• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

ALLAH’IN ZİKRİ HUSUSUNDA KALBİ KATILAŞANLAR

ALLAH’IN ZİKRİ HUSUSUNDA KALBİ KATILAŞANLAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Allah, kimin bağrını İslâm'a açmış ise işte o, Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Artık Allah'ın zikri hususunda kalpleri katılaşmış olanların vay haline! İşte bunlar, apaçık bir sapıklık içindedirler. 39/22

ALLAH KULUNA KÂFİ DEĞİL MİDİR?

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Allah, kuluna kâfi değil midir? Durmuşlar da seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Her kimi ki Allah şaşırtırsa, artık ona hidayet edecek yoktur.39/36
 • Her kime de Allah hidayet verirse artık onu da şaşırtacak yoktur. Allah aziz (çok güçlü) ve intikam sahibi değil midir? 39/37

ALLAH KİMİ
 SAPTIRIRSA ONUN
İÇİN BİR DOST YOKTUR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Sen, azabı gördüklerinde zalimlerin: "Acaba dönecek bir yol var mıdır?" dediklerini görürsün.42/44
 • Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onun için çıkar bir yol yoktur.42/46

ALLAH’IN GÖZÜNE
 PERDE ÇEKTİĞİ KİMSEYİ GÖRÜYOR MUSUN?

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 •  (Ey Muhammed!) Hevâ ve hevesini kendine ilâh edinen, Allah'ın kendi ilmi dahilinde saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne perde çektiği kimseyi görüyor musun? Şimdi onu Allah'tan başka kim hidâyete erdirebilir? Hala düşünmez misiniz? 45/23

İMANI SEVDİRDİ FASIKLIĞI DA ÇİRKİN GÖSTERDİ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Hem bilin ki, içinizde Allah'ın elçisi vardır. Şayet o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize zinet yapmıştır. Küfrü, fasıklığı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.49/7
 • Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah herşeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.49/8

ALLAH’IN İZNİ OLMAYINCA HİÇ BİR MUSİBET İSABET ETMEZ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Allah'ın izni olmayınca hiç bir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir. 64/11

ALLAH DOĞRU YOLU GÖSTERİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Doğru yolu göstermek muhakkak bize aittir. 92/12

 

HİDAYETE ERMEDE ÇEVRENİN ETKİLERİ

 

ŞEYTANIN ADIMLARINA UYMAYIN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Ey insanlar! Bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal olmak, temiz olmak şartıyla yiyin. Fakat şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir düşmandır. 2/168
 • O size hep çirkin ve murdar işleri emreder, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler söylemenizi ister.2/169

İMANINIZDAN SONRA SİZİ DÖNDÜRÜP KAFİR YAPARLAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kâfir yaparlar.3/100
 • Size Allah'ın âyetleri okunup dururken ve Allah'ın elçisi de aranızda iken nasıl inkâra saparsınız? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle doğru yola iletilmiştir. 3/101

 

KÂFİR OLANLARA UYARSANIZ TOPUKLARINIZ ÜZERİNE GERİ ÇEVİRİRLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Ey iman edenler! Siz eğer kâfir olanlara uyarsanız, sizi topuklarınız üstünde gerisin geriye çevirirler. O zaman büsbütün kaybedersiniz. 3/149

SİZİNDE KÜFÜR İŞLEYİP ONLARLA BİR OLMANIZI İSTERLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Onlar, küfür işledikleri gibi, sizin de küfür işleyip kendileriyle bir olmanızı arzu ettiler. Onun için, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün; Onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinmeyin. 4/89

ŞEYTANIN BOŞ VAADLERİNE ALDANMAYIN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Şeytan onlara vaad eder ve onları boş umutlarla oyalar. Oysa şeytanın onlara vaadi, aldatmadan başka bir şey değildir. 4/120
 • Bunların varacakları yer cehennemdir. Ondan kurtulmak için çare bulamazlar. 4/121

KUR’AN’A HAKARET EDİLDİĞİ YERDE OTURMA

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Allah size Kitab (Kur'an)da: "Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, o kâfirlerle oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz" diye hüküm indirdi. Muhakkak ki Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. 4/140

ŞEYTAN YAPTIKLARINI GÜZEL GÖSTERDİ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Hiç olmazsa kendilerine baskınımız geldiği zaman olsun, yalvarmalı değiller miydi? Fakat kalbleri katılaştı ve şeytan yaptıklarını kendilerine güzel gösterdi. 6/43

AYETLER HAKKINDA MÜNASEBETSİZ DAVRANANLARDAN UZAKLAŞ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Kavmin o (Kur'ân'ı) yalan saydı, halbuki o gerçektir . De ki: " Ben sizin vekiliniz değilim".6/66
 • Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır, siz de onu yakında bileceksiniz. 6/67
 • Âyetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman hemen onlardan uzaklaş ki, ondan başka söze dalsınlar. Eğer şeytan bunu sana unutturursa hatırladıktan sonra hemen kalk, o zalimler topluluğuyla oturma.6/68
 • Allah'tan korkanlara o zalimlerin hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat bu bir hatırlatmadır. Gerekir ki sakınırlar.6/69

ALLAH’I BIRAKIPTA FAYDASI OLMAYAN ŞEYLERE Mİ YALVARALIM?

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • De ki: "Biz Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar vermeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola kavuşturduktan sonra ardımıza mı dönelim? Arkadaşları, bize gel, diye doğru yola çağırdıkları halde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp, şeytanların ayartarak uçuruma çektikleri ahmak gibi mi olalım?". De ki: "Allah'ın gösterdiği yol, yegane doğru yoldur. Bize, bütün âlemlerin Rabb'ine teslim olmamız emrolundu". 6/71

ŞEYTANI KENDİLERİNE DOST TUTTULAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 •  (O) bir topluluğu doğru yola iletti, bir topluluğa da sapıklık hak oldu. Çünkü onlar, şeytanları Allah'tan başka dostlar tuttular ve kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlar. 7/30

ŞEYTANDAN BİR VESVESE GELİRSE ALLAH’A SIĞIN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Eğer şeytandan bir vesvese, bir gıcık gelirse hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki, Allah hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir. 7/200
 • Allah'tan korkanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese iliştiği zaman, durup düşünürler de derhal kendi basiretlerine sahib olurlar.7/201
 • Şeytanların kardeşlerine gelince, onlar öbürlerini sapıklığa sürüklerler, sonra da yakalarını bırakmazlar.7/202

ŞEYTAN:

BEN SİZİ KÜFÜR VE İSYANA ÇAĞIRDIM.

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • İş bitince şeytan onlara şöyle diyecek: "Şüphesiz ki Allah size gerçek olanı vaad etti, ben de size vaad ettim, ama sonra caydım! Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ancak ben sizi (küfür ve isyana) çağırdım, siz de geldiniz. O halde beni kınamayın, kendi kendinizi kınayın! Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz! Ben, önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim." Doğrusu zalimler için acı bir azab vardır! 14/22

ŞEYTANIN NUFUZU ANCAK KENDİSİNİ DOST EDİNENLEREDİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Şimdi Kur'ân okumak istediğin zaman önce o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. 16/98
 • Şüphesiz ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın hiçbir nüfuzu yoktur. 16/99
 • Şeytanın nüfuzu, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır.16/100

ŞEYTAN KÂFİRLER ÜZERİNE MUSALLAT EDİLDİ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Görmedin mi? Biz şeytanları o kâfirler üzerine musallat ettik. Onları (günaha) kışkırtıp duruyorlar.19/83
 • Öyleyse onların hemen azaba uğratılmalarını isteme. Biz onların (ecel) günlerini sayıyoruz.19/84

ŞEYTANA UYMAK DELİLİKTİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler,22/3
 •  "Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyle ise, bir süreye kadar ona katlanıp (durumu) gözetleyin bakalım." 22/25

“BABALARIMIZI BÖYLE YAPAR BULDUK”

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • İbrahim "Peki, dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı?" 26/72
 • "Veya size fayda veya zararları olur mu?" 26/73
 • "Yok, dediler, ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk.“26/74

“SİZ OLASAYDINIZ BİZ MUHAKKAK MÜMİN OLURDUK”

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Kâfirler: "Biz ne bu Kur'ân'a inanırız, ne de ondan öncekilere." dediler. Fakat o zalimler yakalanıp Rablerinin huzuruna durduruldukları zaman, birbirlerine söz atarken bir görsen! Bir taraftan zayıf düşürülenler, o büyüklük taslayanlara: "Siz olmasaydınız biz mutlaka mümin olurduk" derler. 34/31
 • Diğer taraftan büyüklük taslayanlar, zayıf düşürülenlere: "Size hidayet geldikten sonra, sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, siz kendiniz suçluydunuz." derler.34/32
 • O zayıf düşürülenler de o büyüklük taslayanlara: "Hayır, (işiniz) gece, gündüz hilekârlıktı. Çünkü siz bize Allah'ı inkâr etmemizi ve O'na eş koşmamızı emrediyordunuz." derler. Bunlar azabı gördükleri zaman içlerinden pişmanlık getirmektedirler. Biz de o kâfirlerin boyunlarına demir halkalar geçirmişizdir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekiyorlardır.34/33

ŞEYTAN BİRÇOK NESİLLERİ YOLDAN ÇIKARDI

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Ey günahkârlar! Bugün siz bir tarafa ayrılın. 36/59
 • "Ey Âdemoğulları! Şeytana tapmayın, o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin, doğru yol budur, diye size and vermedim mi?" (buyurulacak) 36/60-61
 • Böyle iken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. Ya o zaman düşünmüyor muydunuz?36/62

ATALARINI SAPIKLIKTA BULDULAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Çünkü onlar, atalarını sapıklıkta buldular. 37/69

ŞEYTANDAN GELEN KÖTÜ DÜŞÜNCEDE ALLAH’A SIĞIN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O her şeyi işitir ve bilir. 41/36

ALLAH’IN ZİKRİNDEN
 YÜZ ÇEVİRENE ŞEYTAN MUSALLAT EDİLİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.43/36
 • Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.43/37

ŞEYTAN ONLARA ALLAH’I ANMAYI UNUTTURMUŞTUR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Şeytan onları istilâ etmiş, onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. Onlar, şeytanın hizbi (partisi)dir. İyi bilin ki şeytanın partisi kaybedecektir. 58/19

ŞEYTAN SİZİ DOĞRU YOLDAN ALIKOYMASIN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Sakın şeytan sizi doğru yoldan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için apaçık bir düşmandır. 43/62


Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   
5576 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın