• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

BU KUR’AN GERÇEK HABERDİR

BU KUR’AN GERÇEK HABERDİR
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • De ki: "Ey insanlar! Rabbinizden size gerçek gelmiştir. Doğru yola giren ancak kendisi için girmiş ve sapıtan da kendi zararına olarak sapıtmıştır. Ben sizin üzerinize vekil değilim." 10/108.
  Sana vahyedilene uy; Allah hükmünü verene kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir.* 10/109.
 • Peygamberlerin başlarından geçenlerden, sana anlattığımız her şey, senin gönlünü pekiştirmemizi sağlar; sana bu belgelerle gerçek; inananlara da öğüt ve hatırlatma gelmiştir. 11/120.
 • Elif, Lam, Ra. Bunlar, gerçeği açıklayan Kitap'ın ayetleridir. 12/1.
  Biz onu, anlayasınız diye, Arapça bir Kuran olarak indirdik. 12/2.
  Biz bu Kuran'ı vahyederek, sana en güzel kıssaları anlatıyoruz.. Oysa daha önce sen bunlardan habersizdin. 12/3.
 • YALNIZ ALLAH’A KULLUK İÇİN AYETLERİ KESİNLEŞEN KİTAP

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Elif, Lam, Ra. Bu Kitap, hakim ve haberdar olan Allah tarafından, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayetleri kesin kılınmış, sonra da uzun uzadıya açıklanmış bir Kitap'dır. Ben size, O'nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin ve O'na tevbe edin ki, belli bir süreye kadar sizi güzelce geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz o zaman ben doğrusu hakkınızda büyük günün azabından korkarım. 11/1-2-3.
  Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye Kadir'dir. 11/4.
  KUR’AN HAKTIR, FAKAT İNSANLARIN

ÇOĞU İNANMAZLAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar Kitap'ın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen Kitap haktır; fakat insanların çoğu inanmazlar. 13/1.
 • Gökleri, gördüğünüz gibi, direksiz yükselten, sonra arşa hükmeden, her biri belli bir süreye kadar hareket edecek olan Güneş ve Ay'ı buyruğu altına alan, işleri yürüten, ayetleri uzun uzun açıklayan Allah'tır; ola ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız. 13/2.
 • Sana vahyettiğimizi okuman için, seni de onlardan önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik; o ümmet merhametli olan Allah'ı inkar eder; de ki: "O benim Rabbim'dir, O'ndan başka Tanrı yoktur, yalnız O'na güvenirim, dönüşüm de O'nadır." 13/30.

“KÂFİRLER YİNEDE İNANMAZDILAR”
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Eğer Kuran ile dağlar yürütülmüş veya yeryüzü parçalanmış yahut ölüler konuşturulmuş olsaydı, kafirler yine de inanmazlardı. Oysa bütün işler Allah'a aittir. İnananların, "Allah dilese bütün insanları doğru yola eriştirebilir" gerçeğini akılları kesmedi mi? Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar, yaptıkları işler sebebiyle inkar edenlere bir belanın dokunması veya evlerinin yakınına inmesi devam eder durur. Allah, verdiği sözden şüphesiz caymaz.* 13/31.
 • And olsun ki, senden önce de nice peygamberler alaya alınmıştı. İnkar edenleri önce erteledim, sonra cezalarını verdim. Cezalandırmam nasıldı? 13/32.
 • KUR’AN ALLAH’IN YOLUNA ULAŞTIRIR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Elif, Lam, Ra; Bu, Allah'ın izniyle, insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övülmeğe layık, göklerde ve yerde olanların sahibi Allah'ın yoluna çıkarman için, sana indirdiğimiz Kitaptır. Uğrayacakları çetin azabdan dolayı vay kafirlerin haline! 14/1-2.
 • İNKÂR EDENLER;

“KEŞKE MÜSLÜMAN OLSAYDIK” DİYECEKLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Elif, Lam, Ra. Bunlar Kitap'ın ve apaçık olan Kuran'ın ayetleridir. 15/1.
  İnkar edenler, keşke müslüman olsaydık temennisinde bulunacaklardır. 15/2.
  Bırak onları yesinler, zevk alsınlar; ümit onları avundursun; ilerde öğrenecekler. 15/3.
  Yok ettiğimiz herhangi bir kasabanın elbette belli bir yazısı vardır. 15/4.
  Hiçbir ümmet kendi süresini öne alamaz, geciktiremez de. 15/5.

İNKÂR EDENLER “MELEK İNDİR” DEDİLER
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Onlar: "Ey kendisine Kitap indirilen kimse! Sen mutlaka delisin. Doğrulardan isen melekleri bize getirsene" dediler. 15/6-7.
  Biz melekleri ancak gerekince indiririz. O takdirde de ceza görecekler asla geri bırakılmazlar. 15/8.
  Doğrusu Kitap'ı Biz indirdik, onun koruyucusu elbette Biziz. 15/9.
 • KUR’AN-I AZİM

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • And olsun ki, sana daima tekrarlanan yedi ayetli Fatiha'yı ve Kuran-ı Azim'i verdik. 15/87.
 • Artık buyrulanı açıkça ortaya koy, puta tapanlara aldırış etme. 15/94.
 • Gerçekten biliriz ki, onların söylediklerine göğsün daralıyor.HİCR 97
 • O halde Rabbini hamd ile tesbih et. Ve secde edenlerden ol.HİCR 98
 • Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. HİCR 99
 • Kuran okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. 16/98.

ŞEYTANIN İNANANLAR VE ALLAH’A GÜVENENLER ÜZERİNDE NUFUZU YOKTUR
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Doğrusu şeytanın, inananlar ve yalnız Rablerine güvenenler üzerinde bir nüfuzu yoktur. 16/99.
  O'nun nüfuzu sadece, O'nu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir.* 16/100.
 • KUR’AN DOĞRU YOLA GÖTÜRENDİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Doğrusu bu Kuran en doğru yola götürür ve yararlı iş yapan müminlere büyük ecir olduğunu, ahirete inanmayanlara can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler.* 17/9-10.
 • İnsanlara doğruluk rehberi gelmişken, onları inanmaktan, Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan öncekilere uygulananın kendilerine de uygulanmasını veya gözleri göre göre azaba uğramayı beklemeleridir. 18/55.
 • KUR’AN-DAKİ AÇIKLAMALAR İNKARCILARIN NEFRETİNİ ARTIRDI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Biz, and olsun ki öğüt almaları için bu Kuran'da bunları türlü türlü açıkladık. Fakat bu açıklamalar ancak onların nefretini artırmıştır. 17/41.
 • Kuran okuduğun zaman senin ile ahirete inanmayan kimseler arasına görünmeyen bir perde çekeriz. 17/45.
 • Kuran'ı anlarlar diye kalblerine örtüler ve kulaklarına da ağırlık koyduk. Kuran'da Rabbini bir tek olarak andığın zaman, onlar ürkerek ardlarına dönerler. 17/46.
  Seni dinledikleri zaman neye kulak verdiklerini ve gizli toplantılarında zalimlerin: "Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz" dediklerini Biz çok iyi biliriz. 17/47.
 • Sana: "Rabbin şüphesiz insanları kuşatmıştır" demiştik; sana gösterdiğimiz rüya ile ve Kuran'da lanetlenmiş ağaçla, sadece insanları denedik. Biz onları korkutuyoruz, fakat bu onlara büyük taşkınlık vermekten başka birşeye yaramıyor.* 17/60.

Müfessirlerin ekseriyetine göre, ayetin, “görüntüler” ile tercüme edilen “rü’ya” kelimesi, Hz. Peygamber’in Mi’rac gecesindeki müşahedeleridir. “Kur’an’da lanetlenen ağaç” ise, cehennemdeki “zakkum ağacı”dır.

 • De ki: "Hak geldi, batıl ortadan kalkmaya mahkumdur." 17/81.
  Kuran'dan inananlara rahmet ve şifa olan şeyler indiriyoruz. O, zalimlerin ise sadece kaybını artırır. 17/82.
 • De ki: "İnsanlar ve cinler, birbirine yardımcı olarak bu Kuran'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, and olsun ki, yine de benzerini ortaya koyamazlar." 17/88.
  And olsun ki, biz Kuran'da insanlara türlü türlü misal gösterip açıkladık. Öyleyken insanların çoğu nankör olmakta direndiler. 17/89.
 • And olsun ki, Biz bu Kuran'da insanlara türlü türlü misali gösterip açıkladık. İnsanın en çok yaptığı iş tartışmadır. 18/54.
 • KUR’AN HAK OLARAK İNDİRİLDİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Kuran'ı ancak hak olarak indirdik ve o da indiği gibi hak olarak kaldı. Seni de yalnız müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. 17/105.
  Kuran'ı, insanlara ağır ağır okuman için, bölüm bölüm indirdik ve onu gerektikçe indirdik. 17/106.
  De ki: "Kuran'a ister inanın, isten inanmayın, O'ndan önceki bilginlere o okunduğu zaman, yüzleri üzerine secdeye varırlar" ve "Rabbimiz münezzehtir. Rabbimiz'in sözü şüphesiz yerine gelecektir" derler. 17/107-108.
  Ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar; bu, onların gönüllerindeki saygıyı artırır. 17/109.
 • ASLA İNANMAZLAR KALPLERİ ÖRTÜLÜDÜR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılmışken onlardan yüz çeviren ve önceden yaptıklarını unutan kimseden daha zalim var mıdır? Kuran'ı anlarlar diye kalblerine örtüler, kulaklarına da ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da asla doğru yola gelmezler. 18/57.
  Gözleri bizim öğüdümüze karşı kapalı olan ve öfkelerinden onu dinlemeye tahammül edemeyen kafirlere o gün cehennemi öyle bir gösteririz ki!* 18/100-101.
  İnkar edenler, Beni bırakıp da kullarımı dost edinmelerini yeterli mi sandılar? Doğrusu biz cehennemi inkarcılara konak olarak hazırladık. 18/102.
  "Size, amelce en çok kayıpta bulunanları haber verelim mi?" de. 18/103.

ONLAR GÜZEL İŞ YAPTIKLARINI SANIYORLARDI
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Dünya hayatında, çalışmaları boşa gitmiştir, oysa onlar güzel iş yaptıklarını sanıyorlardı. 18/104.
  Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü Biz onlara değer vermeyeceğiz. 18/105.
  İşte onların cezası; inkarlarına, peygamberlerimi ve ayetlerimi alaya almalarına karşılık olarak, cehennemdir. 18/106.
  Ama inanıp yararlı iş işleyenlerin konakları Firdevs cennetleridir. 18/107.
  Orada temelli kalırlar, başka bir yere gitmek istemezler. 18/108.
 • İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır. 47/1
 • Bu, inkâr edenlerin batıla uymaları ve iman edenlerin de Rablerinden gelen gerçeğe tâbi olmalarından dolayı böyledir. İşte böylece Allah insanlara kendi misallerini anlatır. 47/3
Bunlar Kuran'ı düşünmezler mi? Yoksa kalbleri kilitli midir? 47/24.


Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   2093 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın