• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

SİZE HAYIR İSTEMEZLER SİZİ İMANDAN KÜFRE ÇEVİRMEK İSTERLER

 • SİZE HAYIR İSTEMEZLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Rabbinizden sizin üzerinize bir hayır indirilmesini, kitap ehlinden olan kafirler, müşrikler istemezler. Allah ise rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.2/105
 • SİZİ İMANDAN KÜFRE ÇEVİRMEK İSTERLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ehli kitaptan çoğu gerçek kendilerine açıklandıktan sonra nefislerinde ki haset nedeniyle sizi imandan sonra küfre çevirmek isterler. …2/109
 • SAPTIRMAK İSTEYENLER ANCAK KENDİLERİNİ SAPTIRIRLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Kitap ehlinden bir grup sizi saptırmak ister. Onlar ancak kendilerini saptırır da farkına varamazlar.3/69
 • Kendilerine Kitap'dan bir pay verilenlerin sapıklığı satın aldıklarını ve sizin yolu sapıtmanızı istediklerini görmüyor musun? 4/44.
  Allah, düşmanlarınızı çok iyi bilir. Allah size dost olarak da yeter, yardımcı olarak da yeter. 4/45.
  Yahudilerden, sözleri yerlerinden değiştirip: "İşittik ve karşı geldik, kulak vermeyerek dinle" ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek: "Bizi de dinle" diyenler vardır. Şayet: "İşittik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet" demiş olsalardı, onlar için daha iyi daha doğru olurdu. İşte Allah inkarları yüzünden onlara lanet etmiştir. Onların ancak pek azı inanır. 4/46.
 •  
 • BİLDİKLERİ HALDE İNANANLARI ALLAH YOLUNDAN ENGELLİYORLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • De ki: ‘Ey ehli kitap, siz şahit olduğunuz halde onda eğrilik bulmaya çalışarak iman edenleri niçin Allah yolundan alıkoymaya çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. 3/99
 • KİTAP EHLİNDEN BİR GURUBA BOYUN EĞERSENİZ SİZİ KÜFRE ÇEVİRİRLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ey iman edenler, eğer kitap verilenlerden herhangi bir gruba boyun eğerseniz, sizi imanınızdan sonra kafirler olarak geri çevirirler.3/100
 •  KENDİ KURUNTULARI
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Yahudi ve Hırıstiyan olanlardan başkası Cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntularıdır. Onlara söyle: ‘Doğru iseniz haydi delilinizi getirin.’2/111
 • YAHUDİ VE HİRİSTİYANLARIN  BİRBİRİNİ İNKARI
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Yahudiler: ‘Hiristiyanlar bir şey üzere değildir’ dediler. Hiristiyanlar da: ‘Yahudiler bir şey üzeri değildir’ dediler. Oysa hepside kitap okuyorlar. İlmi olmayanlar da onların söylediklerinin benzerini söylediler. Artık ihtilafa düştükleri bu şeyde kiyamet gününde Allah hükmünü verecektir.2/113
 • ÇOCUK EDİNDİ DEDİLER
  RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  (O zalimler) ‘Allah çocuk edindi’ dediler. O (bu tür noksanlıklardan) münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerdekiler de O’nundur. Hepsi Ona itaat eder.2/116
 • ALLAH BİZİMLE KONUŞSA DEDİLER
  RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Bilgisizler: ‘Allah bizimle konuşsa veya bize bir ayet getirseydi ya’ dediler. Onlardan öncekilerde işte böyle tıpkı onların dediği gibi demişti. Kalpleri birbirine benzedi. Kesinlikle insanlar için biz ayetleri apaçık gösterdik. 2/118
 • SEN ONLARIN DİNLERİNE DÖNMEDİKÇE SENDEN HOŞNUT OLMAZLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Sen onların dinine uymadıkça, ne Yahudiler ne de Hırıstiyanlar asla Senden hoşnut olmazlar. De ki: ‘gerçekten doğru yol, Allah’ın yoludur’. Sana gelen bu ilimden sonra onların arzularına uyarsan, sana Allah’tan ne bir dost nede bir yardımcı vardır.2/120
 • YAHUDI VEYA HIRISTİYAN
  OLUN Kİ DOĞRU YOLU BULASINIZ’ DEDİLER

  RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  ‘‘Yahudi veya Hırıstiyan olun ki doğru yolu bulasınız’ dediler. De ki: ‘hayır, biz tek Allah’a inanan ve müşriklerden olmayan İbrahim’in dinine tabi oluruz.’2/135
 • BİZ KİTAPLARDA AYIRIM YAPMAYIZ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 •  ‘BİZ, Allah’a, bize indirilene, İbrahim, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen ile nebilere Rablerinden verilene iman ettik. Onlar arasın da ayırım yapmayız. Ve biz ona teslim olmuşuz’ deyin.2/136
 • ŞAYET SİZLER GİBİ
  İNANMIŞ OLSALARDI
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Şayet onlar sizin inandığınız gibi inanmış olsalardı doğru yolu bulurlardı. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz onlar bir ayrılık içindedirler. Onlara karşı Allah sana kafidir.. O işitendir. O bilendir.2/137
 • BİZİM YAPTIĞIMIZ BİZE,
   SİZİNKİ SİZE
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • De ki: o sizin de bizim de Rabbimiz olduğu halde Allah hakkında bizimle çekişiyor musunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız sizedir. Ve biz, samimiyetle ona bağlanmışızdır.2/139
 • PEYGANBERLERİN
  HIRISTİYAN VEYA YAHUDİ
  OLDUĞUNU MU SANIYORSUNUZ.
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Yoksa siz, İbrahim, İsmail,İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: ‘siz mi, yoksa Allah mı daha iyi bilir? Allah tarafından bildirilen bir şeyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Ve Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.’2/140
 • HER ÜMMET KENDİNDEN SORUMLUDUR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Onlar bir ümmetti geçti gitti. Onların kazandığı onlara, sizin kazandığınız da sizedir. Ve siz onların yaptıklarından sorumlu tutulmayacaksınız. 2/141
 • KİTAP EHLİNE BÜTÜN DELİLLERİ GETİRSEN
  KİBLENE TABİ OLMAZLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Kendilerine kitap verilenlere, sen bütün delilleri getirsen Sen’in kıblene tabi olmazlar. Sende onların kıblesine tabi olmazsın. Onların bir kısmı diğer kısmının kıblesine tabi olucu değildir. And olsun Sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, Sende o takdirde zalimlerden olursun.2/145
 • YAŞANAN DİN ALLAH’IN OLUNCAYA
KADAR SAVAŞ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Fitne (zorla İslam dininden döndürmeye çalışmak, zulüm ve işkence) kalmayıncaya ve (yaşanan) din Allah’ın oluncaya kadar onlarla harp edin. Şayet harbe son verirseler artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.2/193
 • KİTABI
  DEĞİŞTİRENLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İsrail oğullarına sor, onlara nice apaçık ayetler verdik. Kim kendisine geldikten sonra Allah’ın nimetini değiştirirse, (bilsin ki) şüphesiz Allah’ın cezası pek şiddetlidir.2/211
 • İNKÂR EDEN VE NEBİLERİ ÖLDÜRENLERE AZABI MÜJDELE
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Allah’ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere nebileri öldürenlere, insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere acıklı azabı müjdele.3/21
 • AMELLERİ BOŞA
  GİTMİŞTİR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • De ki, "Ey kitap ehli! Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene inanmamızdan ve çoğunuzun fasık olmasından ötürü mü bizden hoşlanmıyorsunuz?" 5/59.
 • "Allah katında bundan daha kötü bir karşılığın bulunduğunu size haber vereyim mi?" de, Allah kime lanet ve gazab ederse, kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana kullar kılarsa, işte onlar yeri en kötü ve doğru yoldan en çok sapmış olanlardır. 5/60.
 • Dünyada da ahirette de onların amelleri boşa gitmiştir. Onların yardımcısı da yoktur. 3/22
  YAHUDİ VE HIRISTİYANLARI DOST EDİNMEYİN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Müminler, müminlerden başka kâfirleri dost (ve yönetici) edinmesinler. Kim bunu yaparsa, ona Allah’tan hiçbir şey yoktur. Ancak onlardan sakınmak için dost görünmeniz başka. Allah sizi kendisi ile sakındırır. Ve dönüş Allah’adır.3/28
 • Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları (idareci) dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudur (idarecisidir). Sizden kim onları dost edinirse muhakkak o, onlardandır. Allah zalim toplumlara yol göstermez.5/51
 • Ey iman edenler, sizden önce kitap verilenlerden, dininizi oyun ve eğlenceye alanlarla, kâfirleri dost ve yönetici edinmeyin. Eğer iman ediyorsanız Allah’tan sakının.5/57
 • İSA (A.S)
  VE HAVARİLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Hani Allah: ‘Ey İsa, şüphesiz Seni Ben vefat ettireceğim ve seni kendime yükselteceğim. İnkârcılardan Seni tertemiz çıkaracağım ve sana uyanları kıyamet gününe kadar inkârcıların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnız Bana olacaktır. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerde Ben hükmedeceğim’ demişti.3/55
 • İsa’nın Allah katındaki durumu, ÂDEM’İN DURUMU GİBİDİR. ALLAH ONU (Âdemi) toraktan yarattı sonra ‘ol’ dedi o da oluverdi.3/59
 • PEYGANBER
  NESLİNİN SEÇİMİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Muhakkak Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini, İmran ailesini alemler üzerine seçti.3/33
 • Bazısını bazısından nesiller olarak (seçti) Allah her şeyi işitendir, bilendir.3/34
 • Ey ehli kitap, İbrahim hakkında niçin çekişiyorsunuz? Tevrat da İncil de Ondan sonra indirildi. Akıl edemiyor musunuz?3/65
 • İşte sizler, haydi bildiğiniz şeylerde tartıştınız. Amma bilginiz olmayan şeylerde niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilemezsiniz.3/66
 • İbrahim, Yahudi de değildi Hırıstiyan da değildi. O ancak hanif(hep doğruya meyilli) bir Müslüman’dı ve müşriklerden olmadı.3/67
 • YALANCININ
  ÜZERİNE LANET İSTEME
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Sana ilimden bir şey geldikten sonra, kim seninle bu konuda tartışacak olursa onlara söyle: ‘Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra Allah’a dua edelim ve Allah’ın lanetini yalancılara kılmasını isteyelim.23/61
 • İSRAİLOĞULLARI
  LANETLENMİŞLERDİR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İsrail oğulları'ndan küfredenler, Davut ve Meryem'in oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, onların isyan etmeleri ve aşırı gitmeleri yüzündendi. 5/78
 • Onlar, yaptıkları kötülüklerden vazgeçmiyorlardı. Yaptıkları şey ne kötü idi.5/79
 • İsrailoğullarına Kitap'da: "Doğrusu yeryüzünde iki defa bozgunculuk yapacak ve kibirlendikçe kibirleneceksiniz" diye bildirdik. 17/4.
 • "Bu ikiden birincisinin vakti gelince, üzerinize pek güçlü olan kullarımızı salacağız. Onlar memleketlerinizde her köşeyi kontrollerine alacaklar. Bu, yerine gelecek bir vaaddir." 17/5.
 • "Bunun ardından sizi onlara galip getireceğiz; mallar ve oğullarla size yardım edecek ve sizin sayınızı artıracağız." 17/6.
 • İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz o da kendinizedir. İki vaadden ikincisinin vakti gelince, yüzünüzü üzüntüye sokmaları, kötülük yapmaları, önceden Mescid'e girdikleri gibi girmeleri, ele geçirdikleri yerleri harap etmeleri için onları tekrar göndereceğiz. 17/7.
 • Umulur ki Rabbiniz size acır; ama siz dönerseniz Biz de döneriz. Cehennemi, inkarcılara bir zindan kılmışızdır. 17/8.

 •  
 • ORTAK BİR
  KELİMEYE GELELİM
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • De ki: Ey kitap ehli, Allah’tan başkasına kulluk yapmamak, hiçbir şeyi Ona ortak koşmamak, Allah’tan başka bazımız bazımızı Rab edinmemek için bizimle sizin aranızdaki ortak bir kelimeye geliniz. –Eğer yüz çevirirlerse- ‘Şahit olun biz Müslüman’ız’ deyin.’3/64
 • HAKİKATİ BİLDİĞİNİZ HALDE NİÇİN SAKLAYIP İNKAR EDİYORSUNUZ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ey ehli kitap! Kendiniz şahit olup dururken, niçin Allah’ın ayetlerini inkare edip duruyorsunuz?3/70
 • Ey ehli kitap, niçin hakkı batılla karıştırıp, kapatıyor ve bilip dururken hakkı gizliyorsunuz? 3/71
 • ALDATMAYA
  ÇALIŞIRLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ehli kitaplardan bir kısmı şöyle dedi: ‘Mü’minlere indirilene gündüzün evvelinde iman edin, sonunda ise inkar edin. Belki (dinlerinden) dönerler.’3/72
 • Onlardan bir bölümü de vardır ki; onlar, siz onu kitaptan sanasınız diye, kitapta olmadığı halde, dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Allah katında olmadığı halde ‘Bu Allah katındandır’ derler. Bilip dururken Allah’a karşı yalan söylerler.3/78
 • DÜRÜSTLERİ DE VARDIR –SAHTEKARI DA
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ehli kitap arasında öylesi vardır ki, ona bir kıntarı (bir yığın altını) emanet bıraksan, onu sana öder. Yine onlardan öylesi vardır ki, bir dinar emanet etsen, onu ayak diretmeden sana ödemez. Bu onların: ‘ümmilere karşı bizim üzerimizde yol yoktur.’ demelerindendir. Bile bile Allah’a karşı yalan söylerler.3/75
 • PEYGANBERLER KENDİLERİNE TAPINDIRMAZLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Allah’ın kendisine, kitap, hüküm ve nebilik verdiği hiçbir kimseye; ‘Allah’ı bırakın bana kul olun’ demesi yakışmaz. Ancak ‘öğretmekte ve öğrenmekte olduğunuz kitap sebebiyle rabbaniler olun’ demek yaraşır.3/79
 • PEYGANBERLERİ VE MELEKLERİ RAB EDİNMEK İNKÂRDIR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Size, melekleri ve nebileri Rabler edinmenizi emretmesi de yaraşmaz. Siz Müslüman olduktan sonra size inkarı emreder mi hiç? 3/80
 • PEYGANBERLERE GELEN KİTAPLARA  İMAN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • De ki: ‘Biz, Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a ve torunlarına indirilene, Rableri tarafından Musa, İsa ve nebilere verilene iman ettik, onlar arasında hiçbirini ayırt etmeyiz. Biz Ona teslim olanlarız.’3/84
 • İslam’dan başka din edinmek
 • Kim İslam’dan başka din ararsa ondan o (bulunduğu din) kabul olunmayacaktır ve o ahirette zarara uğrayanlardandır.3/85
 • KAFİRLERİ SİRDAŞ
  ETME
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ey iman edenler, kendinizden aşağı olanı (kafirleri) sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük yapmada kusur etmezler. Sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların (size olan) kinleri ağızlarından taşmaktadır. Göğüslerinin gizlediği ise daha büyüktür. Size ayetleri açıkladık eğer akıl ederseniz.3/118
 • İYİLİKTE TASALANIR
  KÖTÜLÜKTE NEŞELENİRLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Size bir iyilik dokunsa onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunsa onunla neşelenirler. Eğer sabreder ve sakınırsanız onların hilesi hiçbir şeyle size zarar veremez. Şüphesiz Allah yaptıklarını kuşatmıştır.3/120
 • KİNİNİZLE GEBERİN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İşte siz, onlar sizi sevmezken onları seven ve kitapların hepsine iman edenlersiniz. Onlar size rastladıklarında ‘iman ettik’ derler. Yalnız kalınca da size olan kinlerinden parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki: ‘kininizle geberin’ şüphesiz Allah göğüslerdeki özü hakkıyla bilir.3/119
 • İMANDAN SONRA
  KÜFÜRE SAPANIN TEVBESİ KABUL OLMAZ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İman ettikten, resulün hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine apaçık deliller geldikten sonra inkar eden bir kavmi Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalim kavimleri doğru yola iletmez.3/86
 • İşte onların cezası,MUHAKKAK Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların la’neti onlar üzerinedir.3/87
 • Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Ne azapları hafifletilir ne de yüzlerine bakılır.3/88
 • İman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarını artıranların tevbesi asla kabul edilmeyecektir ve onlar sapıkların ta kendileridir.3/90
 • Şüphesiz inkar eden ve inkar üzere ölenlerin hiç birisinden, yer dolusu altını fidye olarak verse de kabul olunmayacaktır. İşte acıklı azap onlaradır. Ve onlara yardımcıda yoktur.3/91
 • günde bir kısım yüzler ben beyaz, bir kısmı ise simsiyahtır. Yüzleri simsiyah olanlara gelince (onlara): ‘ İmandan sonra inkar mı ettiniz? İnkarınızdan dolayı tadın azabı’(denir).3/106
 • FAİZ VE BATIL
  KAZANÇLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Yasaklandığı halde faiz almaları ve batıl yollardan insanların mallarını yemeleri sebebiyle (de haram kıldık) kafirler için acıklı bir azap hazırladık.4/161
 • KELİMELERİ TAHRİF
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Yahudilerden bir kısmı, (Allah'ın kitabındaki) kelimeleri esas mânâsından kaydırıp; dillerini eğerek ve dine saldırarak, "Sözünü işittik, emirlerine isyan ettik, dinle, dinlemez olası ve râinâ (bizi gözet)" diyorlar. Halbuki onlar, "İşittik ve itaat ettik; dinle ve bize de bak" deselerdi bu, kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Artık onlar, pek azı müstesna, iman etmezler.4/47
 • KENDİ NEFSİNİ TEMİZE ÇIKARANLARA İTİBAR ETME
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Ondan başkasını (diğer günahları) ise, dilediği kimseler için bağışlar ve mağfiret buyurur. Her kim Allah'a şirk koşarsa gerçekten pek büyük bir günah ile iftira etmiş olur. 4/48
 • Kendi nefislerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır! Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar zulmedilmez.4/49
 • Bak nasıl da Allah'a yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. 4/50
 • PUTA TAPANLARI
  MÜSLÜMANLARDAN ÜSTÜN GÖRDÜLER
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • "Şu kendilerine kitaptan (okuma yazmadan) bir nasib verilmiş olanları görmüyor musun! Onlar puta ve şeytana inanıyorlar. Ve Allah'ı tanımayanlara, "Bunlar, müminlerden daha doğru yoldadır." diyorlar. 4/51
 • Onlar, Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın.4/52
 • İNKÂR EDENLERİN
  CEHENNEMDEKİ HALİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • İşte o Yahudilerden bir kısmı ona iman etti. Bir kısmı da ondan yüz çevirdi. O iman etmeyenlere cehennem alevi yeter. 4/55
 • Şüphesiz ki âyetlerimizi inkâr eden kâfirleri biz yarın bir ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı duysunlar diye, kendilerine başka deriler vereceğiz. Çünkü, Allah gerçekten çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.4/56
 • PEYGANBERLER TEBLİĞ VE ÖĞÜT İÇİN GÖNDERİLDİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Onlar, Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir; Onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onların içlerine tesir edecek güzel söz söyle! 4/63
 • Biz hangi peygamberi gönderdikse, sırf Allah'ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi ve Resul de onların bağışlanmasını dileseydi, elbette Allah'ı affedici, merhametli bulurlardı. 4/64
 •  PEYGANBERİN SÖYLEDİĞİNE TESLİM OLMADIKÇA
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Hayır! Rabbine and olsun ki iş bildikleri gibi değil, onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar.4/65
 • GÖSTERİLEN
  DELİLLERE RAĞMEN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Kitap ehli, senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve: "Allah'ı bize açıkça göster" demişlerdi. Haksızlıkları sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra kendilerine açık deliller geldiği halde buzağıyı (tanrı) edinmişlerdi. Onları bundan dolayı da affettik. Ve Musa'ya açık bir delil (yetki) verdik. 4/153
 • TUR DAĞINI ÜZERLERİNE KALDIRDIK SAĞLAM
   BİR SÖZ ALDIK
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Söz vermeleri için Tur dağını üzerlerine kaldırdık. Onlara: "O kapıdan secde ederek girin" dedik. Yine onlara: "Cumartesi yasağını çiğnemeyin" dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. 4/154
 • SÖZLERİNDE DURMADIKLARINDAN İNKÂRLARINDAN DOLAYI
  KALPLERİ MÜHÜRLENDİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Verdikleri sözden dönmeleri, Allah'ın âyetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberlerini öldürmeleri ve "kalplerimiz kılıflıdır" demelerinden dolayı (başlarına türlü belalar verdik). Doğrusu Allah, inkârları sebebiyle onların kalplerini mühürlemiştir. Pek azı hariç onlar inanmazlar.4/155
 • İSA A.S.
  ÖLDÜRÜLMEDİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Bu, bir de inkârlarından, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarından ve: "Meryem oğlu İsa Mesih'i, Allah'ın elçisini öldürdük" demelerinden ötürüdür. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler, bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah Güçlüdür, Hâkim’dir. 4/156–157

 • İSA A.S.
  KIYAMET GÜNÜ ŞAHİTLİK EDECEK
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, aziz (daima üstün)dir, hikmet sahibidir. 4/158
 • Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona (İsa'ya) iman etmiş olmasın. Kıyamet gününde o, onlara şahitlik edecektir. 4/159
 • DAHA ÖNCE HELAL KILDIKLARINI
   HARAM KILDI
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Yahudilerin zulmetmeleri ve birçok kimseleri Allah yolundan alıkoymaları, yasaklandıkları halde faiz almaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle daha önce kendilerine helâl kılınan temiz şeyleri haram kıldık. Onlardan kâfir olanlara can yakıcı bir azap hazırladık.4/160-161
 • PEYGANBERLERİN HEPSİNE HAK TEBLİĞİ
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Muhakkak biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyûb'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. 4/163
 • Daha önce sana anlattığımız peygamberlerle, anlatmadığımız başka peygamberlere de (vahyettik). Ve Allah Musa ile de konuştu. 4/164
 • İNSANLARIN BAHANESİ OLMASIN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Peygamberleri müjdeciler ve azab habercileri olarak gönderdik ki, peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah mutlak üstündür, yegane hikmet sahibidir. 4/165
 • Fakat Allah, sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik ederler. Allah'ın şahitliği de kafidir. 4/166
 • İNSANLARI ALLAH
  YOLUNDAN ALIKOYANLAR
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Şüphesiz inkâr edip, insanları Allah yolundan alıkoyanlar, derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. 4/167
 • Muhakkak Allah, inkâr edenleri ve zulmedenleri ne bağışlar, ne de doğru bir yola eriştirir.4/168
 • Onları ancak cehennemin yoluna (iletecek ve) onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. Bu ise Allah'a çok kolaydır. 4/169
 • KENDİ YARARINIZA PEYGANBERE İNANIN
 • RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 • Ey insanlar, Resul size, Rabbi'nizden hakkı (gerçeği) getirdi. Kendi yararınıza olarak ona inanın. Eğer inkâr ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.4/170


Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   1930 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın