• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

DÜNYANIN DIŞ YÜZÜNE ALDANIP AHİRETTEN GAFİL OLANLAR

 • DÜNYANIN DIŞ YÜZÜNE ALDANIP AHİRETTEN GAFİL OLANLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Onlar, sadece bu dünya hayatının dış yüzünü bilirler. Ahiretten ise onlar hep gafildirler.30/7
 • Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır? Gerçekten insanların çoğu, Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. 30/8
 • Onlar, yeryüzünde gezmediler mi ki, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş baksınlar? Onlar, kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağı sürmüşler ve onu, bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri delillerle gelmişlerdi. Demek Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar, kendilerine zulmediyorlardı. 30/9
 • DÜNYA HAYATINI AHİRETE TERCİH EDENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Onlar dünya hayatını ahirete tercih ederler, Allah'ın yolundan alıkoyup onun eğriliğini isterler. İşte onlar uzak bir sapıklık içindedirler. 14/3.
 • DÜNYADA EN ÇOK KAYBEDENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • "Size, amelce en çok kayıpta bulunanları haber verelim mi?" de. 18/103.
 • Dünya hayatında, çalışmaları boşa gitmiştir, oysa onlar güzel iş yaptıklarını sanıyorlardı. 18/104.
 • Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü Biz onlara değer vermeyeceğiz. 18/105.
 • İşte onların cezası; inkârlarına, peygamberlerimi ve ayetlerimi alaya almalarına karşılık olarak, cehennemdir. 18/106.
 • "Resûlullah(aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki:
 • "Dünya, mü'mine hapishâne, kâfire cennettir."
 • "Resûlullah(aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki:
 • "Dünya mel'undur, içindekiler de mel'undur, ancak zikrullah ve zikrullah'a yardımcı olanlarla âlim veya müteallim hariç."
 • Yine Ebû Saîd (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki:
 • "Dünya tatlı ve hoştur. Allah sizi ona vâris kılacak ve nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. Öyleyse dünyadan sakının, kadından da sakının! Zîra Benî İsrâil'in ilk fitnesi kadın yüzünden çıkmıştır." HADİS
 • İbnu Mes'ûd (radıyalllâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtü vesselâm)'ın yanına girmiştir. Onu bir hasır örgünün üzerinde uyumuş buldum. Hasır, (vücudunun açık olan) yan taraflarında izler bırakmıştı.
 • "Ey Allah'ın Resulü dedim, sana bir yaygı te'min etsek de hasırın üstüne sersek, onun sertliğine karşı sizi korusa!"
 • "Ben kim, dünya kim. Dünya ile benim misalim, bir ağacın altında gölgelenip sonra terk edip giden yolcunun misali gibidir."
 • "Resûlullah (aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki:
 •  "Eğer dünya Allah nazarında sivri  sineğin kanadı kadar bir değer taşısaydı tek bir kâfire ondan bir yudum su içirmezdi."
 • "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
 • "Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına, suyu yasaklaması gibi."
 • "Resûlullah (aleyhisselâtu vesselâm) Hıcr'a uğradığı zaman:
 •  "Nefislerine zulmedenlerin meskenlerine girerken onların mâruz kaldığı musîbetin size de gelmesi korkusuyla ağlayarak girin!" dedi. Sonra başını (ridasıyla) örtüp yürüyüşünü hızlandırdı ve vâdiyi geçinceye kadar bu hâl üzere devam etti." [Hıcr, Semûd Kavmi'nin yurdudur. Şam'la Medîne arasına düşer )
 • KUR’AN OKUNDUĞUNDA YÜZ ÇEVİRENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Bayağı insanlardan kimi de vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve onu eğlence yerine tutmak için laf eğlencesi (veya boş söz) satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azab vardır.31/6
 • Onun karşısında ayetlerimiz okunduğu zaman da sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. İşte onu, acı verecek bir azab ile müjdele. 31/7
 • MAL SEVGİSİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.
 • Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.
 • Oysa mirası öyle bir yiyorsunuz ki, haram-helal gözetmeden.
 • Malı öyle bir seviyorsunuz ki, yığmacasına.
 • Hayır hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman,
 • Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman,
 • Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar. Fakat bu anlamanın ona ne yararı var?
 • "Keşke hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim." der.
 • Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.
 • Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.89/17-26
 • HAYAT SADECE BU DÜNYA HAYATIDIR DİYENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Hem müşrikler dediler ki: "Hayat, ancak bu dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak geçen zaman yokluğa sürükler. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar, sadece böyle zannederler. 45/24
 • Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azab; Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. 57/20
 • CENNETE KOŞUN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  (O halde dünyanın bu aldatıcılığına aldanmayıp tövbe ve salih amellerle) Rabbinizden bir mağfirete ve Allah'a ve Rasûlü'ne inananlar için hazırlanmış, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete (girmek için) koşuşun/yarışın. Bu Allah'ın bir lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.”Hadid 21
 •  “Muhakkak ümmetimden birtakım topluluklar gelecektir ki, ferci (zinayı), ipek elbiseler giymeyi ve çalgı aletleri çalıp (şehvetli) eğlenceleri helal ve mübah/normal sayacaklar. Allah, evlerini çökertip helak edecek, kalanları(n yaşayışlarını) da maymun ve domuza çevirecektir ”HADİS
 • ALLAH’IN VADİ GERÇEKTIR, ALLAH’IN GAZABINDAN KORKUN. ŞEYTAN SİZİ ALLAH’IN AFFIYLA ALDATMASIN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • "Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın, babanın çocuğuna fayda veremeyeceği, çocuğun da babasına fayda veremeyeceği bir günden korkun! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı, sizi asla aldatmasın. O çok aldatıcı (şeytan ve dostları) da sizi Allah(ın affı) ile sakın aldatmasın (günâha daldırmasın ve ibâdetten alıkoymasın!).“Lokman 33
 • Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz (vaadi) gerçektir. O halde dünya hayatı, sizi aldatmasın, (ibadet ve taattan alıkoymasın) çok aldatıcı (şeytan), sizi Allah(‘ın affına güvendirmek)le aldatmasın. Fatır 5
 • DÜNYAYI İSTEYANLERE, AHİRETTE ATEŞTEN BAŞKASI YOKTUR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

“(Âhirette) bize kavuşmayı ummayan, (sadece) dünya hayatından hoşlanıp (gönlü) onunla yatışıp rahatlayan ve bir de ayetlerimizden gafil olanlar var ya! İşte, onların kazandıkları (günahları)ndan dolayı, varacakları yer ateştir.”Yunus 7-8

 • "Kimler (yalnız) dünya hayatını ve onun süs (ve saltanat)ını isterse, orada onlara çalışıp yaptıklarının karşılığını tastamam veririz. Onlar orada (hiçbir) eksikliğe uğratılmazlar.HUD 15
 • İşte (haktan ayrılan, âhireti unutan, dünya menfaatleriyle yetinen) o kimseler için âhirette ateşten başka bir şey yoktur. (Dünyada) yaptıkları (iyi) şeyler heder olup gitmiştir. Zaten bütün yapageldikleri şeyler boştur.“HUD 16
 • HELAL VE HARAM AYIRMAKSIZIN DÜNYALIK İSTEYENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • "Kim (haram helal ayırmaksızın sâdece) şu çabucak geçen (keyif verecek dünyalık şeyler)i isterse, dilediğimiz kimseye istediğimiz kadarıyla onu hemen veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız. Oraya kınanmış ve (rahmetimizden) kovulmuş olarak atılır.“İsra 18
 • “Mal ve oğullar, (geçici) dünya hayatının zîynetidir. Bakî kalacak olan salih ameller ise Rabbi’nin katında sevapça daha hayırlı, ümit bağlanmaya da daha layıktır.”kehf 46
 • Allah ile birlikte başka bir ilâh edinme! Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın.17/22
 • DÜNYA HAYATIYLA FERAHLAYANLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Allah, dilediği kimseye rızkı genişletir de, daraltır da. Onlar ise dünya hayatı ile ferahlanmaktalar. Oysa dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir yol azığından ibarettir. RA’D26
 • Gerçekten senin Rabbin, kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah, kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir İSRA 17/30
 • Allah dilediği kimsenin rızkını genişletir ve bir ölçüye göre verir. Dünya hayatıyla övünenler bilsinler ki dünyadaki hayat ahiret yanında sadece bir geçimlikten ibarettir.* 13/26.
 • KÂFİRLERE VERİLEN DÜNYALIĞA HEVESLENME
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Sakın o kâfirlerden birtakımlarına verip de kendilerini zevklendirdiğimiz şeye (mal ve servete) heveslenip göz dikeyim deme. Onlardan dolayı üzülme. Müminlere merhamet kanatlarını indir. 15/88
 • Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah'ın katındadır. 3/14.
 • (Resûlüm!) De ki: Size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takvâ sahipleri için Rableri yanında, içinden ırmaklar akan, ebediyyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve (hepsinin üstünde) Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. 3/15.
 • Size verilen herhangi bir şey, dünya hayatının bir geçimliği ve süsüdür. Allah katında olan daha iyi ve devamlıdır. Akletmez misiniz?* 28/60.
 • Vadettiğimiz güzel bir nimete kavuşan kimse; dünya hayatında kendisine bir geçimlik verdiğimiz, sonra kıyamet günü azap için getirilen kimse gibi midir? 28/61.
 • Ey Peygamber! Eşlerine şöyle söyle: "Eğer dünya hayatını ve süslerini istiyorsanız gelin size bağışta bulunayım ve güzellikle salıvereyim." 33/28.
 • İNSANLARI DENEMEK İÇİN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Biz yeryüzündeki şeyleri kendisine süs olsun diye yarattık ki, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim. 18/7
 • YAKINLARINIZDAN KÜFÜRDEN HOŞLANANLARI DOST EDİNMEYİN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürden hoşlanıyorlarsa, onları dost edinmeyiniz. Sizden her kim onları dost edinirse işte onlar da zalimlerin ta kendileridir. 9/23
 • DÜNYALIĞINIZ CİHATTAN DAHA SEVİNLİ İSE
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Onlara de ki; eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler ve meskenler, size Allah ve Resulünden ve Allah yolunda cihaddan daha sevimli ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah böyle fasıklar topluluğuna hidayet nasip etmez. 9/24
 • İNANANLAR İÇİN AHİRET YURDU
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  “Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Âhiret yurdu ise takvalı olanlar (Allah'ın emrine uygun yaşayanlar/aykırı davranmaktan sakınanlar) için elbet daha iyidir. Hala düşünmeyecek misiniz?”En’am 32
 • DÜNYAYI AHİRETE TERCİH EDENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • "Onun için, bizi anmaktan (ve Kur'an'dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyen kimselerden yüz çevir.“Necm 29
 • Onlar, o kimselerdir ki dünya hayatını ahirete tercih ederler, (insanları) Allah'ın yolundan çevirirler ve onun eğrilmesini isterler. İşte bunlar, çok büyük bir sapıklık içindedirler. İBRAHİM 3
 • Bizimle karşılaşmayı ummayan ve dünya hayatından hoşnut olup ona bağlananların ve ayetlerimizden habersiz bulunanların, işte bunların kazandıklarına karşılık varacakları yer cehennemdir. 10/7-8. 


4446 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın