• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

ALLAH DİLEDİĞİNİ DOĞRU YOLA ULAŞTIRIR

ALLAH DİLEDİĞİNİ DOĞRU YOLA ULAŞTIRIR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • İşte biz onu (Kur'ân'ı) böylece, apaçık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir. 22/16
 • İNANIP HAKSIZLIK KARIŞTIRMAYANLAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • İşte güven; onlara, inanıp haksızlık karıştırmayanlaradır. Onlar doğru yoldadırlar.* 6/82.
 • Bu, İbrahim'e, milletine karşı verdiğimiz hüccetimizdir. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Doğrusu Rabbin Hakim'dir, Bilen'dir. 6/83.
 • Ona İshak'ı, Yakub'u bağışladık, her birini doğru yola eriştirdik. Daha önce Nuh'u ve soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u -ki işlerini iyi yapanlara böylece karşılık veririz-, Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı -ki hepsi iyilerdendir-, İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u, Lut'u -ki hepsini dünyalara üstün kıldık- doğru yola eriştirdik. 6/84–86
  Babalarından, soylarından, kardeşlerinden bir kısmını seçtik ve doğru yola eriştirdik. 6/87.
 • Bu, Allah'ın kullarından dilediğini eriştirdiği yoludur. Eğer ortak koşsalarda amelleri boşa çıkardı. 6/88.
  Kendilerine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiklerimiz işte bunlardır. Kafirler onları inkar ederlerse, inkar etmeyecek bir milleti onlara vekil kılarız. 6/89.

İşte bunlar Allah'ın doğru yola eriştirdikleridir, onların yoluna uy, "Sizden buna karşılık bir ücret istemem, bu sadece herkes için bir hatırlatmadır" de.* 6/90.
BÜTÜN İŞLER
ALLAH’A
DÖNDÜRÜLÜR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • O geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. 22/76

ALLAH DİLEDİĞİNİ NURUYLA HİDAYETE İLETİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Allah, göklerin ve yerin nurudur (aydınlatıcısıdır). O'nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. (Bu öyle bir ağaç ki) yağı, nerdeyse, kendisine ateş değmese bile ışık verir. (Bu ışık) nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruyla hidayete iletir. Allah insanlara (işte böyle) misal verir; Allah her şeyi bilir. 24/35-

HEVASINA UYANDAN DAHA SAPIK KİM VARDIR?

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

De ki: ‘ Bu iki kitaptan daha doğru bir kitabı, Allah katında getirin ona uyayım. Eğer doğru söylüyorsanız.’28/49

Eğer sana cevap vermezlerse iyi bil ki onlar havalarına uyarlar. Allah’tan bir hidayet olmadan havasına uyandan daha sapık kim var? Allah zalim kavme hidayet vermez.28/50

HEVA VE HEVESİNİ KENDİSİNE İLAH EDİNENLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 •  (Ey Muhammed!) Hevâ ve hevesini kendine ilâh edinen, Allah'ın kendi ilmi dâhilinde saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne perde çektiği kimseyi görüyor musun? Şimdi onu Allah'tan başka kim hidayete erdirebilir? Hala düşünmez misiniz? 45/23

SEN SEVDİĞİNE HİDAYET VEREMEZSİN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 •  (Resulüm!) Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir. 28/56
 • ALLAH’IN İZNİ OLMADAN KİMSE İNANAMAZ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse inanamaz. O, aklını kullanmayanlara kötü bir azab verir. 10/100.
  "Göklerde ve yerde neler var, bir bakın" de. İnanmayacak bir millete ayetler ve uyarmalar fayda vermez. 10/101.

SEÇİM HAKKI ALLAH’A AİTTİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. 28/68
 • ALLAH’A EŞ KOŞANLARA CEVAP

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Allah'a eş koşanlar: "Allah dileseydi O'ndan başka hiçbir şeye ne biz ve ne de babalarımız tapardı. O'nun buyruğu olmaksızın hiçbir şeyi haram kılmazdık" dediler. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere apaçık tebliğden başka ne vazife düşer? 16/35.
  And olsun ki, her ümmete: "Allah'a kulluk edin, azdırıcılardan kaçının" diyen peygamber göndermişizdir. Allah içlerinden kimini doğru yola eriştirdi, kimi de sapıklığı haketti. Yeryüzünde gezin; peygamberleri yalanlayanların sonlarının nasıl olduğunu görün. 16/36.
  Onların doğru yolda olmalarına ne kadar özensen, yine de Allah, saptırdığını doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da olmaz. 16/37.

DİLEDİĞİNE AZAP EDER DİLEDİĞİNE RAHMET EDER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • O, dilediğine azab eder, dilediğine rahmet eder. Ancak O'na döndürüleceksiniz. 29/21
 • Siz ne yeryüzünde, ne de gökte (Allah'ı) aciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamazsınız. 29/22
 • Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr edenler var ya, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir ve onlar için acıklı bir azab vardır.29/23

BELİRLENMİŞ
BİR SÜRE İÇİN YARATMIŞTIR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır? Gerçekten insanların çoğu, Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. 30/8

GEREK Kİ, HİDAYETİ KABUL EDERLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Yoksa onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi korkutman için, Rabbin tarafından gelen bir haktır. Gerek ki, hidayeti kabul ederler. 32/3
 • KUR’AN BİR HİDAYETTİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkâr edenlere ise, en şiddetlisinden acıklı bir azab vardır. 45/11
 • KUR’AN-I APAÇIK OLARAK BEYANI

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • İşte böylece Kuran'ı apaçık ayetler olarak indirdik. Allah, şüphesiz, dilediğini doğru yola eriştirir. 22/16.
 • And olsun ki, açıklayıcı ayetler indirmişizdir. Allah dilediğini doğru yola eriştirir. 24/46.

DİLEMİŞ OLSAYDIK HER NEFSE HİDAYET VERİRDİK

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Eğer biz dilemiş olsaydık her nefse hidâyetini verirdik. Fakat benden: "Bütün insanlar ve cinlerden cehennemi elbette dolduracağım." sözü hak olmuştur. 32/13
 • "O halde bu gününüzle karşılaşmayı unuttuğunuzdan dolayı tadın azabı! İşte biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduğunuz işler yüzünden tadın ebedî azabı!" 32/14

KÂFİRLERİN KÜFRÜ KENDİNEDİR

 RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 Şüphe yok ki Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Elbette o, sinelerin içinde olanları da bilir. 35/38

  Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim küfrederse, küfrü kendi aleyhinedir. Kâfirlerin küfürleri, Rablerinin katında kendilerine buğzdan başka bir şey artırmaz, kâfirlerin küfürleri kendilerine zarardan başka bir şey artırmaz. 35/39

Onlar Kuran'dan alıkorlar ve ondan uzaklaşırlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de farkına varamazlar. 6/26.

ESERLERİ YAZILIR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Gerçekten biz ölüleri diriltiriz, onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir "imam-ı mübin"de (ana kitapta, yani Levh-i mahfuzda) sayıp tesbit etmişizdir.36/12
 • SEN ONLAR ÜZERİNE VEKİL DEĞİLSİN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Biz bu kitabı sana, insanlar için hak ile indirdik. O halde kim doğru yola gelirse kendi lehinedir. Kim de saparsa, sırf kendi aleyhine olarak sapar. Sen onların üzerine vekil değilsin. 39/41
 • DOĞRULUKTAN AYRILIP İNKÂRA SAPANLAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkâra sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? İstediğinizi yapın. Şüphesiz ki Allah, yaptığınız şeyleri hakkıyla görür. 41/40

ALLAH’IN
SİZE İHTİYACI YOKTUR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Eğer inkâr ederseniz, şüphe yok ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları hesabına küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin hesabınıza ona razı olur. Hiçbir günahkar da diğerinin günahını çekecek değildir. Sonra dönüşünüz, Rabbinizedir. O vakit, O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Çünkü O, bütün kalplerin özünü bilir. 39/7

RABBİNİZDEN KORKUN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Ey Muhammed! Tarafımdan söyle: "Ey iman eden kullarım! Rabbinizden korkun. Bu dünyada güzellik yapanlara bir güzellik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir." 39/10

RABBİNE SAYGISI OLANLAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Allah, kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi.(1) Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah'ın rehberidir. Allah, onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimide Allah şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek yoktur..39/23

ALLAH SİZE İMANI SEVDİRMİŞTİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Hem bilin ki, içinizde Allah'ın elçisi vardır. Şayet o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize zinet yapmıştır. Küfrü, fasıklığı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.49/7
 • Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah herşeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.49/8

HER ŞEY BİR KADERE GÖRE YARATILDI

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Haberiniz olsun ki, biz her şeyi bir kadere göre yarattık. 54/49
 •   Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. 57/22

KİM ALLAH’A İMAN EDERSE KALBİNE HİDAYET GELİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Allah’ın izni olmadan hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah’a iman ederse kalbine hidayet verir. Allah her şeyi bilendir.64/11

İSTER ŞÜKREDİCİ İSTER NANKÖR OLSUN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Doğrusu biz insana gerçek yolu gösterdik; ister şükredici, ister nankör olsun.’ 76/3

DİLEYEN RABBİNE GİDEN YOLU TUTAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden yolu tutar. 76/29
 • Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kuşkusuz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 76/30

RABBİNİN YÜCE ADINI TESBİH ET

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Rabbinin yüce adını tespih et.

Yaratıp düzene koyan o’dur.

Takdir edip hidayeti gösteren o’dur. 87/1-3

RABBİNİN ADINI ANIP NAMAZ KILAN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Doğrusu felah buldu (günahtan) temizlenen. 
Rab’inin  adını anıp namaz kılan. 87/14–15

HİDAYETTEN SONRA KALPLERİMİZİ EĞME

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğme ve bize katından rahmet ver. Sen karşılıksız verensin. 3/8–9

 

HİDAYETE ULAŞMADA İNSANIN KENDİNDEN KAYNAKLANAN ETKENLER

 

TEFEKKÜR

“BOŞ YERE YARATILMADI”

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve "Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateşin azabından koru." derler. 3/191

SÖZLERİNDEN DÖNMELERİ VE SÖYLEDİKLERİ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Verdikleri sözden dönmeleri, Allah'ın âyetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberlerini öldürmeleri ve "kalblerimiz kılıflıdır" demelerinden dolayı (başlarına türlü belalar verdik). Doğrusu Allah, inkârları sebebiyle onların kalplerini mühürlemiştir. Pek azı hariç onlar inanmazlar. 4/155
 • (Kalblerinin mühürlenmesinin diğer bir sebebi de İsa'yı) inkâr etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarıdır.4/156

İSA A.S. ÖLDÜRDÜK DEMELERİDİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Bir de "Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük" demeleridir. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat öldürdükleri kimse, onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesinlikle öldürmediler. 4/157
 • Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, aziz (daima üstün)dir, hikmet sahibidir. 4/158

DİNLEYENLER KABUL EDER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Daveti ancak dinleyenler kabul ederler. Ölülere gelince, Allah onları diriltir, sonra O'na döndürülürler. 6/36

AYETLERİ YALANLAYANLAR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediği kimseyi şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola koyar. 6/39
 • AYETLERİ İNKÂR ETMELERİ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 • Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimse hak yoldadır. Kimleri de saptırırsa, artık onlar için Allah'dan başka dostlar bulamazsın. Biz onları kıyamet günü yüzükoyun, körler, dilsizler ve sağırlar olarak hasrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi ne zaman sönmeye yüz tutsa hemen alevini artırırız. 17/97.
  Bu, ayetlerimizi inkar etmelerinin ve: "Kemik ve ufalanmış toprak olduğumuzda mı yeniden dirileceğiz?" demelerinin cezasıdır. 17/98. 


6097 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın