• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

CİHADIN ÖNEMİ HAKKINDA AYET VE HADİSLER

İSLAMDA KUR’AN

 VE SÜNNETE GÖRE CİHAT

FARKLILIK TANIŞMA SEBEBİDİR KAVGA SEBEBİ DEĞİL

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz, Allah katında en değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Allah bilendir, haberdardır. 49/13.

HEP BİRDEN BARIŞA GİRİN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Ey İnananlar! Hep birden barışa girin, şeytana ayak uydurmayın, o sizin apaçık düşmanınızdır. 2/208.

İslâm'a davet olunduğu halde Allah üzerine yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. 61/7

CİHAD KURTULUŞTUR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Ey inananlar, Allah'tan korkun,

 O'na yaklaşmaya yol arayın.

Ve O'nun yolunda cihad edin ki,

 Kurtuluşa eresiniz. 5/35

Ey İman edenler! Sizi acı bir azabdan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? 61/10

Allah'a ve Resulüne inanırsınız, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz sizin için en iyisi budur. 61/11

(Eğer böyle yaparsanız Allah) sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerinde hoş yerlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur.61/12

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem':

 "Şüphesiz cennet kapıları kılıçların gölgeleri altındadır“ buyurdu

KÖTÜLÜKTEN ALI KOYAN EN HAYIRLI ÜMMET

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, doğruluğu emreden, fenalıktan alıkoyan, Allah'a inanan hayırlı bir ümmetsiniz. Kitap ehli inanmış olsalardı, kendileri için daha hayırlı olurdu; içlerinde inananlar olmakla beraber, çoğu yoldan çıkmıştır. 3/110.

İnsanlar arasında, Allah'ın rızasını kazanmak için canını verenler vardır. Allah kullarına karşı şefkatlidir. 2/207.

Ey inananlar, Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilere: "Allah'a (giden yolda) benim yardımcılarım kimdir?" demişti. Havariler: "Allah (yolun)un yardımcıları biziz." dediler. İsrail oğullarından bir zümre inandı, bir zümre inkâr etti. Biz de inananları, düşmanlarına karşı destekledik, onlar üstün geldiler.61/14

ALLAH YOLUNDA CİHAD EDENLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 Ama Bizim uğrumuzda cihat edenleri elbette yollarımıza eriştireceğiz. Allah şüphesiz, iyi davrananlarla beraberdir.* 29/69.

Hakikat, iman edenler, bir de Allah yolunda (yurtlarından) hicret edip de cihad edenler (yok mu?) işte onlar Allah’ın rahmetini umarlar. Allah (müminleri ) hakkıyla yarlıgayıcı, (onları) cidden esirgeyicidir. 2/218

İnanan, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat eden kimselere Allah katında en büyük dereceler vardır. İşte kurtulanlar onlardır. 9/20.

 Rableri onlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içinde tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler. Doğrusu büyük ecir Allah katındadır. 9/21–22.

Gerçekten de iman edip hicret eden, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad veren, onları barındırıp yardım edenler, işte bunlar birbirlerinin dostlarıdırlar. İman ettiği halde henüz hicret etmemiş olanlar, hicret edinceye kadar onlar üzerinde herhangi bir velayet hakkınız yoktur. Bununla beraber dinde sizden yardım isterlerse, sizinle arasında antlaşma bulunanlar aleyhine bir durum olmadıkça, onlara yardım etmeniz de üzerinize borçtur. Allah bütün yaptıklarınızı görüp duruyor 8/72

Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, elbette Allah, onları güzel bir rızkla rızklandıracaktır. Çünkü Allah rızk verenlerin en hayırlısıdır. 22/58

Allah onları hoşnut olacakları bir yere (cennete) elbette koyacaktır. Şüphesiz Allah Âlimdir (her şeyi bilir) Halimdir, (Kullarına yumuşak davranır.). 22/59

Bu böyledir, kim kendisine yapılan cezaya aynı ile karşılık verir de, sonra yine kendisine zulüm yapılırsa, muhakkak ki, Allah ona yardım eder. Allah şüphesiz çok af edicidir, çok bağışlayıcıdır.22/60

ÜSTÜN BİR AMEL

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Ey müminler! İster hafif techizatla, ister ağırlıklı olarak seferber olun ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz böylesi sizin için daha hayırlıdır. 9/41

Resûlullah sallallallahu aleyhi ve sellem'e:

Hangi amel daha faziletlidir? diye soruldu.                "Allah'a ve Resûlüne inanmak" buyurdu.
Sonra hangisi? denildi.

"Allah yolunda cihad etmek" karşılığını verdi.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem' e gelerek:
–İnsanların hangisi daha üstündür? diye sordu. Peygamberimiz:

–"Allah yolunda canıyla ve malıyla cihad eden kimse"
buyurdu.

Artık buyrulanı açıkça ortaya koy, puta tapanlara aldırış etme. 15/94.

EN GÜZEL ŞEKİLDE ÇAĞIR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır; onlarla en güzel şekilde tartış; doğrusu Rabbin, kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilir. 16/125.

MÜMİNLERİN KALPLERİNİ BİRBİRİNE ISINDIRDI

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Müminlerin kalplerini birbirlerine O ısındırdı. Yoksa yeryüzünde ne varsa sen hepsini harcasaydın yine de onların kalblerini (böylesine) ısındıramazdın. Lâkin Allah, kalplerini kaynaştırdı. Muhakkak ki, O azizdir, hakimdir.8/63

ALLAH RIZASI İÇİN CAN VERENLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

İnsanlar arasında, Allah'ın rızasını kazanmak için canını verenler vardır. Allah kullarına karşı şefkatlidir.2/207

"İnananlar, ancak Allah'a ve peygamberine inanmış, sonra şüpheye düşmemiş; Allah uğrunda mallarıyla, canlarıyla cihat etmiş olanlardır. İşte onlar doğru olanlardır." 49/15.

KÂFİRLER İSTEMESEDE ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar, Allah da razı olmuyor. Fakat kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. 9/32

Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacaktır.61/8

BÜTÜN DİNLERE ÜSTÜN GELMESİ İÇİN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

O, hidayete ve hak din ile bütün dinlere üstün gelmesi için Resulü’nü gönderendir. Müşrikler hoşlanmasa da. 9/33

Fitne kalmayıp, yalnız Allah'ın dini ortada kalana kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse sataşmayın. Zulmedenlerden başkasına düşmanlık yoktur. 2/193.

Fitne kalmayıp, yalnız Allah'ın dini kalana kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse bilsinler ki Allah onların işlediklerini şüphesiz görür. 8/39.

Yok vazgeçmez de tekrar eskiye dönerlerse artık bilin ki, Allah sizin yardımcınızdır. O ne güzel mevla, ne güzel yardımcıdır.8/40

Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.48/28

O, Resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, müşrikler istemese de onu, bütün dinlerin üstüne çıkarsın. 61/9

ALLAH YOLUNDA SAVAŞ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Allah yolunda savaş; sen ancak kendinden sorumlusun, inananları teşvik et; umulur ki Allah, inkâr edenlerin baskınını önler. Allah'ın kahrı da, ibret alınacak cezası da pek şiddetlidir. 4/84.

Allah yolunda savaşın; bilin ki Allah işitir ve bilir. 2/244.

İnananlar Allah yolunda savaşırlar, inkâr edenler ise tağut yolunda harbedenler. Şeytanın dostlarıyla savaşın, esasen şeytanın hilesi zayıftır.* 4/76.

Allah uğrunda gereği gibi cihat edin. O, sizi seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kuran'da, peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için size Müslüman adını veren O'dur. Artık, namaz kılın, zekât verin, Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. Ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır!* 22/78.

O halde, dünya hayatı yerine ahireti alanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır, öldürülür veya galib gelirse, Biz ona büyük bir ecir vereceğiz. 4/74.

Allah uğrunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi o seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kur'ân'da, Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için, size Müslüman adını veren O'dur. Artık namaz kılın, zekât verin, Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır! 22/78

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“ŞÜPHESİZ, ALLAH’TAN BAŞKA İBADETE MÜSTEHAK İLAH OLMADIĞINA VE GERÇEKTEN BENİM, ALLAH’IN RESÜLÜ OLDUĞUMA ŞAHADET (DİLLERİ İLE İKRAR) EDİP NAMAZI DOSDOĞRU VE ZEKÂTI GEREKTİĞİ ŞEKİLDE İFA EDİNCEYE KADAR İNSANLAR İLE SAVAŞMAM BANA EMREDİLDİ.” Sünen-i nesei 3072

"Allah yolunda cihad edenler için Allah Taâlâ cennette yüz derece hazırlamıştır. Her derecenin arası yerle gök arası kadardır."

"Kim Allah yolunda bir ok atarsa, onun bu hareketi bir köleyi âzat etme sevabına denktir."

–"Kim Allah'ın dini daha yüce olsun diye savaşırsa, sadece o Allah yolundadır" buyurdu.”

CİHAD FARZ KILINDI

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Savaş, hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. İhtimal ki hoşlanmadığınız şey sizin iyiliğinizedir ve ihtimal ki sevdiğiniz bir şey sizin kötülüğünüzedir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir.* 2/216.

Ey Peygamber! İnkârcılarla, ikiyüzlülerle savaş; onlara karşı sert davran. Varacakları yer cehennemdir, ne kötü dönüştür. 9/73.

Nitekim Rabbin seni, hak uğruna savaşmak için evinden çıkarmıştı. Oysa Müslümanların bir kısmı o zaman bundan hoşlanmamışlardı. 8/5Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   
5642 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın