• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

İŞİNDE HADDİ AŞMIŞ KİMSELERE BOYUN EĞME

 • GEÇMİŞTE İKİ ADAM MİSALİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Onlara iki adamı misal olarak göster: Birine iki üzüm bağı verip, etrafını hurmalıklarla çevirmiş ve aralarında ekinler bitirmiştik. 18/32.
 • Her iki bahçe de ürünlerini vermişlerdi, hiçbir şeyi de eksik bırakmamışlardı. İkisinin arasından bir de ırmak akıtmıştık. 18/33.
 • Onun gelirleri de vardı. Bu yüzden, arkadaşiyle konuşurken: "Ben malca senden zengin, nüfusça da senden daha itibarlıyım" dedi. 18/34.
 • Kendisine böylece yazık ederek bahçesine girerken: "Bu bahçenin batacağını hiç zannetmem. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Eğer Rabbime döndürülürsem, and olsun ki orada bundan daha iyisini bulurum" dedi. 18/35-36.
 • Kendisiyle konuştuğu arkadaşı ona: "Seni topraktan, sonra nutfeden yaratanı, sonunda de seni insan kılığına koyanı mı inkar ediyorsun? İşte O benim Rabbim olan Allah'tır. Rabbime kimseyi ortak koşmam. Bahçene girdiğin zaman, her ne kadar beni kendinden mal ve nüfus bakımından daha az buluyorsan da: "Maşallah! Kuvvet ancak Allah'a mahsustur!" demen gerekmez mi? Rabbim, senin bahçenden daha iyisini bana verebilir ve seninkinin üzerine gökten bir felaket gönderir de bahçen yerle bir olabilir. Yahut suyu çekilir bir daha da bulamazsın" dedi. 18/37-41.
 • Nitekim, ürünleri yok edildi; bağın altüst olmuş çardakları karşısında, sarfettiği emeğe içi yanarak ellerini oğuşturup "Keşke Rabbime kimseyi ortak koşmasaydım" diyordu. 18/42.
 • Ona, Allah'tan başka yardım edebilecek adamları da yoktu, kendi kendini de kurtaramadı. 18/43.
  İMANDAN SONRA KALBİNİ KÜFRE AÇMAK
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Kalbi iman ile sükûnet bulduğu halde (dinden dönmeye) zorlananlar dışında, her kim imanından sonra küfre kalbini açarsa, mutlaka onların üzerine Allah'tan bir gazab gelir ve kendilerine çok büyük bir azab vardır. 16/106
 • Bu (azab) şundan dolayıdır ki, onlar, dünya hayatını sevmiş ve onu ahirete tercih etmişlerdir. Allah da kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.16/107
 • Bunlar, o kimselerdir ki; Allah kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. Ve onlar, gafillerin ta kendileridir. 16/108
 • Hiç şüphesiz onlar, ahirette perişan olup hüsrana uğrayanların ta kendileridir.16/109
 • İŞİNDE HADDİ AŞMIŞ KİMSELERE BOYUN EĞME
 • SABAH AKŞAM RAB’LERİNE (SIRF) ONUN, CEMALİNİ DİLİYEREK DUA EDENLERLE BERABER CANDAN SABIR VE SEBAT ET. DÜNYA HAYATININ ZİYNETİNİ ARZU EDİPTE GÖZLERİNİ ONLARDAN AYIRMA. KALBİNE BİZİ ANMAKTAN GAFLET VERDİĞİMİZ HEVA VE HEVESİNE UYMUŞ İŞİNDE HADDİ AŞMIŞ KİMSELERE BOYUN EĞME. EL KEHF 28
 • ALLAHTAN ÜMİDİNİ KESME
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  “De ki (Allah şöyle buyuruyor): 'Ey nefislerine karşı (günah işleyip) aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah (şirk koşan ve inkâr edenler dışında, dilediği kimseler için) bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.” ZÜMER 53
 • KUR’AN DAN SONRA ONLARIN KEYİFLERİNE UYARSAN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ve işte biz o Kur'ân'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Yemin olsun ki, eğer sen, sana vahiyle gelen bu bilgiden sonra onların keyiflerine uyacak olursan, sana Allah'dan ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu. RA’D 37
 • MAL VE EVLATLARINA GÜVENENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Biz herhangi bir memlekete tehlikeyi haber veren bir uyarıcı gönderdikse, mutlaka oranın refah ile şımartılmış olanları: "Biz sizin gönderildiğiniz şeyleri tanımayız." dediler. 34/34
 • Ve yine dediler ki: "Biz malca da daha çoğuz, evlatça da, bize azab edilmez." 34/35
 • De ki: "Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine sıkar. Fakat insanların çoğu bilmezler.“34/36
 • Halbuki sizi huzurumuza yaklaştıracak olan, mallarınız ve evlatlarınız değildir. Ancak iman edip de salih amel işleyenlere gelince, işte onların amellerine karşı kendilerine kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde emniyet içindedirler.34/37
 • Bak! Onların bir kısmını diğerine nasıl üstün kıldık! Elbette ahiret, hem dereceler bakımından daha büyüktür, hem de üstünlük bakımından daha büyüktür. 17/21
 • Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Ama baki kalacak yararlı işler, sevab olarak da, emel olarak da, Rabbinin katında daha hayırlıdır. 18/46.
 • AYETLERİ HÜKÜMSÜZ BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞANLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlara gelince, işte onlar Hakk'ın huzuruna azab içinde getirileceklerdir. 34/38
 • De ki: "Gerçekten Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı hem genişletir, hem daraltır. Her neyi hayra harcarsanız O, onun yerine başkasını verir. Hem O, rızık verenlerin en hayırlısıdır." 34/39
 • Ya kötü ameli kendisine allanmış pullanmış da onu güzel görmüş olan kimse de mi (iman edip salih amel işleyenler gibi olacak)? Şüphe yok ki Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de doğru yola çıkarır. O halde canın onlara karşı hasretlerle (üzüntülerle) sıkılıp gitmesin. Çünkü Allah, onların bütün yaptıklarını bilir.35/8
 • MALINI TEKRAR, TEKRAR SAYANLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Mal toplayıp onu tekrar, tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!
 • Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır.
 • Hayır, andolsun ki, o hutame (cehennem)ye atılacaktır.
 • Hutame'nin ne olduğunu bilir misin?
 • O, kalplerin içine işleyecek, Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir.
 • Cehennemlikler, dikilmiş direklere bağlı oldukları halde, o ateşin kapıları üzerlerine kapatılacaktır.104/1-9

 

 

 • Ebu Leheb'in elleri kurusun (yok olsun o), zaten yok oldu ya.
 • Ne malı ne de kazandığı onu kurtaramadı.
 • (O), alevli bir ateşe girecektir.
 • Karısı da odun hamalı olarak (onunla beraber girecektir).
 • Boynunda da hurma lifinden bir ip olacaktır.111/1-5
 • DÜŞMANIN AZILISI
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İnsanlardan öyleleri vardır ki, onun dünya hayatı hakkındaki sözü senin hoşuna gider ve kalbinde olana Allah’ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlarının en azılısıdır.2/204
 • O işbaşına geçtiği zaman, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye koşar.allah bozgunculuk yapanı sevmez.2/205
 • Ona, ‘Allah’tan sakın’ denildiği zaman, kibiri onu günaha alıp götürür. Ona cehennem yeter. O ne kötü bir yataktır.2/206
 • İNKÂRCILARIN REFAHINA ALDANMA
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İnkâr edenlerin diyar diyar gezip refah içinde dolaşması sakın seni aldatmasın; az bir faydalanmadan sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü duraktır! 3/196–197.
 • İnsanoğlu, var edilip bahse değer bir şey olana kadar, şüphesiz, uzun bir zaman geçmemiş midir? 76/1.
 • İSTEYEN ŞÜKREDER, İSTEYEN NANKÖRLÜK EDER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Biz insanı katışık bir nutfeden yaratmışızdır; onu deneriz; bu yüzden, onun işitmesini ve görmesini sağlamışızdır. 76/2.
 • Şüphesiz ona yol gösterdik; buna kimi şükreder, kimi de nankörlük. 76/3.
  Doğrusu, inkarcılar için zincirler, demir halkalar ve çılgın alevli cehennem hazırladık. 76/4.
  Çünkü onlar bu dünyayı seviyorlar ve önlerindeki ağır bir günü arkaya atıyorlar. 76/27
 • Onları biz yarattık ve mafsallarını sımsıkı bağladık. Dilediğimiz vakit de kılıklarını değiştiririz. 76/28
 • O harıl harıl (savaşa) koşanlara,
 • (Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara,
 • Sabahleyin akın edenlere,
 • Tozu dumana karıştıranlara,
 • Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,
 • Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür.
 • Ve kendisi de buna şahittir.
 • Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır.
 • Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak.
 • Ve sinelerin içindekiler derlenecek.
 • O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır 100/1-11
 • FENA DÜZEN, SAHİBİNİN BAŞINA GEÇER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  (Bu da) yeryüzünde bir kibirlenme ve bir suikast düzenidir. Halbuki fena düzen ancak sahibinin başına geçer. O halde öncekilerin kanunundan başka ne gözetiyorlar? Sen Allah'ın sünnetinde asla bir değişme bulamazsın. Sen Allah'ın sünnetinde asla bir başkalaşma da bulamazsın. 35/43
 • Yeryüzünde gezip bir bakmadılar mı, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş? Halbuki onlar, bunlardan daha kuvvetliydiler. Ne göklerde ve ne de yerde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz. Çünkü o her şeyi bilendir, her şeye kâdir olandır. 35/44
 • Bununla beraber Allah, insanları kazandıkları (günahlar) yüzünden hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet ecelleri gelince gereğini yapar.Şüphe yok ki Allah, kullarını görmektedir.35/45
 • KİM Kİ ZENGİN GİBİ DAVRANIRSA
 • PEYGANBERİMİZ S.A.V. BUYURUYOR:
 • Kim ki, dilenmeye tenezzül etmezse, Cenab-ı Allah c.c. O kimseyi dilenmeye muhtaç kılmaz. Kim ki, zengin imiş gibi davranırsa, Cenab-ı Hak c.c. O kimseyi zengin kılar ve kim bizden isterse, biz o kimseye veririz. Fakat el açmayan kimse, bizim katımızda, bizden daha sevimlidir. HADİS.
 • Birinizin ipini alıp dağa giderek odun toplayıp satması (ve onun kazancından hem) yiyip (hem de) sadaka vermesi, halktan dilenmesinden hayırlıdır. HADİS.
 • Veren el alan elden üstündür. HADİS.
 • Kişinin yediği en helal nafaka, kesbinden )(el emeğinden), doğru alışverişten yediği nafakadır. HADİS.
 • Dilenmek ancak şu üç kişiden birinin durumunda olan insana helaldir: kişi borçlu duruma düşer, istemek zorunda kalır. Borcunu ödeyince artık dilenmeyi bırakır. Kişi bir felakete uğrar; malını mülkünü kaybeder, geçimini sağlayıncaya kadar ister. Ve kişi yoksul düşer, öyle ki, toplumdan üç kişi ‘falan kişi gerçekten fakirdir’ diye tanıklık edecek fakir olur. İşte onun da geçimini sağlayacak duruma gelinceye kadar istemesi helaldir. Bunların dışında dilenmek haramdır. Böyle bir durumda olmayıp da dilenen kimse haram yemiş olur. HADİS.
 • Sakın rızkın herhangi bir kısmının gecikmesi, sizi Allah c.c.’a isyan etmek suretiyle onu aramaya sevketmesin. Zira masiyet (günah işlemek) ile Allah c.c. Katında bulunan rızka asla erişilmez. Herhangi bir kimse nefsi için dilencilikten bir kapı açarsa, Cenab-ı Hak c.c. Onun üzerine fakirlikten yetmiş kapı açar. HADİS.
 • Bir kimse dilenmekten kurtulmak, çoluk çocuğunun geçimi için uğraşmak, fakir komşu ve akrabasına iyilik etmek üzere dünyada helal mal için çalışsa, kıyamette onun yüzü, ayın ondördü gibi parıl parıl parladığı halde, kabrinden kalkıp haşr yerine gelir. Bir kimse dünyada övünmek, kibirlenmek ve gösteriş olsun diye mal kazanmak isterse, kıyamet gününde Allah Teala ondan razı olmadığı halde, Allah c.c.’ın huzuruna çıkar. HADİS.
 • Akıbet on şeydedir: dokuzu helal kazanmaktır. Bir kimse dilenmekten sakınsa, Allah’ı Teala kendisine iffet ihsan eder. Bir kimse kendini zengin ve ihtiyaçsız gösterse, Allah’ı Teala o kimseyi zengin eder. İhtiyaç yüzü göstermez. Allah Teala çoluk çocuk sahibi olan ve sanat ehli bulunan her mümini sever. Dünya ve ahiret amelinde bulunmayıp, sıhhatli olduğu halde tembel, boş vakit geçiren kimseyi sevmez. HADİS.
 • ŞIMARIK VARLIKLARIN İTAATSİZLİĞİ VE HELAKA MÜSTEHAK OLMA
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Biz bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman, şımarık varlıklılarına emrederiz, onlar itaat etmeyip orada kötülük işlerler. Böylece, o ülke helake müstahak olur, biz de onu yerle bir ederiz. İSRA 17/16
 • İNSANLIĞIN AKİBETİ ALLAH’A AİTTİR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İşte onların ilimden erişebilecekleri (son sınır) budur. Şüphesiz, Rabbin, yolundan sapanı da iyi bilir; O, hidayette olanı da iyi bilir.53/30
 • Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Akıbet (sonuçta) kötülük yapanları yaptıkları ile cezalandıracak, güzel davrananları da daha güzeliyle mükâfatlandıracaktır. 53/31
 • ASIL HAYAT AHİRET YURDUDUR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bilseler! 29/64.
 •  
 • İSLAMDAN BAŞKA DİN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • KİM İSLAM’DAN BAŞKA BİR DİN ARARSA BİLSİN Kİ O DİN ONDAN KABUL EDİLMEYECEKTİR. O, AHİRETTE DE KAYBEDENLERDEN OLACAKTIR.3/85


4301 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın