• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

KUR’AN KENDİNDEN ÖNCEKİ KİTAPLARI TASDİK EDİYOR

 • KUR’AN
  KENDİNDEN ÖNCEKİ KİTAPLARI TASDİK EDİYOR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Bu Kitap (Kur'ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitab'a da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar. 6/92
 • TEK YARATICI
  ALLAH C.C.
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Onlar, Allah'a cinlerden de ortak koştular. Halbuki onları yaratan O'dur. Bilgileri olmadan O'na oğullar, kızlar uydurdular. O'nun şânı onların uydurdukları sıfatlardan münezzeh ve yücedir.6/100
 • Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. Eşi de olmadığı halde, nasıl olur da çocuğu olur? Her şeyi yaratan O'dur. Ve O, herşeyi bilendir. 6/101
 • İşte Rabbiniz Allah bu! O'ndan başka ilâh yoktur; O, her şeyin yaratanıdır. O'na kulluk edin, O her şeye vekildir. 6/102
 • RABBİNİZDEN
  BASİRETLER GELDİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Gözler onu göremez, O ise bütün gözleri görür; O, lütuf sahibidir, her şeyden haberlidir.6/103
 • Muhakkak size Rabbinizden basiretler (kalb gözleri) geldi. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de körlük ederse zararı kendisinedir. Ben sizin bekçiniz değilim! 6/104
 • İşte böylece âyetleri türlü türlü çevirip açıklıyoruz ki, onlar sana: "Sen bunları bir yerlerden okuyup öğrenmişsin" desinler ve bilen bir toplum için de onu iyice beyan edelim.6/105
 • ZARURET
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • De ki: "Bana vahyolunanda, (bu haram dediklerinizi) yiyen kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak leş, veya akıtılmış kan, yahut domuz eti - ki bu gerçekten pistir yahut Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvan olursa, bunlar haramdır. Ama kim çaresiz kalırsa, (başkasının hakkına) tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere (bunlardan yiyebilir)" Çünkü Rabbin çok bağışlayandır, merhamet edendir. 6/145
 • YAHUDİLERE HARAM KILINANLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında, yahut bağırsaklarında bulunan, ya da kemiğe karışan yağlar dışında, sığır ve koyunun da, yağlarını onlara haram ettik. Saldırganlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz.6/146
 • MUSA’YA KİTABIN VERİLİŞİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Sonra iyilik edenlere (nimetimizi) tamamlamak, her şeyi açıklamak ve doğru yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa'ya Kitap'ı verdik ki, Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. 6/154
 • AZAP İŞARETİNDEN
  SONRA İMAN İŞE YARAMAZ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  (İnanmak için) ille meleklerin gelmesini, yahut Rabbinin gelmesini, ya da Rabbinin bazı âyetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin (azab) işaretlerinin geldiği gün, daha önce iman etmemiş, yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye, artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki: "Bekleyin; biz de beklemekteyiz." 6/158
 • DİNLERİNİ PARÇA PARÇA EDİP GURUPLAŞANLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Dinlerini parça parça edip, grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır, sonra (Allah) onlara yaptıklarını haber verecektir.6/159
 • TEVBE EDİP
  HİDAYETİNE DÖNDÜK
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • "Ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz, hem de ahi rette. Biz gerçekten de tövbe edip senin hidayetine döndük." Buyurdu ki, azabım var, onu dilediğime isabet ettiririm, rahmetim de vardır , o ise her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da özellikle korunanlara, zekatını verenlere ve âyetlerimize inananlara mahsus kılacağım. 7/156
 • HZ.MUHAMMED’E
  TABİ OLMA
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Onlar ki, o ümmî peygambere uyarlar, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları o peygambere uyup, onun izinden giderler ki, o, onlara iyiyi emreder ve onları kötülüklerden alıkoyar, temiz ve hoş şeyleri kendilerine helâl kılar, murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar, sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar, işte o vakit ona iman eden, ona kuvvetle saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte asıl murada eren kurtulmuşlar onlardır.7/157
 • CİZYE VERİNCEYE
  KADAR SAVAŞ EDİN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde ne Allah'a, ne ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini din edinmeyen kimselere alçalmış oldukları halde elden cizye verecekleri hale gelinceye kadar savaş yapın. 9/29
 • BİLGİN VE RAHİPLERİ
  RAB EDİNDİLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Yahudiler, "Uzeyir Allah'ın oğlu" dediler, Hıristiyanlar da "Mesih Allah'ın oğlu", dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkâra sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar! 9/30
 • Onlar, Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emr olunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir.9/31
 • ALLAH’IN NURUNU
  SÖNDÜRMEK İSTİYORLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar, Allah da razı olmuyor. Fakat kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor.9/32
 • BÜTÜN DİNLERE
  ÜSTÜN KILMAK İÇİN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • öyle bir Allah'tır ki, Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir. Müşrikler hoşlanmasalar da.9/33
 • HAHAM VE RAHİPLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ey iman edenler, şurası bir gerçektir ki, Yahudi hahamları ile Hıristiyan rahiplerinin bir çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve Allah yolundan saptırırlar. Bir de altın ve gümüşü hazineye doldurup, onları Allah yolunda sarf etmeyenleri bu yüzden acıklı bir azap ile müjdele! 9/34
 • gün o altın ve gümüşlerin üstü cehennem ateşinde kızdırılacak da bunlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak (onlara): "İşte bu kendi canınız için saklayıp biriktirdiğiniz şeydir. Haydi şimdi tadın bakalım şu biriktirdiğiniz şeyin tadını!" denilecek.9/35
 • İNSANLARIN
  ÇOĞU İMAN ETMEZLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • dünyayı isteyenler, hiç Rabbinden açık bir belge üzere olan kimse gibi midir? O belgeyi yine Allah'tan gelen bir şahit olarak Kurân izliyor, ondan önce de bir rehber ve rahmet olan kitap, Musa'nın kitabı yine onu destekliyor. Böyle olanlar Kurân'a inanırlar. Hangi hizipten olursa olsun kim onu inkâr ederse, ona vaat edilen yer ateştir. İşte bütün bunlardan dolayı sen de bu Kurân'dan şüphe içinde olma. Kesinlikle o haktır, Rabbindendir. Fakat insanların çoğu iman etmezler. 11/17
 • İHTİLAF ETTİKLERİ KONULARDA
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • And olsun ki, Musa'ya kitabı verdik, yine de onda ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbinden daha önce verilmiş bir karar olmasa idi, elbette haklarında hüküm verilmiş bitmişti. Muhakkak ki onlar, bundan kuşkulu bir şüphe içindedirler. HUD 110
 • SAMİMİ OLAN
  EHLİ KİTAPIN İBADETLERİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Gerçekten de onların her biri öyle kimselerdir ki, yaptıklarının karşılığını Rabbin kendilerine hakkiyle ödeyecektir. Çünkü O, onların yaptıkları her şeyden haberdardır.11/111
 • TEBLİĞİ BIRAKMAK
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Sizden önceki devirlerden bakıyye sahipleri (kitap ehli) yeryüzünde bozgunculuktan vazgeçirmeye çalışsalardı ne iyi olurdu. Fakat onların içinden kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. O zulmedenler ise şımartıldıkları refahın peşine düştüler ve hepsi de suçlu oldular. 11/116
 • BİR AYET GETİRMEK HİÇ BİR PEYGANBERİN HADDİ DEĞİL
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • And olsun ki, biz senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan herhangi bir âyet getirmek ise hiçbir peygamberin haddi değildir. Her ecel için bir yazı vardır. RAD38
 • ALLAH DİLEDİĞİ KİTABI İMHA EDER DİLEDİĞİNİ DE YERİNDE BIRAKIR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Allah dilediğini imha eder, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap O'nun katındadır. RAD 39
 • SANA DÜŞEN TEBLİĞ BİZE DÜŞEN HESABA ÇEKMEK
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Onlara vaad ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek yahut seni, onu görmeden vefat ettirsek, yine de sana düşen sadece tebliğ etmek, bize düşen de hesaba çekmektir. RAD 40
 • ALLAH ÇOK HIZLI HESAP GÖRÜR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Görmüyorlar mı ki, biz yeri etrafından eksiltip duruyoruz. Allah öyle hükmeder ki, O'nun hükmünü engelleyecek kimse yoktur. O çok hızlı hesap görür. RAD 41
 • ÖNCEKİLERDE HİLE YAPMIŞLARDI
 • Onlardan öncekiler de hileler yapmışlardı. Fakat sonuçta bütün hileler(in cezası) Allah'a aittir. Her nefsin ne kazandığını O bilir. Bu dünyanın akıbetinin kime ait olduğunu kâfirler de yakında bilecekler. RAD 42
 • “SEN BİR PEYGANBER DEĞİLSİN” DİYORLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Kâfirler: "Sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber değilsin" diyorlar. De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter, bir de yanında kitap ilmi bulunan (yeter)." RA’D 43
 • NANKÖRLÜK ETMEYİN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • And olsun ki Musa'yı âyetlerimizle gönderdik. Ona şöyle dedik: Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar, onlara Allah'ın (felaket) günlerini hatırlat. Şüphe yok ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır. 14/5
 • Musa kavmine demişti ki: "Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü O, bir vakit sizi Firâvun ailesinden kurtardı. Onlar sizi işkencenin en kötüsüne sürüyorlar ve oğullarınızı kesip kadınlarınızı da diri bırakıyorlardı. Ve bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardır." 14/6
 • Ve hatırlayın ki Rabbiniz size şöyle bildirmişti: Yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size (nimetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. 14/7
 • Musa dedi ki: Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz, iyi biliniz ki Allah hepinizden zengindir, hamt edilmeye layıktır.14/8
 • PEYGANBERLERİN HEPSİ ERKEKTİR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  (Ey Peygamber!) Senden önce de, kendilerine vah yettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bunu bilmiyorsanız Tevrat ve İncil âlimlerine sorun.16/43
 • Biz o peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Ey Peygamberim! Sana da Kur'ân'ı indirdik ki, insanlara vahye dileni açıklayasın. Belki onlar da düşünürler.16/44
 • PEYGANBERİN MİRACA ÇIKIŞI
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Kulu Muhammed'i geceleyin, Mescid-i Haram'dan kendisine bazı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescidi Aksâ'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O'dur. 17/1
 • İSRAİL OĞULLARI İÇİN TEVRAT’I HİDAYET REHBERİ KILDIK
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Musa'ya da kitap verdik ve beni bırakıp başkasını vekil edinmeyiniz diye onu İsrail oğulları için bir hidayet rehberi kıldık. 17/2
 • Ey Nuh'la beraber gemiye taşıyarak kurtardığımız kimselerin soyundan olanlar! Doğrusu o çok şükredici bir kuldu.İSRA17/1-3
 • İSRAİLOĞULLARININ YÜKSELİŞİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Biz İsrail oğulları'na Tevrat'ta şu hükmü verdik: "Muhakkak siz, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir yükselişle yükseleceksiniz.“17/4
 • Birincisinin zamanı gelince,üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Onlar, evlerin aralarına girip araştırdılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir vaad idi.17/5
 • Sonra sizi tekrar o istilacılar üzerine galip kıldık ve size mallarla ve oğullarla yardım ettik. Ve toplum olarak sizin sayınızı artırdık.İSRA 17/6
 • İSRAİLOĞULLARINA GELECEK İKİNCİ AZAP
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz yine kendinizedir. Artık diğer fesadınızın zamanı gelince, yüzlerinizi üzüntüye sokmaları, kötülük yapmaları ve ilk kez girdikleri gibi yine Beyt-i Makdis'e girmeleri, ele geçirdikleri yerleri mahvetmeleri için onları tekrar göndereceğiz. 17/7
 • Olur ki Rabbiniz size merhamet eder. Ama siz tekrar dönerseniz biz de döneriz. Cehennemi, kâfirler için kuşatıcı bir zindan yaptık.İSRA 17/8
 • KIYAMETİN DEHŞETİNDEN
  ONLARI UYAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • "Şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. O halde ona ibadet edin, işte dosdoğru yol budur." 19/36
 • Ne var ki, fırkalar (Yahudi ve Hıristiyanlar) kendi aralarında ihtilafa düştüler. O büyük (dehşetli) günü görecek kâfirlerin vay haline! 19/37
 • Bize gelecekleri gün, neler işitecekler, neler görecekler! Fakat o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. 19/38
 • (Ey Muhammed!) İnsanların pişmanlık duyacağı ve işin bitmiş olacağı (kıyamet) günü ile onları uyar. Onlar hâlâ gaflet içindedirler, onlar iman etmezler. 19/39
 • “YAHUDİ VE HIRISTİYANLAR ALLAH’A ÇOCUK EDİNDİ” DEDİLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  (Yahudilerle Hıristiyanlar) "Rahmân, çocuk edindi" dediler. 19/88
 • Yemin olsun ki, siz çok çirkin bir şey söylediniz.19/89
 • Az kalsın, söyledikleri sözden gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar parçalanıp dağılacaktı, 19/90
 • Rahmân'a çocuk isnat ettiler diye... 19/91
 • Hâlbuki Rahman’a çocuk edinmek yaraşmaz.19/92
 • ÂLEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERİLDİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • And olsun ki, Tevrat'tan sonra Zebur’da da yeryüzüne ancak iyi kullarımın mirasçı olduğunu yazmıştık.21/105
 • Şüphesiz bu Kuran’da kulluk eden kimseler için kâfi bir öğüt vardır. 21/106
 • (Ey Muhammed!) biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. 21/107
 • ŞİMDİ SİZ MÜSLÜMAN OLUYORMUSUNUZ?
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • De ki, bana ancak şöyle vah yolunuyor: "İlâhınız ancak tek bir ilâhtır. Şimdi siz artık Müslüman oluyor musunuz?“21/108
 • Eğer (yine de) yüz çevirirlerse, de ki: "Size düpedüz açıkladım; tehdit olunduğunuz şeyin yakın mı, uzak mı olduğunu bilmem." 21/109
 • ALLAH GİZLİ VE AÇIK SÖYLENENLERİ BİLİR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Şüphesiz Allah açığa vurulan sözü de bilir, gizlediklerinizi de bilir. 21/110
 • Bilmem belki bu gecikme sizi denemek ve bir süreye kadar geçindirmek içindir.21/111
 • YARDIMINA SIĞINILACAK TEK ALLAH’TIR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  (Hz. Peygamber şöyle) dedi: "Ey Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz O Rahmân'dır ki, isnat ettiğiniz (yalan) vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak O'dur. " 21/112
 • YALNIZ ALLAH’A TESLİM OLUN VE MÜSLÜMAN OLUN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir mabet yapmışızdır. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O'na teslim olan Müslümanlar olun. (Ey Muhammed!) Allah'a itaat eden alçak gönüllüleri müjdele. 22/34
 • HER ÜMMETE BİR ŞERİAT TAYİN ETTİK
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Biz her ümmet için bir şeriat tayin ettik ki, onlar onunla amel ederler. Bunun için (ey Muhammed!) bu konuda seninle hiçbir zaman çekişmesinler. (İnsanları) Rabbine (ibadet etmeye) çağır. Şüphesiz sen gerçekten hidayete götüren doğru bir yol üzerindesin. 22/67
 • KIYAMET GÜNÜ ALLAH ARANIZDA HÜKMÜNÜ VERECEKTİR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Eğer seninle tartışırlarsa, de ki: "Allah yaptıklarınızı çok iyi bilir." 22/68
 • Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir.22/69
 • ZENGİNLEŞİP ŞIMARAN KARUN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Karun, Musa'nın kavminden idi de, onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona demişti ki: "Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez." 28/76
 • KARUN’A NASİHAT
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • "Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahi ret yurdunu gözet, ama dünyadan da nasibini unutma! Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.“28/77
 • HAKİKATI İNKÂR
  EDEN KARUN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Karun ise: "O (servet) bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi." demiştir. Bilmiyor muydu ki Allah, kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkârlardan günahları sorulmaz (Allah onların hepsini bilir).28/78
 • KARUN’A İMRENEN CAHİLLER VE KINAYAN ÂLİMLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Derken Karun, ihtişam içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar, "Keşke Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı. Hakikat şu ki o, çok büyük devlet sahibidir" dediler. 28/79
 • Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, şöyle dediler: "Yazıklar olsun size! İman edip iyi işler yapanlara göre Allah'ın mükâfatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir." 28/80
 • Derken biz onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek taraftarları olmadığı gibi, o, kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.28/81
 • KARUN’A İMRENENLER PİŞMAN OLDU
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler de: "Demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı çok da, az da verir. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkârcılar iflah olmazmış" demeye başladılar.28/82
 • BOZGUNCULUK YAPMAYAN VE BÖBÜRLENMEYENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İşte ahi ret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) akıbet, takva sahiplerinindir.28/83
 • Kim bir iyilik getirirse ona ondan daha üstün karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse, o kötülükleri işleyenler, ancak yaptıkları kadar ceza görürler28/84
 • İSA: BEN SİZE HİKMETİ GETİRDİM, İHTİLAFA DÜŞTÜĞÜNÜZ KONULARI AÇIKLAMAK İÇİN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki: "Ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilâfa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun, ve bana itaat edin.43/63
 • Gerçekten benim de Rabbim sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyle ise O'na kulluk edin. Bu doğru bir yoldur.43/64
 • Fakat aralarından çıkan gruplar, İsâ hakkında ihtilâfa düştüler. Acı bir günün azâbından dolayı vay zulmedenlerin hâline! 43/65
 • PEYGANBERLERE UYANDA OLDU UYMAYANLARDA
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • And olsun, Nuh'u ve İbrahim'i elçi gönderdik, peygamberliği ve kitabı bunların zürriyetleri arasına koyduk. Onlardan yola gelen de vardı, ama onlardan çoğu yoldan çıkmışlardı.57/26
 • İSA’YA İNANANLARIN YÜREĞİNE ŞEFKAT VE MERHAMET KOYDUK ÇOĞUDA YOLDAN ÇIKTI
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Sonra bunların izinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik, ona İncil'i verdik ve ona uyanların yüreklerine bir şefkat ve merhamet koyduk. Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu, biz yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır57/27
 • KİTAP EHLİNİN ALLAH’IN LUTFUNDAN MAHRUM KALMASI
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Böylece Kitap ehli, Allah'ın lütfünden hiçbir şey elde edemeyeceklerini bilsinler. Lütuf bütünüyle Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir. 57/29
 • YAHUDİLER İÇİN YAZILMIŞ SÜRGÜN CEZASI
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ehl-i kitaptan inkar edenleri, ilk sürgünleri yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı, onlara beklemedikleri yerden geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret alın.59/2
 • Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, elbette, onları dünyada başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için ateş azabı vardır.59/3
 • ALLAH’A KARŞI GELDİKLERİ İÇİN SÜRGÜN CEZASI YEDİLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Bunun sebebi şudur: Onlar Allah'a ve Resulüne karşı geldiler; Kim Allah'a karşı gelirse Allah'ın azabı şiddetlidir.59/4
 • Hurma ağaçlarından her hangi bir şey kesmeniz veya kökleri üzerinde bırakmanız hep Allah'ın izniyle ve O'nun, yoldan çıkanları cezalandırması içindir.59/5
 • YAHUDİLERİN DURUMUDA PUTPERES VE SEYTANIN DURUMUNA BENZER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  (Bu Yahudilerin durumu) kendilerinden az önce, işlerinin günahını tatmış olan, ahi rette de kendileri için acı bir azab bulunan kimselerin (Bedir'de cezalarını bulan putperestlerin) durumu gibidir. 59/15
 • (Yahudileri kandıran münafıkların durumu da) tıpkı şeytanın durumuna benzer ki insana "İnkâr et." dedi, (insan) inkar edince de: "Ben senden uzağım, ben âlemlerin Rabbi Allah'tan korkarım!" dedi. 59/16
 • Nihayet ikisinin sonu, ebedi olarak ateşte oldu. Zalimlerin cezası budur.59/17
 • MUSA A.S. DA İNCİTMİŞLERDİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Bir zaman Musa, kavmine: "Ey kavmim! Benim, Allah'ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz?" demişti. Onlar eğrilince, Allah da kalplerini eğriltti. Allah fasıkları doğru yola iletmez. 61/5
 • İSA A.S. “BEN TEVRATI DOĞRULAYICI VE AHMET ADINDAKİ PEYGANBERİ MÜJDELEMEK İÇİN GELDİM”
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrail oğulları! ben size Allah'ın elçisiyim. benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak (geldim)." demişti. Fakat onlara apaçık delillerle gelince "Bu, apaçık bir büyüdür." dediler.61/6
 • İLMİYLE AMEL ETMEYENLERİN DURUMU KİTAP YÜKLÜ EŞEĞE BENZER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür. Allah zalim toplumu doğru yola iletmez.62/5
 • KENDİNİZİ DOĞRU BİLİYORSANIZ ÖLÜMÜ TEMENNİ EDİN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • De ki: "Ey Yahudi olanlar! Eğer insanlar arasında yalnız sizin, Allah'ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız, o halde ölümü temenni edin, doğru iseniz?" 62/6
 • Ama onlar, ellerinin (yapıp) öne sürdüğü (işler) yüzünden ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri bilir.62/7
 • De ki: "Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz. O size (bütün) yaptıklarınızı haber verecektir. 62/8
 • KİTAP EHLİ KENDİSİNE
  DELİL GELDİKTEN SONRA
  AYRILIĞA DÜŞTÜLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hak'ı) tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi. 98/1
 • (Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir.98/2
 • sayfalarda, en doğru hükümler vardır.98/3
 • Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.98/4
 • İNKÂR EDENLER KİTAP EHLİNDEN VE PUTA TAPANLARDAN OLSUN CEHENNEMDEDİRLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Hâlbuki onlar, dini sadece Allah'a tahsis ederek, Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekâtı vermekle emr olunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur. 98/5
 • Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir. 98/6
 • İsrail oğullarından inkar edenler, Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdi. Bu, baş kaldırmaları ve aşırı gitmelerindendi. 5/78.
 • Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara mani olmuyorlardı. Yapmakta oldukları ne kötü idi! 5/79.
 • Çoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin önlerine sürdüğü ne kötüdür! Allah onlara gazabetmiştir, onlar azabta temellidirler. 5/80.
 • Eğer Allah'a, Peygambere ve ona indirilen Kuran'a inanmış olsalardı, onları dost edinmezlerdi, fakat onların çoğu fasıktır. 5/81.
 • İnananlara en şiddetli düşman olarak, insanlardan yahudileri ve Allah'a eş koşanları bulursun. Onlardan, inananlara sevgice en yakın "Biz hıristiyanız" diyenleri bulursun. Bu, onların içinde bilginler ve rahibler bulunmasından ve büyüklük taslamamalarındandır. 5/82.

 • “ALLAH’IN ELİ SIKIDIR DEDİLER”
 • Yahudiler, "Allah'ın eli sıkıdır" dediler; dediklerinden ötürü elleri bağlandı, lanetlendiler. Hayır, O'nun iki eli de açıktır, nasıl dilerse sarfeder. And olsun ki, sana Rabbinden indirilen sözler onların çoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Savaş ateşini ne zaman körükleseler Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah bozguncuları sevmez. 5/64.
 • Şayet kitap ehli inanıp karşı gelmekten sakınsalardı, kötülüklerini örterdik ve onları nimet cennetlerine koyardık. 5/65.
 • Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirilen Kuran'ı gereğince uygulasalardı, her yönden nimete ermiş olurlardı. İçlerinde orta yolu tutan bir zümre vardı, çoğunun işledikleri ise kötü idi.* 5/66.
 • BİR KISMINI YALANLADI BİR KISMINI ÖLDÜRDÜLER
 • And olsun ki İsrail oğullarından söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Nefislerinin hoşlanmadığı bir şeyle onlara her peygamber gelişte, bir kısmını yalanlarlar ve bir kısmını da öldürürlerdi. 5/70.
 • Bir fitne kopmayacağını sandılar, körleştiler, sağırlaştılar; sonra Allah tevbelerini kabul etti, yine de çoğu körleştiler ve sağırlaştılar. Allah, işlediklerini görür. 5/71.
 • RABBİNE SAYGI GÖSTERENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır. 98/7
 • Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur. 98/8


2285 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın