• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

VAHYE UY! MUNAFIKLARA İTAAT ETME

VAHYE UY!
MUNAFIKLARA İTAAT ETME

 

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Ey peygamber! Allah'tan sakın, inkarcılara ve iki yüzlülere uyma, Allah şüphesiz bilendir, hakim'dir. AHZAB/1.

    Sana Rabbinden vahyolunana uy; şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. AHZAB/2.

    Allah'a güven, Allah, vekil olarak yeter. AHZAB/3.
VAHYE UY!
ORTAK KOŞANLARDAN YÜZ ÇEVİR

 RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

     Rabbin'den sana vahyolunana uy, O'ndan başka tanrı yoktur, puta tapanlardan yüz çevir.  EN’AM/106.

VAHYE UY!
HAKKI BİLMEYENLERİN İSTEKLERİNE UYMA

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Sonra seni de din konusunda bir şeriat sahibi kıldık, ona uy; bilmeyenlerin heveslerine uyma. CASİYE/18.

ÖLÇÜ KUR’AN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    "Ey Milletim! Rabbimden benim bir belgem olduğu ve bana güzel bir rızık da verdiği halde, O'na karşı gelebilir miyim? Söylesenize! Size yasak ettiğim şeylerde, aykırı hareket etmek istemem; gücümün yettiği kadar ıslah etmekten başka bir dileğim yoktur. Başarım ancak Allah'tandır, O'na güvendim; O'na yöneliyorum" dedi. HUD/88..

VAHYİN TEBLİĞİ
EMREDİLMİŞTİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Doğrusu Allah kafirlere yol göstermez. MAİDE/67.

AYETLERİ
AÇIKLAYASIN DİYE

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Doğrusu senden önce de kendilerine kitaplar ve belgelerle vahyettiğimiz bir takım  adamlar gönderdik. Bilmiyorsanız kitaplılara sorun. Sana da, insanlara gönderileni açıklayasın diye Kuran'ı indirdik. Belki düşünürler. NAHL/43-44.

    HİDAYET VE RAHMET
KAYNAĞIDIR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    O gün her ümmetten bir kişiyi onlara şahit tutarız. Seni de ümmetine şahit getiririz. Sana her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, rahmet ve müjde olarak Kuran'ı indirdik.* NAHL/89.

BU KUR’AN’LA  DOĞRU
YOLA
İLETİYORSUN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    İşte sana da buyruğumuzla Cebrail'i gönderdik; sen Kitap nedir, iman nedir önceleri bilmezdin, fakat Biz onu, kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz sen de insanlara, göklerde ve yerde ne varsa kendisinin olan Allah'ın yolunu, doğru yolu göstermektesin. İyi bilin ki işler sonunda Allah'a döner.* ŞURA/52-53.

    DİN İKMAL OLDU
ADI İSLAM

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

n   Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilenler, -canları çıkmadan önce kesmemişseniz, boğulmuş, bir yerine vurularak öldürülmüş, düşüp yuvarlanmış, başka bir hayvan tarafından süsülmüş, yırtıcı hayvan tarafından yenmiş olanları- dikili taşlar üzerine boğazlananlar ile fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı; bunlar fasıklıktır. Bugün, inkar edenler sizi dininizden etmekten umutlarını kesmişlerdir, onlardan korkmayın, Benden korkun. Bugün, size dininizi bütünledim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslam'ı beğendim. Açlıktan darda kalan, günaha kaymaksızın yiyebilir. Doğrusu Allah Bağışlayan'dır, merhametli olandır. MAİDE/3.

ALLAH VE RASÜLÜ’NE
İTAAT SADIKLARLA BERABERLİKTİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın nimetine eriştirdiği peygamberlerle, dosdoğru olanlar, şehidler ve iyilerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar! NİSA/69.

    Bu nimet, Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.* NİSA/70.

RESÜLÜLLAHA
SAYGIDA KUSUR ETMEMEK

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Peygamberin çağrısını, kendi aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. Allah, içinizden sıvışıp gidenleri şüphesiz bilir. O'nun buyruğuna aykırı hareket edenler, başlarına bir belanın gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. NUR/63.

  ALLAH VE RESÜLÜNE
 İSYAN

  RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

      Kim de Allah'a ve Peygamberine isyan eder ve Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa Allah onu da ebedî kalacağı cehennem ateşine koyar. Onun için alçaltıcı bir azab vardır NİSA/14

 

KİTAP VE HİKMETİ ÖĞRETEN RESÜL

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  And olsun ki Allah, inananlara, ayetlerini okuyan, onları arıtan, onlara Kitap ve hikmeti öğreten, kendilerinden bir peygamber göndermekle iyilikte bulunmuştur. Halbuki onlar, önceleri apaçık sapıklıkta idiler. 3/164.

  Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini hatırda tutun. Şüphesiz Allah haberdar olandır, latif olandır.* AHZAB/34.

KİTABIN AÇIKLAYICISI

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Sana Kitap'ı, ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için, inanan kimselere de doğru yol rehberi ve rahmet olarak indirdik. NAHL/64.

    PEYGANBER HEVASINDAN KONUŞMAZ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    O, kendiliğinden konuşmamaktadır. NECM/3.

    Onun konuşması ancak, bildirilen bir vahy iledir. NECM/4.

PEGANBERLER ARASINDA AYIRIM

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Onlar ki, Allah’ı ve elçilerini inkar ederler. Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isterler, kimine inanırız, kimini de inkar ederiz derler. Bu ikisinin arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar kafirlerin ta kendileridir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. NİSA /150-151

SÜNNETE TABİYET
VERDİĞİN HÜKME TAM TESLİM OLMADIKÇA

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    Hayır; Rabb'ine and olsun ki, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip, sonra senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe inanmış olmazlar. NİSA/65.

BİRBİRİNİZLE
ÇEKİŞMEYİN
KUVVETİNİZ GİDER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Allah'a ve Peygamberine itaat edin; çekişmeyin, yoksa korkar başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin, doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir. ENFAL/46.

RESÜLE SAYGI
RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Ey inananlar! Allah'tan ve Peygamberinden öne geçmeyin; Allah'tan sakının, doğrusu Allah işitir ve bilir. HUCURAD/1.

  Ey inananlar! Seslerinizi, Peygamberin sesini bastıracak şekilde yükseltmeyin. Farkına varmadan, işlediklerinizin boşa gitmemesi için, Peygambere birbirinize bağırdığınız gibi yüksek sesle bağırmayın. HUCURAD/2.

  Seslerini Peygamberin yanında kısan kimseler, Allah'ın gönüllerini takva ile sınadığı kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük ecir vardır. HUCURAD/3.

  Sana odaların ötesinden seslenenlerin çoğu akletmeyen kimselerdir. HUCURAD/4.

  Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi şüphesiz onlar için daha iyi olurdu. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. HUCURAD/5.
AYDINLIK YOLA DAVET

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  De ki: "Benim yolum budur; ben ve bana uyanlar bilerek insanları Allah'a çağırırız. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben asla Allah'a eş koşanlardan değilim." YUSUF/108.

  DAHA DOĞRU
BİR KİTAP

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  De ki "Eğer doğru sözlü iseniz, Allah katından, bu ikisinden daha doğru bir Kitap getirin de ona uyayım." KASAS/49.

  HEVASINA UYANDAN
DAHA SAPIK KİM VARDIR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Eğer, sana cevap veremezlerse, onların sadece heveslerine uyduklarını bil. Allah'tan bir yol gösterici olmadan hevesine uyandan daha sapık kim vardır? Allah zalim milleti şüphesiz ki doğru yola eriştirmez.* KASAS/50.

  ADALETLE HÜKMET
KEYFİNE TABİ OLMA

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Ey Davud! Seni şüphesiz yeryüzünde hükümran kıldık, o halde insanlar arasında adaletle hükmet, hevese uyma yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu, Allah'ın yolundan sapanlara, onlara, hesap gününü unutmalarına karşılık çetin azap vardır.* SAD/26.

  ALLAH VE RESÜLÜNE
UYMAYANLARIN HEVA VE HEVESİNE UYMAYIN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Sonra seni de din konusunda bir şeriat sahibi kıldık, ona uy; bilmeyenlerin heveslerine uyma. CASİYE/18.

  Şüphesiz onlar, seni Allah'tan müstağni kılamazlar. Doğrusu zalimler birbirlerinin dostudurlar. Sakınanların dostu ise Allah'tır. CASİYE/19.

  Bu Kuran, insanlar için açık belgeler; kesin olarak inanan millet için doğruluk rehberi ve rahmettir. CASİYE/20.
KUR’AN’A UYMAYANLARIN
HEVA VE HEVESİNE UYMAYIN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Rabbinizden size indirilen Kitap'a uyun, O'ndan başka dostlar edinerek onlara uymayın. Pek az öğüt dinliyorsunuz. ARAF/3.

  ALAH’IN LUTFÜ
OLMASA ŞEYTANA UYARDINIZ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde onu hemen yayıverirler. Halbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kimselere götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya gücü yetenler, onu anlarlardı. Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç, şeytana uyardınız.NİSA NİSA/83

  BABA VE KARDEŞLERLE DOSTLUĞUN KESİLMESİ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Ey inananlar! Babalarınızı, kardeşlerinizi küfrü imana tercih ediyorlarsa dost edinmeyin. Sizden onları kim dost edinirse doğrusu kendine yazık etmiş olurlar. TEVBE/23.

  PEYGANBER EMRİNİN DIŞINA ÇIKMA

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Peygamberin çağrısını, kendi aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. Allah, içinizden sıvışıp gidenleri şüphesiz bilir. O'nun buyruğuna aykırı hareket edenler, başlarına bir belanın gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. NUR/63.

  SADIKLARLA
BERABER OL

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Ey inananlar! Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun. TEVBE/119.

  İTAATSİZLİK TERÖRÜ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Biz bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman, şımarık varlıklılarına emrederiz, onlar itaat etmeyip orada kötülük işlerler. Böylece, o ülke helaka müstahak olur, biz de onu yerle bir ederiz.İSRA /16

  HERKEZİN SORUMLULUĞU KENDİNEDİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  De ki: Allah'a itaat edin; Peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, Peygamberin sorumluluğu kendine yüklenen, sizin sorumluğunuz da size yüklenendir. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygambere düşen, sadece açık açık duyurmaktır. NUR/54

  GÖNÜLDEN İNANAN
MÜMİNLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Müminler ancak, Allah'a ve Resülüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar o Peygamber ile birlikte sosyal bir işle meşgul iken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. (Resulüm!) Şu senden izin isteyenler, hakikaten Allah'a ve Resulüne iman etmiş kimselerdir. Öyle ise, bazı işleri için senden izin istediklerinde, sen de onlardan dilediğine izin ver; onlar için Allah'tan bağış dile; çünkü Allah mağfiret edicidir, merhametlidir. NUR/62

  HERKEZİN GÖNLÜNDEKİNİ
ALLAH BİLİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Bilmiş olun ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O, sizin ne yolda, ne durumda olduğunuzu iyi bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ise, yapmış olduklarını hemen kendilerine haber verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.. NUR/64

  YÜZÜNÜ FITRATINA
YÖNELT

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  O halde yüzünü, Allah'ı bir tanıyarak dine, Allah'ın insanları üzerine yaratmış olduğu fıtratına doğrult. Allah'ın yaratışında değişiklik bulunmaz. Dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.RUM/30

  ALLAH’A GÖNÜL
 VERİN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Başkasından geçerek hep O'na gönül verin ve O'ndan sakının. Namaza devam edin ve müşrilerden olmayın.RUM/31

  MÜŞRİKLERDEN
OLMAYIN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  O müşriklerden (olmayın ki) onlar, dinlerini ayırıp öbek öbek olmuşlardır. Her grup kendilerindekine güvenmektedir. RUM/32

  HASETLERİNDEN
AYRILIĞA DÜŞTÜLER

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  And olsun ki biz, vaktiyle İsrail oğulları'na kitap, hüküm ve peygamberlik vermiştik. Onları temiz rızklarla mızıklandırmıştık. Ve onları âlemlerden üstün kılmıştık. CASİYE/16

  Din hususunda onlara apaçık deliller verdik. Fakat onlar, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlik ve düşmanlık yüzünden ayrılığa düşmüşlerdi. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düştükleri şeylerde, kıyamet günü aralarında hükmedecektir. CASİYE/17

  KUR’AN’A UY

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Sonra (Ey Muhammed) seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin hevâ ve heveslerine uyma. CASİYE/18

  İMAN EDİN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Allah'a ve Resulüne iman edin. Sizi hâkim kıldığı, sizin yönetiminize verdiği şeylerden harcayın. Sizden, inanan ve harcayanlar için büyük mükâfat vardır. HADİD/7

  KESİN SÖZ VERDİĞİNİZ
HALDE

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Size ne oldu ki, Resul sizi Rabbinize inanmanız için davet ettiği halde Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa O, sizden kesin söz almıştı. Eğer inanacaksanız.HADİD/8

  KARANLIKTAN AYDINLIĞA
ÇIKMAK İÇİN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık âyetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.HADİD/9

  RAHMETE, NURA VE
BAĞIŞLANMAYA ULAŞMAK

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Ey inananlar! Allah'tan korkun, O'nun Resulü'ne inanın ki size rahmetinden iki pay versin, sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir HADİD/28

  ALLAH’A VE PEYGANBERE
İTAAT EDİN

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Allah'a itaat edin, Peygamber'e de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki, elçimize düşen apaçık bir duyurmadır. TEĞABÜN/12

  SABRET

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  Kur'ân'ı sana kısım kısım biz indirdik biz.İNSAN/23

  O halde Rabbinin hüküm vermesi için sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre itaat etme.İNSAN/24Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   
7515 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın