• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

ALLAH’IN KELAMI SONSUZ KAYNAĞA SAHİPTIR

ALLAH’IN KELAMI SONSUZ KAYNAĞA SAHİPTIR
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • De ki: "Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadarını da katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi." 18/109.
 • Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa ve yedi misli deniz de yedekte bulunup yazılsa yine de Allah'ın sözleri bitmezdi. Doğrusu Allah güçlüdür, hakim'dir. 31/27.

KUR’AN ALLAH’IN BİRLİĞİNİ HABER VERİR
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir insanım; ancak bana tanrınızın tek bir Tanrı olduğu vahyolunuyor. Rabbine kavuşmayı uman kimse yararlı iş işleşin ve Rabbine kullukta hiç ortak koşmasın."* 18/110.
 • SIKINTIYA DÜŞESİN DİYE DEĞİL!

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Ta, Ha. 20/1.
 • Kuran'ı sana, sıkıntıya düşeşin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt ve yeri ve yüce gökleri yaratanın katından bir Kitap olarak indirdik. 20/2-4.
 • Rahman arşa hükmetmektedir. 20/5.
 • Göklerde ve yerde, her ikisi arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur. 20/6.
  KİM KUR’AN-DAN YÜZ ÇEVİRİRSE!

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Geçmiş olayları sana böyle anlatırız. Katımızdan sana da bir Kitap verdik; kim ondan yüz çevirirse bilsin ki kıyamet günü bir günah yükü yüklenecektir. 20/99-100.
 • Devamlı bu günahın azabında kalacaklar. Kıyamet günü onlar için ne kötüdür bu yük! 20/101.
  Benim Kitap'ımdan yüz çeviren bilsin ki onun dar bir geçimi olur ve kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz. 20/124.
 • O zaman: "Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin, oysa ben gören bir kimseydim" der. 20/125.
 • Allah: "Böyledir, ayetlerimiz sana gelmişti de sen onları unutmuştun, bugün de öylece unutulursun" der. 20/126.
 • İşte haddi aşanları, Rabbinin ayetlerine inanmayanları böylece cezalandıracağız. Hem, ahiretin azabı bu dünya azabından daha şiddetli ve daha devamlıdır. 20/127.
  KUR’AN İNANMAYANLARA İBRETLER VERİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • İşte Kuran'ı, Arapça okunmak üzere indirdik, onda tehditleri türlü türlü açıkladık ki belki sakınırlar yahut onlara ibret verir. 20/113.
 • “RABBİM İLMİMİ ARTIR!”

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Gerçek hükümdar olan Allah Yüce'dir. Kuran sana vahyedilirken, vahy bitmezden önce, unutmamak için, tekrarda acele edip durma, "Rabbim! İlmimi artır" de. 20/114.
 • SADECE ALLAH’A KULLUK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Doğrusu tevhid dini olan Müslümanlık, bir tek din olarak sizin dininizdir ve Ben de Rabbinizim, artık Bana kulluk edin. 21/92.
 • Ama insanlar, din konusunda aralarında bölüklere ayrıldılar, hepsi Bize döneceklerdir.* 21/93.
 • İnanmış olarak yararlı iş işleyenin ameli inkar edilmeyecektir. Biz onu yazmaktayız. 21/94.
 • And olsun ki, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne ancak iyi kullarımın mirasçı olduğunu yazmıştık. 21/105
 • Doğrusu bu Kuran'da, kulluk eden kimselere bildiri vardır. 21/106.
 • Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. 21/107..
 • De ki: "Doğrusu tanrınızın tek bir Tanrı olduğu bana şüphesiz vahyolundu. Artık müslüman olacak mısınız?" 21/108.
 • Eğer yüz çevirirlerse, de ki: "Size düpedüz açıkladım; tehdit olunduğunuz şeyin yakın mı uzak mı olduğunu bilmem." 21/109.
 • AYETLERİ TARTIŞARAK BOZMAYA ÇALIŞIRLAR
  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
 • Ayetlerimizi tartışarak bozmağa uğraşanlar, işte onlar cehennemliklerdir. 22/51.
 • ŞEYTAN İNSANIN ARZULARINA

 VESVESE VERİR

 • Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
 •  Senden önce gönderdiğimiz hiçbir resul ve nebi yoktur ki, birşeyi arzuladığı zaman, şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun. Fakat Allah, şeytanın attığını derhal iptal eder, sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 22/52.
 • Allah şeytanın karıştırdığını, kalblerinde hastalık bulunan ve kalbleri kaskatı olan kimseleri sınamayı vesile kılar. Zalimler şüphesiz derin bir ayrılık içindedirler. 22/53.
 • Bu, kendilerine ilim verilenlerin Kuran'ın, senin Rabbin'den bir gerçek olduğunu bilip de ona inanmaları ve gönüllerini bağlamaları içindir. Allah inananları şüphesiz doğru yola eriştirir. 22/54.
 • İnkar edenler, ceza saati kendilerine ansızın gelene veya gecesi olmayan günün azabı çatana kadar Kuran'dan şüphe etmekte devam ederler. 22/55.
 • İşte o gün hükümranlık Allah'ındır. O aralarında hükmeder. İnanıp yararlı iş işleyenler nimet cennetlerindedirler. 22/56.
 • İnkar edenler, ayetlerimizi yalan sayan kimseler, işte onlar için hakir düşüren azap vardır.* 22/57.
 • HAKKI BATILDAN AYIRAN KİTAPTIR
 • Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
 • Göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin olan, çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı bulunmayan, herşeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyen ve dünyaları uyarmak üzere kuluna hakkı batıldan ayırdeden Kuran'ı indiren Allah yücelerin yücesidir. 25/1-2.
 • Bu, indirip, hükümlerini kesinleştirdiğimiz suredir. Öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik. 24/1.
 • KUR’AN-I GÖKLERİN VE YERİN SIRRINI BİLEN İNDİRMİŞTİR
 • Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
 • İnkar edenler: "Bu Kuran uydurmadır, ona başka bir topluluk yardım etmiştir" diyerek haksız ve asılsız bir söz uydurdular. 25/4.
  "Kuran öncekilerin masallarıdır; başkalarına yazdırıp sabah akşam kendisine okunmaktadır" dediler. 25/5.
  De ki: "Onu, göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz O, bağışlayandır, merhamet edendir." 25/6.
 • KÂFİRLERE BOYUN EĞME ONLARA KARŞI

KUR’ANLA MÜCADELE ET

 • Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
 • Peygamber: "Ey Rabbim! Doğrusu milletim bu Kuran'ı terketmişti" der. 25/30.
  Her peygamber için, böylece suçlulardan bir düşman ortaya koyarız. Doğruyu gösterici ve yardımcı olarak, Rabbin yeter. 25/31.
  İnkar edenler: "Kuran ona bir defada indirilmeliydi" derler. Oysa Biz onu böylece senin kalbine yerleştirmek için azar azar indirir ve onu ağır ağır okuruz. 25/32.
 • Andolsun bunu, insanların öğüt almaları için, aralarında çeşit çeşit şekillerde anlatmışızdır; ama insanların çoğu ille nankörlük edip diretmiştir. 25/50
 • (Habibim!) Şayet dileseydik elbette her köye bir uyarıcı (peygamber) gönderirdik. 25/51
 • (Madem ki yalnız seni gönderdik) Öyleyse kâfirlere boyun eğme ve bununla (Kur'ân ile) onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver! 25/52
 • İNANMİYORLAR DİYE KENDİNİ MAHVEDECEKSİN

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Bu söze inanmayanların ardından üzülerek nerdeyse kendini mahvedeceksin! 18/6.
 • Ta, Sin, Mim. 26/1.
  Bunlar apaçık Kitap'ın ayetleridir. 26/2.
  İnanmıyorlar diye nerdeyse kendini mahvedeceksin. 26/3.
  Biz dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğip kalırlar. 26/4.
  Rahman'dan kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çevirirler. 26/5.
  Evet, yalanladılar; alay edip durdukları şeylerin haberleri kendilerine ulaşacaktır. 26/6.
 • ŞÜPHESİZ KUR’AN ALLAH’IN İNDİRMESİDİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Şüphesiz Kuran Alemlerin Rabbinin indirmesidir. 26/192.
 • Apaçık Arap diliyle, uyaranlardan olman için onu Cebrail senin kalbine indirmiştir. 26/193-195.
 • KUR’AN-DAN; ÖNCEKİ KİTAPLARDA HABER VERİLMİŞTİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • O, daha öncekilerin kitabında da zikredilmiştir. 26/196.
 • İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmeye bir delilleri yok muydu? 26/197.
 • Biz Kuran'ı Arapça bilmeyen kimselerden birine indirseydik de o bunları okusaydı yine de ona inanmazlardı. 26/198-199.
 • Suçluların kalblerine Kuran'ı böylece sokarız da, can yakıcı azabı görmedikçe ona inanmazlar. Bu azap onlara haberleri olmadan geliverecektir. 26/200-202.
 • KÖRÜ KÖRÜNE BOCALARLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Ta, Sin, Bunlar Kuran'ın, Kitab-ı Mübin'in ayetleridir. 27/1.
 • Bunlar, namaz kılan, zekat veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminlere doğruluk rehberi ve müjdedir. 27/2-3.
 • Ahirete inanmayanların yaptıkları işleri kendilerine güzel göstermişizdir; bu yüzden körü körüne bocalarlar. 27/4.
 • Kötü azap işte bunlaradır. Ahirette en çok kayba uğrayacaklar da bunlardır. 27/5.
 • Şüphesiz, Kuran'ı, Hakim ve Alim olan Allah katından almaktasın. 27/6.
  KUR’AN İSRAİLOĞULLARININ AYRILIĞA DÜŞTÜKLRİ ŞEYLERİ HABER VERİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Doğrusu bu Kuran, İsrailoğullarına, ayrılığa düştükleri şeyin çoğunu anlatmaktadır. 27/76.
  Doğrusu Kuran, inananlara doğruluk rehberi ve rahmettir. 27/77.
 • MÜSLÜMAN OLMAKLA EMROLUNDUM!

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • De ki: "Ben, yalnız her şeyin sahibi olan ve bu kutlu kılınmış şehrin Rabbine kulluk etmekle emrolundum. Müslümanlardan olmakla ve Kuran okumakla emrolundum." Kim doğru yolu bulmuşsa, yalnız kendisi için bulmuş olur, kim sapıtmışsa kendine etmiş olur. De ki: "Ben sadece, uyaranlardan biriyim." 27/91-92.
 • De ki: "Hamd Allah'a mahsustur. O, ayetlerini size gösterecek, siz de onları bileceksiniz." Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.* 27/93.
 • SAKIN İNKÂRCILARA YARDIMCI OLMA

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Kuran'a uymayı sana farz kılan Allah, seni döneceğin yere döndürecektir. De ki: "Rabbim kimin doğrulukla geldiğini, kimin apaçık sapıklıkta bulunduğunu en iyi bilendir." 28/85.
  Sen, sana bu Kitap'ın verileceğini ummazdın. O ancak Rabbinin bir rahmetidir. Öyleyse sakın inkarcılara yardımcı olma. 28/86.
  Allah'ın ayetleri sana indirildiğinde sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine çağır, sakın müşriklerden olma. 28/87.
 • Sen daha önce bir kitabtan okumuş ve elinle de onu yazmış değildin. Öyle olsaydı, batıl söze uyanlar şüpheye düşerlerdi. 29/48.
 • Hayır; Kuran, kendilerine ilim verilenlerin gönüllerinde yerleşen apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi, zalimlerden başka kimse, bile bile inkar etmez. 29/49.
 • "Ona Rabbinden mucizeler indirilmesi gerekmez miydi?" derler. De ki: "Mucizeler ancak Rabbimin katındadır. Doğrusu ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım." 29/50.
 • Kendilerine okunan bir Kitap'ı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan topluluk için rahmet ve ibret vardır.* 29/51.
  ALLAH’IN SÖZÜ ŞÜPHESİZ GERÇEKTİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • And olsun ki bu Kuran'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Bununla beraber, eğer sen onlara bir mucize getirmiş olsan, inkar edenler: "Siz ancak batıl şeyler ortaya atanlarsınız" derler. 30/58.
  Allah bilmeyenlerin kalblerini işte böylece kapatır. 30/59.
 • Sabret ki, Allah'ın sözü şüphesiz gerçektir. Kesin olarak inanmayanlar seni hafife almasınlar.* 30/60.
  AYETLER SAPIK KİMSEYE

OKUNDUĞUNDA SIRT ÇEVİRİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Elif, Lam, Mim. 31/1.
  Bunlar, iyi davranan kimseler için rahmet ve doğru yol rehberi olan hikmetli Kitap'ın ayetleridir. 31/2-3.
 • Ayetlerimiz sapık kimseye okunduğu zaman sanki kulaklarında ağırlık var da işitmiyormuş gibi büyüklenerek sırt çevirir. İşte ona can yakıcı azabı müjde et. 31/7.
 • “AYETLER HATIRLATILDIĞINDA SECDEYE KAPANANLAR”

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Ayetlerimize ancak, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, büyüklük taslamayarak Rablerini överek yüceltenler, vücudlarını yataklardan uzak tutup korkarak ve umarak Rablerine yalvaranlar ve verdiğimiz rızıklardan sarfedenler inanır. 32/15-16.
  Yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez. 32/17.
 • İNKARCI VE İKİ YÜZLÜLERE UYMA

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Ey peygamber! Allah'tan sakın, inkarcılara ve iki yüzlülere uyma, Allah şüphesiz bilendir, hakim'dir. 33/1.
  Sana Rabbinden vahyolunana uy; şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. 33/2.
 • Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini hatırda tutun. Şüphesiz Allah haberdar olandır, latif olandır.* 33/34.
 • İLİM EHLİ KUR’AN-IN

HAK OLDUĞUNU BİLİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Kendilerine ilim verilenler, sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu, güçlü ve hamde layık olanın yolunu gösterdiğini bilirler. 34/6.
 • “SİZ OLMASAYDINIZ BİZ İNANACAKTIK” DİYECEKLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • İnkar edenler: "Bu Kuran'a ve ondan öncekilere inanmayacağız" dediler. Sen bu zalimleri, Rablerinin huzurunda dikilmiş oldukları zaman, suçu birbirine atıp dururken bir görsen! Güçsüz sayılanlar, büyüklük taslayanlara: "Siz olmasaydınız biz inanmış olacaktık" derler. 34/31.
 • ALLAH KULLARININ BÜTÜN HALLERİNDEN HABERDARDIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Allah'ın kitabını okuyan, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak verenler, kesinlikle batma ihtimali olmayan bir ticaret umarlar.35/29
 • Çünkü Allah mükafatlarını kendilerine tamamen ödedikten başka, lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Çünkü O çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını vericidir.35/30
 • Kitaplar içinde sana vahyettiğimiz kitap da kendinden öncekileri tasdik edici olmak üzere bir haktır. Şüphe yok ki, Allah, kullarının bütün hallerinden haberdardır ve her şeyi görendir.35/31
 • KUR’AN İLE KORKUT

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Yâsîn.
 • Ey Muhammed! Hikmetli Kur'ân'a andolsun ki, sen risâlet görevi
 • Dosdoğru bir yol üzerindesin.36/1-4
 • Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği (Kur'ân) ile korkutasın.36/5-6
 • Sen ancak Kur'ân'a tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükâfatla müjdele. 36/11
 • İNSANLIĞIN BÜTÜN BİLGİSİ KAYITLIDIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Gerçekten biz ölüleri diriltiriz, onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir "imam-ı mübin"de (ana kitapta, yani Levh-i mahfuzda) sayıp tesbit etmişizdir.36/12
 • Ey inananlar, Allah'tan korkun ve kişi, yarın için ne (yapıp) gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun; çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. 59/18
 • AYETLERİ DÜŞÜNSÜN VE İBRET ALSINLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da... O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır.36/69
 • (Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir. 36/69-70
 • Yoksa, iman edip de salih amel işleyenleri biz, o yeryüzündeki bozguncular gibi yapar mıyız? Yoksa o takva sahiplerini azgın günahkarlar gibi yapar mıyız?38/28
 • Bu, sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır ki, insanlar onun âyetlerini düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ibret alsınlar.38/29
 • ÜCRET İSTENMİYOR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Ey Muhammed! De ki: "Ben o Kur'ân'a karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben kendiliğimden bir şey de teklif etmiyorum." 38/86
 • KUR’AN ZİKİR VE ÖĞÜTTÜR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • "O Kur'ân, bütün âlemler için bir zikir, bir öğüttür. “38/87
 • "Herhalde onun haberini bir zaman sonra bileceksiniz." 38/88
 • HALİS DİN ANCAK ALLAH’INDIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır. 39/1
 • Emin ol, biz sana kitabı hakkıyla indirdik. Onun için dini yalnız kendisine halis kılarak Allah'a ibadet ve kulluk et.39/2
 • İyi bil ki, halis din ancak Allah'ındır. O'ndan başka birtakım dostlar tutanlar da şöyle demektedirler: "Biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz." Şüphe yok ki Allah, onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyde hükmünü verecektir. Herhalde yalancı ve nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz. 39/3


Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   2101 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın