• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

CEHENNEM NE KÖTÜ BİR YATAKTIR

CEHENNEM

NE KÖTÜ BİR YATAKTIR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Ona: "Allah'tan sakın" denince, gururu kendisine günah işletir, artık ona cehennem yetişir, ne kötü yataktır!.. 2/206.

İnkar edenlere: "Yenileceksiniz, toplanıp cehenneme sürüleceksiniz, orası ne kötü döşektir" de. 3/12.

Onlar için cehennemden bir yatak ve üstlerine de örtüler vardır. Zalimleri böyle cezalandırırız. 7/41.

YETİM MALI YİYENLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar, zaten onlar çılgın aleve atılacaklardır.* 4/10.

Hayır, olmaz... Orada sırtını çevirip yüzgeri edeni, malını toplayıp kimseye hakkını vermeden saklayanı çağıran, deriyi soyup kavuran, alevli ateş vardır. 70/15-18.

AYETLERİ İNKAR EDENLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Onlardan ona inananlar ve yüz çevirenler vardı. Çılgın bir alev olarak cehennem yeter. Doğrusu, ayetlerimizi inkar edenleri ateşe sokacağız; derilerinin her yanışında, azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Allah güçlüdür, Hakim'dir. 4/55-56.

Allah'a ve Peygamberine karşı koymağa kalkışana, ebedi kalacağı cehennem ateşi bulunduğunu bilmezler mi? Büyük rezillik budur. 9/63.

Gözleri bizim öğüdümüze karşı kapalı olan ve öfkelerinden onu dinlemeye tahammül edemeyen kafirlere o gün cehennemi öyle bir gösteririz ki!* 18/100-101.

İnkar edenler, Beni bırakıp da kullarımı dost edinmelerini yeterli mi sandılar? Doğrusu biz cehennemi inkarcılara konak olarak hazırladık. 18/102.

İşte onların cezası; inkarlarına, peygamberlerimi ve ayetlerimi alaya almalarına karşılık olarak, cehennemdir. 18/106.

sakınanları o gün Rahman'ın huzurunda O'na gelmiş konuklar olarak toplarız, suçluları suya götürür gibi cehenneme süreriz. 19/85-86.

İşte bu, size söz verilen cehennemdir. 36/63.
Bugün, inkarcılığınıza karşılık oraya girin. 36/64.

Orada; "Rabbimiz! Bizi çıkar; yaptığımızdan başka, yararlı iş işleyelim" diye bağrışırlar. O zaman onlara şöyle deriz: "Öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği kadar bir süre sizi yaşatmadık mi? Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız, zalimlerin yardımcısı olmaz."* 35/37.

HAKİKATİ GÖRDÜKTEN SONRA SAPANLAR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Doğru yol kendisine apaçık belli olduktan sonra, Peygamberden ayrılıp, inananların yolundan başkasına uyan kimseyi, döndüğü yöne döndürür ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir!* 4/115.

İşte onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacak yer de bulamıyacaklardır. 4/121.

İnkar edenleri ve zalimleri Allah şüphesiz bağışlamaz, onları içinde temelli ve ebediyyen kalacakları cehennem yolundan başka bir yola eriştirmez. Bu, Allah'a kolaydır. 4/168-169.

İNKARCILARIN TOPLANMA YERİ

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Doğrusu inkar edenler mallarını Allah'ın yolundan insanları alıkoymak için sarfederler ve daha da sarfedeceklerdir; ama sonra içleri yanacak, hem de mağlup olacaklardır. Bu, Allah'ın, temizi murdardan ayırması ve murdarları üstüste koyup hepsini yığarak cehenneme yerleştirmesi içindir; inkar edenler cehenneme toplanacaklardır. İşte onlar mahvolanlardır.* 8/36-37.

Bunlar cehennem ateşinde kızdırıldığı gün, alınları, böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacak, "Bu, kendiniz için biriktirdiğinizdir; biriktirdiğinizi tadın" denecek. 9/35.

"Ve Cehennem onların hepsinin toplanacağı yerdir." 15/43.

Temelli kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklenenlerin durağı ne kötüdür! 16/29.

Umulur ki Rabbiniz size acır; ama siz dönerseniz Biz de döneriz. Cehennemi, inkarcılara bir zindan kılmışızdır. 17/8.

Cehennemde yüzü koyun toplanacak olanlar, işte onların yerleri en kötü ve yolları da en sapıktır.* 25/34.

MÜNAFIKLARA

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Allah, ikiyüzlü erkek ve kadınlara ve inkarcılara, ebedi kalacakları cehennem ateşini hazırlamıştır. O, onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir (rahmetinden uzak kılmıştır). Onlara devamlı azab vardır. 9/68.

Allah'ın Peygamberinin hilafına geri kalanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallariyle ve canlariyle cihat hoşlarına gitmedi. "Sıcakta savaşa çıkmayın" dediler. De ki: "Cehennem ateşi daha sıcaktır." Keşke bilseydiler! 9/81.

İNSAN VE CİNLERDEN DOLDURULACAKTIR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Eğer Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet kılardı. Fakat, Rabbinin merhamet ettikleri bir yana, hala ayrılıktadırlar, esasen onları bunun için yaratmıştır. Rabbinin "And olsun ki cehennemi hep insan ve cin ile dolduracağım" sözü yerine gelmiştir. 11/118-119.

İRİNLİ SU İÇİRİLECEK

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Ardında cehennem vardır; orada kendisine irinli su içirilecektir. 14/16.
Onu yudum yudum alacak fakat yutamıyacaktır. Ölüm ona her taraftan geldiği halde, ölemiyecek, arkasından da çetin bir azap gelecektir. 14/17.

DÜNYAYI İSTEYENE HAZIRLANMIŞTIR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Dünyayı isteyene istediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız; yerilmiş ve kovulmuş olarak oraya girer. 17/18.

ŞEYTANA TABİ OLANLARIN YERİ

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Allah: "Haydi git! Onlardan sana kim uyarsa bil ki, cehennem hepinizin cezası olur, hem de tam bir ceza" dedi. 17/63.

Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimse hak yoldadır. Kimleri de saptırırsa, artık onlar için Allah'dan başka dostlar bulamazsın. Biz onları kıyamet günü yüzükoyun, körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi ne zaman sönmeye yüz tutsa hemen alevini artırırız. 17/97.

Cehenneme girerler; ne kötü bir konaktır! 38/56.

Allah: "Doğrudur; işte Ben hakikati söylüyorum, sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım" dedi. 38/84-85.

SUÇLU OLARAK GELENLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Rabbine suçlu olarak gelen bilsin ki, cehennem onun içindir. Orada ne ölür, ne yaşar. 20/74.

Bunlar içinde kim "Ben, Allah'tan başka bir tanrıyım" derse, işte onu cehennemle cezalandırırız. Zulmedenlerin cezasını böyle veririz.* 21/29.

Gerçek vaad yaklaştığında, inkar edenlerin gözleri beleriverir: "Vah bize! Bundan önce gaflet içindeydik, hem de zalimdik" derler. 21/97.

TAPINDIKLARIDA CEHENNEMDE
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Siz ve Allah'tan başka taptıklarınız, cehennemin yakıtısınız; oraya gireceksiniz. 21/98.
Eğer bunlar tanrı olsaydı cehenneme girmezlerdi; hepsi orada temelli kalacaktır. 21/99.
Orada onlara ah etmek vardır; birşey de işitemezler. 21/100.

TARTILARI HAFİF GELENLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Tartıları hafif gelenler, işte onlar, kendilerine yazık edendir, cehennemde temellidirler. 23/103.
Ateş onların yüzlerini yalar, dişleri sırıtıp kalır. 23/104.
Allah: "Ayetlerim size okunurken onları yalanlıyordunuz değil mi?" der. 23/105.
Şöyle derler: "Rabbimiz! Bizi bedbahtlığımız yenmişti; sapık bir millet olmuştuk." 23/106.
"Rabbimiz! Bizi buradan çıkar, tekrar günaha dönersek, doğrusu zulmetmiş oluruz." 23/107.
Allah: "Sinin orada! Benimle konuşmayın. Kullarımdan bir topluluk: "Rabbimiz! inandık, artık bizi bağışla, bize acı. Sen acıyanların en iyisisin" diyordu. Siz ise, onları alaya alıyordunuz. Bu yaptıklarınız size Beni anmayı unutturuyordu. Onlara hep gülüyordunuz. Sabretmelerine karşılık bugün onları mükafatlandırdım. Doğrusu onlar kurtulanlardır" der. 23/108-111.
Allah onlara yine: "Yeryüzünde kaç yıl kaldınız" der. 23/112.
"Bir gün veya daha az bir süre kaldık, sayanlara sor" derler. 23/113.
Allah' "Pek az kaldınız, keşke bilseydiniz! Sizi boşuna yarattığımızı ve Bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?" der. 23/114-115.

AZABI İSTEDİLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Senden azabı acele bekliyorlar. Doğrusu azap tepelerinden, ayaklarının altından kendilerini içine aldığı gün, cehennem inkarcıları kuşatacaktır. O gün Allah: "Yaptıklarınızın karşılığını tadın" der. 29/54-55.

Biz dilesek herkese hidayet verirdik, fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağıma dair Benden söz çıkmıştır. 32/13.

İşte bu, size söz verilen cehennemdir. 36/63.

CEHENNEMDE ÖLÜM YOKTUR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

İnkâr edenlere cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler; kendilerinden cehennemin azabı da hafifletilmez. Her inkârcıyı böylece cezalandırırız. 35/36.

ALLAH’A YALAN UYDURANLARIN YÜZLERİ

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Allah'a karşı yalan uydurandan, kendisine gelmiş gerçeği yalan sayandan daha zalim olan kimdir? İnkârcılar için cehennemde dur durak olmaz olur mu? 39/32.

Allah'a karşı yalan uyduranların, kıyamet günü, yüzlerinin simsiyah olduğunu görürsün. Böbürlenenler için cehennemde bir durak olmaz olur mu? 39/60.

CEHENNEM BEKÇİLERİNDEN

YARDIM İSTİYECEKLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

İnkâr edenler, bölük bölük cehenneme sürülür. Oraya vardıklarında kapıları açılır; bekçileri onlara: "Size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden peygamberler gelmedi mi" derler. "Evet geldi" derler. Lakin azap sözü inkârcıların aleyhine gerçekleşir. 39/71.
Onlara: "Temelli kalacağınız cehennemin kapılarından girin; böbürlenenlerin durağı ne kötüdür!" denir. 39/72.

Ateşte olanlar, cehennemin bekçilerine: "Rabbinize yalvarın da hiç değilse bir gün, azabımızı hafifletsin" derler. 40/49.
Bekçiler: "Size, belgelerle peygamberleriniz gelmiş miydi?" derler. Onlar da: "Evet, gelmişti" derler. Bekçiler: "O halde kendiniz yalvarın" derler. İnkârcıların yalvarışı şüphesiz boşunadır.* 40/50.

Sonra onlara: "Allah'ı bırakıp da koştuğunuz ortaklar nerededir?" denir. "Bizden uzaklaştılar; hayır, biz zaten önceleri hiçbir şeye kulluk etmiyorduk" derler. İşte Allah inkârcıları böyle saptırır. 40/73-74.
Onlara: "İşte bu, yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve böbürlenmenizden ötürüdür. Temelli kalacağınız cehennem kapılarından girin" denir. Büyüklenenlerin durağı ne kötüdür! 40/75-76.

TEMELLİ ORADADIRLAR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Doğrusu suçlular, temelli kalacakları cehennemin azabı içindedirler. 43/74.
Azaba hiç ara verilmez, onlar orada tamamen umutsuzdurlar. 43/75.
Biz onlara zulmetmedik, ama onlar zalim kimselerdi. 43/76.
Cehennemde şöyle seslenilir: "Ey Nöbetçi! Rabbin hiç değilse canımızı alsın." Nöbetçi: "Siz böyle kalacaksınız" der. 43/77.
And olsun ki, size gerçeği getirdik; fakat çoğunuz gerçeği sevmiyorsunuz. 43/78.

"Benim yaptığım yalnız, Allah katından olanı, O'nun gönderdiklerini tebliğdir. Allah'a ve Peygamberine kim karşı gelirse ona, içinde sonsuz ve temelli kalınacak cehennem ateşi vardır." 72/23.

Cehennem, yalnız azgınları bekleyen yerdir. Dönecekleri yer orasıdır. 78/21-22.
Orada çağlar boyunca (nice devirler) kalacaklardır. 78/23.

Kıyamet günü azabı kat kat olur, orada, alçaltılarak temelli kalır. 25/69.

İNATCI İNKÂRCI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Allah: "Ey sürücü ve şahit! Her inatçı inkarcıyı, iyiliklere boyuna engel olan, mütecaviz, şüpheye düşüren, Allah'ın yanında başka tanrı benimseyen kişiyi cehenneme atın, onu çetin bir azaba sokun" buyurur. 50/24-26.

ŞEYTANIN SAVUNMASI
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Yanındaki şeytan: "Rabbimiz! Ben onu azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklıktaydı" der. 50/27.
Allah: "Benim katımda çekişmeyin; size bunu önceden bildirmiştim. Benim katımda söz değişmez; Ben kullara asla zulmetmem" der. 50/28-29.
O gün cehenneme: "Doldun mu?" deriz, o: "Daha var mı?" der. 50/30.

İŞTE YALANLADIĞINIZ CEHENNEM

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Cehennem ateşine itildikçe itildikleri gün, onlara: "İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur; 52/13-14.

İşte suçluların yalanladıkları cehennem budur. 55/43.
Onlar, cehennem ateşiyle kaynar su arasında dolaşır dururlar. 55/44.

SUÇLARINI İTİRAF EDECEKLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Rablerini inkar eden kimseler için cehennem azabı vardır. Ne kötü bir dönüştür! 67/6.
Oraya atıldıkları zaman, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. 67/7.
Nerede ise öfkesinden paralanacak! İçine her bir topluluğun atılmasında, bekçileri onlara: "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. 67/8.
Onlar: "Evet; doğrusu bize bir uyarıcı geldi, fakat biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik" derler. 67/9.
"Eğer kulak vermiş veya akletmiş olsaydık, çılgın alevli cehennemlikler içinde olmazdık" derler. 67/10.
Böylece, günahlarını itiraf ederler. Çılgın alevli cehennemlikler yok olsunlar! 67/11.

CEHENNEMİN ODUNU

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

"Kendilerine yazık edenlere gelince; onlar, cehennemin odunları oldular." 72/15.

Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun; onun yakıtı, insanlar ve taşlardır; görevlileri, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere baş kaldırmayan, kendilerine buyrulanları yerine getiren pek haşin meleklerdir. 66/6.

Orada ne serinlik ne de içilecek bir şey tatmazlar; sadece kaynar su ve irin.... 78/24-26.
Çünkü onlar, hesaba çekileceklerini sanmazlardı. 78/27.
Ayetlerimizi hep yalan sayıp dururlardı. 78/28.
Biz de herşeyi yazıp saymışızdır. 78/29.
Şöyle deriz: "Artık tadınız, bundan böyle size azabdan başka bir şey artırmayız."* 78/30.

PİŞMAN OLURLAR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

O gün, cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır ama artık öğütten ona ne? 89/23.
"Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım" der. 89/24.
O gün, hiç kimse, Allah'ın azabettiği gibi azabedemez. 89/25.
Hiç kimse O'nun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz. 89/26.

Aşağılıktan başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarken, ateşe sunulduklarını görürsün. İnananlar: "Hüsranda olanlar, kıyamet günü kendilerini de, ailelerini de hüsranda bırakanlardır" derler. İyi bilin ki, zalimler sürekli bir azap içindedirler. 42/45.

KİTAP EHLİNDEN İNKAR EDENLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Kitap ehlinden ve ortak koşanlardan inkar edenler, şüphesiz içinde temelli kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte bunlar, yaratıkların en kötüsüdürler. 98/6.

Allah şüphesiz, inkarcılara lanet etmiş ve onlara içinde sonsuz olarak temelli kalacakları çılgın alevli cehennemi hazırlamıştır. Onlar bir dost ve yardımcı bulamazlar. 33/64-65.

Allah'a ve Peygamberine kim inanmamışsa bilsin ki, şüphesiz Biz, inkarcılar için çılgın alevli cehennemi hazırlamışızdır. 48/13.

Doğrusu, inkarcılar için zincirler, demir halkalar ve çılgın alevli cehennem hazırladık. 76/4.

DEFTERİ ARKADAN VE SOLDAN VERİLENLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Ama amel defteri kendisine arkasından verilen kimse: "Mahvoldum" diye bağırır ve çılgın alevli cehenneme girer. 84/10-12.

Kötülük işlediklerini belirtmek üzere, amel defterleri soldan verilenler; ne yazık o solculara! 56/9.

Defterleri soldan verilenler; ne yazık o solculara! 56/41.
İnsanın içine işleyen bir sıcaklık ve kaynar su içinde, serinliği ve hoşluğu olmayan kara bir dumanın gölgesinde bulunurlar. 56/42-44.
Çünkü onlar, bundan önce, dünyada, nimet içinde bulunurlar iken, büyük günah işlemekte direnir dururlardı. 56/45-46.
Şöyle söylerlerdi: "Öldüğümüzde, toprak ve kemik yığını olduğumuzda mı, biz mi tekrar dirileceğiz?" 56/47.
"Önce gelip geçmiş babalarımız da mı?" 56/48.
De ki: "Şüphesiz öncekiler de, sonrakiler de belli bir günün belirli bir vaktinde toplanacaklardır." 56/49-50.
Sonra, siz ey sapıklar, yalanlayanlar! 56/51.
Doğrusu bir zakkum ağacından yiyeceksiniz. 56/52.
Karınlarınızı onunla dolduracaksınız; 56/53.
Onun üzerine kaynar su içeceksiniz; 56/54.
Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz; 56/55.
İşte onlara, ceza günü sunulacak konukluk budur. 56/56.Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   2834 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın