• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

KİM HAKİKATİ GÖRDÜKTEN SONRA BAŞKA YOLA GİDENLER

 • KİM HAKİKATİ GÖRDÜKTEN SONRA BAŞKA YOLA GİDENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra Peygamber'e karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. 4/115
 • Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlar. Allah'a ortak koşan, muhakkak ki, derin bir sapıklığa düşmüştür.4/116
 • ŞEYTAN KENDİSİNE TABİ OLANLARIN ZÜRRİYETLERİNE HAKİM OLACAĞI
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  (Yine unutma ki) Bir vakit meleklere: "Âdem'e secde edin" demiştik. İblis'ten başka hepsi secde ettiler. O ise: "Ben bir çamurdan yarattığın kimseye mi secde ederim?" demişti. 17/61
 • (Yine İblis) dedi ki: "Şu benden üstün kıldığını gördün mü? Yemin ederim ki, eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, pek azı hariç, onun zürriyetini kendi buyruğum altına alacağım." 17/62
 • Allah buyurdu ki: "Haydi git! Onlardan kim sana uyarsa, şüphesiz ki, cezanız cehennemdir, hem de mükemmel bir ceza. “17/63
 • "Onlardan gücünün yettiğini yerinden oynat. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yaygarayı bas! Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol! Ve onlara vaadlerde bulun." Fakat şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaad etmez. 17/64
 • Doğrusu benim (ihlaslı) kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter. 17/65
 • ONLARA İSRAİL OĞULLARINDAN BEL’AM BİN BAURA’YI ANLAT
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Onlara, kendisine âyetlerimizi sunduğumuz o adamın kıssasını da anlat; âyetlerden sıyrılıp çıktı, derken onu şeytan arkasına taktı, en sonunda da helak olanlardan oldu. 7/175
 • Ve eğer dileseydik onu o âyetlerle yüceltirdik, fakat o alçaklığa saplandı kaldı ve kendi keyfinin ardına düştü. Artık onun ibret verici hali o köpeğin haline benzer ki, üzerine varsan da dilini uzatır solur, bıraksan da solur. İşte bu, âyetlerimizi inkâr eden kavmin misalidir. Bu kıssayı iyice anlat, belki biraz düşünürler. 7/176
 • Âyetlerimizi inkâr edip, sırf kendilerine zulmeden o kavmin hali ne kadar kötüdür! 7/177
 • Allah kime hidayet ederse, o hidayete erer, kimi de dalalette bırakırsa, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileri olurlar. 7/178
 • İNKÂR EDENLER HAYVANLAR GİBİDİRLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir. 7/179
 • Âyetlerimizi inkâr edenlere gelince, biz onları, bilemiyecekleri yönlerden derece derece düşüşe yuvarlayacağız. 7/182
 • Ayrıca ben onlara mühlet de veririm. Fakat benim tuzak kurup helâk edişim pek çetindir.7/183
 • DÜZENBAZ İNKÂRCILAR AZ KALSIN PEYGANBERİ BİLE ŞAŞIRTACAKTILAR
 •  RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • (Ey Muhammed!) Az kalsın seni bile, sana vah yettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye, fitneye düşüreceklerdi ve o takdirde seni dost edineceklerdi. 17/73
 • Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, nerdeyse sen onlara birazcık meyledecektin.17/74
 • O takdirde, muhakkak hayatın da, ölümün de azabını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın.17/75
 • (Ey Muhammed!) Biz senden önce hiçbir elçi ve hiçbir peygamber göndermedik ki o bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun arzusuna şüpheler karıştırmasın. Bunun üzerine Allah şeytanın karıştırdığı şüpheyi giderir. Sonra da Allah, âyetlerini tahkim eder (güçlendirir). Allah Alîm'dir (her şeyi bilir), Hakîmdir (Hikmet sahibidir) 22/52
 • ALLAH KALPLERİNDE HASTALIK BULUNANLARI SINAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Allah, şeytanın karıştırdığını, kalplerinde hastalık bulunan ve kalpleri kaskatı olan kimseleri sınamaya vesile kılar. Zalimler şüphesiz (haktan uzak) derin bir ayrılık içindedirler.22/53
 • Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. 7/199
 • ŞEYTANDAN BİR VESVESE GELİRSE ALLAH’A SIĞIN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Eğer şeytandan bir vesvese, bir gıcık gelirse hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki, Allah hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir. 7/200
 • Allah'tan korkanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese iliştiği zaman, durup düşünürler de derhal kendi basiretlerine sahib olurlar.7/201
 • Şimdi Kur'ân okumak istediğin zaman önce o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. 16/98
 • Şüphesiz ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın hiçbir nüfuzu yoktur.16/99
 • ŞEYTANIN NUFUZU ANCAK KENDİNİ DOST EDİNENLEREDİR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Şeytanların kardeşlerine gelince, onlar öbürlerini sapıklığa sürüklerler, sonra da yakalarını bırakmazlar.7/202
 • Şeytanın nüfuzu, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır. 16/100
 • BİLGİSİ OLMADAN HAKİKATİ TARTIŞANLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İnsanlardan kimi de vardır ki ne bir bilgiye, ne bir delile, ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır. 22/8
 • Allah yolundan şaşırtmak (saptırmak) için büyüklük taslayarak (tartışır). Dünyada ona bir rezillik vardır. Kıyamet gününde ise ona cehennem azabını tattıracağız 22/9
 • Bütün kazandıklarıyla her bir nefsin üzerinde böylesine hükümran olan başka kim vardır? Böyle iken tuttular da Allah'a ortaklar uydurdular. De ki: "Onlara isimler verip durun bakalım. Siz O'na yeryüzünde bilmediği bir şey mi haber vereceksiniz? Yoksa anlamı olmayan kuru bir laf mı? Doğrusu küfre sapanlara kendi oyunları güzel gösterildi de yoldan saptırıldılar. Allah her kimi saptırırsa, artık onu yola getirecek kimse yoktur.
 • Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha çetindir. Onları Allah'dan koruyacak da yoktur. RA’D 33-34
 • KALBİ HASTALIKLI OLANLARA ARKADAŞLAR MUSALLAT EDİLİR DE!
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Biz onlara birtakım arkadaşlar musallat ettik de onlar kendilerine önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip, geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki, azab sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de kendilerine yazık etmişlerdir. 41/25
 • ALLAH’TAN YÜZ ÇEVİRENLERE
 • ŞEYTAN MUSALLAT EDİLİR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.43/36
 • Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.43/37
 • Nihayet kıyamet günü bize gelince, arkadaşına: "Keşke seninle benim aramda doğu ile batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın!" der.43/38
 • Onlara: "Bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız." denir.43/39
 • HAKİKATIN ÜSTÜNÜ GÜRÜLTÜ YAPARAK ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İnkâr edenler: "Bu Kur'ân-ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki üstün gelirsiniz" dediler.41/26
 • Biz mutlaka inkâr edenlere şiddetli bir azab tattıracağız. Ve onlara yaptıkları amellerin en kötüsünün cezasını vereceğiz.41/27
 • İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Âyetlerimizi bile bile inkâr etmelerinin cezası olarak, onlar için orada ebedî olarak kalacakları cehennem yurdu vardır. 41/28
 • CEHENNEM EHLİ KENDİLERİNİ SAPTIRANLAR İÇİN DİLEKLERİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İnkâr edenler: "Ey Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım, böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar." diyeceklerdir.41/29


5136 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın