• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

NEFS-İ MUTMAİNNE 4,NEFS-İ RADDİYE 5,NEFS-İ MARDİYYE 6

NEFS-İ MUTMAİNNE 4
hakkın hitabıyla itminan olduğu için bu isim verilmiştir

 • SEYRİ:Maallahtır. ALEMİ:Hakikati Muhammed’iyedir. MAHALLİ: Sırdır. HALİ: İtminane sadıktır. VARİDİ:Şeriatın bazı esrarıdır.
 • SIFATLARI: Cömertlik, isar, tevekkül, tevfiz, sabır, hilm, teslim, rıza, sıdk, ibadet, rıfk, beşaset, şükür,sena, tam müşahadet, huzur, ve tazim, kalp sururu, dil lütfü, ayıpları örtmek, kusurları af etmek.

 Şeriattan bir karış olsun ayrılmamak.

 Peyganberimizin ahlakı ile ahlaklanmak.

 Aynel yakin, kamil iman makamıdır.

 Konuştuğu zaman herkez onu dinler lezzet alır.

 İlmini kitaptan değil haktan alır. Kur’an ve sünnetle çelişmez.

 Çoğu zaman zikir ve fikirle meşgul olur. Kalbinde zuhur eden garip hallere iltifat etmez.

 Kendinden zuhur eden kerametlere iltifat etmez.

 İhtiyaç sahiplerine vermek için mal sevgisi olur.

 Kendi bir şey istemez.

NEFS-İ RADDİYE 5
(Raziye, razı olan, nefsi natıkanın her halinde rıza ile sıfatlanması.)

 • SEYRİ: Fillahtır. ALEMİ: Alem-i lahuttur.
 • MAHALLİ: Sırrın sırrıdır.
 • HALİ: Fenadır (fani olmaktır) beşeri sıfatların mahvolup gitmesidir.
 • VARİDİ: Yoktur. Çünkü ancak varid beka sıfatları ile olur. Bu makamda beşeri sıfatlar  zail olmuştur.
 • SIFATLARI: Vera, hulus, muhabbet, nus, huzur, keramet, terk, masivayı unutmak, kemal üzerine teslim ve rıza.

 Alemde meydana gelen her şeyi itiraz etmeden gönül hoşluğu ile kabul eder.

 Hiçbir kötülüğü kendinden gidermek için teveccüh etmez, ebsem durur.

 İnsanlara nasihatte bulunabilir.sözünü duyan ondan istifade eder.

 Hakkın huzuru ile edep deryasına dolar.

 Duası asla red olunmaz.

 Edebinden ve hayasından dolayı bir şey istemez.

 Hak Teala katında aziz ve mükkerremdir.

 İleri gelenler arasında da muhteremdir.

 İnsanların kendine taziminden dolayı onlara asla meyli olmaz.

 Zalimlere eğilmez, katiyyen onları sevmez.

 Ne kadar fakir olursa olsun insanlara eğilmez

 Nasibinin gelip kendini bulacağını bilir.

 Bu makamda kamil. Hayy. Hayy demeye devam eder.

 Fiillerin tecellilerinden geçip isim ve sıfatların tecellilerine kavuşur.

 FİİLLERİN TECELLİSİ:

 Allah c.c. Fiillerinden bir fiil kulunun kalbine münkesif olur. O kul yalnız Allah c.c. Nu hareket ettirici ve durdurucu bulur. Bu hal müşahade ile olur. Bu hali ancak ehli bilir.

 Bu fiillerin tecellisi ayakların kayma yeri olur.

 Allah c.c. Nun korudukları yol alırlar.

 Tecellilerle birlikte şeriata ittiba ederek amel etmelidir.

 Hareket ve durdurmayı kendi nefsinden değil Allah c.c. Dan bilmelidir.

 Yol alan kamil isimlerin tecellisine vasıl olur.

 • İSİMLERİN TECELLİSİ:
 •  Allah c.c.nun Esma-ı Hüsnasından bir ismi kulunun kalbine münkasif kılar.
 •  O ismin nurları altında kamil mağlup olur.
 •  Allah c.c. hu o isimle çağrılsa kâmil onun cevabını verir.

 SIFATLARIN TECELLİSİ:

  Hak Teala kendi sıfatlarından biri ile kulunun kalbine münkaşif olur.

  Hak Teala kuluna sıfatlarıyla tecelli ederse kulda o sıfat zahir olur. (işitici, yakında uzakta, canlı-cansız varlıkların dilinden onlar ve işitir.)

  İlmen yakın mertebesini geçip aynel yakın mertebesine ulaşılmış olur.

  Kullukla rablık birbirine ayna gibi olur. Vahdet-i vucut makamında kişi şeriatla amel ederse fayda görür. Amelden kesilirse zındık olur.

NEFS-İ MARDİYYE 6
(RAZI OLUNMUŞ)

 • SEYRİ: Anıllah’tır.
 • ALEMİ: Şehadet alemidir.
 • YERE: Halidir.
 • HALİ: Hayrettir.
 • VARİDİ: Şeriattır.
 •  SIFATLARI: Allah’ü Teala’nın ahlakı ile ahlaklanmak. Beşeriyeti terk hüsnü hulktur.
 •  Hataları af.
 •  Ayıpları örtmek.
 •  Hüsnü zan.
 •  Herkeze lütuf ve şefkattir.
 •  İnsanları zulmetten çıkarmak için meyli muhabbettir.
 •  Allah c.c. Yanında ve insanlar yanında beğenilmiştir.
 • aldığı ilmi insanların faydası için kullanır.
 •  Her sözünü tutar. Sözünden dönmez.
 •  Adaletten ayrılmaz.
 •  Çok comerttir.
 •  Kendini övene bir şey vermez.
 • kendini kötüleyene comerttir.
 •  İfrat ve tefritten uzaktır.
 •  Kamile büyük halifelik müjdeleri verilir.
 •  Kul benimle işitir, görür, yürür ve konuşur.HADİS
 •  ALLAH c.c. Hiçbir şeye hulul etmediği gibi, hiçbir şeyde Allah c.c.na hulul etmez.
 •  Allah rızası ile hareket etmek.
 •  Kamil zül, acz, meskenetle, sıfatlanmış kamil olur.
 •  Hu’nun büyük sırrıdır.
 •  Eşyanın hakikatini ilahi ilimle bilir.
 •  Nafile ibadetlere devam. Şeriata da tam riayet.
 •  Tarikatın edep ve şartlarına uyma.


1762 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın