• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

EHLİ DÜNYA HEVA VE HEVESİNE UYUP AHİRETİNİ KAYBEDENLER

 EHLİ
 DÜNYA
HEVA VE HEVESİNE
UYUP
AHİRETİNİ
KAYBEDENLER
 • ŞEYTANIN ALLAH’A İSYANI, KOVULUP LANETLENMESİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben çamurdan bir insan yaratmaktayım." 38/71
 • "Onu tesviye edip, düzeltip de ruhumdan ona üfledim mi derhal ona secdeye kapanın." 38/72
 • Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. 38/73
 • Yalnız İblis etmedi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. 38/74
 • Allah: "Ey İblis! O benim kudretimle yarattığıma secde etmene ne engel oldu? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun?" dedi. 38/75
 • İblis dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın." 38/76
 • Allah: "Hemen çık oradan, artık sen kovuldun." 38/77
 • "Ve elbette lanetim ceza gününe kadar senin üzerindedir." buyurdu.38/78
 • İblis: "Ya Rab! O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver." dedi.38/79
 • Allah: "Haydi belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin" buyurdu.38/80-81
 • ŞEYTANIN İNSANLARI ALDATMAK VE YANILTMAK İÇİN YEMİN ETMESİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İblis: "Öyle ise izzet ve şerefine yemin ederim ki, ben onların hepsini mutlaka aldatır, saptırırım." 38/82
 • "Ancak içlerinden ihlas ile seçilmiş has kulların müstesna" dedi. 38/83
 • Allah buyurdu ki: "O doğru, ben hep doğruyu söylerim." 38/84
 • CEHENNEMİ ŞEYTANA TABİ OLANLARDAN DOLDURULMASI
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • "Andolsun ki, cehennemi mutlaka senden ve onların sana uyanlarından, topunuzdan tıka basa dolduracağım." 38/85
 • ŞEYTANIN ÂDEM A.S. ALDATMASI
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  (Sonra Allah, Âdem'e hitab etti): "Ey Âdem! Sen ve eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yeyin; fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz." 7/19
 • Derken onların, kendilerinden gizli kalan çirkin yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı: "Rabbiniz, başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek ya da ebedî kalıcılardan olursunuz diye sizi şu ağaçtan men etti." dedi.17/20
 • Ve onlara: "Elbette ben size öğüt verenlerdenim." diye de yemin etti.7/21
 • Böylece onların yanılmalarını sağladı. Ağaçtan meyve tattıklarında kendilerine ayıp yerleri göründü, cennet yapraklarından oralarına örtmeğe koyuldular. Rableri onlara, "Ben sizi o ağaçtan menetmemiş miydim? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim?" diye seslendi. 7/22.
 • ÂDEM A.S. PİŞMAN OLMASI TEVBE ETMESİ VE DÜNYAYA GÖNDERİLMELERİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Dediler ki: "Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!" 7/23
 • (Allah) buyurdu: "Birbirinize düşman olarak inin, sizin yeryüzünde bir süreye kadar kalıp geçinmeniz gerekmektedir." 7/24
 • "Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan (dirilip) çıkarılacaksınız!" dedi.7/25
 • ŞEYTANA UYMAYIN O SİZİN DÜŞMANINIZDIR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ey insanlar, yeryüzündeki helal ve temiz olanlardan yeyin ve şeytanın adımlarına uymayın, şüphesiz o, sizin için apaçık bir düşmandır.2/168
 • O size ancak, kötülüğü, hayasızlığı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.2/169
 • Sakın şeytan sizi doğru yoldan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için apaçık bir düşmandır. 43/62
 •  
 • İSLAMA DAVET
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ey iman edenler, hep birden barışa (islam’a) girin ve Şeytan’ın adımlarını takip etmeyin. Şüphesiz o size apaçık bir düşmandır.2/208
 • Size apaçık belgeler geldikten sonra kayarsanız, biliniz ki Allah güçlüdür, hüküm sahibidir. 2/209
 • ŞEYTAN İNANMAYANLARIN DOSTUDUR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Ey Âdemoğulları. Şeytan, ana babanızı, çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sizi de (şaşırtıp) bir belaya düşürmesin! Çünkü o ve kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz, şeytanları, inanmayanların dostu yaptık. 7/27

 • SAKIN DÜNYA HAYATI SİZİ ALDATMASIN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ey insanlar! Haberiniz olsun ki, Allah'ın vaadi muhakkak haktır. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o aldatıcı şeytan sizi, Allah hakkında da aldatmasın. 35/5
 • Çünkü şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman tutun. O etrafına toplanan taraftarlarını ancak cehennemliklerden olsunlar diye davet eder.35/6
 • O halde, dünya hayatı yerine ahireti alanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır, öldürülür veya galib gelirse, Biz ona büyük bir ecir vereceğiz. 4/74.
 • İnkâr edenler için şiddetli bir azab vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.35/7
 • KÖTÜ AMELİ KENDİSİNE GÜZEL GÖSTERİLENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ya kötü ameli kendisine allanmış pullanmış da onu güzel görmüş olan kimse de mi (iman edip salih amel işleyenler gibi olacak)? Şüphe yok ki Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de doğru yola çıkarır. O halde canın onlara karşı hasretlerle (üzüntülerle) sıkılıp gitmesin. Çünkü Allah, onların bütün yaptıklarını bilir.35/8
 • Fakat zulmedenler, bilgisizce hevalarına uydular. Artık Allah'ın şaşırdığını kim yola getirebilir? Onların yardımcıları da yoktur. 30-29
 • ŞEYTANA TABİ OLANLARA, İŞLERİ KENDİLERİNE SÜSLÜ GÖSTERİLDİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Şüphesiz biz, ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik de onlar ilerisini göremezler, kalpleri körelmiştir. 27/4
 • İşte bunlar, kendileri için oldukça ağır bir azab bulunan kimselerdir, ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da onlardır.27/5
 •  
 • ŞEYTANIN KİMLERE İNECEĞİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? 26/221
 • Onlar, günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üzerine inerler. 26/222
 • Onlar, (şeytanlara) kulak verirler ve onların çoğu yalancıdır. 26/223
 • MÜMİNLERDEN BAŞKASI ŞEYTANA UYDULAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Yine yemin ederim ki, İblis onlar hakkındaki zannını hakikaten doğru buldu da içlerinde müminlerden ibaret bir gruptan başkası ona uydular.34/20
 • ŞEYTANIN ONLAR ÜZERİNDE HİÇBİR KUDRETİ YOKTU
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Hâlbuki İblis'in onlar üzerinde hiçbir saltanat kudreti yoktu. Fakat biz ahirete imanı olanı belli edecek, ondan şüphe içinde bulunandan ayırt edecektik. Öyle ya Rab’in her şeyi gözetleyendir. 34/21
 • MÜNAFIKLAR SENİ ÜZMESİN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ey Peygamber, ağızlarıyla "inandık" deyip, kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler, "eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının" derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah, onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azab vardır. 5/41
 •  
 • Onlar, yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever. 5/42
 • İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken seni nasıl hakem yapıyorlar da ondan sonra da dönüveriyorlar? Onlar inanıcı değillerdir.5/43
 • İNKÂR EDENLER MÜMİNLERİ İNANCINDAN DÖNDÜRMEK İÇİN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Kâfirler, iman edenlere, "Bizim yolumuza uyun, sizin günahlarınızı biz yüklenelim" derler. Halbuki onların hiçbir günahını yüklenecek değillerdir. Gerçekte onlar, kesinlikle yalan söylemektedirler. 29/12
 • (Fakat gerçek şu ki) elbette kendi yüklerini, kendi yükleriyle birlikte nice yükleri (başkalarını saptırmanın vebalini) taşıyacaklar ve uydurup durdukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceklerdir.29/13
 • ŞEYTANI DOST EDİNENLERE ŞETANIN HÂKİMİYETİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Allah o şeytana lanet etti. Ve o da: "Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım, ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler" dedi. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o, apaçık bir ziyana uğramış olur. 4/118–119
 • ŞEYTAN KÂFİRLERE MUSALLAT EDİLMİŞTİR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Görmedin mi? Biz şeytanları o kâfirler üzerine musallat ettik. Onları (günaha) kışkırtıp duruyorlar.19/83
 • Öyleyse onların hemen azaba uğratılmalarını isteme. Biz onların (ecel) günlerini sayıyoruz.19/84
 • Şeytan onlara vaad eder ve onları boş umutlarla oyalar. Oysa şeytanın onlara vaadi, aldatmadan başka bir şey değildir. 4/120
 • Bunların varacakları yer cehennemdir. Ondan kurtulmak için çare bulamazlar.4/121


Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   
5134 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın