden, hasta olanları, Allah'ın lütfünden rızk aramak üzere yeryüzünde dolaşacak olan kimseleri ve Allah yolunda savaşacak olanları şüphesiz bilir. Kuran'dan kolayınıza geleni okuyun; namazı kılın; zekâtı verin; Allah'a güzel ödünç takdiminde bulunun; kendiniz için yaptığınız iyiliği daha iyi ve daha büyük ecir olarak Allah katında bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin; Allah elbette bağışlar ve merhamet eder.* 73/20.
 • “HİÇBİR GÜNAHKARA VEYAHUT NANKÖRE İTAAT ETME!”

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Kur'ân'ı sana kısım kısım biz indirdik biz.
 • O halde Rabbinin hüküm vermesi için sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre itaat etme.
 • Sabah akşam Rabbinin ismini an.
 • Gecenin bir bölümünde de O'na secde et (akşam ve yatsı namazlarını kıl). Hem de O'nu uzun bir gece tespih et (teheccüd namazı kıl).76/23-26
 • İNSANLARDA SEÇİCİ OLMA

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 •  (Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü.
 • Kendisine âmâ geldi, diye.
 • Ne bilirsin, belki o temizlenecek?
 • Veya öğüt belleyecek de öğüt ona fayda verecek.
 • Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince,
 • Sen ona yöneliyorsun.
 • Onun temizlenmemesinden sana ne?
 • Ama sana can atarak gelen,
 • Allah'tan korkarak gelmişken,
 • Sen onunla ilgilenmiyorsun.
 • Hayır, hayır, sakın. Çünkü o Kur'ân bir öğüttür. 80/1-11
 • DİLEYEN ONU DÜŞÜNSÜN

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Artık dileyen onu düşünür.
 • O, değerli sahifelerdedir.
 • Yüksek tutulan tertemiz sahifelerde.
 • Yazıcıların ellerindedir,
 • Değerli, iyi yazıcıların. 80/12-16
 • O ŞEREFLİ BİR KUR’AN-DIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Hayır o şerefli bir Kur'ân'dır.
 • Levh-i Mahfuz'dadır.85/21-22
 • KUR’AN AYIRICI BİR SÖZDÜR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Kuşkusuz Kur'ân, ayırıcı bir sözdür.
 • O asla bir şaka değildir 86/13-14
 • KUR’AN DEĞERLİ BİR ELÇİNİN SÖZÜDÜR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Şimdi yemin ederim o sinenlere (gündüzleri gözden kaybolan yıldızlara),
 • O akıp akıp yuvasına gidenlere,
 • Yöneldiği an geceye,
 • Nefeslendiği (ağardığı) an sabaha ki,
 • Kuşkusuz o Kur'an, değerli bir elçinin sözüdür.
 • O elçi güçlüdür, Arş'ın sahibinin yanında çok itibarlıdır.
 • Orada ona itaat edilir, güvenilir.
 • Arkadaşınızı cin çarpmış değildir.
 • Andolsun o, Cebrail'i açık ufukta gördü.
 • O, gayb hakkında cimri de değildir.
 • O, kovulmuş bir şeytanın sözü değildir.
 • Hâl böyle iken, siz nereye gidiyorsunuz?
 • O, âlemler için öğütten başka bir şey değildir,
 • İçinizden doğru gitmek isteyenler için.
 • Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz. 81/15-29
 • ŞANLI BİR KUR’AN-DIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Onlara Kuran okunduğu zaman neden secde etmiyorlar? 84/21.
 • Doğrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan şanlı bir Kuran'dır.* 85/21-22.
 • Bundan böyle sana Kur'ân'ı okutacağız da unutmayacaksın.87/6
 • SAYGISI OLAN ÖĞÜT ALACAKTIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Yalnız Allah'ın dilediği başkadır. Çünkü o açığı da bilir, gizliyi de.
 • Seni en kolay yola muvaffak kılacağız.
 • Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verirse.
 • Saygısı olan öğüt alacaktır.
 • Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.87/6-11


2334 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın