• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

KÖR VE SAĞIRLARA İŞİTTİREMEZSİN

KÖR VE SAĞIRLARA İŞİTTİREMEZSİN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • İçlerinden seni dinlemeye gelenler de var. Sen, sağırlara, üstelik akılsız da olanlara dinletebilir misin? 10/42
 • İçlerinden sana bakanlar da var. Fakat sen, körlere, üstelik basiretleri de yoksa hidayet edip yol gösterebilecek misin? 10/43

HÜKMÜ KESİNLEŞENLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Doğrusu, aleyhlerinde Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar imana gelmezler. 10/96
 • Onlara bütün mucizeler hep birden gelse, yine de o acıklı azabı görünceye kadar inanmazlar.10/97

UYARILAR VE İMAN ETMEYEN KAVM

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • De ki: "Göklerde ve yerde olup bitenlere dikkatle bakın!" Fakat o uyarmalar ve o âyetler, iman etmeyen bir kavme fayda vermez ki! 10/101
 • De ki: "Ey insanlar! İşte size Rabbinizden hak geldi. Artık kim hidayeti kabul ederse kendi canı için kabul etmiş olur. Kim sapıklık ederse kendi zararına sapıklık etmiş olur. Ve ben sizin üzerinize vekil değilim." 10/108

KENDİLERİNE YAZIK ETMİŞ OLANLAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Onlar yeryüzünde (herkesi) yıldıracak değillerdir. Kendilerini koruyacak Allah'dan başka kimseleri de yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Üstelik onlar hakkı işitmeye tahammül edemiyorlardı ve de görmüyorlardı. 11/20
 • Onlar kendilerine yazık etmiş olan kimselerdir. O iftira edip uydurdukları da kendilerinden yüz çevirip gitmişlerdir.11/21

ŞİRK KOŞMADAN ALLAH’A İMAN ETMEZLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Bununla beraber göklerde ve yerde ne kadar âyet var ki, onunla yüz yüze gelirler de yine de yüz çevirip geçerler. 12/105
 • Onların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler (imanlarına az çok bir şirk karıştırırlar).12/106

ÜSTÜN AKILLI VE TEMİZ VİCDANLILAR İDRAK EDER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Şimdi Rabbinden sana indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen bir kimse, kör olan bir kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak üstün akıllı ve temiz vicdanlı kimseler idrak ederler. 13/19

KENDİLERİNİ BÜYÜK GÖRÜP HAKKI KABUL ETMEYENLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Şüphesiz ki Allah, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Doğrusu Allah, kendilerini büyük görüp hakkı kabul etmeyenleri sevmez. 16/23
 • Onlara: "Rabbiniz ne indirdi? denildiği zaman "Öncekilerin efsanelerini" dediler.16/24
 • MUCİZE  GÖRMRK İSTEYENLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • İnkâr edenler: "Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi?" derler. De ki: "Doğrusu Allah dileyeni saptırır ve Kendisine yöneleni doğru yola eriştirir." 13/27.
 • KÂİNATTAKİ VARLIKLARIN SECDESİNİ GÖRMİYORLAR MI?

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Göklerde ve yerde olanların, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanların ve insanların birçoğunun Allah'a secde ettiklerini görmüyor musun? İnsanların birçoğu da azabı hak etmiştir. Allah'ın alçalttığı kimseyi yükseltebilecek yoktur. Doğrusu Allah ne dilerse yapar. 22/18.

SAPTIRDIKLARININ
VE KENDİ GÜNAHLARINI YÜKLENECEKLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Bunu söylemelerinin sebebi şu: Kıyamet günü, kendi günahlarını tam olarak yüklendikten başka, bilgisizlikleri yüzünden saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından bir kısmını da yükleneceklerdir. Dikkat edin, yüklendikleri günah ne kötüdür! 16/25

HİÇ BİR GÜNAHKÂR BAŞKASININ GÜNAH YÜKÜNÜ ÇEKMEZ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir Peygamber göndermedikçe, hiç kimseye azab edecek değiliz. 17/15

KÂFİRLER YERDE VE GÖKTE ALLAH’IN ALAMETLERİNDEN YÜZ ÇEVİRİYORLAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • O kâfir olanlar, görmediler mi ki, göklerle yer bitişik bir halde iken biz onları ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmıyorlar mı? 21/30
 • Yeryüzünde, insanlar sarsılmasın diye sabit dağlar yarattık, rahat gidebilsinler diye dağların aralarında geniş yollar var ettik. 21/31
 • Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Kâfirler ise, gökyüzünün alâmetlerinden (Allah'ın kudret ve azametine delalet eden delillerinden) yüz çeviriyorlar. 21/32

ANSIZIN GELECEK AHİRET AZABINI BEKLEYENLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Kendilerine doğru yolu gösteren peygamber geldiğinde insanları, iman etmekten ve Rabblerinden günahlarının mağfiretini istemekten alıkoyan şey sadece geçmiş milletlerin başlarına gelen felaketlerin kendilerine de gelmesini veya ahiret azabının ansızın göz göre göre gelip çatmasını beklemek olmuştur. 18/55

ELİNDE BİLGİ VE DELİLİ OLMAKSIZIN TARTIŞANLAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • İnsanlardan kimi de vardır ki ne bir bilgiye, ne bir delile, ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır. 22/8
 • Allah yolundan şaşırtmak (saptırmak) için büyüklük taslayarak (tartışır). Dünyada ona bir rezillik vardır. Kıyamet gününde ise ona cehennem azabını tattıracağız 22/9

OKUNAN AYETLERE ARKALARINI DÖNENLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Çünkü âyetlerimiz size okunurdu da, buna karşı siz arkanızı dönerdiniz.23/66
 • Kafa tutardınız ve geceleyin hezeyanlar savururdunuz.23/67
 • Onlar bu sözü (Kur'ân'ı) hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? 23/68
 • Yoksa peygamberlerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar? 23/69

HAYVAN VE ONDAN DAHA KÖTÜ OLANLAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Yoksa sen, onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut akıllanacağını mı sanıyorsun? Gerçekte onlar hayvanlar gibidir, hatta gidişçe daha sapıktırlar. 25/44
 • İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren O'dur. 25/62

ALLAH İYİ DAVRANANLARLA BERABERDİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Ama bizim yolumuzda cihad edenleri, elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. 29/69

AYETLERİ ANCAK İMAN EDENLERE DUYURURSUN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Çünkü sen ölülere işittiremezsin. O daveti, arkalarını dönmüş giderlerken sağırlara da duyuramazsın.30/52
 • Körleri de sapıklıklarından hidayete getiremezsin. Sen ancak âyetlerimizi iman edeceklere duyurursun da onlar müslüman olur, selâmeti bulurlar. 30/53

AYETLER OKUNDUĞUNDA SANKİ İŞİTMEMİŞ GİBİ BÜYÜKLÜK TASLAYANLAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Onun karşısında âyetlerimiz okunduğu zaman da sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. İşte onu, acı verecek bir azab ile müjdele.31/7

ALLAH NİMETLERİNİ GİZLİ VE AÇIK İNSANA SUNDU

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Görmediniz mi ki, Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin hizmetinize vermiş, gizli ve açık olarak nimetlerini üzerinize yaymıştır. Bununla beraber insanlar içinde kimi de var ki, ne bir ilme, ne bir mürşide ve ne aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında mücadele ediyor. 31/20

ALLAH DİLEDİĞİNE İŞİTTİRİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Hem günah çeken bir kimse, başkasının günahını çekmeyecek; yükü ağır basan, onun yüklenilmesine çağırsa da ondan bir şey yüklenilmeyecek, isterse bir yakını olsun. Fakat sen ancak o kimseleri sakındırısın ki, gaybda Rablerinin korkusunu duyarlar, namazı dürüst kılarlar. Temizlenen de sırf kendisi için temizlenir. Nihayet dönüş Allah'adır. 35/18
 • Ne kör ile gören eşit olur, 35/19
 • Ne de karanlıklar ile aydınlık, 35/20
 • Ve ne de gölge ile sıcaklık.35/21
 • Ölülerle diriler de eşit olmaz. Gerçi Allah, her dilediğine işittirirse de sen, kabirlerdekine işittirecek değilsin. 35/22

KİM KÜFREDERSE KÜFRÜ KENDİ ALEYHİNEDİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim küfrederse, küfrü kendi aleyhinedir. Kâfirlerin küfürleri, Rablerinin katında kendilerine buğzdan başka bir şey artırmaz, kâfirlerin küfürleri kendilerine zarardan başka bir şey artırmaz. 35/39

BÖBÜRLENEN ZORBALARIN KALBİNİN MÜHÜRLENMESİ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Onlar, kendilerine gelmiş bir delil olmaksızın, Allah'ın âyetleri hakkında mücadele ederler. Bu durum, Allah katında ve iman edenler yanında büyük bir buğzu gerektirir. İşte Allah, her böbürlenen zorbanın kalbini öyle bir tabiat ile mühürler. 40/35

AYETLER HAKKINDA MÜCADELE EDENLERİN KALBİNDE KİBİR VARDIR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın âyetleri hakkında mücadele edenlerin göğüslerinde ancak yetişemeyecekleri bir kibir vardır. Sen hemen Allah'a sığın. Çünkü her şeyi işiten ve gören O'dur. 40/56
 • İşte Allah'ın âyetlerini inkâr edenler böyle çevriliyorlar. 40/63

SAĞIRLAR KÖRLER VE SAPIKLIK İÇİNDE OLANLAR İŞİTMEZ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Ey Muhammed! O halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin? 43/40

HEVA VE HEVESİNİ KENDİNE İLAH EDİNENLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 •  (Ey Muhammed!) Hevâ ve hevesini kendine ilâh edinen, Allah'ın kendi ilmi dahilinde saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne perde çektiği kimseyi görüyor musun? Şimdi onu Allah'tan başka kim hidâyete erdirebilir? Hala düşünmez misiniz? 45/23

PEYGANBERLER HANIMINI KORUYAMADI

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Allah, inkâr edenlere, Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kulun (nikahı) altında idiler, onlara hıyanet ettiler. (Kocaları,) Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. (Onlara): "Haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin!" denildi. 66/10

FRAVUNDA KARISINI İMANDAN MAHRUM BIRAKAMADI

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Allah, inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti: "Rabbim! Bana yanında cennetin içinde bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun (kötü) işinden kurtar. Ve beni şu zalim toplumdan kurtar!" 66/11

KENDİNİ GÖNÜLDEN ALLAH’A TESLİM EDENLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Irzını korumuş olan, İmrân kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz, ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O, gönülden itaat edenlerdendi. 66/12

“BU, SADECE BİR İNSAN SÖZÜDÜR” DİYENLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Tek olarak yarattığım o kimseyi bana bırak. 74/11
 • Hem ona bol servet verdim. 74/12
 • Hem göz önünde oğullar verdim. 74/13
 • Hem ona büyük imkânlar sağladım. 74/ 14
 • Sonra da şiddetle arzu eder ki daha da artırayım. 74/15
 • Hayır, çünkü o bizim âyetlerimize karşı bir inatçı kesildi. 74/16
 • Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. 74/17
 • Çünkü o bir düşündü, ölçtü, biçti. 74/18
 • Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. 74/19
 • Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti. 74/20
 • Sonra baktı. 74/21
 • Sonra kaşını çattı, surat astı. 74/ 22
 • Sonra arkasını döndü ve büyüklük tasladı. 74/23
 • "Bu, dedi, başka değil öğretilegelen bir sihirdir." 74/24
 • "Bu, sadece bir insan sözüdür." 74/25

GÜNAHLARIN KALPTE PAS OLMASI

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Hayır hayır, öyle değil. Aksine onların kazandığı günahlar kalplerinin üzerine pas olmuştur. 83/14

SİZİN İŞİNİZ BAŞKA BAŞKADIR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Gerçekten sizin işiniz başka başkadır. 92/4
 • Bundan böyle her kim malını hayır için verir ve korunursa,92/5
 • Ve en güzel olanı doğrularsa,92/6
 • Biz onu en kolay yola muvaffak kılacağız.92/7
 • Kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış görür. 92/8
 • Ve en güzeli de yalanlarsa, 92/9
 • Onu da en zor yola hazırlarız. 92/10

KENDİSİNİN MUHTAÇ OLMADIĞINI ZANNEDENLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder. 96/6
 • Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.96/7

DİLEYEN RABBİNE BİR YOL TUTAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • İşte bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. 73/19

 

  HİDAYETE ERMEDE ALLAH’IN YOL GÖSTERMESİ VE SAPTIRMASI

 

ALLAH İMAN EDENLERİN VELİSİDİR

 

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin velileri de tağuttur, onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî olarak kalırlar. 2/5

İNKÂR EDENLERİ UYARSANDA İNANMAZLAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Şu muhakkak ki inkâr edenleri uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar. 2/6

ALLAH DİLEDİĞİ KİMSEYİ ŞAŞIRTIR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediği kimseyi şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola koyar. 6/39

ALLAH KİMİ HİDAYETE ERDİRMEK İSTERSE ONUN GÖNLÜNÜ İSLAM’A AÇAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Allah kimi hidayete erdirmek isterse, onun gönlünü İslâm'a açar. Kimi de saptırmak isterse, sanki göğe yükseliyormuş gibi, göğsünü dar ve sıkıntılı yapar. Allah, inanmayanları işte böyle pislik içinde bırakır. 6/125

ŞEYTANI KENDİNE DOST TUTUP KENDİNİ DOĞRU YOLDA OLDUĞUNU SANANLAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 •  (O) bir topluluğu doğru yola iletti, bir topluluğa da sapıklık hak oldu. Çünkü onlar, şeytanları Allah'tan başka dostlar tuttular ve kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlar. 7/30

“ORADA KALPLERİNDE BULUNAN KİNİ ÇIKARIP ATARIZ”

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Orada kalblerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. "Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler." derler. Onlara şöyle seslenilir: "İşte size cennet! Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz". 7/43


5322 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın